img

Prof. Dr. Serhan GÜRKAN

  • İşletme Fakültesi
  • Girişimcilik
  • Girişimcilik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
44
Atıf
78
h-index
6
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2008, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2005, 2008
Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1999, 2003
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2008, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 2005, 2008
Lisans, Türkiye, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1999, 2003
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 72, Güz, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Muhasebe
2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik Bölümü, Türkiye
2017-2022, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik Bölümü, Muhasebe, Türkiye
2014-2017, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik Bölümü, Türkiye
2013-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Türkiye
2005-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2014-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yazan S Q Tafesh, Yüksek Lisans, E-BUSINESS ENTREPRENEURSHIP: AN IN-DEPTH ANALYSIS OF OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN DIGITAL BUSINESS INITIATION, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Sara Hamıd Alı Elamamı, Yüksek Lisans, The effect of green innovation capabilities on financial performance, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Ömer Karakaya, Doktora, Sorumlu yatırım kararlarında güncel finansal raporların önem derecelerinin belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Najat Shahab Ahmed, Yüksek Lisans, Employees' perceptions of human resources accounting practice:Empirical evidence from the North Oil Company in Iraq, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Aram Ghazi Jabbar, Yüksek Lisans, The role of organizational learning in enhancing the banks' financial performance: Research in Iraqi commercial banks, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Sadık Can Kuruçay, Yüksek Lisans, Gıda üretim şirketlerinde finansal başarısızlık tahmini için model önerisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdulati Saghair Issa Ali, Yüksek Lisans, The impact of information systems on the decision-making process of financial management in the ministry of education in Libya, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gülseren Özcan, Yüksek Lisans, Yatırım teşviklerinin aktüeryal denge üzerine etkisi: Türkiye üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sarbast Sattar Saleh, Yüksek Lisans, Thе rоlе оf соrроratе gоvеrnanсе рrinсiрlеѕ in aсhiеving оutѕtanding оrganizatiоnal реrfоrmanсе, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Şevki Yıldız, Yüksek Lisans, Finansal başarısızlık tahmin modellerinin karşılaştırılması: BİST turizm işletmeleri üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Funda Kaçan, Yüksek Lisans, Kaynak tüketim muhasebesi ve imalat sektöründe bir örnek uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Okan Uyguntürk, Yüksek Lisans, Türkiye'de faktöring sektörünün yapısı üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Arkan Talıb Rashıd, Yüksek Lisans, The effects of management information systems on quality of health services: An empirical analysis in hospitals in Salah al-Din, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Umut Safcıoğlu, Yüksek Lisans, Yatırımcılar açısından muhasebe karının kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Nashwan Ghazı Aldoury, Yüksek Lisans, Comparison of financial performances of IT companies using accounting data, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Katılım Bankacılığı Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Emine Büyükatak, Yüksek Lisans, Nakit akım oranları bazlı finansal durum analizi: BİST kimya petrol plastik endeks şirketleri üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Girişimcilik Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Özcan Kaya, Yüksek Lisans, Asimetrik maliyet davranışı teorisi açısından şirketlerin maliyet davranışının incelenmesi: THY, Turkcell ve Tüpraş örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Recep Çapan Hançerli, Yüksek Lisans, Hisse senedi yatırımcısının karar verme sürecinde muhasebe bilgilerinin önem derecesinin belirlenmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Burcu Başkaya Dazlak, Yüksek Lisans, İnsan kaynakları temin ve seçiminde analitik hiyerarşi proesinin kullanılması ve oteller üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Bekir Kemal İşlek, Yüksek Lisans, Yabancı uyruklu öğrencilerin kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisi: Karabük Üniversitesi'nde bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2022-2023, Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans
2022-2023, Denetim, Yüksek Lisans
2022-2023, Maliyet Analizi, Yüksek Lisans
2022-2023, Finansal Tablolar Analizi, Lisans
2022-2023, Managerial Accounting, Yüksek Lisans
2022-2023, Cost Accounting, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Managerial Accounting, Yüksek Lisans
2021-2022, Cost Accounting, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Maliyet Analizi, Yüksek Lisans
2021-2022, Denetim, Yüksek Lisans
2021-2022, Maliyet Muhasebesi, Lisans
2021-2022, Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans
2019-2020, DENETİM, Yüksek Lisans
2019-2020, MANAGERIAL ACCOUNTING, Yüksek Lisans
2019-2020, COST ACCOUNTING, Yüksek Lisans
2019-2020, MALİYET MUHASEBESİ, Lisans
2019-2020, YÖNETİM MUHASEBESİ, Lisans
2018-2019, Denetim, Yüksek Lisans
2018-2019, Managerial Accounting, Yüksek Lisans
2018-2019, Cost Accounting, Lisans
2018-2019, MALİYET MUHASEBESİ, Lisans
2018-2019, YÖNETİM MUHASEBESİ, Lisans
2017-2018, Denetim, Yüksek Lisans
2017-2018, MALİYET MUHASEBESİ, Lisans
2017-2018, YÖNETİM MUHASEBESİ, Lisans
2017-2018, FİNANSAL ANALİZ, Yüksek Lisans
2017-2018, YÖNETİM MUHASEBESİ, Yüksek Lisans
2017-2018, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ, Lisans
2017-2018, MALİYET ANALİZİ VE BÜTÇELEME, Lisans
2017-2018, GENEL MUHASEBE 1, Lisans
2017-2018, MALİYET MUHASEBESİ, Lisans
2016-2017, Denetim, Yüksek Lisans
2016-2017, MALİYET MUHASEBESİ, Lisans
2016-2017, YÖNETİM MUHASEBESİ, Lisans
2016-2017, FİNANSAL ANALİZ, Yüksek Lisans
2016-2017, YÖNETİM MUHASEBESİ, Yüksek Lisans
2016-2017, FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ, Lisans
2016-2017, MALİYET ANALİZİ VE BÜTÇELEME, Lisans
2016-2017, MALİYET MUHASEBESİ, Lisans
2016-2017, SEKTÖREL ÇÖZÜMLER 2, Lisans
2016-2017, GENEL MUHASEBE 1, Lisans
2015-2016, Denetim, Yüksek Lisans
2015-2016, MALİYET MUHASEBESİ, Lisans
2015-2016, YÖNETİM MUHASEBESİ, Lisans
2015-2016, Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler, Yüksek Lisans
2015-2016, Finansal Analiz, Yüksek Lisans
2015-2016, Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans
2015-2016, Maliyet Analizi ve Bütçeleme, Lisans
2015-2016, Şirketler Muhasebesi, Lisans
2015-2016, Envanter ve Bilanço, Lisans
2015-2016, Genel Muhasebe 2, Lisans
2015-2016, Genel Muhasebe 1, Lisans
2014-2015, Denetim, Yüksek Lisans
2014-2015, MALİYET MUHASEBESİ, Lisans
2014-2015, YÖNETİM MUHASEBESİ, Lisans
2014-2015, Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler, Yüksek Lisans
2014-2015, Finansal Analiz, Yüksek Lisans
2014-2015, Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans
2014-2015, Maliyet Analizi ve Bütçeleme, Lisans
2014-2015, Şirketler Muhasebesi, Lisans
2014-2015, Envanter ve Bilanço, Lisans
2014-2015, Genel Muhasebe 2, Lisans
2014-2015, Genel Muhasebe 1, Lisans
2013-2014, Denetim, Yüksek Lisans
2013-2014, YÖNETİM MUHASEBESİ, Lisans
2013-2014, Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları, Lisans
2013-2014, Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler, Yüksek Lisans
2013-2014, Envanter ve Bilanço, Lisans
2013-2014, Genel Muhasebe, Lisans
2013-2014, Genel Muhasebe 1, Lisans
Kayıt Yok
Asimetrik Maliyet Davranışı: BIST Turizm Endeksi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
An Analysis of the Financial Performance of Turkish Sub-Basic Metals Sectors Using Ratio Analysis (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
COMPREHENSION OF DISCRETIONARY ACCRUALS MODELS: EVIDENCE OF TURKEY AND EU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Gürkan, S., Alı, A.S.I. (2022) "THE IMPACT OF INFORMATION SYSTEMS ON THE DECISION-MAKING PROCESS OF FINANCIAL MANAGEMENT: A RESEARCH IN THE MINISTRY OF EDUCATION IN LIBYA", EUropean Journal of Managerial Research, 6 (10) pp. 105-124  
Gürkan, S., Uyguntürk, O. (2022) "TÜRKİYE’DE FAKTÖRİNG SEKTÖRÜNÜN YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 6 (1) pp. 18-29 Link  
Rashıd, A.T., Gürkan, S. (2022) "THE EFFECTS OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS ON QUALITY OF HEALTH SERVICES: AN EMPIRICAL ANALYSIS IN HOSPITALS IN SALAH AL-DIN", Uluslararasi Bankacilik, Ekonomi ve Yonetim Arastirmalari Dergisi, (2) pp. 83-100 DOI  
Saleh, S.S., Gürkan, S. (2022) "THЕ EFFECTS ОF СОRРОRATЕ GОVЕRNANСЕ РRINСIРLЕЅ ON ОRGANIZATIОNAL РЕRFОRMANСЕ", International Review of Economics and Management, 10 (2) pp. 69-92 DOI  
Yıldız, Ş., Gürkan, S. (2022) "Finansal Başarısızlık Tahmin Modellerinin Karşılaştırılması: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma", Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 6 (2) pp. 235-262 Link DOI  
Gürkan, S., Aldoury, N. (2021) "TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (2) pp. 225-239 Link  
Gürkan, S., Büyükatak, E. (2021) "NAKİT AKIŞ ORANLARI BAZLI FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: BİST KİMYA PETROL PLASTİK ENDEKS ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Ekonomi Bilimleri Dergisi, 13 (1) pp. 51-71 Link  
Kaçan, F., Gürkan, S. (2021) "Kaynak Tüketim Muhasebesi ve İmalat Sektöründe Örnek Bir Uygulama", International Journal of Applied Economic and Finance Studies, 6 (2) pp. 1-20 Link  
Gürkan, S., Safcıoğlu, U. (2021) "YATIRIMCILAR AÇISINDAN MUHASEBE KARININ KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 23 (4) pp. 733-750 Link   
Gürkan, S., Güçlü, F. (2021) "TFRS 16 KAPSAMINDA SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 19 (4) pp. 437-455 Link  
Gürkan, S., Kaya, Ö. (2020) "Asimetrik Maliyet Davranışı Teorisi Açısından Şirketlerin Maliyet Davranışlarının İncelenmesi: THY, Turkcell ve Tüpraş Örneği", Mali Çözüm, 30 (157) pp. 31-47 [TR Dizin] Link   
Gürkan, S. (2019) "Türkiye’deki Kooperatiflerde Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Uygulanabilirliği", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (16) pp. 157-167 Link  
Gürkan, S., Hançerli, R. (2019) "Hisse Senedi Yatırımcısının Karar Verme Sürecinde Muhasebe Bilgilerinin Önem Derecesinin Belirlenmesi", BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 7 (5) pp. 2094-2111 [TR Dizin] DOI   
Gürkan, S., Dazlak, B.B. (2019) "İnsan Kaynakları Temin ve Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesinin Kullanılması ve Oteller Üzerine Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (2) pp. 774-783 [TR Dizin] Link   
Saban, M., Gürkan, S., Vargün, H. (2019) "TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (1) pp. 43-64 [TR Dizin] Link  
Vargün, H., Gürkan, S. (2017) "Sustainability Principle of Business in Terms of Independent Audit: A Research about Independent Audit", Global Journal of Contemporary Research in Accounting, Auditing and Business Ethics, 3 (1) pp. 515-524 Link  
Gürkan, N., Gürkan, S. (2017) "YENİLİKÇİLİK KAVRAMININ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (0) pp. 213-226 [TR Dizin] Link   
Saban, M., Vargün, H., Gürkan, S. (2017) "Yatırımcılara Bilgi Sağlama Aracı Olarak Entegre Raporlama", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19 (4) pp. 915-936 [TR Dizin] Link  
Gürkan, S., Gürkan, N., Vargün, H. (2017) "An Analysis of the Financial Performance of Turkish Sub-Basic Metals Sectors Using Ratio Analysis", International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy, 3 (1) pp. 1074-1087 Link  
Gürkan, S. (2016) "Muhasebe Temelli Örgütsel Bolluk ÖlçümYöntemleri", Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 (1) pp. 16-24  
Gürkan, S. (2016) "Testing Value Relevance of Accounting income with Causality T est Case of T urkey", International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 26 (2) pp. 80-86  
Gürkan, S. (2016) "Comprehension of Discretionary Accruals Models Evidence of Turkey and EU", The Macrotheme Review, 5 (4) pp. 98-107  
Gürkan, S., Gökbulut, R.İ., Çolak, N. (2015) "Entelektüel Katma Değer Katsayısı Bileşenlerinin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2) pp. 45-64 [TR Dizin]   
Vargün, H., Gürkan, S., Akbulut, H. (2015) "Sürdürülebilir Bir Çevre için Karbon Muhasebesi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Entegrasyonu", Mali Çözüm, (132) pp. 11-32 [TR Dizin]   
Büyükyılmaz, O., Gürkan, S. (2014) "Mesleki Tükenmişliğin Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Tutumları Üzerindeki Etkisi", Mali Çözüm Dergisi, (124) pp. 129-148 [TR Dizin]   
Gürkan, S. (2014) "Yatırımcıların Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisine Yönelik Algıları Üzerine Bir Çalışma", Muhasebe ve Denetime Bakış, 14 (43) pp. 65-86 [TR Dizin]   
Yasemin, K., Serhan, G. (2014) "Diğer Kapsamlı Gelir İle İşletmenin Piyasa Değeri Arasındaki İlişki Borsa İstanbul da İşlem Gören Şirketlerde Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16 (1) pp. 21-44   
GÜRKAN, S., KÖSE, Y. (2013) "Diğer Kapsamlı Gelir Kalemleri ile İşletmenin Piyasa Değeri Arasındaki İlişki", Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 1 (3) pp. 269-280 [TR Dizin]   
Çevik, E.İ., Çevik, N.K., Gürkan, S. (2012) "ABD Almanya ve Türkiye Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişkinin MS VAR Model ile Analizi", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 6 (1) pp. 133-155 [TR Dizin]   
Korkmaz, T., Çevik, E.İ., Gürkan, S. (2010) "Testing the international Capital Asset Pricing Model with Markov switching model in emerging markets", Investment Management and Financial Innovations, 7 (1) pp. 37-49  
BÜYÜKYILMAZ, O., GÜRKAN, S. (2010) "Süreçlerde En Zayıf Halkanın Bulunması Kısıtlar Teorisi", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (9) pp. 177-195 [TR Dizin]   
KORKMAZ, T., GÜRKAN, S., AKMAN, E. (2009) "Çelik Sektöründe Vadeli İşlem Sözleşmesi Futures Londra Metal Borsası Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, (42) pp. 76-89 [TR Dizin]   
Gürkan, S., Gürkan, N., Vargün, H. (2017) "An Analysis of the Financial Performance of Turkish Sub-Basic Metals Sectors Using Ratio Analysis", Sixth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences , (pp. 1-14), Roma, İtalya, (Temmuz 2017
Saban, M., Gürkan, S., Vargün, H. (2017) "TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı: İnşaat Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama", 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi , (pp. 110), Erzurum, Türkiye, (Aralık 2017 
Gürkan, N., Gürkan, S. (2017) "THE IMPACT OF INNOVATION ON FINANCIAL PERFORMANCE OF ORGANIZATIONS", International Congress on Management Economics and Business , Zonguldak, Türkiye, (Eylül 2017
Vargün, H., Gürkan, S. (2017) "Principal of Sustainability of Business Enterprises in terms of Independent Audit: A Research on Report of Independent Audit", 3rd International Conference on the Changing World and Social Research , (pp. 68), Roma, İtalya, (Ağustos 2017
Saban, M., Vargün, H., Gürkan, S. (2016) "Yatırımcılara Bilgi Sağlama Aracı Olarak Entegre Raporlama", The 13th Internatiionall Accountiing Conference , İzmir, (Ekim 2016 
Gürkan, S. (2016) "Comprehension of Discretionary Accruals Models Evidence of Turkey and EU", 5th Business and Social Science Research Conference: Dubrovnik 2016 , (pp. 15), Dubrovnik, Hırvatistan, (Temmuz 2016
Gürkan, S. (2016) "Muhasebe Verileri Vasıtasıyla İşletmenin İnsan Sermayesinin Ölçülmesi", International Congress of Management Economy and Policy , (pp. 3443-3447), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2016
KÖSE, Y., GÜRKAN, S. (2012) "Kapsamlı Gelir Kavramı ve Firma Piyasa Değeri ile İlişkisi", 2nci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu , İsanbul, Türkiye, (Haziran 2012
Saban, M., Gürkan, S., Vargün, H. (2021) "Finansal Muhasebe", İstanbul/Türkiye : Beta Yayınevi  
Saban, M., Vargün, H., Gürkan, S. (2015) "Finansal Muhasebe", İstanbul/Türkiye : Beta  
Serhan, G., Emrah, Ç., Turhan, K. (2014) "Borsa İstanbul un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları ile Entegrasyonu", Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Gürkan, S., İşlek, B.K. (2019) "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Kitap: İşletme ve Finans Yazıları 3, Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Süreçlerde En Zayıf Halkanın Bulunması Kısıtlar Teorisi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 3 5 3 0 0 11
2
YENİLİKÇİLİK KAVRAMININ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
0 0 0 2 4 4 0 0 10
3
Yatırımcılara Bilgi Sağlama Aracı Olarak Entegre Raporlama
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
0 0 0 3 1 3 0 0 7
4
TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 6 1 0 0 7
5
Entelektüel Katma Değer Katsayısı Bileşenlerinin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 1 4 1 0 0 6
6
Mesleki Tükenmişliğin Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Tutumları Üzerindeki Etkisi
Mali Çözüm Dergisi
0 0 0 4 2 0 0 0 6
7
Sürdürülebilir Bir Çevre için Karbon Muhasebesi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Entegrasyonu
Mali Çözüm
0 0 0 0 3 2 0 0 5
8
TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
0 0 0 0 1 3 0 0 4
9
Asimetrik Maliyet Davranışı Teorisi Açısından Şirketlerin Maliyet Davranışlarının İncelenmesi: THY, Turkcell ve Tüpraş Örneği
Mali Çözüm
0 0 0 0 2 2 0 0 4
10
Türkiye’deki Kooperatiflerde Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Uygulanabilirliği
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
11
Testing the international Capital Asset Pricing Model with Markov switching model in emerging markets
Investment Management and Financial Innovations
0 0 0 1 1 0 0 0 2
12
ABD Almanya ve Türkiye Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişkinin MS VAR Model ile Analizi
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
2 0 0 0 0 0 0 0 2
13
Çelik Sektöründe Vadeli İşlem Sözleşmesi Futures Londra Metal Borsası Örneği
Muhasebe ve Finansman Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
14
Borsa İstanbul un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları ile Entegrasyonu
0 0 0 0 0 2 0 0 2
15
NAKİT AKIŞ ORANLARI BAZLI FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: BİST KİMYA PETROL PLASTİK ENDEKS ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ekonomi Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
16
Diğer Kapsamlı Gelir İle İşletmenin Piyasa Değeri Arasındaki İlişki Borsa İstanbul da İşlem Gören Şirketlerde Bir Araştırma
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
17
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemleri ile İşletmenin Piyasa Değeri Arasındaki İlişki
Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
18
Yatırımcıların Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisine Yönelik Algıları Üzerine Bir Çalışma
Muhasebe ve Denetime Bakış
0 0 0 1 0 0 0 0 1
19
THЕ EFFECTS ОF СОRРОRATЕ GОVЕRNANСЕ РRINСIРLЕЅ ON ОRGANIZATIОNAL РЕRFОRMANСЕ
International Review of Economics and Management
0 0 0 0 0 1 0 0 1
20
Finansal Muhasebe
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2017) "Best Paper Award" Shri Dharmasthala Manjunatheshwara Institute for Management Development
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2015 - 2021 11
Metin Saban
-
2015 - 2021 6
Nurdan Gürkan
Bülent Ecevit Üniversitesi
2015 - 2017 5
SERHAN GÜRKAN
-
2009 - 2013 4
Emrah İsmail Çevik
Namık Kemal Üniversitesi
2010 - 2012 2
Gürkan Serhan
-
2014 2
YASEMİN KÖSE
-
2012 - 2013 2
-
2021 1
Karabük Üniversitesi
2014 1
Rasim İlker Gökbulut
İstanbul Üniversitesi
2015 1
Turhan Korkmaz
Mersin Üniversitesi
2010 1
Halim Akbulut
Bülent Ecevit Üniversitesi
2015 1
Nüket Kırcı Çevik
Namık Kemal Üniversitesi
2012 1
Abdulati Saghair Issa Alı
-
2022 1
Arkan Talib Rashıd
-
2022 1
Bekir Kemal İşlek
-
2019 1
Burcu Başkaya Dazlak
-
2019 1
Çevik Emrah
-
2014 1
Emine Büyükatak
-
2021 1
ENGİN AKMAN
-
2009 1
Funda Kaçan
-
2021 1
Korkmaz Turhan
-
2014 1
Köse Yasemin
-
2014 1
Nashwan Aldoury
-
2021 1
Okan Uyguntürk
-
2022 1
OZAN BÜYÜKYILMAZ
-
2010 1
Özcan Kaya
-
2020 1
Recep Hançerli
-
2019 1
Sarbast Sattar Saleh
-
2022 1
Şevki Yıldız
-
2022 1
TURHAN KORKMAZ
-
2009 1
Umut Safcıoğlu
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Muhasebe 1267
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 120 75 90 0 100 15 85 75 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 353 . 427 . 459 . - 445 . 513 . 540 . 549 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 269 . 340 . 361 . - 383 . 438 . 448 . 473 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 35 . 64 . 64 . - 74 . 95 . 97 . 104 . - -
Toplam Yayın 3 6 8 0 5 1 5 5 0 0
Toplam Makale 2 3 4 0 4 1 5 5 0 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 3 4 0 1 1 5 5 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri