img

Prof. Dr. Şerif AMİROV

  • Fen Fakültesi
  • Matematik
  • Uygulamalı Matematik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
20
Atıf
15
h-index
2
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Rusya Federasyonu, Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Matematik Bölümü, , 1977, 1983
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Rusya Federasyonu, Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Matematik Bölümü, , 1987, 1991
Yüksek Lisans, Rusya Federasyonu, Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Matematik Ensitütü, , 1987, 1990
Araştırma Alanları
Uygulamalı Matematik, Matematiksel Analiz
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Rusya Federasyonu, Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Matematik Bölümü, , 1987, 1991
Yüksek Lisans, Rusya Federasyonu, Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Matematik Ensitütü, , 1987, 1990
Lisans, Rusya Federasyonu, Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Matematik Bölümü, , 1977, 1983
Rusça, KPDS, 67, Güz, 2006
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Matematik Uygulamalı Matematik
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Matematik Matematiksel Analiz
2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Matematik, Türkiye
2015-2022, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Matematik, Türkiye
2009-2015, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye
2009-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ihsan Hasan Saadullah, Yüksek Lisans, Convexity and monotonicity analyses for discrete fractional operators with discrete exponential kern, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Waad Shaban Mahw, Yüksek Lisans, Monotonicity results for discrete Caputo-Fabrizio fractional operators, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hale Koyuncu, Yüksek Lisans, Bir Sobolev tip denklem için başlangıç sınır değer probleminin çözümünün asimptotik davranışı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Selda Bostancı, Yüksek Lisans, Lineer olmayan Boussinesq denklemin anologları için polinom yöntemi kullanılarak tek dalga çözümleri, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Serap Akyüz, Yüksek Lisans, Sturm Liouville sınır değer probleminin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Nagihan Girgin, Yüksek Lisans, Genelleşmiş türev ve sobolev uzayları, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
İnci Merve Altan, Yüksek Lisans, Lyapunov fonksiyonlar yöntemi ile lineer diferansiyel denklem sistemlerinin çözümünün dayanıklılığı, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Habibe Mutlu, Yüksek Lisans, Otonom diferansiyel denklem sistemlerinin düzlemdeki yörüngelerin limit durumları ve aykırı noktalar, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
2018-2019, DİF.DENKLEMLER, Lisans
2018-2019, LİNEER CEBİR, Lisans
2018-2019, DİF.DENKLEMLER ÖZEL KONULAR, Yüksek Lisans
2018-2019, DİF.GEOMETRİ, Lisans
2018-2019, ANALTİK GEO., Lisans
2018-2019, DİF.DENKLEMLER, Lisans
2018-2019, GENEL MATEMATİK, Lisans
2017-2018, SOBOLEV UZAYLARI, Yüksek Lisans
2017-2018, GENEL MATEMATİK, Lisans
2017-2018, LİNEER CEBİR, Lisans
2017-2018, KISMİ DİF.DENKLEMLER, Lisans
2017-2018, DİF.DENKLEMLER ÖZEL KONULAR, Yüksek Lisans
2017-2018, DİF.DENKLEMLER, Lisans
2017-2018, DİF.GEOMETRİ, Lisans
2017-2018, ANALTİK GEO., Lisans
2016-2017, DİF.GEOMETRİ, Lisans
2016-2017, GENEL MATEMATİK, Lisans
2016-2017, DİF.DENKLEMLER ÖZEL KONULAR, Yüksek Lisans
2016-2017, LİNEER CEBİR, Lisans
2016-2017, SOBOLEV UZAYLAR, Yüksek Lisans
2016-2017, ANALTİK GEO., Lisans
2016-2017, KISMİ DİF. DENKLEMLER, Lisans
2016-2017, DİF.DENKLEMLER, Lisans
2015-2016, SOBOLEV UZAYLAR, Yüksek Lisans
2015-2016, KIMİ DİF. DENKLEMLER, Lisans
2015-2016, DİF.DENKLEMLER, Lisans
2015-2016, LİNEER CEBİR, Lisans
2015-2016, GENEL MATEMATİK, Lisans
2015-2016, ANALTİK GEO., Lisans
2015-2016, DİF.GEOMETRİ, Lisans
2015-2016, DİF.DENKLEMLER ÖZEL KONULAR, Yüksek Lisans
2015-2016, LİNEER CEBİR, Lisans
2014-2015, ANALTİK GEOMETRİ, Lisans
2014-2015, LİNEER CEBİR, Lisans
2014-2015, SOBOLEV UZAYLARI, Yüksek Lisans
2014-2015, DİF.DENKLEMLER, Lisans
2014-2015, DİF. GEOMETRİ, Lisans
2014-2015, DİF.DENKLEMLERDE ÖZEL KONULAR, Yüksek Lisans
2014-2015, GENEL MATEMATİK, Lisans
2013-2014, LİNEER CEBİR, Lisans
2013-2014, ANALTİK GEOMETRİ, Lisans
2013-2014, SOBOLEV UZAYLARI, Yüksek Lisans
2013-2014, DİF.DENKLEMLERDE ÖZEL KONULAR, Yüksek Lisans
2013-2014, GENEL MATEMATİK, Lisans
2013-2014, DİF. GEOMETRİ, Lisans
2013-2014, DİF.DENKLEMLER, Lisans
Kayıt Yok
Lineer olmayan Boussinesq denklemi için Mathematical kullanarak değişik yöntemlerle soliton çözümlerin bulunması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Finding the single-wave solutions using polynomial methods for the analogues of the nonlinear Boussinesq equation (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2017-2018
Analytical solitary wave solutions for the Boussinesq equation containing nonlinearity in the time-derivative term (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Kayıt Yok
Amirov, Ş., Bostancı, S. (2019) "Soliton solutions for the Boussinesq equation withnonlinearity in the time-derivative term using polynomialfunction methods", New Trends in Mathematical Sciences, 7 (3) pp. 364-371  
Amirov, Ş. (2017) "Boundary value problem for one evolution equation", Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, 48 (3) pp. 363-367 [SCI Expanded]  
Amirov, Ş., Anutgan, M. (2017) "Analytical solitary wave solutions for the nonlinear analogues of the boussinesq and sixth-order modified boussinesq equations", The Journal of Applied Analysis and Computation, 7 (4) pp. 1613-1623 [SCI Expanded]  
Amirov, Ş., Anutgan, M. (2017) "Boundary value problem for the nonlinear analogues of the Boussinesq equation: Numerical solution and its stability", New Trends in Mathematical Sciences, 5 (3) pp. 245-252  
Amirov, Ş. (2016) "Global solvability of initial boundary-value problems for nonlinear analogs of the Boussinesq equation", Mathematical Notes, 99 (2) pp. 183-191 [SCI Expanded]  
Amirov, Ş. (2014) "A mixed problem for a class of strongly nonlinear higher order equations of Sobolev type", Sibirskii Zhurnal Industrial no Matematiki, 17 (4) pp. 14-30  
Amirov, Ş. (2014) "On solvability of the first inital boundary value problem for quasilinear pseudoparabolic equations", Applied Mathematics and Computation, 246 (0) pp. 112-120 [SCI Expanded] DOI  
Amirov, Ş. (2013) "The mixed problem for a class of higher order strongly nonlinear equations of Sobolev type", Doklady Mathematics, 88 (1) pp. 446-448 [SCI Expanded]  
Amirov, Ş. (2011) "The Initial Boundary Value Problem for Ultra Parabolic Equations", International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, 3 (1) pp. 11-18  
Amirov, Ş., Ustaoğlu, Z. (2010) "On the solvability and approximate solution of a two dimensional coefficient inverse problem for transport like equation", INVERSE PROBLEMS, 26 (11) pp. 1-16 [SCI Expanded]  
Amirov, Ş. (2010) "On the existence of the solution of the first boundary value problem for the quasilinear pseudo parabolic equation", Neklassiceskue uravneniya matematiceskoü fiziki: sb. navc. robot, 1 (1) pp. 21-33  
Amirov, Ş. (1985) "The Cauchy problem for the equation of third order", Neklas. Urav. Mat.Fiziki, (0) pp. 159-163  
Amirov, Ş. (1984) "The mixed problem for ultraparabolic equation in bounded domain", American Mathematical Society, (0) pp. 173-179 [SCI Expanded]  
Amirov, Ş., Bostancı, S. (2018) "Finding the single-wave solutions using polynomial methods for the analogues of the nonlinear Boussinesq equation", International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2018), , Ordu, Türkiye, (Nisan 2018
Amirov, Ş., Anutgan, M. (2017) "ANALYTICAL SOLITARY WAVE SOLUTIONS FOR THE BOUSSINESQ EQUATION CONTAINING NONLINEARITY IN THE TIME-DERIVATIVE TERM", International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM , St.Petersburg, Rusya Federasyonu, (Ekim 2017
Amirov, Ş. (2015) "Bazi non lineer Boussinesq denkleminin analogları için BSD probleminin geniş anlamda çözülebilirliği üzerine", ANKARA 10. MATEMATİK GÜNLERİ , Ankara, Türkiye, (Haziran 2015
Amirov, Ş. (2015) "Bazı non lineer Boussinesq denkleminin analogları için BSD probleminin geniş anlamda çözülebilirliği üzerine", Workshop on ıntegral geometry and inverse problems , Zonguldak, Türkiye, (Haziran 2015
Amirov, Ş. (2010) "Pisagor üçlülerin bulunması yöntemleri", 9.Matematik Sempozumu,Trabzon ,KTÜ , Trabzon, Türkiye, (Ekim 2010
Amirov, Ş. (1988) "On the Boundary value poblems for nonclassic equtions", 2.Conference Molodıch uçyon. Sibirii i Dalnogo Vostoka , Novosibirski, Rusya Federasyonu, (Eylül 1988
Amirov, Ş. (1985) "The Cauchy problems for the equation of third order", Neklassi.Uravneniya Mat. Fiziki , Novosibirski, Rusya Federasyonu, (Haziran 1985
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) OA Journal - Mathematics, 2018, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The mixed problem for ultraparabolic equation in bounded domain
American Mathematical Society
7 0 0 0 0 0 0 0 7
2
The mixed problem for a class of higher order strongly nonlinear equations of Sobolev type
Doklady Mathematics
3 0 0 0 0 0 0 0 3
3
Global solvability of initial boundary-value problems for nonlinear analogs of the Boussinesq equation
Mathematical Notes
1 0 0 1 0 0 0 0 2
4
On solvability of the first inital boundary value problem for quasilinear pseudoparabolic equations
Applied Mathematics and Computation
1 0 0 0 0 0 0 0 1
5
On the solvability and approximate solution of a two dimensional coefficient inverse problem for transport like equation
INVERSE PROBLEMS
1 0 0 0 0 0 0 0 1
6
The Initial Boundary Value Problem for Ultra Parabolic Equations
International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2016) "para" TÜBİTAK
(2014) "para" TÜBİTAK
(2013) "para" TÜBİTAK
(2010) "para" TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 3
Selda Bostancı
-
2018 - 2019 2
Zekeriya Ustaoğlu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2010 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2776
Anahtar Kelimeler Uygulamalı Matematik, Matematiksel Analiz
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 7 50 125 5 20 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 659 . 608 . 587 . 669 . 642 . - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 543 . 485 . 441 . 509 . 470 . - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 210 . 153 . 111 . 182 . 180 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 127 . 103 . 74 . 126 . 120 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 121 . 97 . 79 . 118 . 113 . - - - - -
Toplam Yayın 2 1 4 1 1 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri