img

Dr. Öğr. Üyesi Sanem YAMAK

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Uluslararası Siyaset

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 1998, 2001
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2003, 2009
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1994, 1998
Araştırma Alanları
Siyasal Akımlar, Siyaset Felsefesi, Siyasi Düşünce Tarihi, Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar, Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2003, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 1998, 2001
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1994, 1998
İngilizce, YDS, 85, 2023/1 Yab, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 97, 2023/1 Yük, 2023
İngilizce, ÜDS, 72, Güz, 2010
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasal Düşünceler Siyasal Akımlar
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasal Düşünceler Siyaset Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyasal Düşünceler Siyasi Düşünce Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler
2010-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2019-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2015, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2016, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2016, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Büşra Yıldız Türkeri, Yüksek Lisans, Cinsiyet Ayrımcılığı Bakımından Terör, Savaş ve Zorunlu Göçlerde Yaşanan Hak İhlalleri: Suriye ve Bo, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Burak Özdemir, Yüksek Lisans, Güney Kafkasya'da Ulus - Devlet İnşası, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdulghafor Alnaza, Yüksek Lisans, RUSYA-SURİYE İLİŞKİLERİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gökberk Kuzgunkaya, Yüksek Lisans, Donbas Savaşı'nın Ukrayna Milli Kimliğine Etkileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fatma Özcan, Yüksek Lisans, TÜRKİYE'DE ORDU-SİYASET İLİŞKİSİ 2002-2017, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Büşra Erbil, Yüksek Lisans, Brezilya Federal Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetlerinin İstikrar Politikalarının Siyasal, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Büşra Yıldız, Yüksek Lisans, Avrupa'da Neoliberalizm ve Sağ Popülizm İlişkisi: İskandinav Ülkeleri Örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Öznur Sinoplu, Yüksek Lisans, Leonard Trelawny Hobhouse'un Liberalizmi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Asma Hassan, Yüksek Lisans, Political instability and economic growth in Libya, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Elif Akgün, Yüksek Lisans, Türkiye'de sosyalist feminizm: Sosyalist Feminist Kolektif örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Doğukan Akbayır, Yüksek Lisans, Fransa'da sol popülizm: La France Insoumise Partisi örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Melih Karabuğa, Yüksek Lisans, Osmanlıdan Cumhuriyet'e Türkiye'de anarşizm, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Haitham Boabreec, Yüksek Lisans, Political and economic situation in Libya before and after 17th february revolution, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politikası Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Aykut Dalak, Yüksek Lisans, Tercüman Gazetesi'nde 1905 Rus Devrimi ve 1908 Osmanlı Meşrutiyet Devrimi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
İsmail Şükür, Yüksek Lisans, II. Dünya Savaşı Türkiye'sinde İngiliz propaganda aracı olarak Cephe dergisi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
2021-2022, Modern Siyasal Akımlar, Lisans
2021-2022, Siyasi Düşünceler Tarihi I, Lisans
2021-2022, Demokrasi Kuramları, Lisans
2021-2022, Siyasi Düşünceler Tarihi II, Lisans
2021-2022, Çağdaş Siyasal Kuramlar, Lisans
2021-2022, History of Poltical Thoughts I, Lisans
2021-2022, Modern Siyasal İdeolojiler, Yüksek Lisans
2021-2022, Ekonomi Politik, Yüksek Lisans
2020-2021, Siyasi Düşünceler Tarihi II, Lisans
2020-2021, Modern Siyasal Akımlar, Lisans
2020-2021, Ekonomi Politik, Yüksek Lisans
2020-2021, Demokrasi Teorileri, Yüksek Lisans
2020-2021, Devlet Kuramları, Yüksek Lisans
2020-2021, Siyasi Düşünceler Tarihi I, Lisans
2019-2020, Siyasi Düşünceler Tarihi I, Lisans
2019-2020, Demokrasi Teorileri, Lisans
2018-2019, Ekonomi Politik, Yüksek Lisans
2018-2019, Modern Political Ideologies, Yüksek Lisans
2018-2019, Demokrasi Teorileri, Lisans
2018-2019, Devlet Kuramları, Yüksek Lisans
2017-2018, Siyasi Düşünceler Tarihi, Lisans
2017-2018, Modern Siyasal İdeolojiler, Lisans
2017-2018, Ekonomi Politik, Yüksek Lisans
2017-2018, Toplumsal Cinsiyet ve Politika, Lisans
2017-2018, Uluslararası Politik Ekonomi, Lisans
2015-2016, Modern Political Ideologies, Yüksek Lisans
2015-2016, Siyasi Düşünceler Tarihi, Lisans
2014-2015, Demokrasi Teorileri, Lisans
2014-2015, Modern Siyasal İdeolojiler, Lisans
2014-2015, Devlet Kuramları, Yüksek Lisans
2013-2014, Türk Siyasal Hayatı I, Lisans
2013-2014, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Siyasal Akımlar, Yüksek Lisans
2013-2014, Uluslararası İlişkilere Giriş, Lisans
2013-2014, Siyaset Bilimi II, Lisans
2013-2014, Siyaset Bilimi I, Lisans
2013-2014, Siyaset Bilimine Giriş, Lisans
2013-2014, Türk Dış Politikası, Lisans
2013-2014, Türkiye'de Kamuoyu ve Dış Politika, Yüksek Lisans
2013-2014, 19. ve 20. Yüzyıllarda Savaş ve Toplum, Yüksek Lisans
2013-2014, Türk Siyasal Hayatı II, Lisans
2012-2013, Türkiye'de Kamuoyu ve Dış Politika, Yüksek Lisans
2012-2013, 19. ve 20. Yüzyıllarda Savaş ve Toplum, Yüksek Lisans
2012-2013, Türk Dış Politikası, Lisans
2012-2013, Siyaset Bilimine Giriş, Lisans
2012-2013, SOSYOLOJİYE GİRİŞ, Lisans
2011-2012, SİYASET BİLİMİ, Lisans
Kayıt Yok
"Matrix Reloaded, "Neo"s save the capitalism: Old ideologies in their "neo" forms in the age of late capitalism " (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Kayıt Yok
Yamak, S. (2023) "E.P. Thompson’ın Sosyalist Hümanizmi: 1956’nın Külleri İçinde “Sosyalistlerin Yapımı”, “Aşağıdan Sosyalizm” ve Bir Devrim Arayışı", Mülkiye Dergisi, 47 (3) pp. 1049-1086 [TR Dizin]  
Yamak, S., Çalışkan, K. (2019) "Demokrasinin Krizi mi yoksa Kapitalizmin Krizi mi? Streeck - Habermas Tartışması", Praksis, (50) [TR Dizin]  
Emre, A., Sanem, Y., Suat, S. (2009) "TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ndeki Belgelerde Kıbrıs II", Journal of Cyprus Studies, 15 (36) pp. 1-178  
Emre, A., Sanem, Y., Suat, S. (2008) "TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ndeki Belgelerde Kıbrıs", Journal of Cyprus Studies, 14 (34) pp. 1-308  
Yamak, S. (2008) "Meşrutiyet in Bayramı 10 Temmuz îd i Mîllisi", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0 (38) pp. 323-342 [TR Dizin]  
Yamak, S. (2023) "Balkan Savaşı Dönemı̇ Çocuk Dergı̇lerı̇nde Mı̇llı̇yetçı̇ ve Mı̇lı̇tarı̇st "Kı̇n ve İntı̇kam" Edebı̇yatına İ̇tı̇razlar", 17. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , (pp. 159), Ankara, Türkiye, (Ağustos 2023
Yamak, S. (2017) "Matrix Reloaded, ‘Neo’s save capitalism: Old ideologies in their ‘neo’ forms in the age of late capitalism", International Conference: Ideology in the Post-Ideological World , Varşova, Polonya, (Şubat 2017
Yamak, S. (2016) "Erken Cumhuriyet Döneminde ‘Motör ve Makine Karşısında Aktif Yurddaş” Yetiştirme Projesinin Bir Bileşeni Olarak Beden Terbiyesi ve Spor Politikalarının İktisadi Boyutu", I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Fırat Üniversitesi , Elazığ, Türkiye, (Ekim 2016
Alca, D., Yamak, S., Bağdatlıoğlu, O. (2015) "Liberalism Implies Authoritarianism What About Totalitarianism", Politsci’15 Political Science Conference , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2015
Emre, A., Sanem, Y.A., Suat, S. (2012) "Türkiye de 1964 Kıbrıs a Yardım Kampanyası", 8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi , Gazimağusa, Kktc, (Nisan 2012
Sanem, Y.A., Emre, A. (2012) "Kıbrıs ta 1958 Yılı 23 Nisan Kutlamaları ve Kıbrıs a Türk Bayrağı Gönderme Kampanyası", 8. Kıbrıs Araştırmaları Kongresi , Gazimağusa, Kktc, (Nisan 2012
Emre, A., Sanem, Y. (2012) "1932 Kıbrıs İsyanı nın Türkiye deki Yansımaları", 8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi , Gazimağusa, Kktc, (Nisan 2012
Sanem, Y., Suat, S., Emre, A. (2007) "Başbakanlık Arşivindeki Mektup ve Telgraflarda Kıbrıs 1950 1970", 6. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi , (pp. 231-249), Gazimağusa, Kktc, (Ekim 2007
Emre, A., Sanem, Y., Suat, S. (2006) "Siyasal Katılım Açısından Türkiye de Kıbrıs Dernekleri", 6. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi , (pp. 279-304), Gazimağusa, Kktc, (Ekim 2006
Yamak, S. (2020) "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti", Kitap: Kabine Bağlamında Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri, Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Yamak, S. (2020) "Sosyalizm ve Kamu Bürokrasisi", Kitap: Siyasal İdeolojiler ve Bürokrasi, Türkiye : Çizgi Yayınevi  
Yamak, S. (2019) "Avrupa’da Demokrasinin Krizi ve Sarı Yelekler Hareketi", Kitap: Current Debates on Social Sciences 2: Human Studies: Law, Political Sciencesand Economy, Ankara/Türkiye : Bilgin Kültür Sanat Yayınları  
YAMAK, S. (2018) ""Vatandaşlık Eğitimi ve Militer Eğitim"", Kitap: Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, Türkiye : İdeal Kültür Yayıncılık
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İTOBİAD İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2015 1
-
2015 1
Aykoç. Emre
-
2006 - 2012 5
Aykoç Emre
-
2008 - 2009 2
Söylemez Suat
-
2008 - 2009 2
Söylemez. Suat
-
2006 - 2007 2
Köksal Çalışkan
-
2019 1
Yamak Ateş. Sanem
-
2012 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
299.
77229 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
243.
32350 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
44.
729 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Siyaset Bilimi 729
Anahtar Kelimeler Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar, Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 5 5 5 0 55 80 0 0 20
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 454 . 473 . 539 . - 478 . 439 . - - 299 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 377 . 400 . 432 . - 420 . 366 . - - 243 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 70 . 76 . 85 . - 50 . 49 . - - 44 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 40 . 33 . 45 . - 29 . 27 . - - 23 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 25 . 25 . 29 . - 20 . 19 . - - 17 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 19 . 25 . 25 . - 15 . 16 . - - 17 .
Toplam Yayın 1 1 1 0 2 2 0 0 2
Toplam Makale 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Toplam Bildiri 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri