img

Arş. Gör. Selda Cansu CEYLAN

  • Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık
  • Bina Bilgisi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
16
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarım (Dr), 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi (Yl) (Tezli), 2014, 2018
Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2009, 2014
Araştırma Alanları
Mimari Tasarım, Mimarlık ve Çevre Psikolojisi, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi (Yl) (Tezli), 2014, 2018
Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2009, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarım (Dr), 2018
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimari Tasarım
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlık ve Çevre Psikolojisi
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem
2017-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(2024) "Literature Facts and Application Problems in the Experience of Architectural Design Studio", The International Journal of Design Education, 18 (1) pp. 239-269 Link DOI
TEMEL, S.C., POLATOĞLU, Ç. (2023) "The Concept of The Urban Flaneur in The Relationship of Cinema and Architecture", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 12 (1) pp. 38-52 [ESCI] Link
Dinçer, A.E., Temel, S.C., Öztürk, S.M. (2021) "Safranbolu- İncekaya Bölgesi'nde Bir Mimari Stüdyo Deneyimi", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9 (1) pp. 278-292 [TR Dizin] DOI   
TEMEL, S.C., Kuru, R., Sarıgül, S.S. (2021) "Tarihi Çevrede Eski Yeni Birlikteliğinin Öznel İzlenimler Üzerinden Değerlendirilmesi: Divanyolu Caddesi (Beyazıt-Sirkeci Aksı) Örneği", Sanat ve Tasarım Dergisi, 0 (0) pp. 379-405  
TEMEL, S.C. (2020) "Spatial Usage and Qualifications of Outdoor Recreation Areas in Primary Schools: A Case Study From Üsküdar", GRID - Mimarlık Planlama ve Tasarım Dergisi, 3 (1) pp. 74-96 Link DOI  
Öztürk, S.M., Temel, S.C. (2019) "Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi:Karabük Kordon Park Örneği", Kent Akademisi, 12 (4) pp. 752-764 Link   
Temel, S.C., Türkyılmaz, Ç.C. (2018) "GELENEKSEL SAFRANBOLU EVİ’NİN İŞLEVSEL DÖNÜŞÜMÜNDE ERGONOMİK TASARIM FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: CURTLAR EVİ ÖRNEĞİ", Ergonomi, 1 (3) pp. 163-175 Link DOI    
TEMEL, S.C., POLATOĞLU, Ç. (2023) "Mimari Tasarım Stüdyolarında Tasarım Eylemi/Düşüncesinin Biçimlenmesinde Disiplinlerarasılık; Bibliyometrik Çözümleme (1999-2023)", International Conference On New Horizon In Education , (pp. 77-78), Roma, İtalya, (Ağustos 2023)
ÖZTÜRK, S.M., TEMEL, S.C., DİNÇER, A.E., AGHAYEVA, N. (2023) "Yaşlı Bakım Merkezi Üzerine Bir Stüdyo Deneyimi", International Conference On New Horizon In Education , (pp. 139-140), Roma, İtalya, (Ağustos 2023)
Temel, S.C., Öztürk, S.M. (2020) "Kentsel Boşlukların Kent Hayatına Katkısı", Research' 20 Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu , Karabük, Türkiye, (Kasım 2020)
Temel, S.C. (2018) "Efes Antik Kenti’xxnde Doğal Çevre ve Mimarlık İlişkisi", Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu , (Aralık 2018
TEMEL, S.C. () "Arthur Erickson Mimarlığında Yer Kavramı", Cukurova 5th International Scientific Researches Conference , Adana, Türkiye, (Ekim 2020)
TEMEL, S.C. () "Tüketim Kültürünün Gelişimi Bağlamında Mimari Üretim Sürecinin Değişimi", Cukurova 5th International Scientific Researches Conference , Adana, Türkiye, (Ekim 2020)
TEMEL, S.C. () "Safranbolu Geleneksel Türk Evi'nin İşlevsel Dönüşümünde Ergonomik Tasarım Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Curtlar Evi Örneği", 24. Ulusal Ergonomi Kongresi , Erzurum, Türkiye, (Eylül 2018)
TEMEL, S.C. () "Beyazıt ve Çevresinde Yer Alan Kamusal Alanların Mekansal Kalite Kavramları Bağlamında İncelenmesi", İstanbul Kent Araştırmaları , istanbul, Türkiye, (Temmuz 2021)
Kayıt Yok
(2024) "Jacques Tati, "Playtime"; On The Modern Architecture Movement And Livable Cities", Kitap: Architecture in Cinema, Singapur : Bentham Books
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2019 - 2023 4
Çiğdem POLATOĞLU
Yıldız Teknik Üniversitesi
2023 2
-
2021 1
Çiğdem Canbay Türkyılmaz
Yıldız Teknik Üniversitesi
2018 1
Ahmet Emre DİNÇER
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2023 1
Narmin AGHAYEVA
Karabük Üniversitesi
2023 1
Rüya Kuru
Yıldız Teknik Üniversitesi
2021 1
Seçil Seçal Sarıgül
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50799
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4217
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2391
Anahtar Kelimeler Mimari Tasarım, Mimarlık ve Çevre Psikolojisi, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 647 . - - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 214 . - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 143 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - 98 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - 36 . - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - 46 . - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri