img

Prof. Dr. Selhan KARAGÖZ

  • Fen Fakültesi
  • Kimya
  • Analitik Kimya

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
128
Atıf
742
h-index
11
Proje
14
Fikri Mülkiyet
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya (Dr), 1997, 2002
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya (Dr), 1997, 2002
Post Doktora, Japonya, Okayama Üniversitesi, Uygulamalı Kimya Bölümü, , 2002, 2004
Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1989, 1993
Araştırma Alanları
Analitik Kimya, Enerji
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Post Doktora, Japonya, Okayama Üniversitesi, Uygulamalı Kimya Bölümü, , 2002, 2004
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya (Dr), 1997, 2002
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya (Dr), 1997, 2002
Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1989, 1993
İngilizce, YDS, 73, Güz, 2013
Araştırma, Selhan Karagöz, University of Chemistry and Technology, Prague, 07-07-2022, 07-09-2022
Araştırma, Bitümlü şist ve lignoselülozik biyokütlenin ko-pirolizi, Talinn Institute of Technology, Estonya, 01-06-2017, 30-06-2017
Araştırma, Biyokütlenin HZSM-5 Katalizörü ile Online Dönüşümü, Nagoya Institute of Technology, Japonya, 01-10-2015, 01-04-2016
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Analitik Kimya
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Enerji
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Kimya, Türkiye
2014-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü, Kimya, Türkiye
2008-2014, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Kimya, Türkiye
2017-2017, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2014, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2008-2010, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2008-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Mehboob Iqbal, Yüksek Lisans, Synthesis and characterization of hydrothermal carbons produced from glucose, starch and cyclodextri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
İsa Güdücü, Yüksek Lisans, Hidrotermal ön işlemin selülozun pirolizine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Analitik Kimya Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Rebaz Omar Hasan Hasan, Yüksek Lisans, ÜZÜM ÇEKİRDEKLERİNDEN ELDE EDİLEN HİDROÇARLARA DENEYSEL KOŞULLARIN VE METAL KLORÜR KATALİZÖRLERİNİN , Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ece Akalın, Yüksek Lisans, Bitümlü şist ve lignoselülozik biyokütlenin birlikte hidrotermal sıvılaştırılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hamza Şimşir, Doktora, Sürdürülebilir karbon malzemelerin hidrotermal sentezi, karakterizasyonu ve uygulaması, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Mustafa Ünaldı, Yüksek Lisans, Su örneklerinde katılaştırılmış yüzen organik damla mikroekstraksiyonu yöntemiyle kobalt tayini, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Gamze Nur Aykaç, Yüksek Lisans, Biyokütlenin hidrotermal sıvılaştırma parametrelerinin deneysel tasarım yaklaşımıyla optimizasyonu, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Mehmet Kuddusi Akalın, Doktora, Biyokütle ve bitkiden organik bileşiklerin süperkritik etanol ekstraksiyonu için deneysel tasarım, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
İrem Okman, Yüksek Lisans, Üzüm çekirdeğinden kimyasal aktivasyon yöntemi ile aktif karbon üretimi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Kubilay Tekin, Doktora, Biyokütlenin bor katalizörleri varlığında hidrotermal dönüşümü, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Ayşe Zengin, Yüksek Lisans, Biyokütleden aktif karbon hazırlanması ve ağır metal uzaklaştırılması amacıyla kullanımı, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Mehmet Kuddusi Akalın, Yüksek Lisans, Tütün artığının katalitik pirolizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Glikoz, nişasta ve siklodekstrinden üretilen hidrotermal karbonların sentezi ve karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Biyokütleden Hidrotermal Karbonizasyon İşlemi İle Elde Edilen Katı ve Sıvı Ürünlerin NMR Spektroskopisi Yöntemiyle Yapı Tayini (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
ÜZÜM ÇEKİRDEKLERİNDEN ELDE EDİLEN HİDROÇARLARA DENEYSEL KOŞULLARIN VE METAL KLORÜR KATALİZÖRLERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
CO-PYROLYSIS OF PEANUT SHELL WITH LOW DENSITY POLYETHYLENE: AN EXPERIMENTAL DESIGN APPROACH (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
In-situ catalytic pyrolysis of oak wood chips with HZSM-5 catalyst (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Üzüm Çekirdeğinden Piroliz İşlemi ile Biyo-yağ Elde Edilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Alman Kayınının Hidrotermal Prosesle Sıvılaştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Ses Dalgaları Destekli Ekstraksiyon Yöntemiyle Karanfilden Değerli Kimyasalların Eldesi ve Ekstraksiyon Parametrelerinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2015
Acı Bademden Biyo-yağın Ultrasonik Ekstraksiyonu ve Ekstraksiyon Parametrelerinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2015
METALURJİK KOKDAN AKTİF KARBON ELDESİ VE AĞIR METAL UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2015
Biyokütlenin Hidrotermal Sıvılaştırılmasında Deneysel Tasarımın Uygulanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2015
Biyokütlenin Hidrotermal Dönüşümü (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2014
Hidrotermal prosesle biyoyakıt üretiminde bor katalizörlerinin etkisinin incelenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici , 2010-2012
Biyokütlenin Katalitik Ve Termal Pirolizi İle Sıvı Yakıt Üretimi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2010-2011
Ercan, B., Auersvald, M., Kejla, L., Simacek, P., Tekin, K., Karagöz, S. (2023) "A Polystyrene supported Scandium (III) microencapsulated Lewis acid catalyst for hydrothermal carbonization of glucose", Elsevier BV, 177 (0) [SCI Expanded] DOI   
Ercan, B., Ajegbe, Y., Uçar, S., Tekin, K., Karagöz, S. (2023) "Effect of a water-tolerant Lewis acid catalyst on the yields and properties of hydrochars from hydrothermal carbonization of walnut wood", Springer Science and Business Media LLC, 57 (0) [SCI Expanded] DOI  
Ercan, B., Alper, K., Uçar, S., Karagöz, S. (2023) "Comparative studies of hydrochars and biochars produced from lignocellulosic biomass via hydrothermal carbonization, torrefaction and pyrolysis", Elsevier BV, 109 (0) [SCI Expanded] DOI   
Karagöz, S. (2022) "Comments on "Influence of extraction solvents on the recovery yields and properties of bio-oils from woody biomass liquefaction in sub-critical water, ethanol or water-ethanol mixed solvent"", FUEL, 319 (0) p. 123865 [SCI] DOI   
Karagöz, S. (2022) "Comments on “Comparative studies on liquefaction of low-lipid microalgae into bio-crude oil using varying reaction media”", FUEL, 311 (0) p. 122519 [SCI] DOI  
Karagöz, S. (2022) "Comments on “Hydrothermal liquefaction of Cd-enriched Amaranthus hypochondriacus L. in ethanol–water co-solvent: Focus on low-N bio-oil and heavy metal/metal-like distribution”", FUEL, 310 (0) p. 122396 [SCI] DOI  
Ercan, B., Ajagbe, Y.O., Uçar, S., Tekin, K., Karagöz, S. (2022) "Production of Hydrochars from Lignocellulosic Biomass with and without Boric Acid", Chemical Engineering & Technology, 45 (11) pp. 2112-2122 [SCI Expanded] DOI  
Güdücü, İ., Alper, K., Evcil, T., Tekin, K., Ohtani, H., Karagöz, S. (2021) "Effects of hydrothermal carbonization on products from fast pyrolysis of cellulose", Journal of the Energy Institute, 99 (0) pp. 299-306 [SCI] DOI   
Karagöz, S. (2021) "Comment on "Biocrude Upgrading in Different Solvents after Microalgae Hydrothermal Liquefaction": Problems, Pitfalls, and Solutions", Industrial & Engineering Chemistry Research, 0 (0) [SCI] Link DOI  
Astra, H., Albert, T., Mozaffari, S., Järvik, O., Yanchilin, A., Kamenev, S., Karagöz, S., Oja, V. (2021) "Yields and the selected physicochemical properties of thermobitumen as an intermediate product of the pyrolysis of Kukersite oil shale", OIL SHALE, 38 (4) pp. 295-316 [SCI] Link DOI  
Karagöz, S. (2021) "Comment on Biocrude Upgrading in Different Solvents after Microalgae Hydrothermal Liquefaction: Problems, Pitfalls, and Solutions", Industrial & Engineering Chemistry Research, 60 (32) pp. 12133-12135 [SCI Expanded] DOI  
Evcil, T., Tekin, K., Uçar, S., Karagöz, S. (2021) "Hydrothermal liquefaction of olive oil residues", Sustainable Chemistry and Pharmacy, 22 (0) p. 100476 [SCI Expanded] DOI  
Park, Y., Siddiqui, M.Z., Karagöz, S., Han, T.U., Watanabe, A., Kim, Y. (2021) "In-situ catalytic co-pyrolysis of kukersite oil shale with black pine wood over acid zeolites", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 155 (0) p. 105050 [SCI Expanded] DOI  
Alper, K., Wang, Y.Y., Meng, X., Tekin, K., Karagöz, S., Ragauskas, A.J. (2021) "Use of a Lewis acid, a Brønsted acid, and their binary mixtures for the liquefaction of lignocellulose by supercritical ethanol processing", Sustainable Energy & Fuels, 5 (0) pp. 5445-5452 [SCI Expanded] DOI   
Güçlü, C., Alper, K., Erdem, M., Karagöz, S., Tekin, K. (2021) "Activated carbons from co-carbonization of waste truck tires and spent tea leaves", Sustainable Chemistry and Pharmacy, 21 (0) p. 100410 [SCI Expanded] DOI  
Hasan, R.O., Ercan, B., Acikkapi, A.N., Ucar, S., Karagöz, S. (2021) "Effects of Metal Chlorides on the Hydrothermal Carbonization of Grape Seeds", Energy & Fuels, 35 (10) pp. 8834-8843 [SCI Expanded] DOI   
Alper, K., Wang, Y.Y., Meng, X., Tekin, K., Karagöz, S., Ragauskas, A.J. (2021) "Use of a Lewis acid, a Brønsted acid, and their binary mixtures for the hydrothermal liquefaction of lignocellulose", Fuel, 304 (0) p. 121398 [SCI Expanded] DOI  
Evcil, T., Şimşir, H., Uçar, S., Tekin, K., Karagöz, S. (2020) "Hydrothermal carbonization of lignocellulosic biomass and effects of combined Lewis and Brønsted acid catalysts", Fuel, 279 (0) p. 118458 [SCI Expanded] Link  
Ida, H., Ohtani, H., Karagöz, S. (2020) "Online fast pyrolysis of cellulose over titanium dioxide using tandem micro-reactor-GC-MS", Sustainable Chemistry and Pharmacy, 16 (0) [SSCI] DOI  
Alper, K., Tekin, K., Karagöz, S., Ragauskas, A.J. (2020) "Sustainable energy and fuels from biomass: a review focusing on hydrothermal biomass processing", Sustainable Energy Fuels, 4 (9) pp. 4390-4414 [SCI Expanded] Link   
Hao, N., Alper, K., Patel, H., Tekin, K., Karagöz, S., Ragauskas, A.J. (2020) "One-step transformation of biomass to fuel precursors using a bi-functional combination of Pd/C and water tolerant Lewis acid", FUEL, 277 (118200) [SCI Expanded] Link  
Bağ, Ö., Tekin, K., Karagöz, S. (2020) "Microporous activated carbons from lignocellulosic biomass by KOH activation", FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES, 28 (12) pp. 1030-1037 [SCI Expanded] DOI   
Alper, K., Tekin, K., Karagöz, S. (2019) "Hydrothermal Liquefaction of Lignocellulosic Biomass Using Potassium Fluoride-Doped Alumina", ENERGY FUELS, 33 (4) pp. 3248-3256 [SCI Expanded] Link DOI   
Hao, N., Alper, K., Tekin, K., Karagöz, S., Ragauskas, A.J. (2019) "One-pot transformation of lignocellulosic biomass into crude bio-oil with metal chlorides via hydrothermal and supercritical ethanol processing", BIORESOURCE TECHNOLOGY, 288 (0) p. 121500 [SCI Expanded] Link DOI  
Tekin, K., Uçar, S., Karagöz, S. (2019) "Influence of Co-Pyrolysis of Waste Tetra Pak with Waste Motor Oil on Product Distribution and Properties for Fuel Application", ENERGY FUELS, 33 (11) pp. 11101-11112 [SCI Expanded] Link DOI   
Akalin, E., Kim, Y., Alper, K., Oja, V., Tekin, K., Temuge, İ.D., Siddiqui, M.Z., Karagöz, S. (2019) "Co-hydrothermal Liquefaction of Lignocellulosic Biomass with Kukersite Oil Shale", ENERGY FUELS, 33 (8) pp. 7424-7435 [SCI Expanded] Link DOI   
Şimşir, H., Eltuğral, N., Karagöz, S. (2019) "The role of capping agents in the fabrication of nano-silver-decorated hydrothermal carbons", Journal of Environmental Chemical Engineering, 7 (5) p. 103415 [SCI Expanded] Link DOI  
Şimşir, H., Eltuğral, N., Karagöz, S. (2019) "The role of capping agents in the fabrication of nano-silver-decorated hydrothermal carbons", Journal of Environmental Chemical Engineering, 7 (5) p. 103415 [ESCI] Link DOI   
Şimşir, H., Eltuğral, N., Karagöz, S. (2019) "Effects of Acidic and Alkaline Metal Triflates on the Hydrothermal Carbonization of Glucose and Cellulose", ENERGY FUELS, 33 (8) pp. 7473-7479 [SCI Expanded] Link DOI   
Alper, K., Tekin, K., Karagöz, S. (2019) "Hydrothermal and supercritical ethanol processing of woody biomass with a high-silica zeolite catalyst", Biomass Conversion and Biorefinery, 9 (4) pp. 669-680 [SCI Expanded] Link DOI   
Şimşir, H., Eltuğral, N., Frohnhoven, R., Ludwig, T., Gönüllü, Y., Karagöz, S., Mathur, S. (2018) "Anode performance of hydrothermally grown carbon nanostructures and their molybdenum chalcogenides for Li-ion batteries", MRS Communications, 8 (2) pp. 610-616 [SCI Expanded] Link DOI  
Tekin, K., Karagöz, S. (2018) "Alkali-catalyzed hydrothermal treatment of sawdust for production of a potential feedstock for catalytic gasification", Applied Energy, 231 (1) pp. 594-599 [SCI] Link DOI  
Tekin, K., Hao, N., Karagöz, S., Ragauskas, A. (2018) "Ethanol: A Promising Green Solvent for the Deconstruction of Lignocellulose", ChemSusChem, 11 (20) pp. 3559-3575 [SCI] Link DOI  
Akihisa, I., Flabianus, H., Lundqvist, P., Furusjö, E., Kawnish, K., Karagöz, S., Tekin, K., Yoshikawa, K. (2018) "Alkali-catalyzed hydrothermal treatment of sawdust for production of a potential feedstock for catalytic gasification", Applied Energy, 231 (1) pp. 594-599 [SCI] Link DOI  
Aykaç, G.N., Tekin, K., Akalın, M.K., Karagöz, S., Srinivasan, M.P. (2018) "Production of crude bio-oil and biochar from hydrothermal conversion of jujube stones with metal carbonates", Biofuels, 9 (5) pp. 613-623 [SCI Expanded] Link DOI  
Akalın, M.K., Tekin, K., Karagöz, S. (2017) "Supercritical fluid extraction of biofuels from biomass", Environmental Chemistry Letters, 15 (1) pp. 29-41 [SCI Expanded] Link DOI  
Şimşir, H., Eltuğral, N., Karagöz, S. (2017) "Hydrothermal carbonization for the preparation of hydrochars from glucose, cellulose, chitin, chitosan and wood chips via low-temperature and their characterization", Bioresource Technology, 246 (0) pp. 82-87 [SCI] Link DOI  
Şimşir, H., Eltuğral, N., Karagöz, S. (2017) "Hydrothermal carbonization for the preparation of hydrochars from glucose, cellulose, chitin, chitosan and wood chips via low-temperature and their characterization", Bioresource Technology, 246 (0) pp. 82-87 [SCI] Link DOI  
Uçar, S., Karagöz, S. (2017) "Co-processing of olive bagasse with crude rapeseed oil via pyrolysis", Waste Management Research, 35 (5) pp. 480-490 [SCI Expanded] Link DOI  
Akalın, M.K., Das, P., Alper, K., Tekin, K., Ragauskas, A.J., Karagöz, S. (2017) "Deconstruction of lignocellulosic biomass with hydrated cerium (III) chloride in water and ethanol", Applied Catalysis A: General, 546 (0) pp. 67-78 [SCI] Link DOI  
Tekin, K., Akalın, M.K., Karagöz, S. (2016) "The effects of water tolerant Lewis acids on the hydrothermal liquefaction of lignocellulosic biomass", Journal of the Energy Institute, 89 (4) pp. 627-635 [SCI Expanded] Link DOI  
Tekin, K., Akalın, M.K., Karagöz, S. (2016) "Experimental design for extraction of bio oils from flax seeds under supercritical ethanol conditions", Clean Technologies and Environmental Policy, 18 (2) pp. 461-471 [SCI Expanded] Link DOI  
Tekin, K., Pileidis, F.D., Akalın, M.K., Karagöz, S. (2016) "Cellulose derived carbon spheres produced under supercritical ethanol conditions", Clean Technologies and Environmental Policy, 18 (1) pp. 331-338 [SCI Expanded] Link DOI  
Eltuğral, N., Şimşir, H., Karagöz, S. (2016) "Preparation of nano silver supported activated carbon using different ligands", Research on Chemical Intermediates, 42 (3) pp. 1663-1676 [SCI Expanded] Link DOI  
Uçar, S., Özkan, A., Karagöz, S. (2016) "Co pyrolysis of waste polyolefins with waste motor oil", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 119 (0) pp. 233-241 [SCI] Link DOI  
Karagöz, S., Kawakami, T., Kako, A., Liguni, Y., Ohtani, H. (2016) "Single shot pyrolysis and on line conversion of lignocellulosic biomass with HZSM 5 catalyst using tandem micro reactor GC MS", RSC Adv., 6 (52) pp. 46108-46115 [SCI] Link DOI  
Tekin, K., Akalın, M.K., Uzun, L., Karagöz, S., Bektaş, F.S., Denizli, A. (2016) "Adsorption of Pb II and Cd II Ions Onto Dye Attached Sawdust", CLEAN - Soil, Air, Water, 44 (4) pp. 339-344 [SCI Expanded] Link DOI  
Uçar, S., Erdem, M., Tay, T., Karagöz, S. (2015) "Removal of lead II and nickel II ions from aqueous solution using activated carbon prepared from rapeseed oil cake by Na2CO3 activation", Clean Technologies and Environmental Policy, 17 (3) pp. 747-756 [SCI Expanded] Link DOI  
Alper, K., Tekin, K., Karagöz, S. (2015) "Pyrolysis of agricultural residues for bio oil production", Clean Technologies and Environmental Policy, 17 (1) pp. 211-223 [SCI Expanded] Link DOI  
Akalın, M.K., Akyüz, M., Karagöz, S. (2015) "Supercritical Fluid Extraction of Bio oils from Hawthorn Stones A Box Behnken Design for the Extraction Parameters", Energy Technology, 3 (1) pp. 40-47 [SCI Expanded] Link DOI  
Akalın, M.K., Tekin, K., Akyüz, M., Karagöz, S. (2015) "Sage oil extraction and optimization by response surface methodology", Industrial Crops and Products, 76 (0) pp. 829-835 [SCI Expanded] Link DOI  
S, K., T, B., A, M., Sakata, , Y, (2014) "Effect of Rb and Cs carbonates for production of phenols from liquefaction of wood biomass", Fuel, 83 (17) pp. 2293-2299 [SCI Expanded]  
S, K., J, Y., S, U., Song, , C, (2014) "Catalytic coprocessing of low density polyethylene with VGO using metal supported on activated carbon", Energy and Fuels, 16 (5) pp. 1301-1304 [SCI Expanded]  
I, O., S, K., T, T., Erdem, , M, (2014) "Activated Carbons From Grape Seeds By Chemical Activation With Potassium Carbonate And Potassium Hydroxide", Applied Surface Science, 293 (1) pp. 138-142 [SCI Expanded]  
Karagöz, S. (2014) "Energy production from the pyrolysis of waste biomasses", International Journal of Energy Research, 33 (6) pp. 576-581 [SCI Expanded]  
Akalın, M.K., Karagöz, S. (2014) "Optimization of Ethanol Supercritical Fluid Extraction of Medicinal Compounds from St John s Wort by Central Composite Design", Analytical Letters, 47 (11) pp. 1900-1911 [SSCI] Link DOI  
Akalın, M.K., Karagöz, S. (2014) "Analytical pyrolysis of biomass using gas chromatography coupled to mass spectrometry", Trends in Analytical Chemistry, 61 (0) pp. 11-16 [SSCI] DOI  
S, U., S, K., J, Y., M, Y., M, S. (2014) "Upgrading scrap tire derived oils using activated carbon supported metal catalysts", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 29 (5) pp. 425-437 [SCI Expanded]  
Tekin, K., Karagöz, S., Bektaş, F.S. (2014) "A review of hydrothermal biomass processing", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 40 (0) pp. 673-687 [SCI Expanded] Link DOI  
SUAT, U., SELHAN, K. (2014) "Co pyrolysis of pine nut shells with scrap tires", Fuel, 137 (1) pp. 85-93 [SSCI] DOI  
Tekin, K., Karagöz, S. (2013) "t BuOK catalyzed bio oil production from woody biomass under sub critical water conditions", Environmental Chemistry Letters, 11 (1) pp. 25-31 [SCI Expanded]  
G, Ö., A, Ö., S, K. (2013) "Catalytic pyrolysis of waste melamine coated chipboard", Environmental Progress and Sustainable Energy, 32 (1) pp. 156-161 [SCI Expanded]  
Tekin, K., Karagöz, S., Bektaş, F.S. (2013) "Effect of sodium perborate monohydrate concentrations on product distributions from the hydrothermal liquefaction of Scotch pine wood", Fuel Processing Technology, 110 (1) pp. 17-23 [SCI Expanded]  
Tekin, K., Akalın, M.K., Bektaş, F.S., Karagöz, S. (2013) "Hydrothermal wood processing using borax decahydrate and sodium borohydride", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 104 (0) pp. 68-72 [SCI Expanded] Link DOI  
Tekin, K., Karagöz, S. (2013) "Non catalytic and catalytic hydrothermal liquefaction of biomass", Research on Chemical Intermediates, 39 (2) pp. 485-498 [SCI Expanded]  
Tekin, K., Karagöz, S., Bektaş, F.S. (2013) "Hydrothermal conversion of woody biomass with disodium octaborate tetrahydrate and boric acid", Industrial Crops and Products, 49 (1) pp. 334-340 [SCI Expanded]  
A, B., S, K. (2013) "Pyrolysis of Table Sugar", The Scientific World Journal, 1 (1) pp. 1-3 [SCI Expanded]  
M, E., S, U., S, K., T, T. (2013) "Removal of lead II ions from aqueous solutions onto activated carbon derived from waste biomass", The Scientific World Journal, 1 (1) pp. 1-7 [SCI Expanded]  
Akalın, M.K., Karagöz, S., Akyüz, M. (2013) "Application of response surface methodology to extract yields from stinging nettle under supercritical ethanol conditions", Journal of Supercritical Fluids, 84 (1) pp. 164-172 [SCI Expanded]  
Akalın, M.K., Karagöz, S., Akyüz, M. (2013) "Supercritical ethanol extraction of bio oils from German beech wood Design of experiments", Industrial Crops and Products, 49 (1) pp. 720-729 [SCI Expanded]  
Tekin, K., Karagöz, S., Bektaş, F.S. (2012) "Hydrothermal liquefaction of beech wood using a natural calcium borate minera", Journal of Supercritical Fluids, 72 (1) pp. 134-139 [SCI Expanded]  
Turgay, T., Murat, E., Burak, C., Selhan, K. (2012) "ADSORPTION OF METHYLENE BLUE FROM AQUEOUS SOLUTION ON ACTIVATED CARBONPRODUCED FROM SOYBEAN OIL CAKE BY KOH ACTIVATION", BIORESOURCES, 7 (3) pp. 3175-3187 [SCI Expanded]  
Akalın, M.K., Tekin, K., Karagöz, S. (2012) "Hydrothermal liquefaction of cornelian cherry stones for bio oil production", Bioresource Technology, 110 (1) pp. 682-687 [SCI Expanded]  
Tekin, K., Akalın, M.K., Kadı, Ç., Karagöz, S. (2012) "Catalytic degradation of waste polypropylene by pyrolysis", Journal of the Energy Institute, 85 (3) pp. 150-155 [SCI Expanded]  
Zengin, A., Akalın, M.K., Tekin, K., Erdem, M., Tay, T., Karagöz, S. (2012) "Preparation and characterization of activated carbons from waste melamine coated chipboard by NaOH activation", Ekoloji, 85 (1) pp. 123-128 [SCI Expanded]  
Akalın, M.K., Karagöz, S. (2011) "PYROLYSIS OF TOBACCO RESIDUE PART 1 THERMAL", BIORESOURCES, 6 (2) pp. 1520-1531 [SCI Expanded]  
T, T., S, U., S, K. (2009) "Preparation and characterization of activated carbon from waste biomass", Journal of Hazardous Materials, 165 (1) pp. 481-485 [SCI Expanded]  
Uçar, S., Karagöz, S. (2009) "The slow pyrolysis of pomegranate seeds The effect of temperature on the product yields and bio oil properties", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 84 (2) pp. 151-156 [SCI Expanded] Link DOI  
Uçar, S., Erdem, M., Tay, T., Karagöz, S. (2009) "Preparation and characterization of activated carbon produced from pomegranate seeds by ZnCl2 activation", Applied Surface Science, 255 (21) pp. 8890-8896 [SCI Expanded] Link DOI  
S, U., S, K., R, O.A. (2009) "Lewis acid catalyzed diesel like fuel production from raw corn oil", International Journal of Energy Research, 33 (3) pp. 327-332 [SCI Expanded]  
S, K., T, T., S, U., M, E. (2008) "Activated carbons from waste biomass by sulfuric acid activation and their use on methylene blue adsorption", Bioresource Technology, 99 (14) pp. 6214-6222 [SCI Expanded]  
S, U., AR, O., J, Y., S, K. (2008) "influence of the waste ethylene vinyl acetate copolymer on the thermal degradation of the waste polypropylene", Fuel Processing Technology, 89 (11) pp. 1201-1206 [SCI Expanded]  
S, K., T, B., A, M., Sakata, , Y, (2006) "Hydrothermal upgrading of biomass Effect of K2CO3 concentration and biomass water ratio on products distribution", Bioresource Technology, 97 (1) pp. 90-98 [SCI Expanded]  
S, K., T, B., A, M., Y, S. (2005) "Catalytic hydrothermal treatment of pine wood biomass Effect of RbOH and CsOH on product distribution", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 80 (10) pp. 1097-1102 [SCI Expanded]  
S, B., Y, D., N, Y., Karagoz, , S, (2005) "Trace element biomonitoring by leaves of Populus nigra L from Western Anatolia Turkey", Journal of Environmental Biology, 26 (4) pp. 665-668 [SCI Expanded]  
S, U., S, K., J, Y., M, S., M, Y. (2005) "Copyrolysis of scrap tires with waste lubricant oil", Fuel Processing Technology, 87 (1) pp. 53-58 [SCI Expanded]  
S, K., T, B., A, M., Sakata, , Y, , Oshiki, (2005) "Low temperature catalytic hydrothermal treatment of wood biomass Analysis of liquid products", Chemical Engineering Journal, 108 (1) pp. 127-137 [SCI Expanded]  
S, K., T, B., A, M., Sakata, , Y, (2005) "Comparative studies of oil compositions produced from sawdust rice husk lignin and cellulose by hydrothermal treatment", Fuel, 84 (7) pp. 875-884 [SCI Expanded]  
S, U., S, K., R, O.A., J, Y. (2005) "Evaluation of two different scrap tires as hydrocarbon source by pyrolysis", Fuel, 84 (14) pp. 1884-1892 [SCI Expanded]  
S, K., T, B., A, M., Sakata, , Y, (2004) "Low temperature hydrothermal treatment of biomass Effect of reaction parameters on products and boiling point distributions", Energy and Fuels, 18 (1) pp. 234-241 [SCI Expanded]  
T, K., S, U., M, Y., Yanik, , J, (2003) "Liquefaction of municipal waste plastics in VGO over acidic and non acidic catalysts", Fuel, 82 (4) pp. 415-423 [SCI Expanded]  
S, K., J, Y., S, U., Saglam, , M, (2003) "Applied Catalysis A General", Applied Catalysis A: General, 242 (1) pp. 51-62 [SCI Expanded]  
S, U., S, K., T, K. (2002) "Conversion of polymers to fuels in a refinery stream", Polymer Degradation and Stability, 75 (1) pp. 161-171 [SCI Expanded]  
S, K., DK, A., ST, A. (2000) "Preparation of o bromobenzophenone derivatives from lithium diarylcuprate I reagents", Applied Organometallic Chemistry, 14 (7) pp. 341-344 [SCI Expanded]  
Eltuğral, N., Şimşir, H., Karagöz, S. (2019) "Environmentally friendly synthesis of sustainable carbons for future directions", 27th International Conference on Materials and Technology , Portoroz, Slovenya, (Ekim 2019
Hao, N., Ragauskas, A., Alper, K., Karagöz, S., Tekin, K. (2019) "One-pot transformation of lignocellulosic biomass into crude bio-oil with metal chloride catalyst via hydrothermal and supercritical ethanol processing", Bioenergy Bioproducts, Spring 2019 National Meeting Expo , Orlando, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, (Mart 2019
Eltuğral, N., Şimşir, H., Karagöz, S. (2018) "Anode Performance of Hydrothermal Glucose for Li-ion Battery", 19th International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISEPD EXPO 2018) , (Şubat 2018
Eltuğral, N., Şimşir, H., Karagöz, S., Mathur, S. (2018) "Anode performance of Hydrothermal Glucose for Li-ion Battery", 19th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design , Jaipur, Hindistan, (Şubat 2018
Eltuğral, N., Şimşir, H., Karagöz, S. (2018) "Preparation and properties of hydrochars via hydrothermal carbonization and their performance as anode materials for Li-ion batteries", 19th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design , Jaipur, Hindistan, (Şubat 2018
Akalın, E., Alper, K., Tekin, K., Temuge, İ.D., Uçar, S., Watanabe, C., Karagöz, S. (2018) "Co-Pyrolysis of Peanut Shell with Low Density Polyethylene: An Experimental Design Approach", 22nd International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis , (Ağustos 2018
Alper, K., Akalın, M.K., Tekin, K., Watanabe, C., Karagöz, S. (2018) "One-step and two-step pyrolysis of grape seeds with synthetic and natural zeolites", 22nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS , Kyoto, Japonya, (Haziran 2018
Eltuğral, N., Şimşir, H., Karagöz, S. (2018) "Controlled Manner Synthesis and Properties of Metal Nanoparticle Supported Hydrotermal Carbons from Glucose", International Congress on Engineering and Life Science , Kastamonu, Türkiye, (Nisan 2018
Alper, K., Tekin, K., Karagöz, S. (2017) "Solid Phase Extraction and HPLC Determination of 5-Hydroxymethylfurfural and Furfural Obtained from Waste Biomass", 1st International Conference on Energy Systems Engineering , Karabük, Türkiye, (Kasım 2017
Akalın, M.K., Tekin, K., Alper, K., Karagöz, S. (2017) "Decomposition of lignocellulosic biomass with a water tolerant Lewis acid in hydrothermal and supercritical media", 2nd Green and Sustainable Chemistry Conference , Berlin, Almanya, (Mayıs 2017
Tekin, K., Alper, K., Akalın, M.K., Karagöz, S. (2017) "In-situ catalytic pyrolysis of oak wood chips with HZSM-5 catalyst", 2nd Green and Sustainable Chemistry Conference , Berlin, Almanya, (Mayıs 2017
Alper, K., Tekin, K., Karagöz, S. (2017) "Utilization of Waste Lignocellulosic Biomass for Energy Production", 1st International Conference on Energy Systems Engineering , Karabük, Türkiye, (Kasım 2017
Alper, K., Tekin, K., Karagöz, S. (2017) "Upgrading of Oak Wood in Water and Ethanol over HZSM-5 Zeolite Catalyst", 1st International Conference on Energy Systems Engineering , Karabük, Türkiye, (Kasım 2017
Aykaç, G.N., Akalın, M.K., Tekin, K., Karagöz, S. (2017) "Optimization of process parameters for the hydrothermal liquefaction of jujuba stones by experimental design approach", 2nd Green and Sustainable Chemistry Conference , Berlin, Almanya, (Mayıs 2017
Şimşir, H., Eltuğral, N., Karagöz, S. (2016) "Hydrothermal carbonization of German beech wood", 5th international wokshop of advanced materials challenges for health and alternative energy solutions , Cologne, Almanya, (Ağustos 2016
Şimşir, H., Eltuğral, N., Karagöz, S. (2015) "Ligand Depended Adsorption Characteristics of Silver Nanoparticles on Activated", 17th International Conference on Nanoscience and Nanotechnology , (Mart 2015
Karagöz.S, , T, K., J, Y., Ozkan, , AR, (2002) "Conversion of Municipal Waste Plastics to Fuels 2nd International Symposium on Feedstock Recycling", 2nd International Symposium on Feedstock Recycling (ISFR 2002 , (Eylül 2002
K, T., S, K., S, B. () "Sodium Borohydride Catalyzed Bio oil Production from Woody Biomass under Sub critical Water Conditions", 8th Aegean Analytical Chemistry Days  
S, K., T, B., A, M., Y, S. () "Catalytic Low Temperature Hydrothermal Treatment of Wood Biomass", Chemical Society of Japan 84th Annual Meeting  
Erdem.M, , Tay.T, , S, U., S, K. () "Value Added Process for the Liquefaction of Wood Biomass", Blacksea International Environmental Symposium  
Erdem.M, , Tay.T, , S, U., S, K. () "Blacksea International Environmental Symposium", Investigation of adsorption of Nickel and Lead ions from aqueous solutions onto the activated carbon  
Tay.T, , B, C., Karagöz.S, , S, U. () "of Methylene Blue from Aqueous Solutions by Activated Carbon from Waste Biomass", 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD)  
K, T., MK, A., C, K., S, K. () "Catalytic Pyrolysis of Waste Polypropylene", ” ISWA Conference, Solid Waste Treatment and Disposal: Leading Edge Technologies  
MK, A., S, K. () "Pyrolysis of Two Types of Tabocco Residues", ISWA Conference, Solid Waste Treatment and Disposal: Leading Edge Technologies  
G, O., A, O., S, K. () "Catalytic Pyrolysis of Waste Melamine Coated Chipboard", ISWA Conference, Solid Waste Treatment and Disposal: Leading Edge Technologies  
MK, A., K, T., S, K. () "of Extraction Parameters for Rosemary Extract Yields Using Response Surface Methodology", 2nd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications  
S, K., S, U., T, K., Cotura, , C, S.G., J, Y. () "Evsel Plastik Atıkların Yakıtlara Dönüştürülmesi", IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi , Türkiye 
S, K., J, Y., M, Y., M, S. () "Yüksek Yoğunluk Polietilenin HDPE Parçalanmasında Asidik Olmayan Yeni Katalizörlerin Geliştirilmesi", 15. Ulusal Kimya Kongresi , Türkiye 
S, U., T, K., S, K., M, K., J, Y. () "Polivinilklorür İçeren Polipropilen Atıkların Yakıtlara Dönüştürülmesi", XV. Ulusal Kimya Kongresi , Türkiye 
S, K., T, K., S, U., J, Y. () "Atık Plastiklerin Bir Rafineri Prosesi Beslemesi İle Karıştırılarak İşlenmesi", Polimer İşleme ve Geri Kazanım Kongresi , Türkiye 
S, U., S, K., J, Y. () "Atık Araba Lastiklerinden İki Adımlı Prosesle Nafta Üretimi", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi , Türkiye 
S, U., S, K., J, Y., M, S. () "Atık Araba Lastikleri ve Makine Yağlarının Geri Kazanımı", 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi , Türkiye 
K, T., L, U., S, K., S, B. () "F3GA Takılı Çam Talaşları ile Pb II ve Cd II İyonlarının Sulu Çözeltilerden Uzaklaştırılması", 24. Ulusal Kimya Kongresi , Türkiye 
S, U., S, K., J, Y., M, Y. () "Atık Araba Lastiği Makine Yağı Piroliz Sıvısının İşlenmesi", 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi , Türkiye 
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Applied Chemistry for Engineering, 2023, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Frontiers in Energy Research, 2018,
(Uluslararası - Dergi) ournal of Energy and Environmental Sustainability (JEES), 2018, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) Journal Of Analytical Methods in Chemistry, 2010, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Hazardous Materials, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) CATALYSIS TODAY, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) RCS Advances, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) RCS Advances, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) MOLECULES, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) FUEL, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Applied Water Science, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Colloid and Interface Science, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) BIORESOURCES, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) CLEAN- SOIL, AIR, WATER, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) APPLIED ENERGY, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) BIORESOURCE TECHNOLOGY, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) DESANILATION, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) ROCESS BIOCHEMISTRY, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE, 0
Üye, Japon kimya derneği, 2003-
Üye, Japon kimya mühendisleri derneği, 2002-
Üye, Türk kimya derneği, 2002-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
A review of hydrothermal biomass processing
Renewable and Sustainable Energy Reviews
302 0 0 0 0 0 0 0 302
2
Hydrothermal carbonization for the preparation of hydrochars from glucose, cellulose, chitin, chitosan and wood chips via low-temperature and their characterization
Bioresource Technology
106 0 0 1 0 0 0 0 107
3
Sustainable energy and fuels from biomass: a review focusing on hydrothermal biomass processing
Sustainable Energy Fuels
94 0 0 0 0 0 0 0 94
4
Supercritical fluid extraction of biofuels from biomass
Environmental Chemistry Letters
38 0 0 0 0 0 0 0 38
5
Alkali-catalyzed hydrothermal treatment of sawdust for production of a potential feedstock for catalytic gasification
Applied Energy
30 0 0 0 0 0 0 0 30
6
Hydrothermal carbonization of lignocellulosic biomass and effects of combined Lewis and Brønsted acid catalysts
Fuel
26 0 0 0 0 0 0 0 26
7
Hydrothermal liquefaction of cornelian cherry stones for bio oil production
Bioresource Technology
17 0 0 0 0 0 0 0 17
8
Activated Carbons From Grape Seeds By Chemical Activation With Potassium Carbonate And Potassium Hydroxide
Applied Surface Science
15 0 0 0 0 0 0 0 15
9
Preparation and characterization of activated carbon produced from pomegranate seeds by ZnCl2 activation
Applied Surface Science
14 0 0 0 0 0 0 0 14
10
Co pyrolysis of pine nut shells with scrap tires
Fuel
13 0 0 0 0 0 0 0 13
11
The slow pyrolysis of pomegranate seeds The effect of temperature on the product yields and bio oil properties
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
11 0 0 0 0 0 0 0 11
12
Ethanol: A Promising Green Solvent for the Deconstruction of Lignocellulose
ChemSusChem
8 0 0 0 0 0 0 0 8
13
One-step transformation of biomass to fuel precursors using a bi-functional combination of Pd/C and water tolerant Lewis acid
FUEL
8 0 0 0 0 0 0 0 8
14
Co-hydrothermal Liquefaction of Lignocellulosic Biomass with Kukersite Oil Shale
ENERGY FUELS
7 0 0 0 0 0 0 0 7
15
Analytical pyrolysis of biomass using gas chromatography coupled to mass spectrometry
Trends in Analytical Chemistry
7 0 0 0 0 0 0 0 7
16
Hydrothermal liquefaction of beech wood using a natural calcium borate minera
Journal of Supercritical Fluids
7 0 0 0 0 0 0 0 7
17
The role of capping agents in the fabrication of nano-silver-decorated hydrothermal carbons
Journal of Environmental Chemical Engineering
6 0 0 0 0 0 0 0 6
18
Non catalytic and catalytic hydrothermal liquefaction of biomass
Research on Chemical Intermediates
5 0 0 0 0 0 0 0 5
19
Anode performance of hydrothermally grown carbon nanostructures and their molybdenum chalcogenides for Li-ion batteries
MRS Communications
4 0 0 0 0 0 0 0 4
20
Hydrothermal wood processing using borax decahydrate and sodium borohydride
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
3 0 0 0 0 0 0 0 3
21
t BuOK catalyzed bio oil production from woody biomass under sub critical water conditions
Environmental Chemistry Letters
3 0 0 0 0 0 0 0 3
22
Supercritical ethanol extraction of bio oils from German beech wood Design of experiments
Industrial Crops and Products
3 0 0 0 0 0 0 0 3
23
Hydrothermal conversion of woody biomass with disodium octaborate tetrahydrate and boric acid
Industrial Crops and Products
2 0 0 0 0 0 0 0 2
24
Effect of sodium perborate monohydrate concentrations on product distributions from the hydrothermal liquefaction of Scotch pine wood
Fuel Processing Technology
2 0 0 0 0 0 0 0 2
25
Catalytic degradation of waste polypropylene by pyrolysis
Journal of the Energy Institute
2 0 0 0 0 0 0 0 2
26
Pyrolysis of agricultural residues for bio oil production
Clean Technologies and Environmental Policy
2 0 0 0 0 0 0 0 2
27
Co pyrolysis of waste polyolefins with waste motor oil
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
1 0 0 0 0 0 0 0 1
28
The effects of water tolerant Lewis acids on the hydrothermal liquefaction of lignocellulosic biomass
Journal of the Energy Institute
1 0 0 0 0 0 0 0 1
29
Sage oil extraction and optimization by response surface methodology
Industrial Crops and Products
1 0 0 0 0 0 0 0 1
30
PYROLYSIS OF TOBACCO RESIDUE PART 1 THERMAL
BIORESOURCES
1 0 0 0 0 0 0 0 1
31
Preparation and characterization of activated carbons from waste melamine coated chipboard by NaOH activation
Ekoloji
1 0 0 0 0 0 0 0 1
32
Application of response surface methodology to extract yields from stinging nettle under supercritical ethanol conditions
Journal of Supercritical Fluids
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2022 - 2023 4
Karabük Üniversitesi
2012 1
Karabük Üniversitesi
2015 - 2020 15
Karabük Üniversitesi
2012 - 2023 48
Karabük Üniversitesi
2011 - 2018 22
Karabük Üniversitesi
2015 - 2019 14
Koray Alper
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2015 - 2023 21
Suat Uçar
Dokuz Eylül Üniversitesi
2009 - 2023 12
Uçar S
-
2014 7
Yanik J
-
2014 7
Firuze Sema Bektaş
Hacettepe Üniversitesi
2012 - 2016 6
Bhaskar T
-
2004 - 2014 6
Muto A
-
2004 - 2014 6
Ucar S
-
2005 - 2014 6
Ucar. S
-
6
Sakata
-
2004 - 2014 5
Y
-
2004 - 2014 5
Murat Erdem
Anadolu Üniversitesi
2009 - 2021 4
Mehmet Akyüz
Bülent Ecevit Üniversitesi
2013 - 2015 4
Arthur J. Ragauskas
-
2020 - 2021 4
Karayildirim. T
-
2002 4
Naijia Hao
-
2018 - 2020 4
Tay T
-
2008 - 2014 4
Tekin. K
-
4
Yanik. J
-
2002 4
Turgay Tay
Anadolu Üniversitesi
2009 - 2015 3
Akalin. MK
-
3
Hajime Ohtani
-
2016 - 2021 3
Saglam M
-
2014 3
Tay.T
-
3
Tolgahan Evcil
-
2020 - 2021 3
Yuksel M
-
2014 3
İlknur Durukan Temuge
Hacettepe Üniversitesi
2018 - 2019 2
Arthur J Ragauskas
-
2017 - 2019 2
Arthur Ragauskas
-
2018 - 2019 2
Erdem M
-
2008 - 2013 2
Erdem.M
-
2
Gamze Nur Aykaç
-
2017 - 2018 2
Karayildirim T
-
2002 - 2003 2
M
-
2003 - 2014 2
Muhammad Zain Siddiqui
-
2019 - 2021 2
Ozkan A R
-
2005 - 2009 2
Sakata Y
-
2005 2
Sanjay Mathur
-
2018 2
Uçar. S
-
2
Vahur Oja
-
2019 - 2021 2
Xianzhi Meng
-
2021 2
Yanık J
-
2
Young-Min Kim
-
2019 - 2021 2
Yun Yan Wang
-
2021 2
Adil Denizli
Hacettepe Üniversitesi
2016 1
Lokman Uzun
Hacettepe Üniversitesi
2016 1
Ahmet Özkan
-
2016 1
Alexey Yanchilin
-
2021 1
AR
-
2002 1
Astley DK
-
2000 1
Astley ST
-
2000 1
Atsushi Kako
-
2016 1
Atsushi Watanabe
-
2021 1
Ayse N. Acikkapi
-
2021 1
Ayşe Zengin
-
2012 1
Baslar S
-
2005 1
Bektas S
-
1
Bektas. S
-
1
Betül Ercan
-
2021 1
Bhaskar. T
-
1
Bulut A
-
2013 1
C
-
2014 1
Cansu Güçlü
-
2021 1
Ceylan Burak
-
2012 1
Ceylan. B
-
1
Chuıchı Watanabe
-
2018 1
Chuichi Watanabe
-
2018 1
Cotura
-
1
Dogan Y
-
2005 1
Ece Akalın
-
2018 1
Ece Akalin
-
2019 1
Erdem
-
2014 1
Erdem Murat
-
2012 1
Erik Furusjö
-
2018 1
Filoklis D Pileidis
-
2016 1
Hanna-Liina Astra
-
2021 1
Hardi Flabianus
-
2018 1
Himanshu Patel
-
2020 1
Hiroto Ida
-
2020 1
Imai Akihisa
-
2018 1
İsa Güdücü
-
2021 1
J
-
2003 1
Kadi. C
-
1
Karaduman M
-
1
Kirtania Kawnish
-
2018 1
Kunio Yoshikawa
-
2018 1
Lukas Kejla
-
2023 1
Madapusi Palavedu Srinivasan
-
2018 1
Milos Auersvald
-
2023 1
Muto. A
-
1
Okman I
-
2014 1
Oliver Järvik
-
2021 1
Oshiki
-
2005 1
Ozbay. G
-
1
Ozcifci. A
-
1
Ozkan
-
2002 1
Ozkan AR
-
2008 1
Özbay G
-
2013 1
Özçifçi A
-
2013 1
Öznur Bağ
-
2020 1
Parthapratim Das
-
2017 1
Pavel Simacek
-
2023 1
Petter Lundqvist
-
2018 1
Rebaz O. Hasan
-
2021 1
Robert Frohnhoven
-
2018 1
S
-
2005 1
S Gucer C
-
1
Saglam
-
2003 1
Sağlam M
-
1
Sepehr Mozaffari
-
2021 1
Song
-
2014 1
Suat Ucar
-
2021 1
Sven Kamenev
-
2021 1
Tae Uk Han
-
2021 1
Takefumi Kawakami
-
2016 1
Tay Turgay
-
2012 1
Tiina Albert
-
2021 1
Tim Ludwig
-
2018 1
UÇAR SUAT
-
2014 1
Uzun. L
-
1
Yakup Gönüllü
-
2018 1
Yanık. J
-
1
Yanik
-
2003 1
Yenil N
-
2005 1
Yoshinori Liguni
-
2016 1
Young-Kwon Park
-
2021 1
Yusuf Ajegbe
-
2023 1
Yusuf O. Ajagbe
-
2022 1
Yüksel M
-
1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
499.
49719 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
294.
12780 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
166.
3353 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Kimya 3353
Anahtar Kelimeler Analitik Kimya, Enerji
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 210 360 190 230 380 250 450 80 150 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 456 . 302 . 522 . 445 . 291 . 368 . 251 . 607 . 499 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 340 . 196 . 379 . 309 . 191 . 231 . 154 . 399 . 294 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 191 . 95 . 220 . 170 . 87 . 136 . 71 . 261 . 166 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 55 . 31 . 73 . 60 . 20 . 50 . 22 . 120 . 78 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 20 . 12 . 36 . 31 . 7 . 18 . 7 . 45 . 33 . -
Toplam Yayın 5 8 10 10 10 5 9 4 3 0
Toplam Makale 4 7 4 4 8 5 9 4 3 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 1 6 6 2 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 4 7 4 4 7 5 9 4 3 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 1 6 6 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri