img

Dr. Öğr. Üyesi Saim ŞALLI

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Siyaset ve Sosyal Bilimler

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1994, 1999
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1999, 2002
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 2003, 2011
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 2003, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1994, 1999
Almanca, YDS, 91, 2022/1 Yab, 2022
İngilizce, YDS, 75, 2021 Elekt, 2021
İngilizce, YDS, 75, 2020 Yaban, 2020
Almanca, YDS, 92, 2016
Almanca, YDS, 92, 2016-YDS İ, 2016
Almanca, ÜDS, 92, 2011
İngilizce, KPDS, 83, 2011
Almanca, KPDS, 93, Güz, 2009
İngilizce, KPDS, 67, Güz, 2001
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasal Düşünceler
2018-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Volkan Kaplan, Yüksek Lisans, 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği sonrası Türkiye'de bilişim suçlarıyla mücadele politikası, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Amme İdaresi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Serhan Kamil Kocaman, Yüksek Lisans, Türkiye'de siyasetin finansmanı: ABD ile karşılaştırmalı bir analiz, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Halil İbrahim Coşkun, Yüksek Lisans, Siyasi ihtilafların dini grupların oluşumu üzerine etkisi: Erken dönem İslam toplumunda ayrışma örne, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Amme İdaresi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Sabri Hatipoğlu, Yüksek Lisans, Kamuda hizmet öncesi eğitimin iş/meslek uyumu, mesleki aidiyet ile işten ayrılma niyetine etkisi: İn, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Amme İdaresi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2018-2019, Türk Siyasal Hayatı, Lisans
2018-2019, Siyaset Bilimi, Lisans
2017-2018, Türk Siyasal Hayatı, Lisans
2017-2018, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Lisans
2017-2018, Türk-İslam Siyasi Düşünce Tarihi, Lisans
2017-2018, Siyasal Düşünceler Tarihi, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Şallı, S. (2018) "Kant’ta Barış Düzeni, Dünya Vatandaşlığı ve Ötekiler: Modern Kozmopolitizm Düşüncesinin Temelleri Üzerine Bir İnceleme", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (12) pp. 92-108  
Şallı, S. (2016) "Freiburg Şehir Yönetiminde İklim Korumacı Uygulamalar Üzerine Bir Derleme", Sayıştay Dergisi, (103) pp. 85-110  
Şallı, S. (2005) "Avrupalı Kimliğinin Öznelliği ve Dışlayıcı Narsisizmi", Siyaset ve Toplum, 1 (1) pp. 94-102  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Şallı, S. (2020) "Faşizm", Kitap: Milliyetçilik, : Otorite Yayınları  
Şallı, S. (2020) "Alman Milliyetçiliği", Kitap: Milliyetçilik, : Otorite Yayınları  
Şallı, S. (2020) "Nurettin Topçu", Kitap: Milliyetçilik, : Otorite Yayınları  
Şallı, S. (2005) "Küreselleşme ve Fundamentalizm", Kitap: Küreselleşme ve Yerelleşme, Türkiye : Odak Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Siyasal Düşünceler 107
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 15 0 15 0 120 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 463 . - 512 . - 399 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 390 . - 440 . - 327 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 27 . - 28 . - 6 . - - -
Toplam Yayın 0 1 0 1 0 3 0 0 0
Toplam Makale 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri