img

Arş. Gör. Sebile Merve ÖZTÜRK

  • Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık
  • Yapı Bilgisi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2014, 2017
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2018
Araştırma Alanları
Mimari Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), 2014, 2017
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2009, 2013
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık (Dr), 2018
İngilizce, YÖKDİL, 85, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimari Tasarım
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
2019-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
ÖZTÜRK, S.M., YAMAÇLI, R. (2023) "Safranbolu Eski Çarşı Bölgesinde Mekanın Tüketim Ekseninde İrdelenmesi", Mimarlık ve Yaşam, 8 (2) pp. 393-414 DOI  
Dinçer, A.E., Temel, S.C., Öztürk, S.M. (2021) "Safranbolu- İncekaya Bölgesi’nde Bir Mimari Stüdyo Deneyimi", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9 (1) pp. 278-292 [TR Dizin] Link DOI   
Öztürk, S.M., Halaç, H.H. (2020) "Mekansal Aidiyet ve Kültür Turizmi İlişkisi", Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 2 (2) pp. 434-445 Link DOI   
Öztürk, S.M., Dinçer, A.E. (2020) "Evaluation of the Dormitories in the Physical and Psychological Requirements: The Case of Karabük Province", ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, 8 (1) pp. 47-61 Link DOI  
Öztürk, S.M., Dinçer, A.E. (2020) "Karabük’te Bulunan Yurt Binalarının Tasarım İlkeleri Üzerine Bir İnceleme", Tasarım + Kuram, 16 (30) pp. 61-76 [TR Dizin] Link DOI  
Öztürk, S.M., Temel, S.C. (2019) "Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi:Karabük Kordon Park Örneği", Kent Akademisi, 12 (4) pp. 752-764 Link   
Öztürk, S.M., Halaç, H.H. (2020) "Tarihi Çevrede Mekansal Aidiyet: Yörük Köyü Örneği", ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , (pp. 100-108), Ankara, Türkiye, (Mart 2020
Temel, S.C., Öztürk, S.M. (2020) "Kentsel Boşlukların Kent Hayatına Katkısı", Research' 20 Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu , Karabük, Türkiye, (Kasım 2020
Öztürk, S.M., Halaç, H.H. (2020) "Tarihi Çevrede Turizm ve Mekansal Aidiyet İlişkisi", Research’ 20 Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu , Karabük, Türkiye, (Kasım 2020
Kayıt Yok
ÖZTÜRK, S.M., YAMAÇLI, R. (2021) "Yerel Mimari ve Sürdürülebilir Yaklaşımlar", Kitap: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ROLÜYLE MİMARLIK 2, Eskişehir/Türkiye : Eskişehir Teknik Üniversitesi Yayınları  
Öztürk, S.M., Yamaçlı, R. (2019) "Safranbolu Mimarisinin Sosyal ve Kültürel Sürdürülebilirliği", Kitap: Sürdürülebilir Kalkınma Rolüyle Mimarlık, Türkiye : Eskişehir Teknik Üniversitesi Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Safranbolu- İncekaya Bölgesi’nde Bir Mimari Stüdyo Deneyimi
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
0 0 0 2 0 1 3
2
Tarihi Çevrede Mekansal Aidiyet: Yörük Köyü Örneği
0 0 0 0 0 2 2
3
Evaluation of the Dormitories in the Physical and Psychological Requirements: The Case of Karabük Province
ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING
0 0 0 0 0 1 1
4
Karabük’te Bulunan Yurt Binalarının Tasarım İlkeleri Üzerine Bir İnceleme
Tasarım + Kuram
0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2020 - 2021 3
Karabük Üniversitesi
2019 - 2021 3
Hicran Hanım Halaç
Eskişehir Teknik Üniversitesi
2020 3
Ruşen YAMAÇLI
Eskişehir Teknik Üniversitesi
2019 - 2021 2
Ruşen YAMAÇLI
Eskişehir teknik üniversitesi
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49645
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4082
YÖKSİS Bilim Alanı Mimarlık 2337
Anahtar Kelimeler Mimari Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 55 65 55 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - 593 . 531 . 601 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - 192 . 127 . 177 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - 119 . 87 . 124 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - 73 . 50 . 76 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - 50 . 30 . 57 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - 38 . 30 . 44 . - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 2 6 2 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 1 3 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 3 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri