img

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ŞİŞMANOĞLU

  • Fen Fakültesi
  • Kimya
  • Polimer Kimya

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
31
Atıf
91
h-index
5
Proje
7
Fikri Mülkiyet
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, 2008, 2012
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizikokimya (Yl) (Tezli), 2012, 2015
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Dr), 2015, 2020
Araştırma Alanları
Polimer Bilimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Dr), 2015, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizikokimya (Yl) (Tezli), 2012, 2015
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2009, 2014
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, 2008, 2012
İngilizce, YÖKDİL, 86, 22 Eylül 2, 2018
İngilizce, YDS, 71, Bahar, 2017
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Polimer Bilimi
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
2014-2021, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2023-, BAP Komisyon Üyesi, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Türkiye
2022-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2022-2023, Kimya Araştırma Projesi II, Lisans
2022-2023, Polimer Kimyasına Giriş, Lisans
2022-2023, Polimer Çözeltilerde Termodinamik, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2022-2023, Kimya Araştırma Projesi I, Lisans
2022-2023, Korozyon Kimyası, Yüksek Lisans
2022-2023, Polimer Çözeltilerde Termodinamik, Yüksek Lisans
2022-2023, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2022-2023, İş Sağlığı ve Güvenliği, Lisans
2022-2023, Tabiatın Kimyası, Lisans
2022-2023, Genel Kimya, Lisans
2022-2023, Genel Kimya, Lisans
2022-2023, General Chemistry, Lisans
2022-2023, Polimer Kimyası, Lisans
2022-2023, Nano Bilim I, Lisans
2021-2022, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Lisans
2021-2022, Malzeme Karakterizasyonu, Lisans
2021-2022, Malzemelerde Faz Dönüşümleri, Lisans
2021-2022, General Chemistry, Lisans
2021-2022, General Chemistry, Lisans
2021-2022, Kimya Araştırma Projesi, Lisans
2021-2022, Tabiatın Kimyası, Lisans
2021-2022, Nano Bilim I, Lisans
2021-2022, Korozyon Kimyası, Yüksek Lisans
2021-2022, Polimer Çözeltilerde Termodinamik, Yüksek Lisans
2021-2022, Kimya Araştırma Projesi I, Lisans
2021-2022, General Chemistry, Lisans
2020-2021, Bitirme Tezi, Lisans
2020-2021, Malzeme Karakterizasyonu, Lisans
Kayıt Yok
Uyumlaştırıcıların Kemik Tozu Dolgulu Polimer Matrisli Kompozitlerin Mekanik, Aşınma ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Mikrodalga destekli kimyasal aktivasyon ile pirolitik biyo-çarın yüzey regülasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2023
Termoplastikpoliüretan Esaslı Kompozitlerin Mekanik, Termal ve Morfolojik Özelliklerine UV ve UV+Su Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Çeşitli Silanlama Ajanlarının TPU/Zeolit Kompozitlerinin Mekanik, Termal ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2021
Nanopartikül Takviyeli Magnezyum Matrisli Hibrid Kompozitlerin Proje Adı: Üretilmesi, Mekanik Ve Termal Özelliklerinin Geliştirilmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Bursiyer , 2018-2020
Alüminyum Döküm Ürünlerin Kalitesini Geliştirmek İçin Yolluk Tasarımı ve Uygulaması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2018
The Synthesis and Mechanical Characterization of Hybrid Epoxy and Carbon Epoxy Matrix Composites (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kılınçarslan, S.K., Çetin, M.H., Kanbur, Y., Şişmanoğlu, S., Polat, R. (2023) "Investigation of the effect of surface modification types on the tribological performance of cow bone powder reinforced polymer materials", Polymer Composites, 44 (12) pp. 8403-8430 [SCI Expanded] DOI   
Şişmanoğlu, S., Tayfun, Ü., Gradinariu, P., Popescu, C.M., Kanbur, Y. (2023) "Reuse of black cumin biomass into beneficial additive for thermoplastic polyurethane‑based green composites with silane modifiers", Biomass Conversion and Biorefinery, 13 (0) pp. 14169-14184 [SCI Expanded] Link DOI  
Şişmanoğlu, S., Kanbur, Y., Popescu, C.M., Kindzera, D., Tayfun, Ü. (2023) "Beneficial use of mussel shell as a bioadditive for TPU green composites by the valorization of an aqueous waste", waste disposal & sustainable energy, (0) [ESCI] Link DOI  
Şişmanoğlu, S., Shakir, S.A., Kol, H.Ş., Hani, Y.B., Aghlara, E., Akalın, M.K. (2023) "Comparison of effective removal of cationic malachite green dye from waste water with three different adsorbents: date palm, date palm biochar and phosphated biochar", International Journal of Environmental Analytical Chemistry, (0) [SCI Expanded] Link DOI   
Mert, M.E., Hani, Y.B., Akalın, M.K., Şişmanoğlu, S., Aksaray, G., Mert, B.D., Kol, H.Ş. (2023) "The facile production of Fe2O3-biochar electrocatalyst for methanol oxidation reaction", International Journal of Hydrogen Energy, (0) [SCI Expanded] Link   
Şişmanoğlu, S. (2023) "UV and UV+Water Effects on Mechanical, Thermal and Morphological Properties of Thermoplasticpolyurethane Based Composites", Hittite Journal of Science and Engineering, 10 (2) pp. 177-184 [TR Dizin]  
ŞİŞMANOĞLU, S. (2023) "UV and UV+Water Effects On Mechanical, Thermal and Morphological Properties of Thermoplasticpolyurethane-Based Composites", Hittite Journal of Science and Engineering, 10 (2) pp. 177-184 Link DOI   
Şişmanoğlu, S., Akalın, M.K., Akalın, G.O., Topak, F. (2023) "Effective Removal of Cationic Dyes from Aqueous Solutions by Using Black Cumin (Nigella sativa) Seed Pulp and Biochar", Bioresources, 18 (2) pp. 3414-3439 [SCI Expanded] Link DOI  
Şişmanoğlu, S., Tayfun, Ü., Popescu, C.M., Kanbur, Y. (2023) "Effective use of olive pulp as biomass additive for eco‑grade TPU‑based composites using functional surface modifiers", Biomass Conversion and Biorefinery, 13 (0) pp. 12303-12318 [SCI Expanded] Link   
Şişmanoğlu, S., Tayfun, Ü., Kanbur, Y. (2022) "Effect of alkali and silane surface treatments on the mechanical and physical behaviors of date palm seed-filled thermoplastic polyurethane eco-composites", JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS, 35 (4) pp. 487-502 [SCI Expanded] Link DOI  
Küçük, F., ŞİŞMANOĞLU, S., KANBUR, Y., TAYFUN, Ü. (2021) "Optimization of mechanical, thermo-mechanical, melt-flow and thermal performance of TPU green composites by diatomaceous earth content", Cleaner Engineering and Technology, 4 (0) p. 100251 [ESCI] Link  
Küçük, F., Şişmanoğlu, S., Kanbur, Y., Tayfun, Ü. (2020) "Effect of silane-modification of diatomite on its composites withthermoplastic polyurethane", MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, (0) [SCI Expanded]  
Duran, H., Şişmanoğlu, S., Şişmanoğlu, Z.T. (2019) "Binary biomaterials (inorganic material/natural resin): Synthesis, characterization andperformance for adsorption of dyes", Journal of the Indian Chemical Society, 96 (2019) pp. 1245-1251 [SCI Expanded]  
Şişmanoğlu, S. (2018) "Investigation by UV spectrophotometry of removal of paranitrophenol on raney alloy", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1174 (0) pp. 107-111 [SCI]  
Başer, E., İncesu, A., Şişmanoğlu, S., Güngör, A. (2018) "Wear performance investigation of AlSi8Cu3Fe aluminum alloy related to aging parameters", Journal of Research on Engineering Structures and Materials (RESM), 5 (2) pp. 99-105 DOI   
Karakuş, S., Şişmanoğlu, S., Akdut, G., Ürk, Ö., Tan, E., Şişmanoğlu, Z.T., Kilislioğlu, A. (2017) "Removal of Basic Blue 3 from the Aqueous Solution with Ternary Polymer Nanocomposite Swelling, Kinetics, Isotherms and Error Function", Journal of the Chemical Society of Pakistan, 39 (1) pp. 17-25 [SCI Expanded]  
Şişmanoğlu, S., Güngör, A., Aslan, B., Sen, D. (2017) "The Synthesis and Mechanical Characterization of Laminated Hybrid-Epoxy Matrix Composites", International Journal of Mining Reclamation and Environment, 31 (6) pp. 382-388 [SCI Expanded]  
Şişmanoğlu, S., Saraç, A. (2016) "Synthesis of Vinyl Acetate Co Butyl Acrylate Latexes Investigation of the Effects of PolymerizationTemperature on the Latex Properties", Journal of Polymer and Textile Engineering, (0)  
Kanbur, Y., Şişmanoğlu, S., Tayfun, Ü. (2023) "The Effect of Various Silanization Agents on Mechanical, Thermal and Morphological Properties of TPU/Zeolite Composites", ACC2023 , Türkiye, (Ağustos 2023
Şişmanoğlu, S. (2023) "Effective Removal of Trypan Blue From Aqueous Solutions by Using Cu-Vanadate", 6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2023) , Türkiye, (Ekim 2023
Özalp, S., Şişmanoğlu, S., Kanbur, Y., Tayfun, Ü. (2022) "Yüzey İşlemleri Uygulanmış Keten Lifi Takviyeli Polibütilensüksinat Biyokompozitlerinin Mekanik ve Fiziksel Davranışlarının Değerlendirilmesi", 11.ULPAS , Türkiye, (Kasım 2022
Şişmanoğlu, S., Tayfun, Ü., Kanbur, Y. (2021) "Investigation of Silane and Stearic Acid Surface Modification of Mussel Shell on Mechanical and Physical Properties of Thermoplastic Polyurethane/Mussel Shell Composites", MSNG-2021 , Türkiye, (Temmuz 2021
Şişmanoğlu, S., Tayfun, Ü., Kanbur, Y. (2019) "EFFECT OF DIFFERENT SURFACE TREATMENTS OF DATE PALM SEED ON MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF THERMOPLASTIC POLYURETHANE/DATE PALM SEED COMPOSITES", BRAMAT 2019 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS SCIENCE ENGINEERING , (Mart 2019
Başer, E., İncesu, A., Şişmanoğlu, S., Güngör, A. (2018) "Effect of Aging Parameters on Mechanical Properties of AlSi8Cu3Fe Aluminium Alloy", 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) , (pp. 64-65), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018
Başer, E., İncesu, A., Şişmanoğlu, S., Güngör, A. (2018) "Effect of Aging Parameters on Wear Behavior of AlSi8Cu3Fe Aluminum Alloy", 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) , (pp. 66-68), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018
Şişmanoğlu, S., Güngör, A. (2017) "Investigation of Hot Rolled AISI 4140 Steels Subject To Large Strains", 3rd UDCS17 , Karabük, Türkiye, (Eylül 2017
Güngör, A., Şişmanoğlu, S., Koç, T., Mert, M.A., Tosun, H. (2017) "Synthesis and Mechanical Properties of Hybrid-Epoxy Matrix Composites", 4thInternationalConferenceonMaterialsScienceandNanotechnologyForNextgeneration,MSNG-2017 , Bosna Hersek, (Temmuz 2017
Şişmanoğlu, S., Akdut, G. (2017) "Investigation by UV Spectrophotometry of Removal Para-Nitrophenol on Raney Alloy", TURCMOS 2017 , (Eylül 2017
Şişmanoğlu, S., Güngör, A., Arslan, B., Sen, D. (2016) "The Synthesis and Mechanical Characterization of Laminated Hybrid Epoxy Matrix Composites", SWEMP 2016 , Istanbul, Türkiye, (Ekim 2016
Şişmanoğlu, S., Arslan, B., Sen, D., Güngör, A. (2016) "The Synthesis and Mechanical Characterization of Hybrid Epoxy and Carbon Epoxy Matrix Composites", ICAT ROME 2016 , Roma, İtalya, (Kasım 2016
Kayıt Yok
Şişmanoğlu, S. (2023) "Laboratuvar Malzemeleri", Kitap: Teoriden Uygulamaya Temel Laboratuvar Uygulamaları, : İstanbul Tıp Kitabevleri  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Chemistry, 2022
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) MRS Energy & Sustainability (MRES), 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) European Journal of Technique, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Chemistry, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Journal of Biological Macromolecules, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Materials Research-IBERO-American Journal of Materials, 2018
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Effect of silane-modification of diatomite on its composites withthermoplastic polyurethane
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
18 0 0 15 0 0 0 0 33
2
Removal of Basic Blue 3 from the Aqueous Solution with Ternary Polymer Nanocomposite Swelling, Kinetics, Isotherms and Error Function
Journal of the Chemical Society of Pakistan
18 0 0 0 0 0 0 0 18
3
Binary biomaterials (inorganic material/natural resin): Synthesis, characterization andperformance for adsorption of dyes
Journal of the Indian Chemical Society
14 0 0 0 0 0 0 0 14
4
The Synthesis and Mechanical Characterization of Laminated Hybrid-Epoxy Matrix Composites
International Journal of Mining Reclamation and Environment
7 0 0 1 0 0 0 0 8
5
Effect of alkali and silane surface treatments on the mechanical and physical behaviors of date palm seed-filled thermoplastic polyurethane eco-composites
JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS
6 0 0 0 0 0 0 0 6
6
Investigation by UV spectrophotometry of removal of paranitrophenol on raney alloy
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
5 0 0 0 0 0 0 0 5
7
Effective use of olive pulp as biomass additive for eco‑grade TPU‑based composites using functional surface modifiers
Biomass Conversion and Biorefinery
3 0 0 0 0 0 0 0 3
8
Optimization of mechanical, thermo-mechanical, melt-flow and thermal performance of TPU green composites by diatomaceous earth content
Cleaner Engineering and Technology
1 0 0 1 0 0 0 0 2
9
Reuse of black cumin biomass into beneficial additive for thermoplastic polyurethane‑based green composites with silane modifiers
Biomass Conversion and Biorefinery
1 0 0 0 0 0 0 0 1
10
Effective Removal of Cationic Dyes from Aqueous Solutions by Using Black Cumin (Nigella sativa) Seed Pulp and Biochar
Bioresources
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2018 8
Karabük Üniversitesi
2018 3
-
2023 2
-
2023 3
-
2023 1
-
2023 1
Karabük Üniversitesi
2019 - 2023 10
Ümit Tayfun
-
2019 - 2023 6
Ümit Tayfun
Bartın Üniversitesi
2022 - 2023 4
Carmen Mihaela Popescu
-
2023 3
Dilara Sen
-
2016 - 2017 3
Ebru Başer
-
2018 3
Zehra Tuba Şişmanoğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2017 - 2019 2
Fatma Küçük
Karabük Üniversitesi
2020 - 2021 2
Büsra Arslan
-
2016 2
Gizem Akdut
-
2017 2
Yahia Bani Hani
-
2023 2
Ayben Kilislioğlu
İstanbul Üniversitesi
2017 1
Başak Doğru Mert
-
2023 1
Ayfer Saraç
Yıldız Teknik Üniversitesi
2016 1
Selcan Karakuş
İstanbul Üniversitesi
2017 1
Gülen Oytun Akalın
-
2023 1
Mehmet Erman Mert
-
2023 1
Elham Aghlara
-
2023 1
Muhammet Hüseyin Çetin
-
2023 1
Yasin KANBUR
Karabük Üniversitesi
2021 1
Büsra Aslan
-
2017 1
Diana Kindzera
-
2023 1
Ezgi Tan
-
2017 1
Fatıma Topak
-
2023 1
Goncagül Aksaray
-
2023 1
Hakan Duran
-
2019 1
Huseyin Tosun
-
2017 1
Mehmet Ali Mert
-
2017 1
Öykü Ürk
-
2017 1
Petronela Gradinariu
-
2023 1
Safa Abdulmahdi Shakir
-
2023 1
Sema Özalp
-
2022 1
Tugba Koç
-
2017 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
282.
49719 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
158.
12780 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
80.
3353 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Kimya 3353
Anahtar Kelimeler Polimer Bilimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 35 125 75 55 50 20 55 377 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 666 . 623 . 587 . 599 . 607 . 566 . 652 . 632 . 282 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 550 . 500 . 441 . 442 . 436 . 379 . 450 . 421 . 158 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 387 . 361 . 273 . 268 . 276 . 232 . 264 . 280 . 80 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 158 . 143 . 90 . 105 . 106 . 86 . 105 . 100 . 18 . -
Toplam Yayın 1 3 5 4 3 1 2 2 11 0
Toplam Makale 0 1 2 2 1 1 1 1 8 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Bildiri 1 2 3 2 2 0 1 1 2 0
Makale (SCI) 0 0 2 1 1 1 0 1 6 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 1 2 3 2 2 0 1 1 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri