img

Arş. Gör. Sefa ERKUŞ

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisat Teorisi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2008, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2013, 2016
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2016
Araştırma Alanları
Deneysel İktisat, Kurumsal İktisat, Davranışsal İktisat
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2013, 2016
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2008, 2013
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2016
İngilizce, YDS, 87, 2021 Yaban, 2021
İngilizce, YDS, 87, Güz, 2014
Kurs, University of Oxford, Online Platform - Zoom, 28-04-2021, 17-06-2021
Seminer, II. TEK-ES Online Ekonomi Seminerleri, Online Platform - Zoom, 31-05-2021, 04-06-2021
Kurs, University of Zurich, Online Platform - Zoom, 26-02-2021, 30-04-2021
Seminer, 2021 İnes Ekonometri ve İstatistik Kış Semineri, Online Platform - Zoom, 13-02-2021, 14-06-2021
Sertifika, 14. Uluslararası Ekonomi Yaz Semineri - 2015, Pamukkale Üniversitesi / Denizli / TÜRKİYE, Türkiye, 31-08-2015, 11-09-2015
Sertifika, EAEPE SUMMER SCHOOL 2015, University Roma Tre, Department of Economics/ Roma /İTALYA, İtalya, 06-07-2015, 10-01-2016
Sertifika, 13. Uluslararası Ekonomi Yaz Semineri - 2014, Pamukkale Üniversitesi/ Denizli /TÜRKİYE, Türkiye, 18-08-2014, 22-08-2014
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Mikro İktisat Deneysel İktisat
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Mikro İktisat Kurumsal İktisat
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Mikro İktisat Davranışsal İktisat
2015-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2022-2023, İktisada Giriş II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Refah İktisadı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
Kayıt Yok
Çalışma 1- Avrasya Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım ve Politik İstikrar Arasındaki İlişki Çalışma 2- Türkiye'de Enflasyon ile Ham Petrol Fiyatları Arasındaki ilişkinin Asimetrik Analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Karabük İhracat Koçluğu Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2015-2015
Demokrasi Ekonomik Özgürlük ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2017
Kayıt Yok
Erkuş, S., Demirtaş, B.K. (2023) "Deneysel İktisadın Tarihi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (0) [TR Dizin] Link  
İkiz, A.S., Erkuş, S. (2017) "Determinants of World Cotton Price Does Market Clear", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (18) pp. 2131-2149 DOI  
Karamelikli, H., Erkuş, S. (2016) "TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE NİN BÜYÜME ORANI ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ", International Journal of Management Economics and Business, 12 (29) pp. 1-15 Link DOI  
Aytemiz, L., Erkuş, S. (2015) "Vergi Politikaları Bağlamında Yerel Yönetimler Arası Çevre Vergisi Rekabeti", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12) pp. 181-195  
Erkuş, S. (2021) "Çevrimiçi Ortamlar Cinsiyete Dayalı Ücret Farkını Kapatır Mı? İki Alan Deneyinden Kanıt", 7. International Conference on Economics (IceTea2021 Conference) , Türkiye, (Nisan 2021
Erkuş, S. (2021) "Gender Differences in Public Speaking Aversion on Video Conferences", 2021 ESA Global Online Around-the-Clock Conference , Amerika Birleşik Devletleri, (Temmuz 2021
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2017) "Döviz Kurunun Türkiye ile Yunanistan İkili Ticaretine Asimetrik Etkileri", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB2017) , Zonguldak, Türkiye, (Ekim 2017
Erkuş, S., Karamelikli, H., Aytemiz, L. (2017) "Avrasya Ülkelerinde Küreselleşme, Kurumlar ve İktisadi Büyüme", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB2017) , (pp. 76), Zonguldak, Türkiye, (Ekim 2017
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2017) "Türkiye ile Çin İkili Ticaretinde Reel Döviz Kurunun Asimetrik Etkileri", 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Resscongress 2017) , Balıkesir, Türkiye, (Kasım 2017
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2017) "Doğrudan Yabancı Yatırım ve İş Yapma Ortamı: Bir Panel Veri Analizi", 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Resscongress 2017) , (pp. 349), Balıkesir, Türkiye, (Kasım 2017
Erkuş, S., Afsal, M.Ş., Barutçu, E. (2017) "Türkiye de İstihdam Yaratmayan Büyümenin Ampirik Analizi", RessCongress , (Kasım 2017
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2016) "Avrasya Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım ve Politik İstikrar İlişkisi", 2nd International Congress on Economics, Finance and Energy , Almatı, Kazakistan, (Mayıs 2016
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2016) "Türkiye de Demokrasi ve İktisadi Büyüme ArasındakiUzun Dönemli İlişki", International Turgut Ozal Congress on Business, Economics and Political Science-INTOCBEPS II , (pp. 488-497), Ankara, Türkiye, (Nisan 2016
Akın, C.S., Erkuş, S. (2016) "Kurumsal Kalitenin Ekonomik Kalkınma Üzerine Olan Etkisi", 7th International Conference of Political Economy , İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2016
Erkuş, S., Karamelikli, H. (2016) "Türkiye de Tüketici Fiyatları ile Ham Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Asimetrik Analizi", Euroasian Conference on Business and Economics IV , Bişkek, Kırgızistan, (Mayıs 2016
Erkuş, S., Akın, C.S., Akar, B.G. (2016) "Demokrasi ve Ekonomik Özgürlüğün Gelir Dağılımı Üzerine Olan Etkisi", 5. International Conference on Economics ( ICE-TEA 2016) , Muğla, Türkiye, (Ekim 2016
Erkuş, S., Gemrik, S., Aytemiz, L. (2016) "Türkiye de Büyüme ve İşsizlik İlişkisi Okun Yasasının Asimetrik Analizi", 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences , Usak, Türkiye, (Eylül 2016
Rukiye, Ö., Erkuş, S., Aytemiz, L. (2016) "Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Arzını Etkileyen Faktörlerin Analizi", 1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences , Uşak, (Eylül 2016
Kayıt Yok
Erkuş, S. (2022) "Davranışsal Politik İktisat Perspektifinde Seçmen Neden ve Nasıl Oy Verir?", Kitap: Siyaset Yazıları, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Erkuş, S. (2019) "Karıncaların Masalı ve Evrimsel İktisat", Kitap: Evrimsel İktisat, İzmir/Türkiye : Sobiad Hukuk ve İktisat Araştırma Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Üye, Economic Science Association: ESA, 2021-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE NİN BÜYÜME ORANI ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ
International Journal of Management Economics and Business
0 0 0 0 0 1 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2017 8
Levent Aytemiz
Karabük Üniversitesi
2015 - 2017 4
Cemil Serhat Akın
Mustafa Kemal Üniversitesi
2016 2
Ahmet Salih İkiz
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2017 1
Burak Kağan Demirtaş
-
2023 1
Sevil Gemrik
Bülent Ecevit Üniversitesi
2016 1
Mahmut Şaban Afsal
Bozok Üniversitesi
2017 1
Emre Barutçu
Mustafa Kemal Üniversitesi
2017 1
Başak Gül Akar
Çukurova Üniversitesi
2016 1
Özkan Rukiye
-
2016 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
324.
77107 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
262.
32307 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
38.
610 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Mikro İktisat 610
Anahtar Kelimeler Deneysel İktisat, Kurumsal İktisat, Davranışsal İktisat
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 20 75 65 0 40 0 10 40 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 441 . 403 . 477 . - 494 . - 588 . 549 . 324 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 361 . 329 . 371 . - 436 . - 501 . 482 . 262 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 60 . 41 . 52 . - 75 . - 91 . 70 . 38 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 11 . 3 . 9 . - 12 . - 11 . 11 . 7 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 7 . 7 . 7 . - 8 . - 15 . 10 . 7 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 20 . 12 . 15 . - 18 . - 29 . 27 . 14 .
Toplam Yayın 1 8 7 0 1 0 2 1 1
Toplam Makale 1 1 2 0 0 0 0 0 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Toplam Bildiri 0 7 5 0 0 0 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 1 2 0 0 0 0 0 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 7 5 0 0 0 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri