img

Doç. Dr. Sırma Oya TEKVAR

  • İşletme Fakültesi
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Kişilerarası İletişim

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
30
Atıf
40
h-index
4
Proje
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı (Dr), 2006, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Yl) (Tezli), 2002, 2006
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, 1995, 2000
Araştırma Alanları
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları, Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı (Dr), 2006, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Yl) (Tezli), 2002, 2006
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, 1995, 2000
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 77, 2017 Elekt, 2017
Fransızca
Sertifika, International Project Cycle Training, Karabük, 23-10-2023, 03-11-2023
Sertifika, Yaşam Koçluğu, Altınbaş Üniversitesi, 15-05-2023, 21-08-2023
Sertifika, Garafoloji (Yazı ve İmza), Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK Akademi, 15-08-2023, 14-09-2023
Sertifika, Hafıza Teknileri, Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK Akademi, 31-07-2023, 04-08-2023
Sertifika, Anlayarak Hızlı Okuma, Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK Akademi, 24-04-2023, 15-05-2023
Sertifika, Liderlik, Bilgeiş.net, 06-05-2023, 24-05-2023
Sertifika, Wiley Journals - How They can Help Researchers and How To Submit Your Manuscript, online, 04-05-2023, 04-05-2023
Sertifika, Ofiste Sağlıklı Yaşam, Bilgeİş.net, 21-04-2023, 22-04-2023
Sertifika, Çatışma Yönetimi, Bilgeis.net, 23-04-2023, 23-04-2023
Sertifika, Herkes için Yapay Zeka I, Bilgeiş.net, 27-03-2023, 07-04-2023
Sertifika, Proje Yönetimi Hakkında Temel Bilgiler, Bilgeiş.net, 06-03-2023, 02-04-2023
Sertifika, Certificate of Level Completion, Busuu - McGraw Hill, 12-07-2021, 12-08-2021
Konuşmalarım, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Paneli, Karabük / Safranbolu, 08-03-2020, 08-03-2020
Konuşmalarım, Öfkem Değil, Sevgim Ol, Karabük Üniversitesi, 21-02-2017, 21-02-2017
Çalıştay, Ulusal Tütün Kontrolü Kontrol Programı Eylem Planı Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 19-10-2015, 20-10-2015
Sertifika, İngilizce Öğretmenliği Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, 18-10-2004, 20-05-2005
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları
2021-2022, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye
2015-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye
2013-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye
2021-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Gülten Kahraman, Yüksek Lisans, Dönüşen Türkiye'de üniversite öğrenci eylemleri: Boğaziçi direnişi örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Disiplinlerarası İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Begüm Aydın, Yüksek Lisans, Empatik eğilim ve iletişim becerisi ilişkisi: Karabük Üniversitesi halkla ilişkiler ve tanıtım öğrencileri üzerine bir uygulama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Disiplinlerarası İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Moustafa Shıkho, Yüksek Lisans, Investigating the social media representation of disadvantaged groups by local and international NGOs in the Syrian humanitarian crisis: A mixed methods study, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Disiplinlerarası İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mohammed Shakır Oraıbı, Yüksek Lisans, The impact of leadership style on employee's performance in the Iraq hospital sector; a field study in the Children's Central Teaching Hospital, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Alı Thamer Farıs, Yüksek Lisans, The impact of dimensions talent management on achieving the competitive advantage: North Oil Company in Iraq Kirkuk, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2023-2024, Sağlık işletmeleri yönetimi, Yüksek Lisans
2023-2024, Medya ve Toplumsal Cinsiyet, Yüksek Lisans
2023-2024, Stratejik İletişim Yönetimi, Lisans
2023-2024, Kriz Yönetimi, Lisans
2023-2024, Halkla İlişkiler Yazarlığı, Lisans
2023-2024, Üniversitede Yaşam Kültürü, Lisans
2023-2024, Halkla İlişkiler, Lisans
2022-2023, Halkla ilişkilerde ortam ve araçlar, Lisans
2022-2023, Sağlık işletmeleri yönetimi, Yüksek Lisans
2022-2023, İnteraktif Medya, Yüksek Lisans
2022-2023, HİT Kampanya II (Araştırma uygulama projesi), Lisans
2022-2023, Proje yönetimi, Lisans
2022-2023, Sosyal sorumluluk uygulamaları, Lisans
2022-2023, Sponsorluk ve Lobicilik, Lisans
2022-2023, Kriz Yönetimi, Lisans
2021-2022, halkla ilişkilerde ortam ve araçlar, Lisans
2021-2022, kriz yönetimi, Lisans
2021-2022, sosyal sorumluluk uygulamaları, Lisans
2021-2022, interaktif medya, Yüksek Lisans
2021-2022, Kriz İletişimi ve Yönetimi, Yüksek Lisans
2021-2022, Sosyal Medya, Lisans
2021-2022, Halkla İlişkiler Yazarlığı, Lisans
2021-2022, Mesleki Yabancı Dil, Lisans
2021-2022, Sponsorluk ve Lobicilik, Lisans
2021-2022, Kurum kültürü ve Kimliği, Lisans
2021-2022, Halkla İlişkiler, Lisans
2021-2022, proje yönetimi, Lisans
2020-2021, Medya ve Toplumsal Cinsiyet, Yüksek Lisans
2020-2021, Kriz İletişimi ve Yönetimi, Yüksek Lisans
2020-2021, Stratejik İletişim Yönetimi, Lisans
2020-2021, Halkla İlişkiler Yazarlığı, Lisans
2020-2021, Sosyal Medya, Lisans
2020-2021, Mesleki Yabancı Dil, Lisans
2020-2021, Sponsorluk ve Lobicilik, Lisans
2020-2021, Kurum kültürü ve Kimliği, Lisans
2020-2021, Halkla İlişkiler, Lisans
2019-2020, STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ, Lisans
2019-2020, SOSYAL MEDYA, Lisans
2019-2020, HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI, Lisans
2019-2020, MESLEKİ İNGİLİZCE I, Lisans
2019-2020, KADIN STATÜSÜ VE SORUNLARI, Lisans
2019-2020, KURUM KÜLTÜRÜ VE KİMLİĞİ, Lisans
2019-2020, HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ, Lisans
2018-2019, Kampanya II (Araştırma ve Uygulama Projesi), Lisans
2018-2019, KRİZ YÖNETİMİ, Lisans
2018-2019, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ, Lisans
2018-2019, SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI, Lisans
2018-2019, PROJE YÖNETİMİ, Lisans
2018-2019, MÜZİK ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ, Lisans
2018-2019, MESLEKİ İNGİLİZCE II, Lisans
2018-2019, HALKLA İLİŞKİLERDE ORTAM VE ARAÇLAR, Lisans
2017-2018, Kurum Kültürü ve Kimliği, Lisans
2017-2018, Stratejik İletişim Yönetimi, Lisans
2017-2018, İletişim Becerileri, Lisans
2017-2018, MESLEKİ İNGİLİZCE I, Lisans
2017-2018, SPONSORLUK VE LOBİCİLİK, Lisans
2017-2018, HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI, Lisans
2017-2018, KADIN STATÜSÜ VE SORUNLARI, Lisans
2017-2018, HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ, Lisans
2017-2018, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2017-2018, Seminer, Yüksek Lisans
2017-2018, Halkla İlişkilerde Ortam ve Araçlar, Lisans
2017-2018, İş İngilizcesi, Lisans
2017-2018, MÜZİK ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ, Lisans
2017-2018, SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI, Lisans
2017-2018, PROJE YÖNETİMİ, Lisans
2017-2018, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ, Lisans
2017-2018, GİRİŞİMCİLİK, Lisans
2016-2017, HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ, Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2016-2017, KADIN STATÜSÜ VE SORUNLARI, Lisans
2016-2017, Sponsorluk ve Lobicilik, Lisans
2016-2017, Halkla İlişkiler Yazarlığı, Lisans
2016-2017, Mesleki İngilizce II, Ön Lisans
2016-2017, Müşteri İlişkileri, Lisans
2016-2017, Sosyal Sorumluluk Uygulamaları, Lisans
2016-2017, Proje Yönetimi, Lisans
2016-2017, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Lisans
2016-2017, MÜZİK ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ, Lisans
2016-2017, HALKLA İLİŞKİLER, Lisans
2016-2017, Sosyal Medya, Lisans
2016-2017, Halkla İlişkilere Giriş, Lisans
2016-2017, KADIN STATÜSÜ VE SORUNLARI, Lisans
2016-2017, Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler, Ön Lisans
2015-2016, Kişisel Gelişim, Ön Lisans
2015-2016, Müzik Organizayonu ve Yönetimi II, Lisans
2015-2016, Müzik Organizasyonu ve Yönetimi I, Lisans
2015-2016, MESLEKİ İNGİLİZCE II, Lisans
2015-2016, SATIŞ TEKNİKLERİ II, Ön Lisans
2015-2016, SATIŞ TEKNİKLERİ I, Ön Lisans
2015-2016, Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama, Ön Lisans
2015-2016, SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER, Ön Lisans
2015-2016, MESLEKİ İNGİLİZCE I, Lisans
2015-2016, KADIN STATÜSÜ VE SORUNLARI, Lisans
2015-2016, Çocuk ve İletişim Teknolojileri, Lisans
2014-2015, Türk Dili II, Lisans
2014-2015, Türk Dili I, Lisans
2014-2015, Mesleki İngilizce II, Lisans
2014-2015, Mesleki İngilizce I, Lisans
2014-2015, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler, Ön Lisans
2014-2015, Kriz Yönetimi, Ön Lisans
2014-2015, Satış Teknikleri II, Lisans
2014-2015, Satış Teknikleri I, Lisans
2014-2015, Acil Durumlarda Etkili İletişim, Lisans
2014-2015, Kişilerarası İlişkiler, Lisans
2014-2015, Kadın Statüsü ve Sorunları, Lisans
2014-2015, Girişimcilik, Lisans
2014-2015, Kadın Statüsü ve Sorunları, Yüksek Lisans
2014-2015, Girişimcilik, Yüksek Lisans
2013-2014, Mesleki İngilizce II, Lisans
2013-2014, Kriz Yönetimi, Ön Lisans
2013-2014, Halkla İlişkiler, Lisans
2013-2014, Kişilerarası İlişkiler, Lisans
2013-2014, Girişimcilik, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
To Rescue Animals or to Save Ego? Animal Rights Activists' Conflicts in Turkey (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Tekvar, S.O. (2018) "Karabük Üniversitesi Halkla İlişkiler Öğrencileri EğitimleriHakkında Ne Düşünüyor?", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (5) pp. 134-153 [TR Dizin] Link   
Tekvar, S.O. (2017) "HAYTAP’ın Hayvan Hakları Mücadelesinde Çatışma Yönetimi: Hayvan Hakları Savunucularının Kendi Aralarında Uzlaşması Mümkün Mü?", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2) pp. 181-204 [TR Dizin] Link DOI  
Tekvar, S.O. (2017) "Türkiye’de Feminist Alternatif Medyanın İşlevselliği: BirAlternatif Medya Örneği “Kadınların Postası” Projesininİncelenmesi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (1) pp. 537-552 [TR Dizin]   
Tekvar, S.O. (2017) "PAZARLAMA ODAKLI HALKLA İLİŞKİLERDE ÜRÜN PAKETLEME VE SERGİLEME STRATEJİLERİNİN", Kesit Akademi, 7 (7) pp. 145-159 Link DOI   
Tekvar, S.O. (2017) "TÜRK HALKI VÜCUDUNU TANIYOR MU? KARABÜK’xxTE TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA", the Journal of Academic Social Sciences, 39 (39) pp. 189-199 Link DOI   
Tekvar, S.O. (2017) "Habermas ve Bourdieu’nün Temel Kavramları Üzerinden Halkla İlişkileri Yeniden Düşünmek", Erciyes İletişim Dergisi, 5 (1) pp. 82-94 [TR Dizin] Link    
Tekvar, S.O. (2017) "KİŞİLİK HAKKI OLARAK KADININ SOYADI: KADINLARIN EVLENDİKTEN SONRA SOYADININ DEĞİŞMESİNE YÖNELİK EĞİLİMLERİ VE ALGISI", Toplum ve Demokrasi Dergisi, 11 (23) pp. 209-222 [TR Dizin]  
Tekvar, S.O. (2016) "Tüketici Davranışlarının Demografik Özelliklere Göre Tanımlanması", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (6) pp. 1601-1616 [TR Dizin] Link DOI    
Tekvar, S.O. (2016) "Kadın Gazeteci Olmak Uçan Haber Kadın ve Medya Özel Sayısının İncelenmesi", Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, 6 (6) pp. 427-427 Link DOI   
Tekvar, S.O. (2013) "Kadının Kişilik Hakkı Soyadı", Uçan Süpürge, (0) Link  
Tekvar, S.O. (2012) "Yeni Medya ve Kurumsal Kültür Avrupa da ve Türkiye deki Farklı Kurumsal Yapıların Karşılaştırması", Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2) pp. 81-103 [TR Dizin]   
Tekvar, S.O. (2011) "Bir sivil toplum örgütünün halkla ilişkiler aracı olarak sosyal paylaşım ağlarına yaklaşımı HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu örneği", İletişim: Araştırmaları Dergisi, 9 (1) pp. 173-204 Link DOI   
Tekvar, S.O. (2023) "Cats on Campus: How Karabük University Manages Them?", Animal Wellbeing Webinar Series: Talk Series 1 , Malezya, (Ağustos 2023
Tekvar, S.O. (2023) "Üniversitelerde öğrenci kulüplerinin işlevsel etkisi ve rolü: Karabük Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü", USBED 3rd International Conference on Social and Educational Sciences , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2023
Ataç, A.N., Tekvar, S.O. (2019) "KEDİVERSİTE: Engelli ve Yavrulu Anne Kedi Geçici Bakımevi", I. ULUSAL SAFRANBOLU GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ , (pp. 547), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2019
Tekvar, S.O. (2018) "SOYADIM BENİMDİR! ÜNİVERSİTELİ KADIN ÖĞRENCİLERİN EVLİLİKLE SOYADININ DEĞİŞMESİNEYAKLAŞIMLARI", İKSAD 4.ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ , (pp. 168-177), Mardin, Türkiye, (Aralık 2018
Tekvar, S.O. (2018) "Geleceğin Halkla İlişkiler Uzmanları Lisans Eğitimlerini Nasıl Değerlendiriyor? Karabük Üniversitesi Öğrencilerinin Görüşleri", 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araşturması Kongresi , (pp. 1047-1052), Antalya, Türkiye, (Aralık 2018
Tekvar, S.O. (2015) "Health knowledge level of Turkish citizens A quantitative analysis based on street interview at Karabük city", SSHIF2015 Symposium-International Symposium on GLobal Perspectives on Social Sciences and Humanities , Varşova, Polonya, (Eylül 2015
Tekvar, S.O. (2015) "How do Turkish Communication Agencies Engage in Social Media", Qualitative Research in Communication 2015 , Bükreş, Romanya, (Eylül 2015
Tekvar, S.O. (2011) "Yeni Medya ve Siyasete İlişkin Yaklaşımlar", Bilişim 2010 “Sosyal Dönüşüm” 27. Ulusal Bilişim Kurultayı , Ankara, Türkiye, (Ocak 2011
Tekvar, S.O. (2009) "Gender Signs in Magazine Advertisements A Compared Semiotic Analysis of FHM and Cosmopolitan Advertisements", 6th International Symposium “Communication in the Millennium , (pp. 227-238), İstanbul, Türkiye, (Ocak 2009 
Tekvar, S.O. (2016) "Yeni Medya Yeni Halkla İlişkiler Halkla ilişkiler nasıl anlaşılıyor sosyal medya nasıl kullanılıyor", Türkiye : Karınca Yayınları  
Tekvar, S.O. (2009) "Halkla İlişkiler Üzerine Disiplinlerarası bir alanın yönelimleri", Ankara/Türkiye : Dipnot Yayınları  
Tekvar, S.O. (2019) "How Health Care Organizations Engage in Social Media? Health Communication and Social Media Use", Kitap: Contemporary Approaches in Social Science Researches, Polonya : Bialystok  
Tekvar, S.O. (2017) "How do Turkish Communication Agencies Engage in Social Media?", Kitap: Exploring Communication through Qualitative Research, Newcastle/İngiltere : Cambridge Scholars Publishing  
Tekvar, S.O. (2016) "To Rescue Animals or to Save Ego? Conflicts among Animal Rights Activists in Turkey", Kitap: Contemporary Approaches in Education and Communication, Frankfurt/Almanya : Peter Lang Academic Research  
Tekvar, S.O. (2016) "Gender Stereotypes Via Anthromorphology: A Semiological Analysis of Printed Advertisements", Kitap: Research on Humanities and Social Sciences: Communications, Social Sciences, Arts, Frankfurt/Almanya : Peter Lang  
Tekvar, S.O. (2013) "Kamu Kuruluşlarının Halkla İlişkilerinde Sosyal Medya: Dört Bakanlığın Çözümlemesi.", Kitap: Halkla İlişkilerin Kazancı Geçmiş Eğilimler Yeni Yönelimler, Ankara/Türkiye : De-Ki Yayınevi  
Tekvar, S.O. (2011) "Halkla İlişkilerde Tek Yönlülük ve İnternet: Örnek Olay Olarak UZEM Öğrenci Forumları.", Kitap: Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi Eleştirel Bir Kavrayış, Ankara/Türkiye : Ütopya Yayınları  
Tekvar, S.O. (2011) "Dergi Reklamlarında Modern Kadınlık İnşaları: Cosmopolitan Reklamlarının Göstergebilimsel İncelemesi.", Kitap: Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi Eleştirel Bir Kavrayış, Ankara/Türkiye : Üropya Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2022, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) The Journal of Academic Social Science, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Polish Political Science Yearbook, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journalism and Mass Communication, 2010
Üye, Acısız Kesim Derneği, 2023-
Danışman, Karabük Üniversitesi Stratejik İletişim ve İmaj Geliştirme (SİMGE) Kulübü, 2023-
Üye, Metaverse Uygulama ve Geliştirme Derneği (Karabük Temsilcisi), 2023-
Danışman, Karabük Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü, 2014-
Üye, Türkiye Bilişim Derneği, 2011-2019
Üye, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu, 2007-
Üye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği, 2000-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Yeni Medya ve Kurumsal Kültür Avrupa da ve Türkiye deki Farklı Kurumsal Yapıların Karşılaştırması
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 7 0 0 2 0 9
2
Yeni Medya Yeni Halkla İlişkiler Halkla ilişkiler nasıl anlaşılıyor sosyal medya nasıl kullanılıyor
0 0 0 4 2 0 1 0 7
3
Tüketici Davranışlarının Demografik Özelliklere Göre Tanımlanması
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 3 2 0 1 0 6
4
Gender Signs in Magazine Advertisements A Compared Semiotic Analysis of FHM and Cosmopolitan Advertisements
0 0 0 4 0 1 0 0 5
5
Türkiye’de Feminist Alternatif Medyanın İşlevselliği: BirAlternatif Medya Örneği “Kadınların Postası” Projesininİncelenmesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 3 1 0 0 4
6
Habermas ve Bourdieu’nün Temel Kavramları Üzerinden Halkla İlişkileri Yeniden Düşünmek
Erciyes İletişim Dergisi
0 0 0 3 0 0 0 0 3
7
Kadın Gazeteci Olmak Uçan Haber Kadın ve Medya Özel Sayısının İncelenmesi
Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
0 0 0 0 3 0 0 0 3
8
HAYTAP’ın Hayvan Hakları Mücadelesinde Çatışma Yönetimi: Hayvan Hakları Savunucularının Kendi Aralarında Uzlaşması Mümkün Mü?
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
9
KİŞİLİK HAKKI OLARAK KADININ SOYADI: KADINLARIN EVLENDİKTEN SONRA SOYADININ DEĞİŞMESİNE YÖNELİK EĞİLİMLERİ VE ALGISI
Toplum ve Demokrasi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
10
TÜRK HALKI VÜCUDUNU TANIYOR MU? KARABÜK’xxTE TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA
the Journal of Academic Social Sciences
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2017) "Akademik Teşvik Ödülü" KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(2016) "Akademik Teşvik Ödülü" KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: KBÜ-BAP-16/1-KP-162 Geliştirilmiş Kolaj Sergisi, 13-02-2019
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Atiye Nur Ataç
-
2019 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Halkla İlişkiler 569
Anahtar Kelimeler Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları, Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 10 210 140 35 42 0 0 0 10 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 463 . 292 . 409 . 508 . 503 . - - - 585 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 379 . 206 . 311 . 437 . 441 . - - - 508 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 48 . 5 . 26 . 57 . 55 . - - - 75 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 42 . 2 . 20 . 50 . 45 . - - - 63 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 30 . 1 . 8 . 30 . 25 . - - - 42 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 25 . 3 . 11 . 25 . 25 . - - - 39 . -
Toplam Yayın 4 6 7 3 2 0 0 0 2 0
Toplam Makale 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 4 1 0 2 1 0 0 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 4 1 0 2 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri