img

Dr. Öğr. Üyesi Şahay OK

  • İşletme Fakültesi
  • İşletme
  • Muhasebe ve Finans

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
8
Atıf
4
h-index
0
Google Scholar
Yayın
4
Atıf
27
h-index
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2018
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2018, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman (Yl) (Tezli), 2012, 2016
Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2008, 2012
Araştırma Alanları
Finansal Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Mali Tablo Analizi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2018, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman (Yl) (Tezli), 2012, 2016
Lisans, Türkiye, Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2008, 2012
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2018
Şahay OK, Doktora, Karbon muhasebesi temelinde faaliyet tabanlı maliyetleme ve bütçeleme: Bir üretim işletmesinde uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Muhasebe Finansal Muhasebe
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Muhasebe Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Muhasebe Mali Tablo Analizi
2018-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Terzi, H., Baydar, V., Tosun, E.K., Sayın, M.E., Ok, Ş. (2023) "Sosyal Sorumlu Tüketim Davranışı Ölçeğinin Kısaltılmış Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması", Studies On Social Science Insights, 3 (2) pp. 83-102 DOI  
Terzi, H., Baydar, V., Tosun, E.K., Sayın, M.E., Ok, Ş. (2023) "Sosyal Sorumlu Tüketim Davranışı Ölçeğinin Kısaltılmış Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması", Studies on Social Science Insight, 3 (2) pp. 83-102 Link  
VARGÜN, Ü.H., Ok, Ş. (2019) "Yönetim Kararları Açısından Karbon Muhasebesi Bilgilerinin Önemi", Mali Çözüm, 29 (156) pp. 73-88 [TR Dizin] Link    
Çokmutlu, M.E., Ok, Ş. (2019) "Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi İşletmelerinin Sera Gazı Beyanlarına YönelikGüvence Denetimleri: ISAE 3410 Güvence Denetim Standardına İlişkin Bir Araştırma", IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (5) pp. 164-174 DOI    
Yavaşcı, E., Ok, Ş., Canbaz, M., Dinçsoy, M., Demirsöz, R. (2023) "A Study on the Carbon Footprint Calculation in Fener Gear Production", 6th INTERNATIONAL IRON & STEEL SYMPOSIUM , Karabük, Türkiye, (Mayıs 2023
Vargün, H., Ok, Ş. (2019) "Yönetim Kararları Açısından Karbon Muhasebesi Bilgilerinin Önemi", 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi , (pp. 1099-1109), Osmaniye, Türkiye, (Mayıs 2019
Çokmutlu, M.E., Ok, Ş. (2019) "BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ İŞLETMELERİNİN SERA GAZI BEYANLARINA YÖNELİK GÜVENCE DENETİMLERİ:ISAE3410 GÜVENCE DENETİM STANDARDINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA", BUSINESS ORGANIZATION RESEARCH , İzmir, Türkiye, (Eylül 2019
Kayıt Yok
Çokmutlu, M.E., Ok, Ş. (2023) "GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI (GDS) 3000 ve GENİŞLETİLMİŞ DIŞ RAPORLAMA (GDR) GÜVENCE DENETİMLERİNE UYGULANMASI", Kitap: Denetim, Güvence Ve Finansal Raporlama Standartlarında Güncel Gelişmeler, : Gazi Kitabevi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 2020, Yrd. Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Yönetim Kararları Açısından Karbon Muhasebesi Bilgilerinin Önemi
Mali Çözüm
0 0 0 1 0 3 0 0 4
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2019 - 2023 3
-
2023 2
Karabük Üniversitesi
2023 2
Karabük Üniversitesi
2023 2
-
2023 2
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2023 1
Erhan Yavaşcı
-
2023 1
Mehmet Dinçsoy
-
2023 1
Murat Canbaz
-
2023 1
Şahay Ok
-
2019 1
Üyesi Hakan VARGÜN
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Muhasebe 1267
Anahtar Kelimeler Finansal Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Mali Tablo Analizi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 500 . - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 438 . - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 103 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - 86 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - 68 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - 38 . - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri