img

Doç. Dr. Şükrü MADEN

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Tefsir

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), 2005, 2009
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 2001, 2005
Araştırma Alanları
Tefsir
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), 2009, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), 2005, 2009
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 2001, 2005
Yabancı Dil
Arapça, YÖKDİL, 86, 2022/2 Yük, 2022
İngilizce, ÜDS, 62, 2011
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tefsir
Akademik Unvanlar
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2014-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2022-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2017, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2017, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
İsmail Ayar, Yüksek Lisans, KİTABU MÜRŞİDÜN NİSA İSİMLİ ESERİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hilal Köşker Güven, Doktora, Cumhuriyet Dönemi Tefsirlerinde Münâsebâtu'l-Kur'ân, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Kazım Gül, Yüksek Lisans, İsmâil Rusûhî Ankaravî ve tefsir anlayışı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Reyhan Karaahmetoğlu, Yüksek Lisans, İbn Âşûr tefsirinde Müşkilü'l-Kur'ân, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Esra Çınar, Yüksek Lisans, Kur'ân'da soyut bağlamda kullanılan ticaret kavramları ve edebî sanatları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Müberra Taşkan, Yüksek Lisans, Nûh b. Mustafa el-Konevî'nin Tenvîru Besâiri Uli'l-Elbâb bi-Tefsîri Dekâiki Ümmi'l-Kitâb adlı Fâtiha, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Hasan Aydın, Yüksek Lisans, Kara Çelebi Muhammed Et-tirevî ve tefsir yöntemi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hatice Aydın, Yüksek Lisans, Muslihuddin Mustafa Sürûrî ve tefsir metodolojisi açısından Yusuf sûresi tefsiri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Emine Arabacı, Yüksek Lisans, Ya'kûb Afvî ve tefsir anlayışı: Netîcetü't-Tefâsîr Fî Sûreti Yûsuf bağlamında, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, Tefsirde Haşiye Geleneği, Yüksek Lisans
2021-2022, Tartışmalı Tefsir Meseleleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Müşkilü'l-Kur'an, Yüksek Lisans
2021-2022, Kur an İlimleri ve Tefsir Usûlü-I, Lisans
2021-2022, Kur'an İlimleri ve Tefsir Uslulü II, Lisans
2020-2021, Tefsirde Haşiye Geleneği, Yüksek Lisans
2020-2021, Klasik Tefsir Metinleri II, Lisans
2020-2021, Tefsir-IV, Lisans
2020-2021, Tefsir-II, Lisans
2020-2021, Osmanlı Tefsir Geleneği, Yüksek Lisans
2020-2021, Tefsir I, Lisans
2019-2020, Tartışmalı Tefsir Meseleleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Tefsir IV, Lisans
2019-2020, Tefsir II, Lisans
2019-2020, Bitirme Ödevi, Lisans
2019-2020, TEFSİR III, Lisans
2019-2020, TEFSİR I, Lisans
2019-2020, TEFSİRDE HAŞİYE GELENEĞİ, Yüksek Lisans
2019-2020, Müşkilü'l-Kur'an, Yüksek Lisans
2018-2019, KUR’XXAN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ I, Lisans
2018-2019, Müşkilü’xxl-Kur’xxan, Yüksek Lisans
2018-2019, KUR’xxAN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ II, Lisans
2018-2019, KLASİK TEFSİR METİNLERİ II, Lisans
2018-2019, TEFSİRDE HAŞİYE GELENEĞİ, Yüksek Lisans
2018-2019, Tartışmalı Tefsir Meseleleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, TEFSİR III, Lisans
2018-2019, Klasik Tefsir Metinleri, Lisans
2018-2019, TEFSİR I, Lisans
2017-2018, KLASİK TEFSİR METİNLERİ II, Lisans
2017-2018, OSMANLI TÜRKÇESİ VE TÜRK İSLAM EDEBİYATI I, Lisans
2017-2018, TEFSİR III, Lisans
2017-2018, Osmanlı Tefsir Geleneği, Yüksek Lisans
2017-2018, KUR’xxAN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ II, Lisans
2017-2018, TEFSİR IV, Lisans
2017-2018, Müşkilü’xxl-Kur’xxan, Yüksek Lisans
2017-2018, KUR’XXAN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ I, Lisans
2017-2018, TEFSİR I, Lisans
2016-2017, Tefsir IV, Lisans
2016-2017, Osmanlı Türkçesi, Lisans
2016-2017, Tefsir I, Lisans
2016-2017, Tefsirde Haşiye Geleneği, Yüksek Lisans
2016-2017, Ahkam Ayetleri, Yüksek Lisans
2016-2017, Klasik Tefsir Metinleri II, Lisans
2016-2017, İbadet Esasları I, Lisans
2016-2017, Klasik Tefsir Metinleri I, Lisans
2015-2016, Tefsir III, Lisans
2015-2016, Osmanlı Türkçesi VI, Lisans
2015-2016, Tefsir IV, Lisans
2015-2016, Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü II, Lisans
2015-2016, Kur'an'ın Ana Konuları, Lisans
2015-2016, Tefsir Metodolojisi, Yüksek Lisans
2015-2016, Kur’xxan Tercüme Teknikleri, Lisans
2015-2016, Kur’xxan İlimleri ve Tefsir Usulü I, Lisans
2015-2016, Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar, Lisans
2015-2016, Tefsir III, Lisans
2014-2015, Osmanlı Türkçesi ve Türk İslam Edebiyatı I, Lisans
2014-2015, Tefsir IV, Lisans
2014-2015, Tefsir II, Lisans
2014-2015, Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü II, Lisans
2014-2015, Kur'an Tercüme Teknikleri, Lisans
2014-2015, Kur’xxan İlimleri ve Tefsir Usulü I, Lisans
2014-2015, Tefsir Metodolojisi, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Osmanlı Türkçesi ile Dini Metinlere Giriş Araştırması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Hayat Rehberi Kur’ân Konulu Tefsir Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2015-2021
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Maden, Ş. (2022) "Dursunzâde Abdülbâkî Efendi’nin Şuarâ Sûresi’nin Tefsiri Üzerine Yazdığı Hâşiyenin Tahkik ve İncelemesi", Tahkik İslami Araştırmalar Dergisi, 5 (1) pp. 51-124 Link DOI   
Maden, Ş. (2021) "Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi’nin Beyzâvî Savunusu: İnceleme ve Metin", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (20) pp. 299-320 [TR Dizin] Link DOI   
Maden, Ş. (2021) "Tefsir Hâşiye Edebiyatının Karakteristik Bir Özelliği Olarak Eleştiri: Sa‘dî Çelebi’nin İbn Kemâl Paşa’ya Yönelik Bazı Eleştirilerinin Tahlili", MUTALAA, 1 (1) pp. 36-55 Link DOI   
Maden, Ş. (2021) "Ömer Nasuhi Bilmen‟in Tefsir Anlayışında İşari Mananın Yeri: Fetih Suresi Tefsiri Örneği", Tefsir Araştırmaları Dergisi, 5 (2) pp. 541-570 Link DOI   
Maden, Ş. (2020) "Kur’ân’ın Tercüme ve Tefsiri Konusunda Cumhuriyet Döneminin Dikkatten Kaçan Bir Siması: Tecrîd-i Sarîh Mütercim ve Şârihi Kâmil Miras", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 (13) pp. 321-371   
Maden, Ş. (2020) "Şeyhzade Muhyiddin Kocevi’nin Beyzavi’ye Eleştirilerinin Değerlendirilmesi", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 4 (1) pp. 33-55 Link   
Tabakoğlu, M., Maden, Ş. (2019) "Nokta Metaforu ve Vahdet Üzerine Eklektik Bir Metin: Noktatü’l-Beyân Risalesi", AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (Dergiabant), 7 (13) pp. 61-93 [TR Dizin] Link   
Maden, Ş. (2019) "Şiî-İmâmî Müfessirlerin Kur’ân Mesellerine Mezhebî Yaklaşımlarındaki Problemler Üzerine Bir İnceleme", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, (52) pp. 41-64 [ESCI] Link   
Maden, Ş. (2019) "Mâtürîdî’nin Müfessirlerin Çoğunluğunun Görüşüne Muhalif Yorumları ve Gerekçeleri", Diyanet İlmi Dergi, 55 (3) pp. 715-749 [TR Dizin]   
Maden, Ş. (2019) "Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ındaki Meçhul Kaynağı Ebû Avsece ve Dilbilimsel Tefsire Dair Açıklamaları Üzerine Bir İnceleme", AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (Dergiabant), 7 (14) pp. 410-436 [TR Dizin] Link   
Maden, Ş., Yiğitoğlu, M. (2018) "Kur’xxan-ı Kerim ve Eski Ahit Bağlamında Buzağıya Tapan İsrailoğulları’xxna Ölüm Cezası Verilmesi Meselesi", Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (11) pp. 419-446 [TR Dizin] Link   
Maden, Ş. (2018) "Sûre Tefsirleri Çerçevesinde Abdülhay Üsküdârî’nin (ö. 1117/1705) Tefsir Anlayışı -Meryem, Yâsîn, Fetih, Rahmân, Nebe’, Nâziât, Abese, Tekvîr, İnfitâr, Mutaffifîn ve Kevser Sûreleri-", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3) pp. 1726-1758 [TR Dizin]   
Maden, Ş. (2016) "Yesevî Dervişi Hazînî nin Âyetleri Anlama Yöntemi Cevâhirü l Ebrâr ın Kur ânî Referansları Üzerine Bir İnceleme", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (8) pp. 2517-2540 [TR Dizin]   
Maden, Ş. (2014) "Tefsirde Şerh Hâşiye ve Ta lîka Literatürü", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 3 (1) pp. 183-220   
Maden, Ş. (2011) "Osmanlılar da el Keşşâf ve Envâru t Tenzîl Hâşiyeleri", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 9 (18) pp. 241-273   
Bildiriler
Maden, Ş. (2019) "Şeyhzâde Muhyiddîn Mehmed Kocevî’nin Nesih Anlayışı", Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, 9-11 Mart 2018 , (pp. 1605-1616), Kocaeli, Türkiye, (Mart 2019
Maden, Ş. (2018) "Usûl-i Selâse Açısından Tefsir-Kelam İlişkisi", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23-25 Kasım 2018, Alanya, 2018 , (pp. 1050-1066), Karabük, Türkiye, (Aralık 2018
Maden, Ş., Doğan, C. (2017) "Şeyhülislam Esad Efendi’nin Bestelerinin İçerik ve Müzikal Analizi", Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu , (pp. 149-156), Türkiye, (Aralık 2017
Maden, Ş. (2017) "Te’vîlâtü’l-Kur’ân Bağlamında Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’ye Göre Cihâdın Meşrûiyet Şartları", IV. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu -Hanefîlik-Mâturîdîlik- , (pp. 354-369), Kastamonu, (Aralık 2017
Maden, Ş. (2017) "Osmanlı 17. Yüzyılında Sûfî Müfessir Abdülhay Celvetî ve Fetih Sûresi Tefsiri", Sahn-ı Semna’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası 17. yy Alimler Müesseseler ve Fikri Eserler , (pp. 207-240), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2017
Maden, Ş. (2017) "Osmanlılar’da Yâsîn Sûresi Tefsir Geleneği ve Ebû İshâkzâde Mehmed Es‘ad Efendi’nin Yâsîn Sûresi Tefsiri", Osmanlı Döneminde Tefsir Uluslararası Sempozyumu , (pp. 253-290), İstanbul, Türkiye, (Ekim 2017
Maden, Ş. (2016) "Cihâd Âyetleri Bağlamında Kastamonulu Hatibzâde Muhyiddin Efendi nin Cihâd Risâlesi", III. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu (Kastamonu’da İlmi Hayat ve Kastamonu Alimleri) , (pp. 631-643), Kastamonu, (Aralık 2016
Maden, Ş. (2015) "Kastamonulu A reczâde Ahmed Efendi ve İhlâs Sûresi Tefsiri", II. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu (Kastamonu’nun Manevi Mimarları) , (pp. 199-207), (Haziran 2015
Kitap Bölümleri
Maden, Ş. (2022) "KELİMAT - Kur'ân'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar", Sakarya/Türkiye : Sakarya Üniversitesi Yayınları  
Maden, Ş. (2022) "Kemalpaşazâde Felsefe–Din–Edebiyat Araştırmaları-II", Ankara/Türkiye : Fecr Yayınları  
Maden, Ş. (2022) "KELİMAT - Kur'ân'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar", Sakarya/Türkiye : Sakarya Üniversitesi Yayınları  
Maden, Ş. (2022) "KELİMAT - Kur'ân'da Yakın Anlamlı Kelimeler ve Kavramlar", Sakarya/Türkiye : Sakarya Üniversitesi Yayınları  
Maden, Ş. (2021) "Hayat Rehberi Kur'an Konulu Tefsir", Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  
Maden, Ş. (2021) "Hayat Rehberi Kur'an Konulu Tefsir", Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  
Maden, Ş. (2021) "Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü", Türkiye : Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları  
Maden, Ş. (2020) "Tefsir Usûlü", İstanbul/Türkiye : Lisans Yayıncılık  
Maden, Ş. (2019) "Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları", Türkiye : Mahya Yayıncılık  
Maden, Ş. (2019) "Osmanlı’da İlm-i Tefsir", İstanbul/Türkiye : İSAR Yayınları  
Maden, Ş. (2018) "Günümüz Tefsir Problemleri", Ankara/Türkiye : Bilimsel Araştırma Yayınları  
Maden, Ş. (2017) "İslam İlim ve Düşünce Geleneğinde Kadı Beyzavi", İstanbul/Türkiye : İSAM Yayınları  
Maden, Ş. (2013) "Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları-II", İstanbul/Türkiye : İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Dergi) MUTALAA Karabük İslami İlimler Dergisi, 2022, Editör
(Ulusal - Dergi) MUTALAA Karabük İslami İlimler Dergisi, 2022, Editör
(Ulusal - Dergi) MUTALAA Karabük İslami İlimler Dergisi, 2021, Editör
(Ulusal - Dergi) MUTALAA Karabük İslami İlimler Dergisi, 2021, Editör
(Ulusal - Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2021, Editör
(Uluslararası - Dergi) Türkiye İlahiyat Araştımaları Dergisi, 2020,
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Dini Araştırmalar, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2015
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde nin Envârü t Tenzîl Hâşiyesi
1 0 0 0 7 13 29
2
İslam İlim ve Düşünce Geleneğinde Kadı Beyzavi
0 0 0 0 3 5 11
3
Tefsirde Şerh Hâşiye ve Ta lîka Literatürü
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 6 11
4
Kur’xxan-ı Kerim ve Eski Ahit Bağlamında Buzağıya Tapan İsrailoğulları’xxna Ölüm Cezası Verilmesi Meselesi
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 6 6
5
Osmanlılar da el Keşşâf ve Envâru t Tenzîl Hâşiyeleri
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
0 0 0 0 2 1 6
6
Osmanlı 17. Yüzyılında Sûfî Müfessir Abdülhay Celvetî ve Fetih Sûresi Tefsiri
0 0 0 0 1 2 4
7
Nokta Metaforu ve Vahdet Üzerine Eklektik Bir Metin: Noktatü’l-Beyân Risalesi
AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (Dergiabant)
0 0 0 0 1 3 4
8
Te’vîlâtü’l-Kur’ân Bağlamında Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’ye Göre Cihâdın Meşrûiyet Şartları
0 0 0 0 1 1 2
9
Mâtürîdî’nin Müfessirlerin Çoğunluğunun Görüşüne Muhalif Yorumları ve Gerekçeleri
Diyanet İlmi Dergi
0 0 0 0 1 1 2
10
Cihâd Âyetleri Bağlamında Kastamonulu Hatibzâde Muhyiddin Efendi nin Cihâd Risâlesi
0 0 0 0 0 2 2
11
Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları
0 0 0 0 0 2 2
12
Osmanlı’da İlm-i Tefsir
0 0 0 0 0 1 1
13
Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ındaki Meçhul Kaynağı Ebû Avsece ve Dilbilimsel Tefsire Dair Açıklamaları Üzerine Bir İnceleme
AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (Dergiabant)
0 0 0 0 0 1 1
14
Tefsir Usûlü
0 0 0 0 0 1 1
15
Yesevî Dervişi Hazînî nin Âyetleri Anlama Yöntemi Cevâhirü l Ebrâr ın Kur ânî Referansları Üzerine Bir İnceleme
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 0 1
16
Kastamonulu A reczâde Ahmed Efendi ve İhlâs Sûresi Tefsiri
0 0 0 0 0 0 1
17
Osmanlılar’da Yâsîn Sûresi Tefsir Geleneği ve Ebû İshâkzâde Mehmed Es‘ad Efendi’nin Yâsîn Sûresi Tefsiri
0 0 0 0 0 1 1
18
TEFSİR İLMİNDE İCMÂ ANLAYIŞI VE KUR’ÂN YORUMUNA ETKİSİ
0 0 0 0 0 1 1
19
Ömer Nasuhi Bilmen‟in Tefsir Anlayışında İşari Mananın Yeri: Fetih Suresi Tefsiri Örneği
Tefsir Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
20
Tefsir Hâşiye Edebiyatının Karakteristik Bir Özelliği Olarak Eleştiri: Sa‘dî Çelebi’nin İbn Kemâl Paşa’ya Yönelik Bazı Eleştirilerinin Tahlili
MUTALAA
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2018 1
-
2021 1
Mehmet Tabakoğlu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2019 - 2020 2
Can Doğan
Karabük Üniversitesi
2017 1
Hür Mahmut Yücer
-
2021 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
454.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
168.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
129.
2754 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler Tefsir
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 100 28 56 176 145 280 210 100 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 362 . 450 . 491 . 359 . 389 . 238 . 381 . 454 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 127 . 188 . 192 . 103 . 129 . 46 . 85 . 168 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 79 . 145 . 130 . 76 . 96 . 33 . 70 . 129 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 34 . 63 . 59 . 28 . 45 . 8 . 27 . 61 . -
Toplam Yayın 1 3 4 6 6 5 6 3 0
Toplam Makale 0 1 0 2 4 2 3 1 0
Toplam Kitap 1 0 1 2 2 3 3 2 0
Toplam Bildiri 0 2 3 2 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 2 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 2 3 0 2 0 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 1 0 2 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 1 2 1 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri