img

Dr. Öğr. Üyesi Abdül Samet ÇELİKÇİ

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Siyasi Tarihi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), 2010, 2013
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2004, 2009
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Dr), 2014, 2020
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Dr), 2014, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), 2010, 2013
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2004, 2009
İngilizce, KPDS, 85, Bahar, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Muş Alparslan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
2009-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Muş Alparslan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tilci, Ö., Çelikçi, A.S. (2022) "JOHN LOCKE’UN SİYASET FELSEFESİNDE MÜLKİYET VE DEVLET", İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2) pp. 315-327 [TR Dizin] Link DOI  
Çelikçi, A.S., Koç, Y. (2021) "KEMAL TAHİR'İN DÜŞÜNCESİNDE BATILILAŞMA SORUNU VE BU SORUNUN YEGÂNE ÇÖZÜMÜ OLARAK 'DEVLET'", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 10 (1) pp. 39-49 Link DOI  
Çelikçi, A.S. (2021) "SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ULUS DEVLET VE MİLLİYETÇİLİK: KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE ULUS DEVLET VE MİLLİYETÇİLİK TARTIŞMALARI", İMGELEM, 5 (8) pp. 15-34 [TR Dizin] Link  
Çelikçi, A.S. (2021) "RADICAL ISLAMISM’S APPROACH TO THE KURDISH QUESTION IN TURKEY (1980-2002): “THE KURDISH QUESTION IS THE UMMAH'S QUESTION”", İÇTİMAİYAT, 5 (2) pp. 329-340 [TR Dizin] Link DOI  
Çelikçi, A.S. (2018) "HAKK'IN EGEMENLİĞİ İLE HALKIN EGEMENLİĞİ ARASINDA İSLAMCILIK", İÇTİMAİYAT, 2 (2) pp. 90-92 Link  
Çelikçi, A.S. (2016) "POLİTİK ÜYELİĞİN “ÖTEKİ” YÜZÜ: MÜLTECİLER, SIĞINMACILAR, GÖÇMENLER VE YABANCILAR", MIDDLE EAST JOURNAL OF REFUGEE STUDIES, 1 (1) pp. 125-127  
Çelikçi, A.S., Kakışım, C. (2013) "İTALYAN FAŞİZMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ", ANEMON, 1 (2) pp. 83-99   
Çelikçi, A.S. (2017) "GELENEĞİN YENİDEN İCADI VE TÜRKİYE DE RESMİ MİLLİYETÇİLİĞİN YENİDEN ÜRETİMİ: CUMHURİYET'İN 75. YIL KUTLAMALARI ÖRNEĞİ", ASOS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU , (pp. 230), Kahramanmaraş, Türkiye, (Ekim 2017
Çelikçi, A.S. (2016) "THE BEGINNING OF THE CIVIL SOCIETY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LIBERAL AND HEGELIAN APPROACHES", THE PROBLEM OF THE BEGINNING CONFERENCE , Odense, Danimarka, (Mart 2016
Çelikçi, A.S. (2015) "TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI SÜREÇTE SİVİL TOPLUMUN SEYRİ: LİBERAL VE GRAMSCIYAN PERSPEKTİFLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ", IV. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ , (pp. 9-20), Türkiye, (Eylül 2015
Çelikçi, A.S., Levent, A. (2013) "İSLAMCILIK VE KALKINMA: TÜRKİYE'DE 1990-2000 YILLARI ARASINDA İSLAMCI SÖYLEMDE KALKINMA VURGUSU", II. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ , (pp. 75-84), Türkiye, (Eylül 2013
Çelikçi, A.S. (2022) "Türkiye’de İslamcılık ve Kürt Sorunu", İstanbul/Türkiye : Pınar Yayınları  
Çelikçi, A.S. (2017) "ORTA DOĞU'DA ÇATIŞMA VE İDEOLOJİLER", İstanbul/Türkiye : VADİ YAYINLARI  
Çelikçi, A.S. (2014) "ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ VE BARIŞ", İstanbul/Türkiye : İLETİŞİM YAYINLARI  
Çelikçi, A.S. (2014) "ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ VE BARIŞ", İstanbul/Türkiye : İLETİŞİM YAYINLARI  
Çelikçi, A.S. (2014) "ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ VE BARIŞ", İstanbul/Türkiye : İLETİŞİM YAYINLARI  
Çelikçi, A.S. (2021) "TEK PARTİ DÖNEMİ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ: KAPSAYICI? ASİMİLASYONİST?", Kitap: TÜRKİYE'DE TEK PARTİLİ YILLAR (1923-1950) BİR DÖNEM PANORAMASI (TARİH-TOPLUM-SİYASET), İstanbul/Türkiye : PINAR YAYINLARI  
Çelikçi, A.S., Koyuncu, A.A. (2019) "MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI’NIN FİLİSTİN POLİTİKASI: TEK KARIŞ TOPRAĞINDAN DAHİ VAZGEÇMEK YOK!", Kitap: KÜRESEL VE BÖLGESEL AKTÖRLERİN FİLİSTİN POLİTİKALARI, İstanbul/Türkiye : EFEAKADEMİ YAYINLARI  
Çelikçi, A.S. (2017) "KÜRT SORUNU, YERLEŞİK TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE TOPLUMSAL ALGI", Kitap: ORTA DOĞU'DA ÇATIŞMA VE İDEOLOJİLER, İstanbul/Türkiye : VADİ YAYINLARI  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) İÇTİMAİYAT, 2021, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
İTALYAN FAŞİZMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
ANEMON
0 8 0 1 1 0 13
2
İSLAMCILIK VE KALKINMA: TÜRKİYE'DE 1990-2000 YILLARI ARASINDA İSLAMCI SÖYLEMDE KALKINMA VURGUSU
0 1 0 0 0 1 2
3
TÜRKİYE'DE TEK PARTİLİ YILLAR (1923-1950) BİR DÖNEM PANORAMASI (TARİH-TOPLUM-SİYASET)
0 0 0 1 0 0 2
4
ORTA DOĞU'DA ÇATIŞMA VE İDEOLOJİLER
0 0 0 1 0 0 2
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2013 1
Önder Tilci
Muş Alparslan Üniversitesi
2022 1
Adem Levent
Muş Alparslan Üniversitesi
2013 1
Yunus Koç
-
2021 1
Ahmet Ayhan Koyuncu
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Siyaset Bilimi 728
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 3 9 5 4 40 0 90 115 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 458 . 469 . 537 . 524 . 494 . - 508 . 474 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 378 . 395 . 431 . 453 . 436 . - 421 . 407 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 73 . 75 . 84 . 79 . 61 . - 53 . 49 . -
Toplam Yayın 1 2 2 1 1 0 4 2 0
Toplam Makale 0 1 0 1 0 0 3 1 0
Toplam Kitap 0 0 1 0 1 0 1 1 0
Toplam Bildiri 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 0 0 0 3 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri