img

Dr. Öğr. Üyesi Semiha YILDIRIM SARIKAYA

  • Fen Fakültesi
  • Kimya
  • Organik Kimya

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
14
Atıf
21
h-index
0
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2005, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2010, 2013
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gebze Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Kimya Bölümü, 2013, 2019
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gebze Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Kimya Bölümü, 2013, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2010, 2013
Lisans, Türkiye, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2005, 2009
İngilizce, YÖKDİL, 93, 2022/2 Yük, 2022
İngilizce, YÖKDİL, 83, 2019
İngilizce, ÜDS, 80, Güz, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
2019-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
2013-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Gebze Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
2010-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Sarıkaya, S.Y., Alidağı, H.A., Çetindere, S. (2022) "Novel BODIPY-Fluorene-Fullerene and BODIPY-Fluorene-BODIPY Conjugates: Synthesis, Characterization, Photophysical and Photochemical Properties", Journal of Fluorescence, (0) [SCI Expanded] DOI  
Sarıkaya, S.Y., Yeşilot, S., Kılıç, A., Okutan, E. (2019) "NIR BODIPY-Cyclotriphosphazene-Fullerene assemblies: Photophyisical properties and photosensitized generation of singlet oxygen", DYES AND PIGMENTS, 162 (0) pp. 734-740 [SCI] DOI  
Tümay, S.O., Yeşilot, S., Sarıkaya, S.Y. (2018) "Novel iron(III) selective fluorescent probe based on synergistic effect of pyrene-triazole units on a cyclotriphosphazene scaffold and its utility in real samples", JOURNAL OF LUMINESCENCE, (0) [SCI Expanded] DOI  
Sarıkaya, S.Y., Yeşilot, S., Kılıç, A., Okutan, E. (2018) "Novel BODIPY-Cyclotriphosphazene- Fullerene triads: Synthesis, characterization and singlet oxygen generation efficiency", Dyes and Pigments, 153 (0) [SCI Expanded] DOI  
Biçer, F.A., Yıldırım, S., Wolfgang, K., Bubrin, M. (2017) "New saccharinate complexes with 3,3′-azobispyridine ligand: synthesis, characterization, and spectroscopic properties", Journal of Coordination Chemistry, 70 (16) pp. 2853-2869 [SCI Expanded] Link DOI  
Yaşar, S., Çekirdek, S., Taş, N.A., Sarıkaya, S.Y., Özdemir, İ. (2013) "An efficient ligand-free method for the transfer hydrogenation of ketones and aldehydes catalyzed by dierent complexes", Turkish Journal of Chemistry, 37 (2) pp. 292-298 [TR Dizin]   
Sarıkaya, S.Y. (2023) "Exitation energy transfer between bodipy dyes on the same cyclotriphosphazene platform", 6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2023) , Türkiye, (Ekim 2023
Sarıkaya, S.Y., Yeşilot, S., Kılıç, A., Okutan, E. (2018) "Singlet Oxygen Production of a new BODIPY-Cyclotriphosphazene- Fullerene Triad", 20th JCF Frühjahrssymposium , (Mart 2018
Yeşilot, S., Tümay, S.O., Yıldırım, S., Uslu, A. (2017) "A highly selective and sensitive fluorescence probe for Iron(III) ions based on a cyclotriphosphazene scaffold", III.International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy , Muğla, Türkiye, (Ağustos 2017
Biçer, F.A., Sarıkaya, S.Y., Bubrin, M. (2016) "Synthesis and Crystal Structure of Hg(II) Coordination Polymer With The Rigid 4,4’xx-abpy", International Science and Technology Conference , Viyana, Avusturya, (Kasım 2016
Okutan, E., Sarıkaya, S.Y., Yeşilot, S., Kılıç, A. (2016) "BODIPY- Siklotrifosfazatrien- Fulleren Sistemler", III. Ulusal Organik Kimya Kongresi , Türkiye, (Eylül 2016
Sarıkaya, S.Y., Okutan, E., Yeşilot, S., Kılıç, A. (2015) "Synthesis of new BODIPY-Cyclotriphosphazene-Fullerene Triad", 17th JCF-Frühjahrssymposium , (Mart 2015
Yıldırım, S., Biçer, F.A., Frey, W., Bubrin, M. (2013) "[Hg2(μ-Sac)2(Sac)2(μ-3,3'-Abpy)(3,3'-Abpy)2]n Kompleksinin Yapısı ve Özellikleri", IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi , Tokat, Türkiye, (Haziran 2013
Kayıt Yok
Çetindere, S., Sarıkaya, S.Y. (2021) "BODIPY-Based Fluorescent Chemosensors", Kitap: Natural Sciences: Methods and Applications, Türkiye : İksad Yayın Evi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Novel iron(III) selective fluorescent probe based on synergistic effect of pyrene-triazole units on a cyclotriphosphazene scaffold and its utility in real samples
JOURNAL OF LUMINESCENCE
14 0 0 0 0 0 0 0 14
2
Novel BODIPY-Cyclotriphosphazene- Fullerene triads: Synthesis, characterization and singlet oxygen generation efficiency
Dyes and Pigments
3 0 0 0 1 0 0 0 4
3
NIR BODIPY-Cyclotriphosphazene-Fullerene assemblies: Photophyisical properties and photosensitized generation of singlet oxygen
DYES AND PIGMENTS
3 0 0 0 0 0 0 0 3
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2013 - 2017 3
Serkan Yeşilot
Gebze Teknik Üniversitesi
2015 - 2019 7
Adem Kılıç
Gebze Teknik Üniversitesi
2015 - 2019 5
Elif Okutan
Gebze Teknik Üniversitesi
2015 - 2019 5
Martina Bubrin
-
2013 - 2017 3
Seda Çetindere
Gebze Teknik Üniversitesi
2021 - 2022 2
Süreyya Oğuz Tümay
Gebze Teknik Üniversitesi
2017 - 2018 2
İsmail Özdemir
İnönü Üniversitesi
2013 1
Aylin Uslu
Gebze Teknik Üniversitesi
2017 1
Hüsniye Ardıç Alidağı
-
2022 1
Sedat Yaşar
İnönü Üniversitesi
2013 1
Kaim Wolfgang
-
2017 1
Nilay Akkuş Taş
-
2013 1
Suzan Çekirdek
-
2013 1
Wolfgang Frey
-
2013 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
644.
49719 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
407.
12780 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
239.
3353 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Kimya 3353
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 5 12 55 105 50 0 40 50 5 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 661 . 646 . 657 . 569 . 612 . - 632 . 637 . 644 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 545 . 523 . 510 . 413 . 441 . - 434 . 425 . 407 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 382 . 383 . 334 . 248 . 279 . - 256 . 283 . 239 . -
Toplam Yayın 3 2 2 3 1 0 1 1 1 0
Toplam Makale 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Toplam Bildiri 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri