img

Dr. Öğr. Üyesi Ruveyda Gülmisal AKKALE ÇELEBİ

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Ticaret Hukuku

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
3
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Post Doktora, Amerika Birleşik Devletleri, Ohio State University, , 2024
Yüksek Lisans, Almanya, Technische Universitaet Berlin, , 2019, 2020
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), 2014, 2021
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2011, 2013
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 2004, 2010
Araştırma Alanları
Enerji ve Yakitlar,
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), 2014, 2021
Yüksek Lisans, Almanya, Technische Universitaet Berlin, , 2019, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2011, 2013
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 2004, 2010
Post Doktora, Amerika Birleşik Devletleri, Ohio State University, , 2024
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 86, 2021 Yaban, 2021
Almanca, Diğer Belge, 2018
İngilizce, IELTS, 7, 2018
Kayıt Yok
[WOS] Hukuk Enerji ve Yakitlar
[UAK] Hukuk Ticaret Hukuku
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2011-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Türkiye
2022-2025, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2023-2024, İşletme Hukuku I-II, Lisans
2023-2024, Introduction to Law, Lisans
2023-2024, Commercial Law, Lisans
2023-2024, Sermaye Piyasası Hukuku, Lisans
2022-2023, Rekabet Hukuku, Yüksek Lisans
2022-2023, Bankacılık Hukuku, Lisans
2022-2023, İşletme Hukuku, Lisans
2022-2023, Hukukun Temel Kavramları, Lisans
2021-2022, International Law, Lisans
2021-2022, Uluslararası Hukuk, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Çelebi, R.G.A. (2022) "Limited Şirkette Ortakların Bağlılık Yükümlülüğü", Ankara/Türkiye : Seçkin Yayıncılık  
Çelebi, R.G.A. (2022) "COMPETITION LAW AS A REMEDY FOR THE ENERGY SECTOR", Kitap: Nurkut İnan'a Armağan, İstanbul/Türkiye : On İki Levha Yayıncılık  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 4020
YÖKSİS Bilim Alanı Ticaret Hukuku 494
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - - 484 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - - 105 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - - 28 . - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri