img

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman UĞURLU

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisat Politikası

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
28
Atıf
34
h-index
4
Google Scholor
Yayın
30
Atıf
70
h-index
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası (Dr), 2012, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2005, 2009
Araştırma Alanları
Büyüme, İstihdam, Uluslararası Finans
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası (Dr), 2012, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2005, 2009
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 57, 2011
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat Büyüme
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat İstihdam
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat Uluslararası Finans
2020-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2011-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2020-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ruya Mohammed Hamad, Yüksek Lisans, Doğrudan yabancı yatırımların ödemeler bilançosu dengesi üzerine etkisi: Türkiye örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Cem Ekinci, Yüksek Lisans, KOSGEB destekleri bağlamında engelli girişimciliğinin bölgesel olarak analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
İrem Uğurlu, Yüksek Lisans, 2008 dünya finansal krizinin Türkiye'nin dış ticareti üzerine etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2022-2023, Makro İktisat, Lisans
2022-2023, Kriz Ekonomisi, Lisans
2022-2023, Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi, Yüksek Lisans
2022-2023, Para Teorisi ve Politikası, Yüksek Lisans
2022-2023, Para Teorisi ve Politikası I, Lisans
2021-2022, Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi, Yüksek Lisans
2021-2022, Konjonktür Teorisi, Lisans
2021-2022, Para Teorisi ve Politikası II, Lisans
2021-2022, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, Lisans
2021-2022, Para Teorisi ve Politikası, Yüksek Lisans
2021-2022, Makro İktisat, Lisans
2021-2022, Kriz Ekonomisi, Lisans
2021-2022, Para Teorisi ve Politikası I, Lisans
2021-2022, Para ve Maliye Politikası, Lisans
2020-2021, Ekonomik Sorunlar ve Türkiye İktisat, Lisans
2020-2021, Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları, Lisans
2020-2021, Türk Vergi Sistemi, Lisans
2020-2021, Kriz Ekonomisi, Lisans
2020-2021, Genel Ekonomi, Lisans
2020-2021, Para Teorisi ve Politikası I, Lisans
2020-2021, Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi, Yüksek Lisans
2020-2021, Para Teorisi ve Politikası, Yüksek Lisans
2020-2021, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, Lisans
2020-2021, Konjonktür Teorisi, Lisans
2020-2021, Para Teorisi ve Politikası II, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Uğurlu, S. (2023) "Petrol Fiyatlarının Türkiye’de Genç İşsizlik Üzerindeki Etkisi", International Journal of Social & Humanities Sciences Research, 10 (100) pp. 2732-2742 Link   
Ekinci, C., Uğurlu, S. (2022) "KOSGEB Destekleri Bağlamında Engelli Girişimciliğinin Bölgesel ve Sektörel Olarak Analizi", SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 8 (96) pp. 1001-1012 Link   
Uğurlu, S., Ayyıldız, Ö.F. (2022) "DEMOGRAFİK YAPI ENFLASYONU ETKİLER Mİ? ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 26 (90) pp. 403-420 [TR Dizin] Link    
Uğurlu, S. (2022) "Yönetişim Kalitesi Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkiliyor mu? Seçilmiş OECD Ülkelerinden Kanıtlar", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 17 (67) pp. 672-687 [TR Dizin] Link    
Uğurlu, S. (2022) "How Does Foreign Trade Volume Affect Youth Unemployment in G-8 Countries?", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57 (2) pp. 1345-1363 [TR Dizin] Link DOI    
Uğurlu, S., Karabulut, K. (2020) "TERÖRİZMİN SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 11 (22) pp. 916-936 [TR Dizin] Link     
Uğurlu, S., Keser, E. (2020) "DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİNDE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ", SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 6 (37) pp. 2061-2069 Link DOI   
Kılıç, N.Ö., Uğurlu, S. (2020) "TÜRKİYE’DE İMALAT VE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ (1974-2017)", Yönetim Bilimleri Dergisi, 18 (35) pp. 77-90 [TR Dizin] DOI     
Kılıç, N.Ö., Karabulut, K., Uğurlu, S. (2018) "Is Unemployment Hysteresis Hypothesis Valid for France, Germany and Turkey? Unit Root Analysis with Structural Break", Turkish Studies-İktisat, Finans ve Siyaset, 13 (30) pp. 213-223 Link    
Uğurlu, S., Kılıç, N.Ö. (2017) "TURKISH MONETARY POLICY STRUGGLE IN THE INFLATIONARY PROCESS", International Journal of Economics, Commerce and Management, 5 (5) pp. 244-253 Link   
Kaya, E., Uğurlu, S. (2016) "SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM", Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, 2016 (23) pp. 1-13 [TR Dizin] Link DOI    
Kaya, V., Uğurlu, S. (2014) "DEMOKRATİK ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK BEKLEYİŞLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AĞRI İLİ ÖRNEĞİ MAYIS 2013", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 18 (60) pp. 210-222 Link   
Kaya, V., Uğurlu, S. (2013) "AR-GE HARCAMALARI İLE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2011)", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 17 (57) pp. 269-282 Link   
Uğurlu, S. (2022) "PARANIN YANSIZLIĞI HİPOTEZİ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?", ASES INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONFERENCE , (pp. 395-396), Diyarbakır, Türkiye, (Haziran 2022
Uğurlu, S., Çelik, U. (2022) "TÜRK EKONOMİSİNDE KOBİLERİN ÖNEMİ: E TİCARET VE İHRACATTAKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ", 4. ISERSC ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ , (pp. 445-458), Türkiye, (Nisan 2022 
Uğurlu, S. (2021) "TÜRKİYE’DE İNOVASYON İSTİHDAMI NASIL ETKİLER? ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI", TESAM 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - Dijital Dönüşümün Sosyal Bilimlere Etkisi , (pp. 110-111), Bursa, Türkiye, (Nisan 2021 
Karabulut, K., Uğurlu, S. (2019) "The Effect of Terror on Education in Turkey", 5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALLICLEL 2019 , Bakü, Azerbaycan, (Aralık 2019 
Uğurlu, S., Beşer, M., Kılıç, N.Ö. (2015) "The Implemented Monetary Policy in Turkey after 1994", IISES, 19th International Academic Conference , (pp. 875), Florence, İtalya, (Ekim 2015 
Uğurlu, S. (2022) "Kavramsal Çerçevede İşsizlik ve Enflasyon", Türkiye : Efe Akademi   
Hamad, R.M., Uğurlu, S. (2023) "TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ÖDEMELER BİLANÇOSU DENGESİ ÜZERİNE ETKİSİ", Kitap: İstihdam, Yatırım ve Büyüme, İstanbul/Türkiye : Eğitim  
Beşer, N.Ö., Uğurlu, S., Beşer, M. (2023) "TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ", Kitap: İstihdam, Yatırım ve Büyüme, İstanbul/Türkiye : Eğitim  
Uğurlu, S. (2022) "İŞ YAPMA KOLAYLIĞININ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNDEN KANITLAR", Kitap: DİSİPLİNLER ARASI SOSYOEKONOMİK YAKLAŞIMLAR, Bursa/Türkiye : Ekin  
Uğurlu, S. (2022) "ENERJİ FİYATLARI TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİ ARTIRIYOR MU?", Kitap: ÇEVRE, ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Ekonomik Bir Değerlendirme, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Uğurlu, S., Karabulut, K. (2021) "Terörizmin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisine Yönelik Ampirik Bir Çalışma", Kitap: İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi   
UĞURLU, S. (2021) "Evaluating Youth Employment in Turkey in the Light of Hysteresis Hypothesis", Kitap: CURRENT STUDIES ON EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi    
Uğurlu, S. (2020) "Türkiye’de Bankacılık Sektörü Kredilerinin Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi", Kitap: Uluslararası Ticaret ve Finans, Ankara/Türkiye : Ekin   
Uğurlu, S. (2020) "DO THE INCENTIVES INCREASE EMPLOYMENT? ECONOMETRIC EVIDENCES FROM TURKEY’S ECONOMY", Kitap: THEORETICAL AND APPLIED STUDIES ON TURKISH ECONOMY Vol 1, Londra/İngiltere : IJOPEC   
Uğurlu, S., Genç, M. (2018) "Ağrı İlinin Nüfus ve Demografik Yapısının İncelenmesi", Kitap: Ağrı İlinin Sosyo-Ekonomik Profili, Ağrı/Türkiye : AİÇÜ Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) İstihdam, Yatırım ve Büyüme, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Current Studies on Employment and Unemployment, 2021, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Is Unemployment Hysteresis Hypothesis Valid for France, Germany and Turkey? Unit Root Analysis with Structural Break
Turkish Studies-İktisat, Finans ve Siyaset
2 0 0 1 4 1 0 0 8
2
SEÇİLİ BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM: BIST 100 İÇİN EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
0 0 0 0 4 1 0 0 5
3
AR-GE HARCAMALARI İLE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2011)
EKEV AKADEMİ DERGİSİ
0 0 0 0 4 1 0 0 5
4
DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİNDE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ
SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
0 0 0 0 2 2 0 0 4
5
Uluslararası Ticaret ve Finans
0 0 0 0 2 1 0 0 3
6
CURRENT STUDIES ON EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT
0 0 0 0 1 1 0 0 2
7
TERÖRİZMİN SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 1 0 1 0 0 2
8
DİSİPLİNLER ARASI SOSYOEKONOMİK YAKLAŞIMLAR
0 0 0 0 1 1 0 0 2
9
THEORETICAL AND APPLIED STUDIES ON TURKISH ECONOMY Vol 1
0 0 0 0 0 1 0 0 1
10
ÇEVRE, ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Ekonomik Bir Değerlendirme
0 0 0 0 0 1 0 0 1
11
Kavramsal Çerçevede İşsizlik ve Enflasyon
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Nazife Özge Kılıç
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2015 - 2023 5
Kerem Karabulut
Atatürk Üniversitesi
2018 - 2021 4
Murat Beşer
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2015 - 2023 2
Vedat Kaya
Atatürk Üniversitesi
2013 - 2014 2
Emine Kaya
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2016 1
Ercan Keser
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2020 1
Mustafa Genç
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2018 1
Cem Ekinci
-
2022 1
Ömer Faruk Ayyıldız
-
2022 1
Ruya Mohammed Hamad
-
2023 1
Uğurcan Çelik
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Makro İktisat 1577
Anahtar Kelimeler Büyüme, İstihdam, Uluslararası Finans
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 5 15 15 55 10 125 95 245 55 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 468 . 487 . 534 . 488 . 535 . 405 . 530 . 379 . 541 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 384 . 400 . 436 . 417 . 473 . 330 . 438 . 305 . 464 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 109 . 110 . 135 . 111 . 150 . 83 . 111 . 57 . 123 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 76 . 77 . 88 . 80 . 114 . 62 . 74 . 39 . 92 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 51 . 58 . 54 . 61 . 73 . 42 . 49 . 8 . 52 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 35 . 35 . 36 . 30 . 46 . 22 . 34 . 9 . 37 . -
Toplam Yayın 1 1 1 2 1 5 4 8 2 0
Toplam Makale 0 1 1 1 0 3 0 4 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 2 2 3 1 0
Toplam Bildiri 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 2 2 2 1 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri