img

Prof. Dr. Sait AŞGIN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Yönetim Bilimleri

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
65
Atıf
17
h-index
3
Proje
11
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Yüksek Lisans (Danışman Prof. Dr. İlber ORTAYLI) ve Doktora çalışmalarını (Danışmanı Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ) Ankara Üniversitesi Sosyal Biimler Enstitüsü bünyasinde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör oldu. 1990-2009 yılları arasında İçişleri Bakanlığı bünyesinde kaymakam adaylığı, kaymakamlık, vali yardımcılığı, vali vekilliği, APK Daire Başkanlığı ve Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığının ilk stratejik planının hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdi. Türk İdare Dergisinin hakemli dergi statüsüne kavuşması için gerekli çalışmaları yürüttü.  2009 Yılında Karabük Üniversitesine geçti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kurucu ve iki dönem dekanlığını yürüttü. (2023 yılına kadar 21 yüksek lisans tezine danışmanlık yaptı. Kamu Yönetimi, Kamuda Stratejik Yönetim ve Planlama, Türk İdare Tarihi, Türk Devlet Geleneği, Türkiye'de İdari Yapı ve İşleyiş, Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi alanlarında yoğunlaşan Sait AŞGIN, İngilizce bilmektedir.

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 1994, 1999
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (Dr), 1989, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1985, 1989
Araştırma Alanları
Stratejik Yönetim, İdare Hukuku, Kamu Yönetiminde Etik
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 1994, 1999
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (Dr), 1989, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1985, 1989
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 81, Güz, 1993
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi Stratejik Yönetim
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi İdare Hukuku
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminde Etik
2013-2013, Profesör, Tam Zamanlı, University Of Nottingham, School Of Sociology And Social Policy, Social Policy (Bilimsel Araştırma), Kamu Yönetimi
2010-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kamu Yönetimi, Türkiye
2009-2010, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2013-2016, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2012, Rektör Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2010-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2010-2011, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-2010, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-2012, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2005-2009, Daire Başkanı, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Türkiye
1990-2005, Mülki İdare Amiri (Kaymakam Adayı, Kaymakam, Vali Yardımcısı), Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Türkiye
Tuğba Gökmen, Yüksek Lisans, Beş Tarz-ı Siyaset ve Kitab-ı Güldeste siyasetnamelerindeki yönetim ahlâkının YKY anlayışındaki etik ile mukayesesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mustafa Kuş, Yüksek Lisans, Bireysel silahlanma çerçevesinde can güvenliğinden silah taşıma olgusu; Karabük örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Seda Çetinkaya, Yüksek Lisans, İcra takip işlemlerinde ulusal yargı ağı bilişim sistemi (Uyap) kullanımı: İstanbul Anadolu adliyesi icra daireleri çalışanları üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Emre Bektaş, Yüksek Lisans, Yerel yönetimlerde stratejik planlama: Karabük İl Özel İdaresi örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Emre Aydoğan, Yüksek Lisans, Polisin zor ve silah kullanma yetkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Merve Özcan, Yüksek Lisans, Sivil toplum ve gönüllülüğün dijitalleşen dünyadaki yeri: E-gönüllülük, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Süleyman Bayraktar, Yüksek Lisans, KOBİ'lere yönelik e-devlet uygulamaları: KOSGEB örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Kürşat Karahan, Yüksek Lisans, Kutadgu bilig'de hükümdarın vasıfları, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hüseyin Volkan İskender, Yüksek Lisans, Yeni kamu yönetimi anlayışının İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı yönetim kültürüne etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ali Özdoğan, Yüksek Lisans, Avrupa Birliği yönetişim ilkelerinden katılımcılık uygulamaları kapsamında sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin katılımcı liderlikleri hakkındaki görüşleri: Zonguldak merkez örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Temel Karadeniz, Yüksek Lisans, Kutadgu Bilig'de ideal devlet adamı, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Seyfeddin Cevdet Uludoğan, Yüksek Lisans, Kamuda stratejik planların üst plan belgeleriyle uyum sorunu ve karar destek sistemi önerisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Yasin Kaçar, Yüksek Lisans, Türkiye'de merkezî idareye yardımcı danışma kurulları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Tuncay Kaya, Yüksek Lisans, Kadim Türk devlet geleneğinde devlet adamı vasıfları: Kutadgu Bilig tahlili, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Nurten Danışman, Yüksek Lisans, Sosyo kültürel politikalar bağlamında sosyal belediyecilik Safranbolu belediyesi örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
İsmail Kayar, Yüksek Lisans, Türkiye'de kamu hizmetlerinin gönüllü kuruluşlar aracılığıyla yerine getirilmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Ahmet Dervişoğlu, Yüksek Lisans, Küreselleşme sürecinde yeni kamu çerçevesinde Türkiye'de sağlık sektörünün yeniden yapılanması, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Mehmet Tetik, Yüksek Lisans, 2153 numaralı Safranbolu Şer'iye sicili transkripsiyonu, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Ahmet Kaplan, Yüksek Lisans, Sağlık Bakanlığı istihdam çeşitliliğinin Karabük ilindeki sağlık çalışanlarının motivasyonuna etkisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Gökhan Azcan, Yüksek Lisans, Kültür turizmi açısından köylere hizmet götürme birliği faaliyetleri: Safranbolu örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Kadriye Yolcu, Yüksek Lisans, Stratejik planlama olgusunun ortaöğretim kurumlarında algılanışı: Bartın ili örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
2019-2020, Türkiye’xxde Yönetim Yapısı ve İşleyiş, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Kamuda Stratejik Yönetim Uygulamaları, Yüksek Lisans
2019-2020, Kamu Yönetimine Giriş, Lisans
2019-2020, Türk İdare Tarihi, Lisans
2018-2019, Türkiye’xxnin Yönetim Yapısı, Yüksek Lisans
2018-2019, Kamuda Stratejik Yönetim Uygulamaları, Yüksek Lisans
2018-2019, Türk İdare Tarihi, Lisans
2018-2019, Kamu Yönetimine Giriş, Lisans
2017-2018, KMY 215 Kamu Yönetmi, Lisans
2017-2018, KMY702 Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Yüksek Lisans
2017-2018, KMY 104 Türkiye’nin İdari Yapısı, Yüksek Lisans
2017-2018, KMY 409 Türk İdare Tarihi, Lisans
2017-2018, KMY 804 Türkiye’de İdari Yapı ve İşleyiş, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, KMY 701 Kamuda Stratejik Yönetim Uygulamaları, Yüksek Lisans
2017-2018, KMY 802 Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim ve Planlama Teori, Uygulama ve Sorunlar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, STRATEJİK DÜŞÜNCE VE YÖNETİM, Lisans
2016-2017, KAMU YÖNETİMİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, Lisans
2016-2017, KAMU YÖNETİMİ, Lisans
2016-2017, Türk İdare Tarihi, Lisans
2016-2017, TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI, Yüksek Lisans
2016-2017, TÜRKİYE'DE İDARİ YAPI VE İŞLEYİŞ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI, Lisans
2015-2016, Kamu Yönetim, Lisans
2015-2016, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Yüksek Lisans
2015-2016, Yönetim Bilimi, Lisans
2014-2015, Türkiye'de İdari Yapı ve İşleyiş, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, Yönetim Bilimi, Lisans
2013-2014, YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2013-2014, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2013-2014, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2013-2014, TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI, Yüksek Lisans
2013-2014, YÖNETİM BİLİMİ, Yüksek Lisans
2013-2014, KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2013-2014, YÖNETİM BİLİMİ, Lisans
2012-2013, HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, Lisans
2012-2013, TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI, Yüksek Lisans
2012-2013, SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans
2012-2013, YÖNETİM BİLİMİ, Yüksek Lisans
2012-2013, SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2012-2013, YÜKSEK LİSANS SEMİNER, Yüksek Lisans
2012-2013, YÜKSEK LİSAN TEZ ÇALIŞMASI, Yüksek Lisans
2012-2013, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2011-2012, KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2011-2012, SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2011-2012, KAMU YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2011-2012, SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans
2011-2012, YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI, Yüksek Lisans
2010-2011, SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans
2010-2011, SOSYAK BİLİM LERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans
2010-2011, İDARE HUKUKU, Yüksek Lisans
2010-2011, KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2010-2011, STRATEJİK YÖNETİM, Yüksek Lisans
2010-2011, KAMU YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2010-2011, ALGILAMA YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2010-2011, ÖRGÜTLERDE ALGILAMA YÖNETİMİ, Yüksek Lisans
2010-2011, TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI, Yüksek Lisans
2009-2010, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I, Lisans
2009-2010, TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ, Yüksek Lisans
2009-2010, TÜRK KÜLTÜR TARİHİ, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Belediyelerde Stratejik Yönetim Kültürü (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
State and Statesmanship in the Classical Turkish Culture (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetim Kültürüne Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2019
SOSYO KÜLTÜREL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDİYECİLİK (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2016
Europe Aid 131858 D SER TR Technical Assistance for improved Stratejik Management Capacity Project NicolasWitsen Foundation (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: , 2013-2015
Batı Karadeniz Bölgesi Demir Çelik Sektörü Mevcut Durum Analizi (Ulusal) Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje: Araştırmacı , 2011-2011
İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı 2010 2014 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü
DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Uzman
Karaman İl Gelişme Planı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
İçişleri Bakanlığı İLEMOD (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Danışman
Demir Çelik Sektörü Mevcut Durum Analizi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Aşgın, S. (2020) "“Taşrada Kurumlar Arası Stratejik Eşgüdüm Sorunu ve Bir Öneri: İlsev Belgesi”", KAYFOR17 Bildiriler El Kitabı, (0)  
Aşgın, S., Yaman, K. (2018) "Türkiye’de Bakanlıkların Stratejik Plan Uygulamalarında Mevcut Yapı Ve Sürecin Değerlendirilmesi", International Journal of Academic Value Studies, 4 (9) pp. 449-466 Link DOI  
Aşgın, S., Yaman, K. (2018) "TÜRKİYE’DE BAKANLIKLARIN STRATEJİK PLAN UYGULAMALARINDAMEVCUT YAPI VE SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ", International Journal of Academic Value Studies(Javstudies), 4 (19) pp. 449-466 [ESCI] Link  
AŞGIN, S., YAMAN, K., KAYA, E. (2013) "Comparative Analysis Of The E Municipality Applications in Turkey The Case Of Western Black Sea Region", Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20 (1) pp. 207-220 Link   
Aşgın, S. (2011) "Çanakkale Savaşlarının Arka Planı", Türk İdare Dergisi, (470) pp. 25-42  
Aşgın, S. (2010) "Atatürk ve Türk Dili", İdarecinin Sesi Dergisi, 0 (87) pp. 38-41  
Aşgın, S. (2008) "İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı Hazırlık Süreci", Türk İdare Dergisi, 0 (461) pp. 9-15  
Aşgın, S. (2007) "Dünyada ve Türkiye de Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Giderme Çabaları Ve Türkiye Tecrübesi", Türk İdare Dergisi, 0 (457) pp. 29-54  
Aşgın, S. (2006) "Ülkemizde Stratejik Planlama Kavramının Gelişmesi", Türk İdare Dergisi, 1 (451) pp. 7-20  
Aşgın, S. (2003) "Asılsız Ermeni İddiaları ve Gerçekler", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 19 (55) pp. 383-415  
Aşgın, S. (2003) "Hadikatü l Vüzerâ Hakkında Bir İnceleme", OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), 0 (14) pp. 145-161 Link DOI  
Aşgın, S. (2002) "Cumhuriyet Öncesinde Hükümet Başkanları", DTFC Tarih Araştırmaları Dergisi, (32) pp. 333-345 [TR Dizin] DOI  
Aşgın, S. (2002) "Türkiye Cumhuriyeti nde Yazı ve Dil İnkılabı", Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi (Türk Dil Kurumu), 0 (609) pp. 482-489  
Aşgın, S. (2002) "Demokrat Parti Döneminde Türkiye nin Uluslararası İlişkileri", Yeni Türkiye Dergisi, (0) pp. 562-570  
Aşgın, S. (2002) "Türkiye de Çok Partili Demokratik Hayata Geçiş", Yeni Türkiye Dergisi, (0) pp. 537-550  
Aşgın, S. (2002) "Göktürkler ve Türk Tarihindeki Yeri", Yeni Türkiye Dergisi, (0) pp. 9-17  
Aşgın, S. (2001) "İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye nin İktisadi Durumu", Başak Ekonomi Dergisi, 0 (113) pp. 66-74  
Aşgın, S. (2001) "Cumhuriyet Döneminde Ermeni Terörü Kronolojisi", İdarecinin Sesi Dergisi, (85) pp. 30-33  
Aşgın, S. (2001) "Atatürk ve Türk Dili", İdarecinin Sesi Dergisi, (86) pp. 20-33  
Aşgın, S. (2001) "Atatürk Döneminde Doğu Anadolu 1923 1938", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 0 (50) pp. 451-472 Link  
Aşgın, S. (2001) "Göktürkler de Devlet Anlayışı Şehircilik ve Yönetim", Yörtürk Dergisi, 0 (36) pp. 12-13  
Aşgın, S. (2001) "Türkiye de Çok Partili Hayata Geçiş", Madenci Dergisi, (360) pp. 331-366  
Aşgın, S. (2001) "II Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye nin Uluslararası İlişkileri", Madenci Dergisi, 0 (361) pp. 331-339  
Aşgın, S. (2001) "Türkiye de Çok Partili Hayata Geçiş", Madenci Dergisi, 0 (360) pp. 331-339  
Aşgın, S. (2000) "Doğu İllerinde Nüfus ve Kamu Harcamaları", Başak Ekonomi Dergisi, 0 (112) pp. 82-89  
Aşgın, S. (2000) "Teröristin Psikolojisi", Polis Dergisi, (23) pp. 204-213  
Aşgın, S. (2000) "Ermeni İddiaları ve Gerçekler", PTT Mesleki Kültür ve Aktüalite Dergisi, (24) pp. 14-18  
Aşgın, S. (2000) "Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler", Polis Dergisi, (36) pp. 204-2013  
Aşgın, S. (1995) "Kutadgu Bilig e Göre Yönetici", Yeni Türkiye Dergisi, 0 (4) pp. 597-601  
Aşgın, S. (1987) "Üniversite Gençliğinin Öğrenim Sorunları Üzerine", Parlemento Dergisi, (32) pp. 28-29  
Aşgın, S. (2016) "Buzdağının Altı Çanakkale Savaşlarının Kısmi Arka Planı", Uluslararsı I.Dünya Savaşının 100.Yılı Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Aralık 2016
Aşgın, S. (2015) "Vilayet Nizamnamesi Ve Mülki İdare Sistemi", Uluslararası Vilayet Nizamnamesi 150.Yılı Sempozyumu , (pp. 313-327), Ankara, Türkiye, (Haziran 2015
Aşgın, S. (2015) "Beynelmilel Boyutlarıyla Çanakkale Savaşı", IV.Uluslararası Gelibolu Sempozyumu , (Mart 2015
Aşgın, S. (2014) "Ankara nın Taşraya Bakışı Mülki İdare Teşkilatındaki Gelişmeler", Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara :1923-2013 Sempozyumu , (pp. 289-302), Ankara, Türkiye, (Temmuz 2014
Aşgın, S. (2014) "Yusuf Has Hâcip ve Türklerde İdareci Tasavvuru", Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi , (pp. 15-30), Eskişehir, Türkiye, (Aralık 2014
Aşgın, S. (2014) "Kadim Türk Kültüründe İdarecide Bulunması Gereken Vasıflar", Uluslararası Medeniyetler Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Ocak 2014
Aşgın, S. (2011) "Valilerin Karar Alma Süreçlerinde Bilgi İşlem Teknolojilerinin Etkin Kullanımı", VIII. Kamu Yönetimi Forumu , (pp. 292-304), Ankara, Türkiye, (Mart 2011
Aşgın, S. (2010) "Doğu ve Güneydoğu Anadolu da Toplumsal Huzursuzluğun Tarihsel Bayutu", I.Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, Elazığ, 27-29 Mart 2000 , (pp. 851-878), Elazığ, Türkiye, (Ekim 2010
Aşgın, S. (2009) "Türkiye nin Yerel ve Bölgesel Kalkınma Deneyimine Tarihsel Bir Bakış Hatalar ve Kazanımlar", IV. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler , (pp. 3-14), Ankara, Türkiye, (Aralık 2009
Aşgın, S. (2009) "Valilerin Yerel ve Ulusal Kalkınmadaki Rolü Bir Model Önerisi", IV. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu , (pp. 244-258), Ankara, Türkiye, (Ekim 2009
Aşgın, S. (2009) "Geleceğin Mülki İdare Amiri Nasıl Olmalıdır", İçişleri Bakanlığı 10 Ocak İdareciler Günü , Ankara, Türkiye, (Ocak 2009
Aşgın, S. (2007) "Asya ve Kuzey Afrika Coğrafyasında Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Giderme Çabaları", 38.ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2007
Aşgın, S. (2007) "Türkiye de Stratejik Planlama Çalışmaları ve Merkezi Kuruluşlarda Son Durum", KAYSEM Kamu Yönetimi Sempozyumu III , Denizli, Türkiye, (Ekim 2007
Aşgın, S. (2006) "Mardin İlinde Sektörler İtibariyle Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleriyle Mukayesesi", I.Ulusalararası Mardin Tarihi Sempozyumu , (pp. 703), (Mayıs 2006
Aşgın, S. (2004) "Merzifon Koleji nin Ermeni İsyanlarına Etkisi", Ermeni Araştırmaları II. Uluslararası Kongresi , (pp. 190-210), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2004
Aşgın, S. (2003) "Türkiye nin Sorunlarına Tarihi Bir Yaklaşım", Türkiye'nin Sorunlarına Çözüm Konferansı , Ankara, Türkiye, (Aralık 2003
Aşgın, S. (2002) "Sözde Ermeni İddiaları ve Tarihsel Gerçekler", Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi , (pp. 270-295), Ankara, Türkiye, (Nisan 2002
Aşgın, S. (2001) "Atatürk Döneminden Günümüze Doğu Anadolu ya Yapılan Yatırımlar", Atatürk Araştırma Merkezi Organizasyonu , Ankara, Türkiye, (Şubat 2001
Aşgın, S. (2001) "Milli Birlik ve Beraberlik", Atatürk Araştırma Merkezi Görevlendirmesi, Gazi Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu ve Çankırı Valiliği Ortak Organizasyonu , Çankırı, Türkiye, (Mart 2001
Yaman, K., Aşgın, S., Özkaral, M. (2000) "Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Mezunlarının İşgücüne Katılma ve Kariyer Geliştirme Olanaklarının İncelenmesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Örneği", Kuşadası İZMİR , (Mart 2000
Aşgın, S. (2000) "Doğu ve Güneydoğu Anadolu da Toplumsal Huzursuzluğun Tarihsel Boyutu", I.Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu , Elazığ, Türkiye, (Mart 2000
Aşgın, S. (1998) "Doğu Anadolu nun Kamu Gelir ve Giderlerindeki Payı", Cumhuriyet Döneminde Doğu Anadolu Sempozyumu , Elazığ, Türkiye, (Ekim 1998
AŞGIN, S., YAMAN, K., YETİŞKEN, Y., AKSOY, E. () "Batı Karadeniz Bölgesi İl ve İlçe Belediyeleri E belediye Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi", Uluslar Arası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi , (pp. 2149-2161), Saraybosna, Bosna Hersek 
Aşgın, S. (2009) "Türkiye de Bölgelerarası Gelişmişlik Farkları ve Doğu Anadolu", Ankara/Türkiye : İmaj Yayınevi/Ankara  
Aşgın, S. (2008) "Stratejik Yönetim", Ankara/Türkiye : İçişleri Bakanlığı  
AŞGIN, S. (2008) "Strategic Management (Stratejik Yönetim)", Ankara/Türkiye : İçişleri Bakanlığı  
Aşgın, S. (2006) "Kamuda Stratejik Planlama", Ankara/Türkiye : İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  
AŞGIN, S. (2006) "Strategic Planning in Public Sector (Kamuda Stratejik Planlama)", ANKARA/Türkiye : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI  
Aşgın, S. (2002) "Atatürk ten Günümüze Doğu Anadolu", : imaj yayınevi  
Aşgın, S. (2002) "Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihsel Gerçekler", : Karaman Valiliği Kültür Hizmeti Yayınları  
Aşgın, S. (2001) "Türkiye nin Demokrat Partili Yılları", Konya/Türkiye : ÇİZGİ  
Aşgın, S. (2000) "Cumhuriyet Döneminde Doğu Anadolu ya Yapılan Kamu Harcamaları 1946 1960", Ankara/Türkiye : Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını  
Aşgın, S. (2000) "Doğu Anadolu Gerçeği", Malatya/Türkiye : EMEK BASIM  
AŞGIN, S. (2000) "public spending in eastern anatolia during republican period (Cumhuriyet Döneminde doğu Anadolu'ya Yapılan Kamu Harcamaları (1946-1960)", ANKARA/Türkiye : BAŞBAKANLIK AAM  
Aşgın, S. (2020) "Türkler Ansiklopedisi", Ankara/Türkiye : Yeni Türkiye Yayınevi  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Türk İdare Dergisi, 2008, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türk İdare Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Maliye Dergisi, 0
Başkan, Üstün Yeteneklileri Destekleme ve Eğitim Derneği, 2013-
Danışman, TÜBİTAK G-222, 2010-2012
Üye, Türk İdareciler Vakfı, 1995-
Üye, Türk İdareciler Derneği, 1991-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Stratejik Yönetim
3 0 0 4 3 0 0 0 10
2
Türkiye’de Bakanlıkların Stratejik Plan Uygulamalarında Mevcut Yapı Ve Sürecin Değerlendirilmesi
International Journal of Academic Value Studies
0 0 0 1 1 1 0 0 3
3
Ülkemizde Stratejik Planlama Kavramının Gelişmesi
Türk İdare Dergisi
0 0 0 3 0 0 0 0 3
4
TÜRKİYE’DE BAKANLIKLARIN STRATEJİK PLAN UYGULAMALARINDAMEVCUT YAPI VE SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ
International Journal of Academic Value Studies(Javstudies)
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2005) "Bilim Adamı Olarak Fakülteye Katkıları Dolayısyla Tevdi Edilen Teşekkür Plaketi" SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
(2003) "Kaymakamlık Kursu Dönem Birinciliği" IÇISLERI BAKANLIGI
(2002) "Kademe İlerlemesi Ödülü" İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(2002) "Yılın İdarecisi Özel Ödülü" Türk İdareciler Derneği
(1997) "Kademe İlerlemesi Ödülü" İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(1993) "79.Dönem Kaymakamlık Kursu Dönem Birincisi" İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(1987) "Üniversitelerarası Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri Yarışması Birincilik Ödülü" Yurtkur Vakfı
(1986) ""Üniversite Gençliğine Hizmet Götüren Vakıflar" konulu araştırma yarışmasında Türkiye birinciliği" KREDİ YURTLAR KURUMU
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Sait AŞGIN
Karabük Üniversitesi
2013 5
Karabük Üniversitesi
2000 - 2018 3
Kemal YAMAN
-
2013 2
Karabük Üniversitesi
2000 1
Ece AKSOY
-
1
Ece KAYA
-
2013 1
Yaşar YETİŞKEN
-
1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Kamu Yönetimi 830
Anahtar Kelimeler Stratejik Yönetim, İdare Hukuku, Kamu Yönetiminde Etik
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 10 0 0 30 0 60 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 462 . - - 512 . - 469 . - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 378 . - - 442 . - 393 . - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 91 . - - 98 . - 71 . - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 19 . - - 30 . - 17 . - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 11 . - - 11 . - 9 . - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 19 . - - 26 . - 17 . - - - -
Toplam Yayın 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri