img

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ERKMEN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Siyaset ve Sosyal Bilimler

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (Dr), 2012, 2019
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Sussex, Social And Political Thought, , 2010, 2011
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2005, 2009
Araştırma Alanları
Toplumsal Cinsiyet, Siyaset Sosyolojisi, Siyaset Psikolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (Dr), 2012, 2019
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Sussex, Social And Political Thought, , 2010, 2011
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2005, 2009
İngilizce, YDS, 83, 2015
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Toplumsal Cinsiyet
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Siyaset Sosyolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Siyaset Psikolojisi
2012-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2018-, Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2021-2022, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2021-2022, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2021-2022, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Lisans
2020-2021, Siyaset Bilimi 1, Lisans
2020-2021, Siyaset Sosyolojisi, Lisans
2020-2021, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Lisans
2020-2021, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2020-2021, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2019-2020, Siyaset Sosyolojisi, Lisans
2019-2020, Sosyoloji, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
ERKMEN, S. (2019) "Nezihe Muhiddin ve Mefkuresi", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54 (3) pp. 1496-1510 [TR Dizin] DOI
Erkmen, S. (2022) "Pandemi Döneminde Üreme Sağlığının Sürdürülebilirliği", 24. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu 2022: Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet , (pp. 51), Karabük, Türkiye, (Aralık 2022
Erkmen, S. (2021) "Pandeminin Biyopolitikasında Kadına Yönelik Şiddet", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı , (pp. 274-281), Çanakkale, Türkiye, (Eylül 2021
Erkmen, S. (2012) "Nezihe Muhiddin ve Mefkuresi", 1. Uluslararası Osmanlı Dünyası: Esasi Biraradalıklar Konferansı , Karabük, Türkiye, (Eylül 2012
Erkmen, S. (2020) "Türkiye’de Kürtaj: AKP ve Biyopolitika", İstanbul/Türkiye : İletişim Yayınları  
Erkmen, S. (2022) "Beden ve Siyaset: Yeni Üreme Teknolojilerinin Cinsellik-Üreme-Biyopolitika Üçgeninde Feminist Analizi", Kitap: Siyaset Yazıları, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Erkmen, S. (2021) "Biyopolitika ve Toplumsal Cinsiyetin İlişkiselliğinde Kürtaj", Kitap: Biyopolitika cilt3 Biyoiktidarın Suretleri Yaşam İpotek Altında, İstanbul/Türkiye : Notabene Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Türkiye’de Kürtaj: AKP ve Biyopolitika
0 0 0 0 1 0 1
(2020) "Sedat Simavi Ödülü" Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Siyaset Bilimi 729
Anahtar Kelimeler Toplumsal Cinsiyet, Siyaset Sosyolojisi, Siyaset Psikolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 4 100 50 42 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 529 . 419 . 548 . 542 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 471 . 347 . 461 . 480 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 82 . 43 . 66 . 83 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - 32 . 15 . 23 . 26 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - 54 . 23 . 43 . 52 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - 18 . 3 . 8 . 16 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 1 1 2 2 0
Toplam Makale 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri