img

Prof. Dr. Şaban UYSAL

  • Fen Fakültesi
  • Kimya
  • Anorganik Kimya

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
54
Atıf
160
h-index
8
Proje
26
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Pr. (İö), 1994, 1998
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), 2002, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Araştırma Alanları
Organik Kimya, Polimer Bilimi, Anorganik Kimya
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), 2002, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Pr. (İö), 1994, 1998
İngilizce, ÜDS, 68, Güz, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Organik Kimya
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Polimer Bilimi
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Anorganik Kimya
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Kimya, Türkiye
2017-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Kimya, Türkiye
2015-2017, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü, Kimya, Türkiye
2014-2015, Doçent, Tam Zamanlı, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Kimya, Türkiye
2022-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-2021, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ahmed Alı Jasım Jasım, Yüksek Lisans, SYNTHESIS OF DIPHENYLETHER BASED OXIME LIGANDS CONTAINING UNILATERALLY SUBSTITUTED 1,3,4-THIADIAZOLE, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Ahmet Caymaz, Yüksek Lisans, Heterosiklik fonksiyonel gruplar bulunduran s-triazin bileşiklerinin ve bazı geçiş metali kompleksle, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Erdem Büyükaslan, Yüksek Lisans, S-triazin kullanılarak çok dişli schiff bazlarının sentezi, karakterizasyonu ve bazı geçiş metali ko, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ahmed Saleem Otaıwı, Yüksek Lisans, Synthesis and characterization of some oxime derivatives with substituted thiadiazole groups and inv, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kübra Kıymaz, Yüksek Lisans, Bazı çok yönlü s-triazin schıff bazlarının ve onların salen-tipi komplekslerinin sentezi ve karakter, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Idrıss Mahamoud Aouled, Yüksek Lisans, Bazı s-triazin köprülü kaliksaren komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Melih Erdoğan, Yüksek Lisans, Karbonil gruplarının regioselektif olarak indirgenmesi ve sekonder alkollerin eldesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Gürkan Güney, Yüksek Lisans, s-triazin grupları ihtiva eden inorganik polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu: Termal ve magneti, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Neslihan Orhan, Yüksek Lisans, Epoksi grupları içeren s-triazin polimer komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Oğuzhan Tekin, Yüksek Lisans, Epoksi grupları ihtiva eden salen/salophen köprülü polimerik s-triazin komplekslerinin sentezi ve ka, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Berkman İşçi, Yüksek Lisans, Üç yönlü dendrimerik schiff bazı komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu: Termal ve manyetik öze, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
2021-2022, İnorganik Stereokimya, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, İleri Koordinasyon Kimyası, Yüksek Lisans
2021-2022, Ligand Alanlar Teorisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, İnorganik Kimya I, Lisans
2021-2022, İnorganik Kimya II, Lisans
2021-2022, İnorganik Kimya Laboratuvarı I, Lisans
2021-2022, İnorganik Kimya Laboratuvarı II, Lisans
2020-2021, Anorganik Kimya II, Lisans
2020-2021, Anorganik Kimya I, Lisans
2020-2021, Anorganik Kimya Laboratuvarı II, Lisans
2020-2021, Anorganik Kimya Laboratuvarı I, Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, Anorganik Kimya Laboratuvarı 1, Lisans
2019-2020, Enstrumental Analiz, Lisans
2019-2020, Genel Kimya (Raylı Sistemler Mühendisliği), Lisans
2019-2020, Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları, Yüksek Lisans
2019-2020, Anorganik Kimyada İleri Konular, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Doktora Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2019-2020, İnorganik Stereokimya, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2019-2020, Anorganik Kimya II, Lisans
2019-2020, Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Lisans
2019-2020, İnorganik Polimerler, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Karbonil Kimyası, Yüksek Lisans
2019-2020, Mühendislik Etiği (Mekatronik Mühendisliği 1. Öğretim), Lisans
2019-2020, Mühendislik Etiği (Mekatronik Mühendisliği 2. Öğretim), Lisans
2019-2020, Anorganik Kimya 1, Lisans
2019-2020, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2016-2017, Genel Kimya (Endüstri Mühendisliği 1. Öğretim), Lisans
2016-2017, Girişimcilik II (İmalat Mühendisliği), Lisans
2016-2017, Girişimcilik II Mekatronik Mühendisliği - Yaz Dönemi), Lisans
2016-2017, Girişimcilik I (Mekatronik Mühendisliği - Yaz Dönemi), Lisans
2016-2017, Genel Kimya (Endüstri Mühendisliği Yaz Dönemi), Lisans
2016-2017, Genel Kimya (Mekatronik Mühendisliği Yaz Dönemi), Lisans
2016-2017, İnsan Kaynakları Yönetimi (Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Öğretim), Lisans
2016-2017, İnsan Kaynakları Yönetimi (Elektrik Elektronik Mühendisliği), Lisans
2016-2017, Etik (Bilgisayar Mühendisliği), Lisans
2016-2017, Mühendislik Etiği (Mekatronik Mühendisliği 2. Öğretim), Lisans
2016-2017, Mühendislik Etiği (Mekatronik Mühendisliği), Lisans
2016-2017, Girişimcilik II (Enerji Sistemleri Mühendişliği 2. Öğretim), Lisans
2016-2017, Girişimcilik II (Mekatronik Mühendisliği 2. Öğretim), Lisans
2016-2017, Girişimcilik II (Enerji Sistemleri Mühendisliği), Lisans
2016-2017, Girişimcilik II (Endüstriyel Tasarım Mühendisliği), Lisans
2016-2017, Etik (Bilgisayar Mühendisliği 2. Öğretim), Lisans
2016-2017, Girişimcilik II (Mekatronik Mühendisliği), Lisans
2016-2017, Girişimcilik 1 (Enerji Sistemleri Mühendisliği 2. öğretim), Lisans
2016-2017, Girişimcilik 1 (İmalat Mühendisliği 1. Öğretim), Lisans
2016-2017, Girişimcilik 1 (Mekatronik Mühendisliği 1. öğretim), Lisans
2016-2017, Girişimcilik 1 (Mekatronik Mühendisliği 2. öğretim), Lisans
2016-2017, Girişimcilik 1 (Enerji Sistemleri Mühendisliği 1. öğretim), Lisans
2016-2017, MESLEKİ YABANCI DİL (Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 1. ÖĞRETİM), Lisans
2016-2017, Genel Kimya (Endüstri Mühendisliği 2. Öğretim), Lisans
2016-2017, Lif ve Elyaf Kimyası, Yüksek Lisans
2016-2017, Makromoleküler Schiff Bazları, Yüksek Lisans
2015-2016, Genel Kimya (Endüstriyel Tasarım Mühendisliği) 1. Öğretim, Lisans
2015-2016, İletken Polimerler, Yüksek Lisans
2015-2016, Mesleki Yabancı Dil (Mekatronik Mühendisliği) 2. Öğretim A Şubesi, Lisans
2015-2016, Lif ve Elyaf Kimyası, Yüksek Lisans
2015-2016, Kromatografik Ayırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2015-2016, Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı, Lisans
2015-2016, Mesleki Yabancı Dil (Mekatronik Mühendisliği) 1. Öğretim A şubesi, Lisans
2015-2016, Proje Yöntemleri (Mekatronik Mühendisliği) 1. Öğretim, Lisans
2015-2016, Proje Yöntemleri (Mekatronik Mühendisliği) 2. Öğretim, Lisans
2015-2016, Genel Kimya (Enerji Sistemleri Mühendisliği) 1. Öğretim A Şubesi, Lisans
2015-2016, Mesleki Yabancı Dil (Mekatronik Mühendisliği) 1. Öğretim B Şubesi, Lisans
2015-2016, Mesleki Yabancı Dil (Mekatronik Mühendisliği) 2. Öğretim B Şubesi, Lisans
2015-2016, Genel Kimya (İmalat Mühendisliği) 1. Öğretim, Lisans
2015-2016, Genel Kimya (Enerji Sistemleri Mühendisliği) 1. Öğretim B Şubesi, Lisans
2015-2016, Termoplastik Polimerler, Yüksek Lisans
2015-2016, İleri İnorganik Polimerler 1, Yüksek Lisans
2015-2016, Makromoleküler Kompleksler, Yüksek Lisans
2015-2016, Genel Kimya (İmalat Mühendisliği) 2. Öğretim, Lisans
2015-2016, Genel Kimya (Enerji Sistemleri Mühendisliği) 2. Öğretim A şubesi, Lisans
2015-2016, Genel Kimya (Enerji Sistemleri Mühendisliği) 2. Öğretim B Şubesi, Lisans
2014-2015, Polimer Malzemeler, Lisans
2014-2015, Genel Kimya, Lisans
Kayıt Yok
Difenileter Bazlı Çift Taraflı Tiyadiazol Türevli Bazı Vic-dioksim Ligandlarının Sentezleri ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
SYNTHESIS OF DIPHENYLETHER BASED OXIME LIGANDS CONTAINING UNILATERALLY SUBSTITUTED 1,3,4-THIADIAZOLE GROUPS AND INVESTIGATION OF THEIR SOME TRANSITION METAL COMPLEXES (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Sentezlenen Bir Seri Difenileter Bazlı Çift Taraflı Tiyadiazol Türevli Bazı Vic-dioksim Ligandlarının 1H ve 13C NMR Spektrumunun Alınması ve Sonuçlarının Yorumlanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2023
2,5,6-Trisübstitüe İmidazotiyadiazol Türevleri İçeren s-Triazin Merkezli Schiff Bazlarının ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2025
Synthesis And Characterization Of Some Oxime Derivatives With Substituted Thiadiazole Groups And Investigation Of Some Transition Metal Complexes (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Sentezlenen Bir Seri Tyadiazol Bileşiğinin 1H ve 13C NMR Spektrumunun Alınması ve Sonuçlarının Yorumlanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
s-Triazin Bazlı İzonitrozoasetofenon Ligandının Sentezi ve Bazı Geçiş Metali Komplekslerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2022
s-Triazin Kullanılarak Çok Dişli Schiff Bazlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metali Komplekslerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2023
Bazı s-Triazin Bazlı Oksim Ligandının Sentezi ve Onun Bazı Geçiş Metali Komplekslerinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Heterosiklik Fonksiyonel Gruplar Bulunduran s-Triazin Bileşiklerinin ve Bazı Geçiş Metali Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2023
Piridin Bazlı Polimerik Komplekslerin Sentezi ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2021
Bazı Çok Yönlü s-Triazin Schiff Bazlarının ve Onların Salen-Tipi Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Bazı s-Triazin Köprülü Kaliksaren Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Fenoksi Sübstütüe vic-Dioksim Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2020
Tyol Grupları Bulunduran vic-Dioksim Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Amin grupları bulunduran vic-dioksim komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2019
Karbonil Gruplarının Regioselektif Olarak İndirgenmesi ve Sekonder Alkollerin Eldesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2021
Çeşitli Fonksiyonel Gruplar Bulunduran s-Triazin Merkezli Tripodal Schiff Bazı Geçiş Metali Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizazyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Nanopartikül-polimer kompozitlerinin sentezi, karakterizasyonu ve eser organik ve/veya inorganik türlerinin zenginleştirilmesinde kullanılabilirliğinin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Epoksi grupları ihtiva eden salen/salophen köprülü polimerik s-triazin komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu: Manyetik ve termal özelliklerinin incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
EPOKSİ GRUPLARI İÇEREN s-TRİAZİN POLİMER KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
s-Triazin polimerlerinin sentezi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Synthesis and characterization of dopamine substitue tripodal trinuclear s-triazine complexes (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Üç yönlü dendrimerik Schiff bazı komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu: Termal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
s-Triazin grupları ihtiva eden inorganik polimerlerin sentezi ve karaterizasyonu: Termal ve magnetik davranışlarının incelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
Üç Yönlü Ve Polimerik Schiff Bazlarının Sentezi ve Metal Komplekslerinin İncelenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Kıymaz, K., Uysal, Ş. (2023) "The synthesis and characterization of pyridine cored dentrimeric s-Triazine Schiff bases: Investigation of their [MSalen/Salophen] (M= Cr3+, Fe3+, Co3+ and Zr4+) capped complexes", Journal of Molrcular Structure, 1271 (0) pp. 1-9 [SCI Expanded] DOI   
Aouled, I.M., Uysal, Ş. (2023) "Investigation of thermal and magnetic properties of [MSalen/Saloph] (M = Cr3+, Fe3+ or Co3+) capped dinuclear complexes of two novel tetraoxocalix[2]arene[2]triazine ligands", Journal of Molecular Structure, 1280 (135084) pp. 1-12 [SCI Expanded] DOI   
Vural, U.S., Uysal, Ş. (2022) "Excess Molar Volumes, Apparent Molar Volumes, Partial Molar Volumes of Methionine, An Amino Acid, in Water + Ethanol And Water + Methanol Solutions at 298.15 K", International Journal of Thermodynamics (IJoT), 45 (1) pp. 135-140 [ESCI] DOI   
Vural, U.S., Uysal, Ş., Yinanç, A. (2022) "The improved diesel-like fuel from upgraded tire pyrolytic oil", Journal of the Serbian Chemical Society, 87 (10) pp. 1219-1235 [SCI Expanded] DOI   
Aouled, I.M., Uysal, Ş. (2022) "The synthesis and characterization of s-triazine bridged calixarene based a Schiff base: Investigation of its [MSalen/Salophen] (M= Cr3+, Fe3+ or Co3+) capped complexes", Journal of Molecular Structure, 1250 (131872) pp. 1-10 [SCI Expanded] DOI   
Erdoğan, M., Kıymaz, K., Tahtacı, H., Uysal, Ş. (2021) "Synthesis and characterization of the Co(II) and Ni(II) complexes of 1,3,4-thiadiazole-derived ketones and secondary alcohols: thermal and magnetic properties", Journal of Coordination Chemistry, 74 (15) pp. 2508-2533 [SCI] DOI   
Aouled, I.M., Uysal, Ş. (2021) "Investigation of [MSalen/salophen] (M = Cr3+, Fe3+ or Co3+) capped dinuclear complexes of two novel tetraoxocalix[2](m-hydroxymethyl)arene[2]triazine compounds", Synthetic Communications, 51 (23) pp. 3642-3655 [SCI Expanded] DOI   
Gürkan, G., Uysal, Ş., Koç, Z.E. (2020) "Synthesis and Characterization of Cross Linked Acetoguanamine Polymer Complexes: Investigation of their Thermal and Magnetic Properties", ACTA CHIMICA SLOVENICA, 67 (2) pp. 551-559 [SCI Expanded] Link DOI   
Karakaya, N.O., Uysal, Ş. (2020) "The synthesis and characterization of s-Triazine polymer complexes containing epoxy groups", Journal of Molecular Structure, 1203 (0) p. 127370 [SCI] Link DOI   
Tekin, O., Uysal, Ş. (2019) "Synthesis and Characterizations of s-Triazine Polymeric Complexes Including Epoxy Groups: Investigation of Their Magnetic and Thermal Properties", Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 29 (5) pp. 1701-1715 [SCI Expanded] Link DOI   
Uysal, Ş., Koç, Z.E. (2018) "The synthesis and characterization of (MSalen/salophen/saldeta/salpy) [M=Fe(III) or Cr(III)] capped heteromultinuclear schiff bases-dioxime Ni(II) complexes: Their thermal and magnetic behaviours", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1165 (0) pp. 14-22 [SCI] Link DOI   
İşçi, B., Uysal, Ş. (2018) "The synthesis and characterization of [M(salen/salophen/saldeta)] [M=Cr(III), Mn(III) or Fe(III)] capped s-triazine cored tripodal trinuclear Schiff bases complexes", Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 92 (3) pp. 281-299 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş., Er, M., Tahtacı, H. (2016) "Synthesis and characterization of tetra armed thiosemicarbazone and its salen salophen capped transition metal complexes Investigation of their thermal and magnetic properties", Synthetic Communications, 46 (22) pp. 1820-1832 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş., Koç, Z.E. (2016) "Synthesis and characterization of dopamine substitue tripodal trinuclear salen salophen salpropen M MCr III Mn III Fe III ions capped s triazine complexes Investigation of their thermal and magnetic properties", Journal of Molecular Structure, 1109 (0) pp. 119-126 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş. (2013) "Synthesis of melamine based polymer complexes and their thermal degradations and magnetic properties", Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 76 (1) pp. 223-230 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş., Koç, Z.E., Çelik, Ş.Ç., Uçan, H.İ. (2012) "Synthesis of Star Shaped Macromolecular Schiff Base Complexes Having Melamine Cores and Their Magnetic and Thermal Behaviors", Synthetic Communications, 42 (7) pp. 1033-1044 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş. (2012) "Synthesis and Characterization of S Triazine Cored Tripodal Keto oxime and Its Trinuclear Complexes", Synthetic Communications, 42 (1) pp. 84-92 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş., Kurşunlu, A.N. (2011) "The Synthesis and Characterization of Star Shaped Metal Complexes of Triazine Cored Schiff Bases Their Thermal Decompositions and Magnetic Moment Values", Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 21 (2) pp. 291-296 [SCI Expanded] Link DOI   
Uysal, Ş., Coşkun, A. (2011) "The novel triazine cored tripodal and trinuclear Schiff base oxime metal complexes Their magnetic properties and thermal decompositions", Journal of Heterocyclic Chemistry, 48 (4) pp. 936-941 [SCI] Link DOI   
Koç, Z.E., Uysal, Ş. (2011) "Synthesis and Characterization of Tripodal Oxy Schiff base 2 4 6 Tris 4 Carboxymethylenephenylimino 4 formylphenoxy 1 3 5 triazine and the Thermal and Magnetic Properties of its Fe III Cr III Complexes", Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 21 (3) pp. 400-406 [SCI Expanded] Link DOI   
Uysal, Ş., Koç, Z.E. (2010) "Synthesis and characterization of dendrimeric melamine cored salen salophFe III and salen salophCr III capped complexes and their magnetic behaviors", Journal of Hazardous Materials, 175 (1) pp. 532-539 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş. (2010) "Synthesis and characterization of a new dioxime: thermal and magnetic behavior of its heterotrinuclear BF2+-capped complexes", Journal of Coordination Chemistry, 63 (13) pp. 2370-2378 [SCI] DOI   
Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2010) "The Synthesis and Characterization of Melamine Based and Fe CrSalen or Fe CrSalophen Capped Polimer Schiff Base Complexes", Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 20 (4) pp. 720-726 [SCI Expanded] Link DOI   
Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2010) "The synthesis and characterization of single substitute melamine cored Schiff bases and their Fe III and Cr III complexes", Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 68 (1) pp. 165-173 [SCI] Link DOI   
Koç, Z.E., Uysal, Ş. (2010) "Synthesis and Characterization of Dendrimeric Bridged Salen Saloph Complexes and Investigation of Their Magnetic and Thermal Behaviors", Helvetica Chimica Acta, 93 (5) pp. 910-919 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2009) "The synthesis and characterization of melamine based Schiff bases and its trinuclear salen salophenFe III and salen salophenCr III capped complexes", Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 65 (3) pp. 299-304 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2009) "The synthesis and characterization of 2 4 6 tris 3 4 dihydroxybenzimino 1 3 5 triazine and its salen salophenFe III and salen salophenCr III capped complexes", Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 65 (3) pp. 403-409 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş., Coşkun, A., Koç, Z.E., Uçan, H.İ. (2008) "Synthesis and characterization of a new dioxime and its heterotrinuclear BF2 capped complexes", Journal of Macromolecular Science, Part A, 45 (9) pp. 727-732 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş., Coşkun, A., Koç, Z.E., Uçan, M., Uçan, H.İ. (2007) "Synthesis and characterization of some vic dioxime and its mononuclear complexes", Russian Journal of Coordination Chemistry, 33 (5) pp. 351-357 [SCI] Link DOI   
Uysal, Ş., Koç, Z.E. (2018) "The Synthesis and Characterization of 4-carboxyphenylhydrazinophenylglyoxyme and its (M Salen/Salophen/Saldeta/Salpy) [M=Fe(III) and Cr(III)] capped Heterotrinuclear Ni(II) Complexes", 1st International Balkan Chemistry Congress , Edirne, Türkiye, (Eylül 2018
Uysal, Ş., Koç, Z.E. (2018) "The Synthesis and Characterization of (M Salen/Salophen/Saldeta)[M=Fe(III) and Cr(III)] capped s-triazine cored tripodal Trinuclear Schiff Bases Complexes", 1st International Balkan Chemistry Congress , Edirne, Türkiye, (Eylül 2018
Uysal, Ş., Koç, Z.E. (2016) "Synthesis and characterization of dopamine substitue tripodal trinuclear s triazine complexes", International Science and Technology Conference , Viyana, Avusturya, (Temmuz 2016
Uysal, Ş. (2011) "Katekol Grupları İhtiva Eden Heteronukleer Tripodal Ferrosen Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi , Çanakkale, Türkiye, (Mayıs 2011
Koç, Z.E., Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2010) "2 4 6 Tris 4 karboksibenzimino 1 3 5 triazin Ligandının Üç Yönlü Metal Kompleklerinin Sentezi ve Yapılarının Karakterizasyonu", 24. Ulusal Kimya Kongresi, Karaelmas Üniversitesi , Zonguldak, Türkiye, (Temmuz 2010
Koç, Z.E., Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2010) "2 4 6 Tris 4 hidroksibenzimino 1 3 5 triazin Ligandının Üç Yönlü Metal Kompleklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", 24. Ulusal Kimya Kongresi, Karaelmas Üniversitesi , Zonguldak, Türkiye, (Temmuz 2010
Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2009) "The synthesis and characterization of 2 4 Carboxybenzimino 4 6 diamino 1 3 5 triazine and Its Polimer salen salophenFe III Complexes", Taibah International Chemistry Conference 2009 , Suudi Arabistan, (Mart 2009
Koç, Z.E., Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2009) "2 4 6 Tris 3 4 Dihidroksifeniletilimino 4 formilfenoksi 1 3 5 Triazin ile Schiff Baz Yapılı Fe Salen 2 O Köprülü Komplekslerin Sentezi", II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi , Elazığ, Türkiye, (Mayıs 2009
Koç, Z.E., Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2009) "Poli 2 Crsaloph 3 Oksi 4 Hidroksibenzimino 4 6 Tereftalimino 1 3 5 Triazin Polimer Komplek sinin Sentezi ve Yapı Aydınlatması", II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi , Elazığ, Türkiye, (Mayıs 2009
Can, K., Özmen, M., Uysal, Ş., Ersöz, M. (2008) "Fabrication of Patterned Poly 4 E 4 6 Bis 1E ethylideneamino 1 3 5 Triazin 2 yl imino methyl ben zoic Acid Microstructure Through Microcontact Printing and Electrochemistry", 22nd Conference of the European Colloid and Interface Society , (pp. 574), Cracow, Polonya, (Eylül 2008
Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2008) "2 4 Karboksibenzimino 4 6 diamino 1 3 5 triazin Ligandının Fe III Salen Saloph Köprülü Polimer tereftalaldehit ile Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Karakterizasyonu", XXII. Ulusal Kimya Kongresi , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Ekim 2008
Koç, Z.E., Uysal, Ş., Koçak, N., Uçan, H.İ. (2007) "2 4 6 Tris 2 Hidroksifenilimino 4 Formilfenoksi 1 3 5 Triazin ile Co II Cu II Ni II Zn II Pd II ve Cd II Komplekslerinin Sentezi", 1. Anorganik Kimya Günleri , Adana, Türkiye, (Nisan 2007
Koç, Z.E., Uysal, Ş., Koçak, N., Uçan, H.İ. (2007) "4 Karboksianilinofenilglioksim in BF2 Köprülü Heteronükleer Makromoleküler Kompleksinin Sentezi", 1. Anorganik Kimya Günleri , Adana, Türkiye, (Nisan 2007
Koç, Z.E., Uysal, Ş., Koçak, N., Uçan, H.İ. (2007) "3 5 Dikarboksianilinofenilglioksim in BF2 Köprülü Heteronükleer Makromoleküler Kompleksinin Sentezi", 1. Anorganik Kimya Günleri , Adana, Türkiye, (Nisan 2007
Koç, Z.E., Uysal, Ş., Koçak, N., Uçan, H.İ. (2007) "Poli Fe Salen 2 4 karboksifenilamino 4 6 etilendiamin 1 3 5 triazin Sentezi ve Yapılarının Tayini", 1. Anorganik Kimya Günleri , Adana, Türkiye, (Nisan 2007
Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2007) "The Synthesis of Tridirectional and Melamine Based Schiff Base 1 3 5 tris 4 carboxybenzimino 2 4 6 triazine and Investigation of Its Salen SalophFeIII Bridged Complexes", 41st IUPAC World Chemistry Congress Protecting Health, Natural Environment and Cultural Heritage , İtalya, (Ağustos 2007
Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2007) "1 3 5 tri 3 4 dihydroksibenzimino 2 4 6 triazin Ligandının Sentezi ve Fe III Salop ve Salen Köprülü Komplekslerinin İncelenmesi", XXI. Ulusal Kimya Kongresi , Malatya, Türkiye, (Ağustos 2007
Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2007) "1 3 4 dihydroksibenzimino 3 5 diamino 2 4 6 triazin Ligandının Sentezi ve Fe III Salop ve Salen Köprülü Polimer Komplekslerinin İncelenmesi", XXI. Ulusal Kimya Kongresi , Malatya, Türkiye, (Ağustos 2007
Koç, Z.E., Şahin, M., Uysal, Ş., Karataş, E., Koçak, N., Uçan, H.İ. (2006) "2 4 6 Tris 4 Aminobenzoik asit 1 3 5 Triazin ile Schiff Baz Yapılı Fe Salen 2 O Köprülü Komplekslerinin Sentezi", XX. Ulusal Kimya Kongresi , Kayseri, Türkiye, (Eylül 2006
Koç, Z.E., Şahin, M., Uysal, Ş., Karataş, E., Koçak, N., Uçan, H.İ. (2006) "Dialdehit Selüloz ile Farklı Aminlerin Reaksiyonu Sonucu Oluşan Schiff Bazları ve Metal Komplekslerinin İncelenmesi", XX. Ulusal Kimya Kongresi , Kayseri, Türkiye, (Eylül 2006
Koç, Z.E., Şahin, M., Uysal, Ş., Karataş, E., Koçak, N., Uçan, H.İ. (2006) "3 Hidroksi 4 Metilanilinofenilglioksim in BF2 Köprülü Heteronükleer Polimer Komplekslerinin Sentezi", XX. Ulusal Kimya Kongresi , Kayseri, Türkiye, (Eylül 2006
Koç, Z.E., Şahin, M., Uysal, Ş., Karataş, E., Koçak, N., Uçan, H.İ. (2005) "3 Hidroksitriaminofenilglioksim in BF2 Köprülü Heteronükleer Makromoleküler Komplekslerinin Sentezi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi , Kuşadası, Türkiye, (Ekim 2005
Koç, Z.E., Şahin, M., Uysal, Ş., Karataş, E., Koçak, N., Uçan, H.İ. (2005) "3 Hidroksitriaminofenil glioksim in BF2 Köprülü Polimer Co II ve Ni II Komplekslerinin Sentezi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi , Kuşadası, Türkiye, (Ekim 2005
Coşkun, A., Uysal, Ş. (2004) "4 4 bis arilaminoglioksim difenileter in BF2 Köprülü Polimer Komplekslerinin Sentezi", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi , Kars, Türkiye, (Temmuz 2004
Uysal, Ş., Uçan, H.İ. (2002) "Bazı Vic Dioksim Komplekslerinin Bor Bileşikleriyle Reaksiyonu ve Yapılarının İncelenmesi", XVI. Ulusal Kimya Kongresi , Konya, Türkiye, (Eylül 2002
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Advenced Engineering Journal, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) Advances in Analytical Chemistry, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) Materials Science: Materials Review, 2022, Editör
(Uluslararası - Dergi) Advances in Analytical Chemistry, 2022, Editör
(Uluslararası - Dergi) Material Science: Material Rewievs, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Advances in Analytical Chemistry, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Materials Science: Materials Review, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Advances in Analytical Chemistry, 2019, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Scientific Academic Publishing, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of molecular structure, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Heterocyclic Chemistry, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) MACROMOLECULAR RESEARCH, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Applied Polymer Science, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Physical Science, 0
Üye, Türkiye Kimya Derneği, 2010-
Üye, Kimyagerler Derneği, 2002-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Synthesis and Characterization of Star Shaped Metal Complexes of Triazine Cored Schiff Bases Their Thermal Decompositions and Magnetic Moment Values
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
22 0 0 0 0 0 0 0 22
2
Synthesis and characterization of dopamine substitue tripodal trinuclear salen salophen salpropen M MCr III Mn III Fe III ions capped s triazine complexes Investigation of their thermal and magnetic properties
Journal of Molecular Structure
18 0 0 0 2 0 0 0 20
3
Synthesis and characterization of dendrimeric melamine cored salen salophFe III and salen salophCr III capped complexes and their magnetic behaviors
Journal of Hazardous Materials
17 0 0 1 2 0 0 0 20
4
Synthesis of Star Shaped Macromolecular Schiff Base Complexes Having Melamine Cores and Their Magnetic and Thermal Behaviors
Synthetic Communications
12 0 0 0 3 0 0 0 15
5
The synthesis and characterization of melamine based Schiff bases and its trinuclear salen salophenFe III and salen salophenCr III capped complexes
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
8 0 0 0 0 0 0 0 8
6
Synthesis and Characterization of Dendrimeric Bridged Salen Saloph Complexes and Investigation of Their Magnetic and Thermal Behaviors
Helvetica Chimica Acta
5 0 0 0 3 0 0 0 8
7
The synthesis and characterization of single substitute melamine cored Schiff bases and their Fe III and Cr III complexes
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
8 0 0 0 0 0 0 0 8
8
The synthesis and characterization of (MSalen/salophen/saldeta/salpy) [M=Fe(III) or Cr(III)] capped heteromultinuclear schiff bases-dioxime Ni(II) complexes: Their thermal and magnetic behaviours
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
7 0 0 0 1 0 0 0 8
9
Synthesis and Characterization of Tripodal Oxy Schiff base 2 4 6 Tris 4 Carboxymethylenephenylimino 4 formylphenoxy 1 3 5 triazine and the Thermal and Magnetic Properties of its Fe III Cr III Complexes
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
5 0 0 0 1 0 1 0 7
10
Synthesis and Characterization of Cross Linked Acetoguanamine Polymer Complexes: Investigation of their Thermal and Magnetic Properties
ACTA CHIMICA SLOVENICA
5 0 0 0 0 0 0 0 5
11
The synthesis and characterization of [M(salen/salophen/saldeta)] [M=Cr(III), Mn(III) or Fe(III)] capped s-triazine cored tripodal trinuclear Schiff bases complexes
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
4 0 0 0 0 0 0 0 4
12
Synthesis and characterization of a new dioxime: thermal and magnetic behavior of its heterotrinuclear BF2+-capped complexes
Journal of Coordination Chemistry
4 0 0 0 0 0 0 0 4
13
The synthesis and characterization of s-Triazine polymer complexes containing epoxy groups
Journal of Molecular Structure
4 0 0 0 0 0 0 0 4
14
Synthesis and Characterization of S Triazine Cored Tripodal Keto oxime and Its Trinuclear Complexes
Synthetic Communications
3 0 0 0 0 0 0 0 3
15
Synthesis and characterization of a new dioxime and its heterotrinuclear BF2 capped complexes
Journal of Macromolecular Science, Part A
3 0 0 0 0 0 0 0 3
16
The novel triazine cored tripodal and trinuclear Schiff base oxime metal complexes Their magnetic properties and thermal decompositions
Journal of Heterocyclic Chemistry
3 0 0 0 0 0 0 0 3
17
Synthesis and characterization of tetra armed thiosemicarbazone and its salen salophen capped transition metal complexes Investigation of their thermal and magnetic properties
Synthetic Communications
3 0 0 0 0 0 0 0 3
18
Synthesis and Characterizations of s-Triazine Polymeric Complexes Including Epoxy Groups: Investigation of Their Magnetic and Thermal Properties
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
2 0 0 0 0 0 0 0 2
19
Synthesis of melamine based polymer complexes and their thermal degradations and magnetic properties
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
1 0 0 0 1 0 0 0 2
20
The Synthesis and Characterization of Melamine Based and Fe CrSalen or Fe CrSalophen Capped Polimer Schiff Base Complexes
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
2 0 0 0 0 0 0 0 2
21
The synthesis and characterization of pyridine cored dentrimeric s-Triazine Schiff bases: Investigation of their [MSalen/Salophen] (M= Cr3+, Fe3+, Co3+ and Zr4+) capped complexes
Journal of Molrcular Structure
2 0 0 0 0 0 0 0 2
22
The synthesis and characterization of s-triazine bridged calixarene based a Schiff base: Investigation of its [MSalen/Salophen] (M= Cr3+, Fe3+ or Co3+) capped complexes
Journal of Molecular Structure
2 0 0 0 0 0 0 0 2
23
Synthesis and characterization of some vic dioxime and its mononuclear complexes
Russian Journal of Coordination Chemistry
2 0 0 0 0 0 0 0 2
24
The synthesis and characterization of 2 4 6 tris 3 4 dihydroxybenzimino 1 3 5 triazine and its salen salophenFe III and salen salophenCr III capped complexes
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
1 0 0 0 0 0 0 0 1
25
Investigation of thermal and magnetic properties of [MSalen/Saloph] (M = Cr3+, Fe3+ or Co3+) capped dinuclear complexes of two novel tetraoxocalix[2]arene[2]triazine ligands
Journal of Molecular Structure
1 0 0 0 0 0 0 0 1
26
Synthesis and characterization of the Co(II) and Ni(II) complexes of 1,3,4-thiadiazole-derived ketones and secondary alcohols: thermal and magnetic properties
Journal of Coordination Chemistry
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2023) "Başarılı olarak bitirilmiş proje sıralaması"
(2019) "251,50 TL" TÜBİTAK
(2018) "252 TL" TÜBİTAK
(2017) "252 TL" TÜBİTAK
(2013) "664 TL" TÜBİTAK
(2011) "400 TL" TÜBİTAK
(2011) "400 TL" TÜBİTAK
(2010) "400 TL" TÜBİTAK
(2010) "400 TL" TÜBİTAK
(2010) "400 TL" TÜBİTAK
(2010) "600 TL" TÜBİTAK
(2010) "400 TL" TÜBİTAK
(2010) "400 TL" TÜBİTAK
(2008) "100 TL" TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2021 2
Halil İsmet Uçan
Selçuk Üniversitesi
2002 - 2012 26
Ziya Erdem Koç
Selçuk Üniversitesi
2005 - 2020 25
Nuriye Koçak
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2005 - 2007 9
Mustafa Şahin
Selçuk Üniversitesi
2005 - 2006 5
Erhan Karataş
Selçuk Üniversitesi
2005 - 2006 5
Ahmet Coşkun
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2004 - 2011 4
Idriss Mahamoud Aouled
-
2021 - 2023 3
Ufuk Sancar Vural
-
2022 2
Kübra Kıymaz
-
2021 - 2023 2
Mustafa Ersöz
Selçuk Üniversitesi
2008 1
Şeyma Çelikbilek Çelik
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2012 1
Mustafa Özmen
Selçuk Üniversitesi
2008 1
Abdullah Yinanç
-
2022 1
Mustafa Uçan
Niğde Üniversitesi
2007 1
Ahmed Nuri Kurşunlu
Selçuk Üniversitesi
2011 1
Berkman İşçi
-
2018 1
Güney Gürkan
-
2020 1
Kezban Can
-
2008 1
Melih Erdoğan
-
2021 1
Mustafa Er
-
2016 1
Neslihan Orhan Karakaya
-
2020 1
Oguzhan Tekin
-
2019 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
549.
49719 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
332.
12780 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
192.
3353 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Kimya 3353
Anahtar Kelimeler Anorganik Kimya, Polimer Bilimi, Organik Kimya
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 105 0 110 50 100 100 120 100 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 553 . - 564 . 612 . 516 . 572 . 567 . 549 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 430 . - 408 . 441 . 338 . 382 . 366 . 332 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 293 . - 244 . 279 . 206 . 221 . 236 . 192 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 110 . - 103 . 134 . 93 . 92 . 89 . 71 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 103 . - 94 . 108 . 72 . 83 . 77 . 73 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 118 . - 101 . 117 . 89 . 94 . 92 . 86 . -
Toplam Yayın 0 3 0 4 1 2 2 3 2 0
Toplam Makale 0 2 0 2 1 2 2 3 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 2 0 2 1 2 2 2 2 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri