img

Arş. Gör. Semahat Merve TOP

  • Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık
  • Bina Bilgisi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2012, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2018, 2021
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2021
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2018, 2021
Lisans, Türkiye, Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2012, 2017
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2021
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık
2018-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Top, S.M., Ayçam, İ. (2023) "Material Used in 3-Dimensional Printing Technology in the Construction Industry", Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, 11 (1) pp. 1-17 Link    
Özeren, Ö., Özeren, E.B., Top, S.M., Qurraıe, B.S. (2023) "Learning-by-Doing using 3D printers: Digital fabrication studio experience in architectural education", Journal of Engineering Research, (0) [SCI Expanded] DOI    
Top, S.M. (2023) "The effect of domed and hip roof coverings on mosque design in case of fire", Elsevier BV, (0) [SCI Expanded] DOI    
Top, S.M., Topraklı, A.Y. (2022) "Analysis of the open or closed conditions of drum windows effect on visibility and temperature propagation with fire dynamics simulation in domed mosque design", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, 37 (4) pp. 16-1854 [SCI] Link DOI       
Top, S.M., Topraklı, A.Y. (2019) "Camilerde Panik Durumunun Değerlendirilmesi Üzerine Derleme Çalışması", International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 6 (38) pp. 1555-1565 Link DOI    
Top, S.M., Takva, Ç., İlerisoy, Z.Y. (2022) "3 Boyutlu Yazıcı Teknolojilerinde Konut Fonksiyonu: Bibliyometrik Analiz", International Konya Art and Architecture Symposium / IKAAS’22 , (pp. 183-184), Konya, Türkiye, (Aralık 2022  
Takva, Ç., Top, S.M., Takva, Y., İlerisoy, Z.Y. (2022) "TEMPORARY-SHELTERING STRUCTURES AND INVESTIGATION OF THEIR REUSE AFTER DISASTER", International Konya Art and Architecture Symposium / IKAAS’22 , (pp. 200-201), Konya, Türkiye, (Aralık 2022  
Kayıt Yok
Top, S.M., Takva, Ç., İlerisoy, Z.Y. (2022) "3 BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİLERİNDE KONUT FONKSİYONU: BİBLİYOMETRİK ANALİZ", Kitap: BARINMA KÜLTÜRÜ, Konya/Türkiye : Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları  
Takva, Ç., Top, S.M., Takva, Y., İlerisoy, Z.Y. (2022) "TEMPORARY-SHELTERING STRUCTURES AND INVESTIGATION OF THEIR REUSE AFTER DISASTER", Kitap: BARINMA KÜLTÜRÜ, Konya/Türkiye : Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Analysis of the open or closed conditions of drum windows effect on visibility and temperature propagation with fire dynamics simulation in domed mosque design
JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY
2 0 0 0 0 0 2
(2016) "Mansiyon" UIA-HYP CUP (International Union of Architects)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2023 1
-
2023 1
-
2023 1
Zeynep Yeşim İlerisoy
Gazi Üniversitesi
2022 4
Çağatay Takva
Atatürk Üniversitesi
2022 4
Abdurrahman Yağmur Topraklı
Gazi Üniversitesi
2019 - 2022 2
Yenal Takva
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2022 2
İdil Ayçam
-
2023 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
252.
49564 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
41.
4084 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
24.
2337 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49564
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4084
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2337
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 15 0 0 90 120
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 634 . - - 565 . 252 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 229 . - - 149 . 41 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 155 . - - 91 . 24 .
Toplam Yayın 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Toplam Makale 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri