img

Arş. Gör. Sümeyra SEZER KAPLAN

  • İşletme Fakültesi
  • Aktüerya Bilimleri
  • Aktüerya ve Risk Yönetimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
2
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2023
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi (Yl) (Tezli), 2020
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2012, 2018
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2012, 2018
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (Dr), 2023
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi (Yl) (Tezli), 2020
Sümeyra SEZER KAPLAN, Yüksek Lisans, Türkiye'de arıcılık sigortası için aktüeryal prim hesabı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 72, 2023/1 Yük, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 72, 17 Mart 20, 2018
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2020-2021, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kaplan, S.S., Savi, F.Z. (2024) "Türkiye’deki “Balanced Scorecard” Tezlerinin Bibliyometrik Analizi", II. Uluslararası Sosyal , Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi (USSMAK-2024) , (pp. 311-323), Diyarbakır, Türkiye, (Mart 2024
Kaplan, S.S., Hamurkaroğlu, C. (2021) "Türkiye 'de Arıcılık Sektöründe Risk Değerlendirmesi", 12. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , (pp. 260-271), Türkiye, (Aralık 2021
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2021 1
-
2024 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
233.
78591 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan 28508
YÖKSİS Bilim Alanı 28508
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - 615 . - - 233 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri