img

Prof. Dr. Tahir KAHRAMAN

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri
  • Tıbbi Biyokimya

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
94
Atıf
546
h-index
7
Proje
21
WoS
Yayın
11
Atıf
228
h-index
5
Scopus
Yayın
15
Atıf
306
h-index
6
Google Scholar
Yayın
43
Atıf
748
h-index
10
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Tahir KAHRAMAN 

1968 yılında Afyonkarahisar Şuhut'ta doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu.

1993 yılı Eylül ayında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi "Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı'nda"; "Araştırma Görevlisi" olarak akademik hayata başladı, 1998 yılı Haziran ayında "Biyokimya Bilim Doktoru" unvanını aldı. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde; 2001 yılı Mart ayında "Yrd. Doç." olarak atandı. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (UAK) tarafından, Sağlık Bilimleri Temel Alanı Biyokimya Bilim Dalı'nda, 2014 yılı Mart ayında "Doçent" unvanını aldı, Van YYÜ Veteriner ve Eczacılık Fakültesi, Van, Bitlis, Muş  Sağlık Yüksekokulu ve Tatvan Meslek Yüksekokulu'nda dersler verdi. 2014 yılında Van YYÜ Eczacılık Fakültesi  Biyokimya Anabilim Dalı'na "Doçent ", 2016 yılında Adıyaman Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'na "Doçent " kadrosuna atandı. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2012-2016, Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 2016-2017 tarihlerinde "Kurucu Dekan Yardımcısı" olarak çalıştı.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı'na 2017 yılında "Doç. Dr.", 2019 yılında "Prof. Dr." olarak atandı. 2020 yılında KBÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanlığı görevine atandı.

TÜBİTAK, Van Yüzüncü Yıl ve Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığınca, desteklenmiş toplam yirmi (20) adet projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan kırk (40) adet bilimsel makalesi, iki (2) adet kitap bölümü ve ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan elli (50) adet bildirisi bulunmaktadır.

Biyokimya alanında lisans ve lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekte, klinik araştırmalarda deneysel hayvan modelleri üzerine tıbbi bitki ve özütlerinin etkileri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Altı (6) adet uluslararası olmak üzere toplam on (10) adet yüksek lisans öğrencisi yetiştirmiştir.

Karabük Üniversitesi Kalite Kurulu, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyelikleri, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanlığı, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı,  görevlerini yürütmektedir.  

Mart/2024 tarihi itibariyle Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olarak atanmış ve görevini sürdürmektedir.

Türk Biyokimya Derneği üyesidir.

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr), 1993, 1998
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1985, 1991
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr), 1993, 1998
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., 1985, 1991
İngilizce, ÜDS, 65, Güz, 2010
Sertifika, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, KBÜ Deneysel Tp Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi DETUM, 14-03-2022, 31-03-2022
Çalıştay, Tıbbi Makale Yazım Çalıştayı, Karabük ÜniversitesiSafranbolu Bilim ve Sanat Merkezi, Türkiye, 31-03-2018, 01-04-2018
Çalıştay, DATA17 Disiplinlerarası Tıbbi Araştırmalar Çalıştayı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU, Türkiye, 02-12-2017, 03-12-2017
Çalıştay, Eğitimde Probleme Dayalı Öğrenme Sistemi, Karabük, Türkiye, 20-09-2017, 24-09-2017
Kurs, Klinik Laboratuvarlarda LC-MS/MS Kullanımı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarları, Türkiye, 23-09-2017, 23-09-2017
Kurs, TS EN İSO 19011 İç Denetçi Eğitimi, Ulusal Gıda Akademisi, Türkiye, 03-03-2012, 04-03-2012
Kurs, İlaçlarda Biyoyararlınım ve Biyoeşdeğerlilik, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Türkiye, 21-04-2009, 21-04-2009
Kurs, Enstrümental Analiz Teknikleri (LC-MS, LC-MS-MS) İle Teorik ve Uygulamalı Eğitim, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Türkiye, 21-04-2009, 22-04-2009
Çalıştay, Hayvansal Gıda Maddelerinde Veteriner İlaç Kalıntıları, Mikotoksinler ve Salmonella Çalıştayı, Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Türkiye, 08-10-2008, 09-10-2008
Çalıştay, Eğitimde Proje Tasarımı Çalıştayı- Sıırt, Siirt, Türkiye, 16-06-2008, 26-06-2008
Sertifika, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Yüzüncü Yil Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı,, Türkiye, 07-07-2008, 07-07-2008
Kurs, TS EN ISO/IEC 17025 Deney Laboratuvarları Akreditasyonu, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Türkiye, 14-10-2008, 15-10-2008
Çalıştay, Eğitimde Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Van, Türkiye / Van MEM Çitören Eğitim Tesisleri, Türkiye, 18-06-2007, 28-06-2007
Çalıştay, Eğitimde Bilim Danışmanlığı Bölge Çalıştayı Van Bölge, Türkiye / Van MEM Çitören Eğitim Tesisleri, Türkiye, 30-11-2007, 09-12-2007
Kurs, Kimyasal Gıda Analizleri Kursu, KKK Personel Okulu Eğt.Mrk. Km. 27 Nolu Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı Gıda Analizleri Laboratuvar, Türkiye, 09-06-2003, 13-06-2003
[UAK] Sağlık Bilimleri Tıbbi Biyokimya
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyokimya, Türkiye
2017-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyokimya, Türkiye
2016-2017, Doçent, Tam Zamanlı, Adıyaman Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Biyokimya, Türkiye
2014-2016, Doçent, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Biyokimya, Türkiye
2012-2014, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Türkiye
2008-2012, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Kurumlar, Türkiye
2004-2007, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksekokulu, Türkiye
2001-2008, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Programları Bölümü, Türkiye
1998-2001, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Türkiye
1993-1997, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr), Türkiye
2024-, Dekan, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Etik Kurul Üyesi, Karabük Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Türkiye
2019-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-, Kalite Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2019-, Kalite Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye
2019-2022, ADEK Komisyonu Başkanı, Karabük Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2019, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2019, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2020, Eğitim Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2019, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2019, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2017, Yönetim Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2017-2017, Fakülte Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2017-2017, Fakülte Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2017-2017, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2017-2019, ADEK Komisyonu Üyesi, Karabük Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2017, Bölüm Başkan Yardımcısı, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2016-2017, Anabilim Dalı Başkanı, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2016-2017, Dekan Yardımcısı, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Satın Alma Komisyonu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Anabilim Dalı Başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Fakülte Kurulu Üyeliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2015-2016, Bölüm Başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2012-2016, Ek Ders Ücret Komisyonu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2012-2016, Erasmus Koordinatörü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Bölüm Başkan Yardımcısı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2012-2016, Dekan Yardımcısı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2012-2016, Anabilim Dalı Başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
2007-2008, Bölüm Başkanı, Bitlis Eren Üniversitesi, Türkiye
2004-2004, Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Bitlis Eren Üniversitesi, Türkiye
2004-2004, Bölüm Başkanı, Bitlis Eren Üniversitesi, Türkiye
2001-2002, Bölüm Başkanı, Bitlis Eren Üniversitesi, Türkiye
Hande Uygar, Yüksek Lisans, Sıçanlarda bendiocarb kaynaklı böbrek toksisitesinde propolisin koruyucu etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Sarab Hayder Welı Welı, Yüksek Lisans, Sıçanlarda metotreksat kaynaklı böbrek toksisitesi üzerine ellagik asidin koruyucu etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Şeyda Seçgin, Yüksek Lisans, Sıçanlarda metotreksat kaynaklı böbrek toksisitesi üzerine morinin koruyucu etkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Beşir Karayel, Yüksek Lisans, Farelerde deneysel epileptik modelde propolisin beyinde asetilkolinesteraz ve oksidatif stres üzerine etkisinin araştırılması, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Eczacılık Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Shabnam Abbaszade, Yüksek Lisans, Deneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda ferulago angulata (schlecht) boiss uygulamasının paraoksonaz enzim aktivitesi antioksidan/oksidan durumu ve lipoprotein düzeyleri üzerine etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2017, (Asıl Danışman)
Zwaın Nozad Shamsulddın Shamsulddın, Yüksek Lisans, The effect of the olive (Olea europaea L.) leaf extract in experimental diabetic rats on the sera 8-hydroxY-2'-deoxyguanosine, total oxidant and antioxidant capacity, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Eczacılık Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Muhammet Faruk Yiğit, Yüksek Lisans, Metil paratiyon uygulanan sıçanlarda nigella sativa l. ekstraktının karaciğer koruyucu, toplam oksidan (tos) ve antioksidan (tas) kapasite üzerine etkisinin araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Eczacılık Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Karzan Mahmood Saeed Saeed, Yüksek Lisans, Deneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda vaccinium myrtillus l. uygulamasının paraoksonaz, pankreas enzim aktiviteleri ve lipoprotein düzeylerine etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Eczacılık Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Gulala Ahmed Mohammed Shınkı, Yüksek Lisans, Effect of the silybum marianum extract in experimental diabetic rats on the sera 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine, total oxidant and antioxidant capacity, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Eczacılık Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Evan Abdalkarım Mahmood Mahmood, Yüksek Lisans, The effects of juniperus communis(cupressaceae) application on the serum paraoxonase activities and pancreatic enzymes activity and lipoproteins levels in experimental diabetic rats, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Eczacılık Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
2023-2024, Literatür Saati, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Dönem 2 Tıbbi Biyokimya, Lisans
2023-2024, Dönem 1 Tıbbi Biyokimya, Lisans
2023-2024, Biyokimyasal Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans
2023-2024, Klinik Biyokimya, Lisans
2023-2024, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Yayın Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Klinik Biyokimya II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Klinik Biyokimya I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik, Yüksek Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2022-2023, Klinik Biyokimya II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Uzmanlık Alan Dersi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Tez Çalışmaları, Yüksek Lisans
2022-2023, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2022-2023, Seminer, Yüksek Lisans
2022-2023, Klinik Biyokimya, Ön Lisans
2022-2023, Klinik Biyokimya, Ön Lisans
2022-2023, Tıbbi Biyokimya Dönem 1, Lisans
2022-2023, Tıbbi Biyokimya Dönem 2, Lisans
2022-2023, Klinik Biyokimya I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Yayın Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Biyokimyasal Laboratuvar Teknikleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik, Yüksek Lisans
2021-2022, Klinik Biyokimya, Yüksek Lisans
2021-2022, Klinik Biyokimya, Ön Lisans
2021-2022, Karaciğerin Klinik Biyokimyası, Lisans
2021-2022, Kemik Metabolizması ve Biyokimyasal Belirteçleri, Lisans
2021-2022, Kan Doku Biyokimyası, Lisans
2021-2022, Beslenme Biyokimyası, Lisans
2021-2022, Yağda Çözünen Vitaminler, Lisans
2021-2022, Suda Çözünen Vitaminler, Lisans
2021-2022, Kolesterol Sentezi ve Kolesterolden Sentezlenen Diğer Bileşikler, Lisans
2021-2022, Triaçilgliserollerin Metabolizması ve Eikozanoidler, Lisans
2021-2022, Yağların Sindirimi ve Mobilizasyonu, Lisans
2021-2022, Gonad Hormonları, Lisans
2021-2022, İdrar Tetkiki, Kimyasal Analiz ve İdrar Mikroskopisi Pratik, Lisans
2021-2022, Tam İdrar Analizi, Lisans
2021-2022, Böbrek Biyokimyası, Lisans
2021-2022, Lipidler; Tanımı, Sınıflandırılması ve Biyolojik Fonksiyonları, Lisans
2021-2022, Üre Siklusu ve Amonyak Metabolizması, Lisans
2021-2022, Amino Asit Metabolizması, Lisans
2021-2022, Pentoz Fosfat Yolu, Lisans
2021-2022, Ksenobiyotik Metabolizması, Lisans
2021-2022, Lipid Metabolizma Bozuklukları, Lisans
2021-2022, Glikojen Sentez ve Yıkılımı, Lisans
2021-2022, Glukoneogenez, Lisans
2021-2022, Proteinlerin Sınıflandırılması, Yapısı ve Biyokimyasal Özellikleri, Lisans
2021-2022, Amino Asitler, Yapısı, Sınıflandırılması, Kimyasal Özellikleri, Peptid Bağı, Lisans
2021-2022, Spektrofotometre ile Ölçüm Prensipleri Pratik, Lisans
2021-2022, Laboratuvar Tanımı, Laboratuvar Malzemelerinin Tanıtımı, Çözelti Hazırlama ve pH Ölçümü Pratik, Lisans
2021-2022, Plazma proteinleri, Lisans
2021-2022, Biyokimyaya Giriş, Hücre ve Biyomoleküller, Lisans
2021-2022, Heterosiklik Bileşikler ve İzoprenoidler, Lisans
2021-2022, Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Organik halojen bileşikler, Lisans
2021-2022, Konsantrasyon Kavramı ve Laboratuvarda Hesaplamalar, Lisans
2021-2022, Su ve Çözeltiler, Lisans
2021-2022, BESLENME BİYOKİMYASI, Yüksek Lisans
2021-2022, Biyokimyasal Laboratuvar Teknikleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, BESLENME BİYOKİMYASI, Yüksek Lisans
2020-2021, Biyokimyasal Laboratuvar Teknikleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Klinik Biyokimya, Ön Lisans
2020-2021, Karaciğerin Klinik Biyokimyası, Lisans
2020-2021, Kemik Metabolizması ve Biyokimyasal Belirteçleri, Lisans
2020-2021, Kan Doku Biyokimyası, Lisans
2020-2021, Beslenme Biyokimyası, Lisans
2020-2021, Suda Çözünen Vitaminler, Lisans
2020-2021, Yağda Çözünen Vitaminler, Lisans
2020-2021, Kolesterol Sentezi ve Kolesterolden Sentezlenen Diğer Bileşikler, Lisans
2020-2021, Triaçilgliserollerin Metabolizması ve Eikozanoidler, Lisans
2020-2021, Yağların Sindirimi ve Mobilizasyonu, Lisans
2020-2021, Gonad Hormonları, Lisans
2020-2021, İdrar Tetkiki, Kimyasal Analiz ve İdrar Mikroskopisi Pratik, Lisans
2020-2021, Tam İdrar Analizi, Lisans
2020-2021, Böbrek Biyokimyası, Lisans
2020-2021, Lipidler; Tanımı, Sınıflandırılması ve Biyolojik Fonksiyonları, Lisans
2020-2021, Üre Siklusu ve Amonyak Metabolizması, Lisans
2020-2021, Amino Asit Metabolizması, Lisans
2020-2021, Pentoz Fosfat Yolu, Lisans
2020-2021, Plazma proteinleri, Lisans
2020-2021, Ksenobiyotik Metabolizması, Lisans
2020-2021, Lipid Metabolizma Bozuklukları, Lisans
2020-2021, Glikojen Sentez ve Yıkılımı, Lisans
2020-2021, Glukoneogenez, Lisans
2020-2021, Spektrofotometre ile Ölçüm Prensipleri Pratik, Lisans
2020-2021, Proteinlerin Sınıflandırılması, Yapısı ve Biyokimyasal Özellikleri, Lisans
2020-2021, Amino Asitler, Yapısı, Sınıflandırılması, Kimyasal Özellikleri, Peptid Bağı, Lisans
2020-2021, Laboratuvar Tanımı, Laboratuvar Malzemelerinin Tanıtımı, Çözelti Hazırlama ve pH Ölçümü Pratik, Lisans
2020-2021, Biyokimyaya Giriş, Hücre ve Biyomoleküller, Lisans
2020-2021, Heterosiklik Bileşikler ve İzoprenoidler, Lisans
2020-2021, Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Organik halojen bileşikler, Lisans
2020-2021, Konsantrasyon Kavramı ve Laboratuvarda Hesaplamalar, Lisans
2020-2021, Su ve Çözeltiler, Lisans
2020-2021, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2019-2020, Ksenobiyotik metabolizması, Lisans
2019-2020, Lipid metabolizma bozuklukları, Lisans
2019-2020, Glikojen sentez ve yıkılımı, Lisans
2019-2020, Glukoneogenez, Lisans
2019-2020, Akut faz yanıtı, Lisans
2019-2020, Plazma proteinleri, Lisans
2019-2020, Koagulasyon ve Fibrinoliz, Lisans
2019-2020, Eser Elementler, Lisans
2019-2020, Makro elementler, Lisans
2019-2020, Spektrofotometre ile Ölçüm Prensipleri Uygulama, Lisans
2019-2020, Spektrofotometre ile Ölçüm Prensipleri, Lisans
2019-2020, Laboratuvar Tanımı, Laboratuvar Malzemelerinin Tanıtımı, Çözelti Hazırlama ve pH Ölçümü, Lisans
2019-2020, Biyokimyaya Giriş, Hücre ve Biyomoleküller, Lisans
2019-2020, Heterosiklik Bileşikler ve İzoprenoidler, Lisans
2019-2020, Karbonik Asidin Organik Türevleri, Birden Çok Fonksiyonel Grubu Olan Bileşikler, Lisans
2019-2020, Organik Kükürt Bileşikleri, Fosfor Bileşikleri, Silisyum Bileşikleri, Lisans
2019-2020, Alkanlar,Alkenler, Alkinler, Organik halojen bileşikler, Lisans
2019-2020, Asitler ve Bazlar, Lisans
2019-2020, Konsantrasyon Kavramı ve Labratuvarda Hesaplamalar, Lisans
2019-2020, Su ve Çözeltiler, Lisans
2019-2020, BESLENME BİYOKİMYASI, Yüksek Lisans
2019-2020, VİTAMİNLER, KOENZİMLER VE MİNERALLER, Yüksek Lisans
2019-2020, BİYOKİMYASAL LABORATUVAR TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, Klinik Biyokimya, Ön Lisans
2019-2020, Karaciğer Biyokimyası, Lisans
2019-2020, Klinik Biyokimya, Yüksek Lisans
2019-2020, Lipid Biyokimyası, Yüksek Lisans
2019-2020, Yaşlanma Biyokimyası, Lisans
2019-2020, Gonad Hormonları, Lisans
2019-2020, Adrenal Korteks Hormonları, Lisans
2019-2020, Adrenal Medulla Hormonları, Lisans
2019-2020, Tiroid ve Paratiroid Hormonları, Lisans
2019-2020, Pankreas Hormonları, Lisans
2019-2020, Tam İdrar Analizi Pratik, Lisans
2019-2020, Tam İdrar Analizi, Lisans
2019-2020, Kemik Metabolizması ve Biyokimyasal Belirteçleri, Lisans
2019-2020, Kan Doku Biyokimyası, Lisans
2019-2020, Beslenme Biyokimyası, Lisans
2019-2020, Yağda Çözünen Vitaminler, Lisans
2019-2020, Suda Çözünen Vitaminler, Lisans
2019-2020, Nükleik Asitler, Nükleotidlerin Yapısı ve Fonksiyonları, Lisans
2019-2020, Kolesterol Sentezi ve Kolesterolden Sentezlenen Diğer Bileşikler, Lisans
2019-2020, Yağların Sindirimi ve Mobilizasyonu, Lisans
2019-2020, Lipidler Tanımı ve Biyolojik Fonksiyonları, Lisans
2019-2020, Üre Siklusu ve Amonyak Metabolizması, Lisans
2019-2020, Amino Asit Metabolizması, Lisans
2019-2020, Proteinlerin Sindirimi ve Emilimi, Lisans
2019-2020, Biyoenerjetikler, Lisans
2019-2020, Pentoz Fosfat Yolu, Lisans
2019-2020, GİS hastalıklarının biyokimyası, Lisans
2019-2020, Vitamin B12, folat metabolizması ve bozuklukları, Lisans
2019-2020, Demir metabolizması ve bozuklukları, Lisans
2018-2019, BİYOKİMYASAL LABORATUVAR TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, BİYOKİMYA SAĞLIK BİL. FAK. HEMŞİRELİK, Lisans
2018-2019, BİYOKİMYA SAĞLIK BİL. FAK. FTR PROGRAMI, Lisans
2018-2019, Biyokimyaya Giriş, Hücre ve Biyomoleküller, Lisans
2018-2019, Heterosiklik Bileşikler ve İzoprenoidler, Lisans
2018-2019, Karbonik Asidin Organik Türevleri, Birden Çok Fonksiyonel Grubu Olan Bileşikler, Lisans
2018-2019, Organik Kükürt Bileşikleri, Fosfor Bileşikleri, Silisyum Bileşikleri, Lisans
2018-2019, Alkanlar,Alkenler, Alkinler, Organik halojen bileşikler, Lisans
2018-2019, Asitler ve Bazlar, Lisans
2018-2019, Konsantrasyon Kavramı ve Laboratuvarda Hesaplamalar, Lisans
2018-2019, Su ve Çözeltiler, Lisans
2018-2019, Eser Elementler, Lisans
2018-2019, Makro elementler, Lisans
2018-2019, Spektrofotometre ile Ölçüm Prensipleri Pratik, Lisans
2018-2019, Laboratuvar Tanımı, Laboratuvar Malzemelerinin Tanıtımı, Çözelti Hazırlama ve pH Ölçümü Pratik, Lisans
2018-2019, Lipidler Tanımı ve Biyolojik Fonksiyonları, Lisans
2018-2019, Üre Siklusu ve Amonyak Metabolizması, Lisans
2018-2019, Amino Asit Metabolizması, Lisans
2018-2019, Proteinlerin Sindirimi ve Emilimi, Lisans
2018-2019, Biyoenerjetikler, Lisans
2018-2019, Pentoz Fosfat Yolu, Lisans
2018-2019, Beslenme Biyokimyası, Lisans
2018-2019, Oksidan/Antioksidan Sistemler, Lisans
2018-2019, Yağda Çözünen Vitaminler, Lisans
2018-2019, Suda Çözünen Vitaminler, Lisans
2018-2019, Kolesterol Sentezi ve Kolesterolden Sentezlenen Diğer Bileşikler, Lisans
2018-2019, Kan Doku Biyokimyası, Lisans
2018-2019, Kemik Metabolizması ve Biyokimyasal Belirteçleri, Lisans
2018-2019, Vitamin B12, folat metabolizması ve bozuklukları, Lisans
2018-2019, Demir metabolizması ve bozuklukları, Lisans
2018-2019, Ksenobiyotik metabolizması, Lisans
2018-2019, Lipid metabolizma bozuklukları, Lisans
2018-2019, Glikojen sentez ve yıkılımı, Lisans
2018-2019, Glukoneogenez, Lisans
2018-2019, Pankreas Hormonları, Lisans
2018-2019, Tiroid ve Paratiroid Hormonları, Lisans
2018-2019, Adrenal Medulla Hormonları, Lisans
2018-2019, Adrenal Korteks Hormonları, Lisans
2018-2019, Gonad Hormonları, Lisans
2018-2019, Görme Biyokimyası, Lisans
2018-2019, Klinik Enzimoloji, Lisans
2018-2019, Yaşlanma Biyokimyası, Lisans
2017-2018, Biyokimya Sağlık Bil. Fak. FTR Programı, Lisans
2017-2018, Tıp Fak. Dönem 2 Tıbbi Biyokimya, Lisans
2017-2018, Tıp Fak. Dönem 1 Tıbbi Biyokimya, Lisans
2017-2018, Alkanlar,Alkenler, Alkinler, Organik halojen bileşikler, Lisans
2017-2018, Organik Kükürt Bileşikleri, Fosfor Bileşikleri, Silisyum Bileşikleri, Lisans
2017-2018, Karbonik Asidin Organik Türevleri, Birden Çok Fonksiyonel Grubu Olan Bileşikler, Lisans
2017-2018, Heterosiklik Bileşikler ve İzoprenoidler, Lisans
2017-2018, Biyokimyaya Giriş, Hücre ve Biyomoleküller, Lisans
2017-2018, Su ve Çözeltiler, Lisans
2017-2018, Eser Elementler, Lisans
2017-2018, Makro elementler, Lisans
2017-2018, Spektrofotometre ile Ölçüm Prensipleri Pratik, Lisans
2017-2018, Laboratuvar Tanımı, Laboratuvar Malzemelerinin Tanıtımı, Çözelti Hazırlama ve pH Ölçümü Pratik, Lisans
2017-2018, Lipidler Tanımı ve Biyolojik Fonksiyonları, Lisans
2017-2018, Üre Siklusu ve Amonyak Metabolizması, Lisans
2017-2018, Amino Asit Metabolizması, Lisans
2017-2018, Proteinlerin Sindirimi ve Emilimi, Lisans
2017-2018, Pentoz Fosfat Yolu, Lisans
2017-2018, Oksidan/Antioksidan Sistemler, Lisans
2017-2018, Beslenme Biyokimyası, Lisans
2017-2018, Yağda Çözünen Vitaminler, Lisans
2017-2018, Suda Çözünen Vitaminler, Lisans
2017-2018, Kolesterol Sentezi ve Kolesterolden Sentezlenen Diğer Bileşikler, Lisans
2017-2018, Kan Doku Biyokimyası, Lisans
2017-2018, Kemik Metabolizması ve Biyokimyasal Belirteçleri, Lisans
2017-2018, Vitamin B12, folat metabolizması ve bozuklukları, Lisans
2017-2018, Demir metabolizması ve bozuklukları, Lisans
2017-2018, Ksenobiyotik metabolizması, Lisans
2017-2018, Lipid metabolizma bozuklukları, Lisans
2017-2018, Glukoneogenez, Lisans
2017-2018, Pankreas Hormonları, Lisans
2017-2018, Tiroid ve Paratiroid Hormonları, Lisans
2017-2018, Adrenal Medulla Hormonları, Lisans
2017-2018, Adrenal Korteks Hormonları, Lisans
2017-2018, Gonad Hormonları, Lisans
2017-2018, Görme Biyokimyası, Lisans
2017-2018, Yaşlanma Biyokimyası, Lisans
2017-2018, Klinik Enzimoloji, Lisans
2016-2017, Beslenme İlkeleri, Ön Lisans
2016-2017, Tıbbi İlk Yardım, Lisans
2016-2017, Biyokimya II, Lisans
2016-2017, Sağlıklı Beslenme ve Anti-Aging, Lisans
2016-2017, Biyokimya Laboratuvarı, Lisans
2016-2017, Biyokimya I, Lisans
2015-2016, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2015-2016, Vitaminler, Koenzimler ve Mineraller, Lisans
2015-2016, Biyokimyasal Teknikler, Yüksek Lisans
2015-2016, Biyokimyada Likit Kromatografisi/ Kütle Spektrometresi, Yüksek Lisans
2015-2016, Klinik Biyokimya, Yüksek Lisans
2015-2016, Biyokimya II, Lisans
2015-2016, Biyokimyasal Tekniklerde Ön İşlemler, Yüksek Lisans
2015-2016, Klinik Enzimoloji ve Analiz Teknikleri, Yüksek Lisans
2015-2016, Klinik Biyokimya, Lisans
2015-2016, Sağlıklı Beslenme ve Anti Aging, Lisans
2015-2016, Karbonhidratlar, Proteinler ve Lipidlerin fonksiyonları ve Tayin Yöntemleri, Yüksek Lisans
2015-2016, Biyokimya Laboratuvarı, Lisans
2015-2016, Eczacılık Terminolojisi, Lisans
2015-2016, BİYOKİMYA I, Lisans
2014-2015, Routin Tests in Clinical Biochemistry, Yüksek Lisans
2014-2015, Biyokimya Laboratuvarlarında Kullanılan Cihazlar ve Prensipleri, Yüksek Lisans
2014-2015, Klinik Biyokimyada Rutin Testler, Yüksek Lisans
2014-2015, Egzersiz Biyokimyası ve Obezite, Lisans
2014-2015, Biyokimya II, Lisans
2014-2015, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2014-2015, Clinical Biochemistry, Yüksek Lisans
2014-2015, Karbonhidrat, Lipit ve Protein Tayin Yöntemleri, Yüksek Lisans
2014-2015, Biyokimyasal Teknikler, Yüksek Lisans
2014-2015, Biyokimya I, Lisans
2014-2015, Biyokimyasal Hesaplamalar, Lisans
2014-2015, İlkyardım, Lisans
2014-2015, Eczacılık Terminolojisi, Lisans
2014-2015, Sağlıklı Beslenme ve Anti_Aging, Lisans
2013-2014, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2013-2014, İmmunokimyasal Analiz Teknikleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Klinik Biyokimyada Kullanılan Rutin Testler, Yüksek Lisans
2013-2014, Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Prensipleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Karbonhidrat, Lipid ve Protein Tayin Yöntemleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Klinik Enzimoloji ve Çeşitli Hastalıklarda Spesifik  Biyokimyasal Testler, Yüksek Lisans
2013-2014, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar, Yüksek Lisans
2013-2014, Eczacılık Terminolojisi, Lisans
2013-2014, Sağlıklı Beslenme ve Anti Aging, Lisans
2007-2008, İngilizce, Ön Lisans
2007-2008, Mikrobiyoloji, Ön Lisans
2007-2008, Histoloji, Ön Lisans
2007-2008, Laboratuvar Teknikleri II, Ön Lisans
2007-2008, Klinik Biyokimya, Ön Lisans
2007-2008, Laboratuvar Teknikleri Giriş, Ön Lisans
2007-2008, Laboratuvar Teknikleri I, Ön Lisans
2007-2008, Anatomi-Fizyoloji, Ön Lisans
2007-2008, Biyokimya, Ön Lisans
2006-2007, Farmakoloji, Lisans
2006-2007, Mikrobiyoloji, Ön Lisans
2006-2007, Histoloji, Ön Lisans
2006-2007, Labıratuvar Teknikleri II, Ön Lisans
2006-2007, Klinik Biyokimya, Ön Lisans
2006-2007, Biyokimya, Lisans
2006-2007, Laboratuvar Tekniklerine Giriş, Ön Lisans
2006-2007, Anatomi-Fizyoloji, Ön Lisans
2006-2007, Laboratuvar Teknikleri I, Ön Lisans
2006-2007, Biyokimya, Ön Lisans
2005-2006, Farmakoloji, Lisans
2005-2006, Mikrobiyoloji, Ön Lisans
2005-2006, Histoloji, Ön Lisans
2005-2006, Laboratuvar Teknikleri II, Ön Lisans
2005-2006, Klinik Biyokimya, Ön Lisans
2005-2006, Genel Biyoloji, Ön Lisans
2005-2006, Biyokimya, Lisans
2005-2006, Laboratuvar Teknikleri I, Ön Lisans
2005-2006, Anatomi-Fizyoloji, Ön Lisans
2005-2006, Biyokimya, Ön Lisans
2004-2005, Farmakoloji, Lisans
2004-2005, Histoloji, Ön Lisans
2004-2005, Laboratuvar Teknikleri II, Ön Lisans
2004-2005, Klinik Biyokimya, Ön Lisans
2004-2005, Biyokimya, Lisans
2004-2005, Anatomi-Fizyoloji, Ön Lisans
2004-2005, Laboratuvar Teknikleri I, Ön Lisans
2004-2005, Biyokimya, Ön Lisans
2003-2004, Histoloji, Ön Lisans
2003-2004, Laboratuvar Teknikleri II, Ön Lisans
2003-2004, Analitik Kimya II, Ön Lisans
2003-2004, Klinik Biyokimya, Ön Lisans
2003-2004, Analitik Kimya I, Ön Lisans
2003-2004, Anatomi-Fizyoloji, Ön Lisans
2003-2004, Laboratuvar Teknikleri I, Ön Lisans
2003-2004, Biyokimya, Ön Lisans
2000-2001, Parazitoloji, Lisans
2000-2001, Mikrobiyoloji, Lisans
2000-2001, Histoloji, Ön Lisans
2000-2001, Analitik Kimya II, Ön Lisans
2000-2001, Laboratuvar Teknikleri II, Ön Lisans
2000-2001, Klinik Biyokimya, Ön Lisans
2000-2001, Biyokimya, Lisans
2000-2001, Analitik Kimya I, Ön Lisans
2000-2001, Laboratuvar Teknikleri II, Ön Lisans
2000-2001, Anatomi-Fizyoloji, Ön Lisans
2000-2001, Laboratuvar Teknikleri I, Ön Lisans
2000-2001, Biyokimya, Ön Lisans
Kayıt Yok
Diabetes Mellitus Oluşturulan Ratlarda Sinbiyotik İçerikli Kefirin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2024-2025
Sıçanlarda İndometazin ile Oluşturulan Gastrik Ülser Modelinde Tiyamin Pirofosfatın Antiülser ve Hepatoprotektif Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2024-2024
Sıçanlarda Titanyum Dioksit (TiO2) İle Oluşturulan Böbrek Toksisitesine Resveratrolün Etkilerinin İmmunohistokimyasal ve Biyokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2024-2025
Sıçanlarda Titanyum Dioksitin (TiO2) Karaciğer Hasarı Üzerine Resveratrolün Antiapoptotik ve Antioksidan Koruyucu Etkilerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2024-2025
Sıçanlarda Bendiocarb Kaynaklı Böbrek Toksisitesinde Propolisin Koruyucu Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2024
Sıçanlarda Deltametrin Kaynaklı Hepatotoksisite de Propolisin Koruyucu Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2024
Sıçanlarda Metotreksat Kaynaklı Toksisite de Morinin Koruyucu Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2021
Sıçanlarda Metotreksat Kaynaklı Toksisite de Ellagik Asidin Koruyucu Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2022
Farelerde Deneysel Epileptik Modelde Propolisin Beyinde Asetilkolinesteraz ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
Farelerde Deneysel Epileptik Modelde Propolisin Beyinde Asetilkolinesteraz ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
Deneysel Diyabetli Sıçanlarda Silybum marianum Ekstresinin Serum 8 Hidroksi 2 Deoksiguanozin Total Oksidan ve Antioksidan Kapasiteleri Üzerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Deneysel Diyabetli Sıçanlarda Zeytin Olea europaea L Yaprağı Ekstresinin Serum 8 Hidroksi 2 Deoksiguanozin Total Oksidan ve Antioksidan Kapasiteleri Üzerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Ferulago angulata Schlecht Boiss Uygulamasının Paraoksonaz Enzim Aktivitesi Antioksidan Oksidan Durumu ve Lipoprotein Düzeyleri Üzerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
Metil Paratiyon Uygulanan Sıçanlarda Nigella sativa Ekstraktının Karaciğer Koruyucu Toplam Oksidan TOS ve Antioksidan TAS Kapasite Üzerine Etkisinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
İlk ve Ortaöğretimde Proje Tasarımı ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Eğitimde Bilim Danışmanlığı Çalıştayı 16 26 Haziran 2008 Siirt (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2008-2008
İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi Eğitimde Bilim Danışmanlığı Bölge Çalıştayı Van Ağrı Şırnak Hakkâri Bitlis Siirt Batman Muş 30 Kasım 09 Aralık 2007 VAN (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: , 2007-2007
İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi Eğitimde Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Van 18 28 Haziran 2007 VAN (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2007-2007
Bitlis ve Çevresi İçme Kullanma ve Kaynak Sularının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitelerinin Araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2006-2008
Effect of X Ray Radiation on Lipid Peroxidation and Antioxidant Systems in Rabbits Treated with Antioxidant Compounds (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 1999-2001
Elektrik Alanın Rat Eritrosit ve Dokularındaki Antioksidan Enzim Süperoksid Dismutaz ve Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Seviyelerine Etkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 1997-1998
Van Yöresinde Üst Gastrointestinal Özefagus Mide Kanserlerinin Epidemiyolojisi ve Gıdalarda Nitrat ve Nitrit Düzeyleri İle İlişkisi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 1996-2001
Kayıt Yok
Seçgin, Ş., Kahraman, T. (2024) "Effect of morin hydrate on oxidative stress and renal function in methotrexate-induced nephrotoxicity", Medicine Science | International Medical Journal, 13 (2) pp. 399-405 DOI    
SAEED, K.M., KAHRAMAN, T. (2022) "Protective effect of Vaccinium myrtillus on Paraoxonase Activity, Some Biochemical Parameters and Pancreatic Functions in Diabetic Rats", Van Sağlık Bilimleri Dergisi - Van Health Sciences Journal, 15 (2) pp. 103-112 DOI       
Berköz, M., Kahraman, T., Shamsulddin, Z.N., Krosniak, M. (2021) "Antioxidant and anti-inflammatory effect of oliveleaf extract treatment in diabetic rat brain", Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, 0 (0) Link DOI      
Kahraman, T., Berköz, M., Yunusoğlu, O., Mahmood, E.A., Yıldırım, M., Yalın, S. (2020) "Can Juniperus communis L. oil improve nephropathy in diabetic rats", Clinical and Experimental Health Sciences, 10 (2) pp. 120-124 [ESCI] Link DOI       
Yalçın, A., Keleş, H., Kahraman, T., Bozkurt, M.F., Aydın, H. (2020) "Protective Effects of Ellagic Acid Against Chemotherapy-Induced Hepatotoxicity", Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 22 (2) pp. 124-130 [TR Dizin] Link DOI       
Berköz, M., Kahraman, T., Yıldırım, M., Yiğit, M.F., Yunusoğlu, O. (2019) "HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF NIGELLA SATIVA L. EXTRACT IN METHYL PARATHION-EXPOSED RATS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28 (10) pp. 9-7087 [SCI Expanded] Link    
Mahmood, E.A., Kahraman, T. (2019) "The effects of Juniperus communis (Cupressaceae) oil application on the serum paraoxonase and pancreatic enzymes activities and lipid levels in experimental diabetic rats", Turkish Journal of Veterinary Research, 3 (1) pp. 13-20 [TR Dizin] Link   
Kahraman, T., Berköz, M., Üstün, R., Türkdoğan, K. (2018) "Karaciğer ve Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Serum Vitamin C, Beta Karoten ve Retinol Düzeyleri", Van Sağlık Bilimleri Dergisi - Van Health Sciences Journal, 11 (2) pp. 6-10 Link   
Günbatar, N., Kaya, M.S., Kahraman, T., Bayıroğlu, F. (2018) "Paradoxical Advantage of Middle Aged Sedentary over Young Sedentary on Starting Exercise in Terms of GH/IGF-1 System", Journal of Applied Biological Sciences, 12 (3) pp. 21-25 Link    
Saeed, K.M., Kahraman, T. (2016) "Paraoxonase and Lipoprotein Levels in Diabetic Rats from Vaccinium myrtillus L Extract", TÜRK BİYOKİMYA DERGİSİ - TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, 41 (3) p. 34 [SCI Expanded] Link   
Özdemir, N., Kahraman, T. (2016) "Rapid confirmatory analysis of avermectin residues in milk by liquid chromatography tandem mass spectrometry", Journal of Food and Drug Analysis, 24 (1) pp. 90-94 [SCI Expanded] Link DOI        
Kahraman, T., Üstün, R., Bayıroğlu, F., Aslan, R. (2013) "Gıda Kısıtlamasının Ratlarda Doku Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması", Kocatepe Veteriner Dergisi, 6 (1) pp. 19-24 [TR Dizin] Link    
KAHRAMAN, T., Alemdar, S., ALİŞARLI, M., AĞAOĞLU, S. (2012) "Bitlis İli İçme Sularında Ağır Metal Düzeyleri", Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 28 (3) pp. 164-171 Link  
Kahraman, T., Alemdar, S., Alişarlı, M., Ağaoğlu, S. (2011) "Fluoride Levels of Drinking Water in Bitlis Province Turkey", Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (5) pp. 825-829 [SCI Expanded] Link        
Dede, S., Değer, Y., Kahraman, T., Kılınç, D.K. (2009) "Effects of X Ray Radiation on Oxidation Products of Nitric Oxide in Rabbits Treated with Antioxidant Compounds", Turkish Journal of Biochemistry, 34 (1) pp. 15-18 [SCI Expanded] Link       
Alemdar, S., Kahraman, T., Ağaoğlu, S., Alişarlı, M. (2009) "Bitlis İli İçme Sularının Bazı Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri", Ekoloji, 19 (73) pp. 29-38 [SCI Expanded] Link     
ALEMDAR, S., KAHRAMAN, T., AĞAOĞLU, S., ALİŞARLI, M. (2009) "Nitrate and Nitrite Levels of Drinking Water in Bitlis Province, Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (10) pp. 1886-1892 Link
Alemdar, S., Kahraman, T., Ağaoğlu, S., Alişarlı, M. (2009) "Nitrate and Nitrite Levels of Drinking Water in Bitlis Province Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (10) pp. 1886-1892 [SCI Expanded] Link  
Alemdar, S., Kahraman, T., Aǧaoǧlu, S., Alişarli, M. (2009) "Some microbiological and physicochemical properties of drinking water in Bitlis District", Ekoloji, 19 (73) pp. 29-38 DOI      
Dede, S., Değer, Y., Mert, N., Kahraman, T., Alkan, M., Keleş, İ. (2003) "Studies on the Effects of X Ray Radiation on Erythrocyte Zinc and Copper Concentrations in Rabbits After Treatment with Antioxidants", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, 92 (1) pp. 55-60 [SCI] Link        
Değer, Y., Dede, S., Belge, A., Mert, N., Kahraman, T., Musa, A. (2003) "Effects of X Ray Radiation on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Rabbits Treated with Antioxidant Compounds", Biological Trace Element Research, 94 (2) pp. 149-156 [SCI Expanded] Link        
TÜRKDOĞAN, M.K., TESTERECİ, H., AKMAN, N., KAHRAMAN, T., KARA, K., TUNCER, İ. (2003) "Dietary nitrate and nitrite levels in an endemic upper gastrointestinal (esophageal and gastric) cancer region of Turkey", TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 14 (1) pp. 50-53 [SCI] Link     
Kürşat, T., Testereci, H., Nevzat, A., Kahraman, T., Kara, M.K. (2003) "Dietary Nitrate and Nitrite Levels in Endemik Upper Gastrointestinal Esophagial and Gastric Cancer Region of Turkey", The Turkish Journal of Gastroenterology, 14 (1) pp. 50-53 [SCI Expanded] Link  
Ağaoğlu, S., Alemdar, S., Kahraman, T. (2002) "Ton Balık Konservelerinde Nitrat ve Nitrit Düzeyleri", YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 13 (1) pp. 95-97 [TR Dizin] Link    
Dede, S., Değer, Y., Kahraman, T., Değer, M.S., Alkan, M., Cemek, M. (2002) "Oxidation products of nitric oxide and the concentrations of antioxidant vitamins in parasitized goats", ACTA VETERINARIA BRNO, 71 (3) pp. 341-345 [SCI] DOI        
Değer, Y., Dede, S., Kahraman, T., Değer, M.S., Ormancı, N., Biçek, K. (2001) "Babesiosisli Koyunlarda Lipid Peroksidasyonu Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Antioksidan Durumunun Saptanması", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25 (1) pp. 25-27 Link    
Meral, İ., Yener, Z., Kahraman, T., Mert, N. (2001) "Effect of Nigella sativa on glucose concentration, lipid peroxidation, anti-oxidant defence system and liver damage in experimentally-induced diabetic rabbits", JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES A-PHYSIOLOGY PATHOLOGY CLINICAL MEDICINE, 48 (10) pp. 593-599 [SCI] DOI        
Dede, S., Değer, Y., Kahraman, T., Dönmez, N. (2001) "Suplemental Olarak Çinko Uygulanan Tavuklarda Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Antioksidan Vitamin Düzeyleri", Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 17 (2) pp. 119-122 Link    
Değer, Y., Dede, S., Kahraman, T., Değer, S. (2001) "Determination of Lipid Peroxidation, Nitric oxide Oxidation Products and the Antioxldant Status in Sheep Infected with Babesiosis", Turkiye parazitolojii dergisi / Turkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, 25 (1)   
Turkdogan, M., Testereci, H., Kahraman, T., Dilek, F., Akman, E. (1999) "Nitric oxide oxidation products in the serum of patients with gastric and esophageal cancer and helicobacter pylori", Turk J Gastroenterol, 10 (0) pp. 193-6    
Türkdoğan, M., Testereci, H., Kahraman, T., Dilek, F., Akman, E. (1999) "Mide ve Özafagus Kanserinde Serum Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Helicobacter pylori", The Turkish Journal of Gastroenterology, 10 (3) pp. 193-196 Link   
Testereci, H., Dülger, H.H., Ertekin, A., Kahraman, T. (1998) "The Determination of Acyclovir in Sheep Serum Saliva and Urine by HPLC", Eastern Journal of Medicine, 3 (2) pp. 62-66 Link   
Baydaş, B., Bayıroğlu, F., Kahraman, T., Ağaoğlu, Z., Üstün, R. (1998) "Lipid Peroksidasyon Oluşumunun Engellenmesi Üzerine Verapamilin Etkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Dergisi, 4 (1) pp. 1-4 Link   
Kahraman, T., Testereci, H. (1998) "Elektrik Alanın Rat Eritrosit ve Dokularındaki Antioksidan Enzim Süperoksid Dismutaz Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Seviyelerine Etkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Dergisi, 4 (1) pp. 65-71 Link   
Testereci, H., Kahraman, T. (1998) "Elektrik Alanların Biyokimyasal ve Fizyolojik Etkileri", Van Tıp Dergisi, 5 (1) pp. 52-56 Link   
Bayıroğlu, F., Meral, İ., Baydaş, B., Aslan, T.K.R. (1997) "Tavşanlarda E Vitamini İle Kombine ve Ayrı Digoksin Uygulamasının Kan Lipid Peroksidasyonu Glutatyon ve Plazma Kreatin Kinaz Seviyelerine Etkisi", YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 8 (1) pp. 80-82 Link     
TÜRKDOĞAN, M.K., TESTERECİ, H., KAHRAMAN, T., ALGÜN, E., YÖRÜK, İ.H. (1996) "Serum and tissue levels of vitamin A and E in gastric and esophageal cancer | MIDE VE OZOFAGUS KANSERLERINDE SERUM VE DOKUDA A VE E VITAMINI DUZEYLERI", Turkish Journal of Gastroenterology, 7 (4) pp. 327-330 Link    
Turkdogan, M.K., Testereci, H., Kahraman, T., Tuncer, I., Algun, E., Yoruk, I.H. (1996) "Serum and tissue levels of vitamin A and E in gastric and esophageal cancer", Turkish Journal of Gastroenterology, 7 (4) pp. 327-330  
Türkdoğan, K., Testereci, H., Kahraman, T., Tuncer, İ., Algün, E., Yörük, İ.H. (1996) "Mide ve Özafagus Kanserlerinde Serum ve Dokuda A ve E Vitamini Düzeyleri", The Turkish Journal of Gastroenterology, 7 (1) pp. 327-330 Link  
Testereci, H., Yörük, İ., Kahraman, T., Ekin, S., Sağmanlıgil, H. (1995) "Fluoremetric Determination of Ampicillin in Milk with Precolumn Derivatization by High Performance Liquid Chromatography", YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 6 (1) pp. 46-48 Link    
Testereci, H., Evren, A., Ertekin, A., Kahraman, T., Yörük, İ. (1995) "The Determination of Pyrimidin Bases in Chicken Egg s Yellow by HPLC", YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 6 (1) pp. 1-6 Link   
Testereci, H., Sağmanlıgil, H., Ertekin, A., Dülger, H., Kahraman, T. (1995) "Antiviral Tablette Asiklovir Konsantrasyonunun Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi İle Ölçülmesi", YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 6 (1) pp. 52-54 Link    
Testereci, H., Sağmanlıgil, H., Ertekin, A., Türel, İ., Kahraman, T. (1995) "Yeni Zelanda ve Yerli Tavşanların Plazma ve Bazı Dokularında Asiklovir Konsantrasyonun Dağılımı", YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 6 (1) pp. 28-33 Link    
Sağmanlıgil, H., Testereci, H., Türel, İ., Kahraman, T., Ertekin, A. (1994) "Van da Satılan Sütlerde Ampisilin Kalıntılarının Tayini ve Isıtmanın Ampisilin Üzerine Etkisi", YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 5 (1) pp. 113-120 Link   
Weli, S.H.W., Kahraman, T. (2022) "SIÇANLARDA METOTREKSAT KAYNAKLI BÖBREK TOKSİSİTESİ ÜZERİNE ELLAGİK ASİDİN KORUYUCU ETKİSİ", Gevher Nesibe 9. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , (pp. 77-78), Kayseri, Türkiye, (Temmuz 2022 
Seçgin, Ş., Kahraman, T. (2022) "SIÇANLARDA METOTREKSAT KAYNAKLI RENAL TOKSİSİTEDE MORİNİN KORUYUCU ETKİSİ", Gevher Nesibe 9. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , (pp. 75-76), Kayseri, Türkiye, (Temmuz 2022
Seçgin, Ş., Kahraman, T. (2022) "Protectıve Effect Of Morını In Methotrexate Induced Renal Toxıcıty In Rats", 9. International Gevher Nesibe Health Sciences Conference , Türkiye, (Temmuz 2022) 
Karayel, B., Berköz, M., Yunusoğlu, O., Kahraman, T. (2021) "Farelerde deneysel epileptik modelde propolisin beyinde asetilkolinesteraz ve oksidatif stres üzerine etkisinin araştırılması", 3. Uluslararası 23 Nisan Bilimsel Çalışmalar Kongresi , (pp. 41), Ankara, Türkiye, (Nisan 2021 
Yalın, S., Berköz, M., Kahraman, T., Yıldırım, M., Allahverdiyev, O., Saeed, K., Türel, İ. (2018) "Investigation of the effect of vaccinium myrtillus L. on oxidative stress in lung tissue of diabetic rats", 12nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences , Ankara, Türkiye, (Haziran 2018
Oruç, A., Berköz, M., Kahraman, T., Yıldırım, M., Abbaszade, S., Türel, İ., Dede, S., Yalın, S. (2018) "The Effect of Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. Extract on Oxidative Stress in Kidney Tissue of Streptozotocin-induced Diabetic Rats", International Agricultural Science Congress , Van, Türkiye, (Haziran 2018
Berköz, M., Kahraman, T., Yıldırım, M., Allahverdiyev, O., Mahmood, E.A., Yalın, S. (2018) "The Effect of Juniperus communis L. Oil on Oxidative Stress in the Liver Tissue of Diabetic Rats", International Agricultural Science Congress , Van, Türkiye, (Haziran 2018
Berköz, M., Kahraman, T., Yıldırım, M., Allahverdiyev, O., Yalın, S., Saeed, K., Türel, İ. (2018) "Attenuation of testis damage in streptozotocin induced diabetic rats by vaccinium myrtillus l. extract", 12nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences , (Haziran 2018
Berköz, M., Kahraman, T., Yıldırım, M., Yiğit, M.F., Allahverdiyev, O. (2018) "Hepatoprotective Effect of Nigella sativa L. Extract in Methyl Parathion Exposed Rats", International Agricultural Science Congress , Van, Türkiye, (Haziran 2018  
Allahverdiyev, O., Berköz, M., Kahraman, T., Yıldırım, M., Yalın, S. (2017) "The effect of Vaccinium myrtillus L. extract on oxidative stress in the brain tissue of diabetic rats", The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) , (pp. 916), Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2017
Yıldırım, M., Kahraman, T., Berköz, M., Saeed, K.M., Allahverdiyev, O., Yalın, S., Türel, İ. (2017) "Investigation of the effect of Vaccinium myrtillus L. extract on oxidative stress in kidney tissues of diabetic rats.", 3.AKDENİZ ECZACILIK KONGRESİ , Mersin, Türkiye, (Nisan 2017
Kahraman, T., Mahmood, E.A. (2017) "The Effects of Juniperus communis (Cupressaceae) Application on the Paraoxonase Activities nd Pancreatic Enzymes Activity and Lipoproteins Levels in Experimental Diabetic Rats", I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi , Konya, Türkiye, (Mayıs 2017
Kahraman, T., Aksakal, A., Yıldırım, M., Berköz, M., Shinki, G.A.M., Allahverdiyev, O., Yalın, S., Türel, İ. (2017) "Effect of Silybum marianum extract on ADA, DADA, lysozyme and MPO activity in Livertissue of Diabetic rats", 3. İlaç ve Eczacılık Kongresi , (pp. 834), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2017
Kahraman, T., Shinki, G.A.M. (2017) "Diyabetli Ratlarda [Silybum marianum’un] 8-OHdG, Total Oksidan-Antioksidan Düzeylerine Etkisi", Uluslararası Biyokimya Kongresi - 28. Ulusal Biyokimya Kongresi , Erzurum, Türkiye, (Aralık 2017
Kahraman, T. (2017) "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Ekstraksiyonu, Biyokimyasal veDeneysel Modellerde Etkileri", DATA’17 Disiplinlerarası Tıbbi Araştırmalar Çalıştayı , (pp. 10), Karabük, Türkiye, (Aralık 2017
Yıldırım, M., Kahraman, T., Berköz, M., Saeed, K.M., Allahverdiyev, O., Yalın, S., Türel, İ. (2017) "Investigation of the effect of Vaccinium myrtillus L. extract on oxidative stress in kidney tissues of diabetic rats", III. Mediterranean Pharmacy Congress , (pp. 7-8), Mersin, Türkiye, (Nisan 2017
Berköz, M., Kahraman, T., Yıldırım, M., Allahverdiyev, O., Yalın, S. (2017) "Vaccinium myrtillus L. extract can inhibit the oxidative stress in diabetic rats’ spleen tissue", The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) , (pp. 1009), Nevşehir, Türkiye, (Mayıs 2017
Kahraman, T., Yıldırım, M., Berköz, M., Yalın, A.E., Mahmood, E.A., Allahverdiyev, O., Yalın, S., Türel, İ. (2017) "The effect of Juniperus communis oil on oxidative stress in brain tissue of diabetic rats", 3. İlaç ve Eczacılık Kongresi , (pp. 829), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2017
Kahraman, T., Berköz, M., Yıldırım, M., Saeed, K.M., Allahverdiyev, O., Yalın, S., Türel, İ. (2017) "Vaccinium myrtillus L. ekstresinin diyabetik sıçanların karaciğer dokusunda oksidatif stres parametrelerine etkisinin incelenmesi", 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi , (pp. 542), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2017
Kahraman, T., Yıldırım, M., Berköz, M., Yalın, A.E., Shamsulddin, Z.N., Allahverdiyev, O., Yalın, S., Türel, İ. (2017) "The effect of Olea europaea L. extract on oxidative stress in brain tissue of diabetic rats", 3. İlaç ve Eczacılık Kongresi , (pp. 815), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2017
Kahraman, T., Shamsulldin, Z.N. (2017) "The Effect of the Olive (Olea europaea L.) Leaf Extract in Experimental Diabetic Rats on the Sera 8-Hydroxy-2’xx-Deoxyguanosine, Total Oxidant and Antioxidant Capacity", 3. ULUSLARARASI İLAÇ VE ECZACILIK KONGRESİ , (pp. 202), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2017
Kahraman, T., Aksakal, A., Berköz, M., Yıldırım, M., Shınkı, G.A.M., Allahverdiyev, O., Yalın, S., Türel, İ. (2017) "Silybum marianum ekstresinin diyabetik sıçanların serumunda immun parametrelere ve protein oksidasyonuna etkilerinin incelenmesi", 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi , (pp. 543), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2017
Allahverdiyev, O., Kahraman, T., Berköz, M., Yıldırım, M., Yalın, S., Abbaszade, S., Dede, S., Türel, İ. (2017) "Streptozosin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Beyin ve Karaciğer Dokularında Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss Ekstresinin Bazı Oksidatif Stres Parametrelerine Etkisinin Araştırılması", 3. İlaç ve Eczacılık Kongresi , (pp. 742), İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2017
Kahraman, T., Yiğit, M.F., Berköz, M., Yörük, İ.H. (2016) "The Effect of Nigella sativa L Extract on Total Oxidant Antioxidant Capacity and Some Biochemical Parameter Levels in Serum of the Methyl Parathion Exposed Rats", 2nd International Congress on Applied Biological Sciences , Sarajevo, Bosna Hersek, (Mayıs 2016
Saeed, K.M., Kahraman, T. (2016) "Paraoxonase and Lipoprotein Levels In Diabetic Rats From Vaccinium myrtillus L. Extract", Biyokimya Sivas Günleri , Sivas, Türkiye, (Kasım 2016
Berköz, M., Kahraman, T., Yıldırım, M., Öncel, T., Yalın, A.E., Yalın, S. (2016) "Serum adenosine deaminase and deoxyadenosine deaminase activities in cattle naturally infected with Babesia bovis", 6. Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Dünya Kongresi , Isparta, Türkiye, (Mayıs 2016
Yıldırım, M., Kahraman, T., Oncel, T., Berköz, M., Yalın, A.E., Yalın, S. (2015) "Babesia Bovis Infection Increases Protein Oxidation and DecreasesParaoxonase Arylesterase Activities", 2ND INTERNATIONAL CONVENTION OF PHARMACEUTICALS AND PHARMACIES , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2015
Kahraman, T., Bayıroğlu, F., Aslan, R., Üstün, R. (2014) "Ratlarda Gıda Kısıtlamasının Doku Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeylerine Etkisi", II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi , (pp. 59), Elazığ, Türkiye, (Eylül 2014
Özdemir, N., Kahraman, T. (2013) "Rapid Confirmatory Analysis of Avermectins Residues in Milk by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry", IV Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi , (pp. 66), Elazığ, Türkiye, (Ekim 2013
Kahraman, T., Alemdar, S., Alişarlı, M., Ağaoğlu, S. (2011) "Bitlis İli İçme Sularında Ağır Metal Düzeyleri", V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi , (pp. 10), Aydın, Türkiye, (Ekim 2011  
Kahraman, T. (2011) "F2 İzoprostanlar Oksidatif Stresin Yeni Belirteci ve Analiz Teknikleri", V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi , (pp. 29), Aydın, Türkiye, (Ekim 2011
Alemdar, S., Kahraman, T., Ağaoğlu, S., Alişarlı, M. (2009) "Nitrate and Nitrite Levels of Drinking Water in Bitlis Province Turkey", 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi , (pp. 38), Bursa, Türkiye, (Mayıs 2009     
Dede, S., Değer, Y., Kahraman, T., Kılınç, D.K. (2009) "Antioksidan Madde Vitamin Mineral Uygulanan Tavşanlarda Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri Üzerine X Işınlanı Radyasyonun Etkileri", IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi , (pp. 128-129), İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2009
Alemdar, S., Kahraman, T., Ağaoğlu, S., Alişarlı, M. (2009) "Bitlis İli İçme Sularının Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Kalitesi", 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi , Bursa, Türkiye, (Mayıs 2009
Kahraman, T., Alemdar, S., Alişarlı, M., Ağaoğlu, S. (2009) "Bitlis İli İçme Sularında Florür Düzeyleri", 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi , (pp. 41), Bursa, Türkiye, (Mayıs 2009 
Dede, S., Değer, Y., Mert, N., Kahraman, T., Alkan, M., Keleş, İ. (2005) "Antioksidan Madde Vitamin Mineral Uygulanan Tavşanlarda X Işınlarının Eritrosit Çinko ve Bakır Konsantrasyonlarına Etkisinin Araştırılması", 19. Ulusal Biyokimya Kongresi , (pp. 81-82), Antalya, Türkiye, (Nisan 2005
Türkdoğan, M.K., Testereci, H., Akman, N., Kahraman, T. (2002) "Dietary Nitrate and Nitrite Levels in Endemik Upper Gastrointestinal Esophagial and Gastric Cancer Region of Turkey", 12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, Hepato-Gastroenterolgy , (pp. 251), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2002   
Dede, S., Değer, Y., Kahraman, T., Dönmez, N. (2001) "Concentration of Nitric Oxide Oxidation Products and Antioxidant Vitamins in Chicken Fed with Supplemental Zinc", 14th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine , (pp. 126), Praque, Çek Cumhuriyeti, (Haziran 2001 
Dede, S., Değer, Y., Kahraman, T., Değer, M.S., Alkan, M., Cemek, M. (2000) "Bazı Parazitlerle Enfekte Keçilerde Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Antioksidan Vitamin Konsantrasyonlarının Saptanması", XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi, II. Uluslararası Balkan Biyobilim Günleri , (pp. 127), İzmir, Türkiye, (Ekim 2000
Değer, Y., Dede, S., Kahraman, T., Değer, M.S., Ormancı, N., Biçek, K. (2000) "Babesiosis li Koyunlarda Lipid Peroksidasyonu Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Antioksidan Durumunun Saptanması", XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi, II. Uluslararası Balkan Biyobilim Günleri , (pp. 128), İzmir, Türkiye, (Ekim 2000
Türkdoğan, M., Testereci, H., Kahraman, T., Hekim, H. (1998) "Helicobacter pylori Infection Nitric Oxide Oxidation Products and Vitamin C in Peptic Ulcer", II. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi , Almatı, Kazakistan, (Mayıs 1998
Testereci, H., Türkdoğan, M., Kahraman, T., Ekin, S. (1998) "Carbonic Anhydrase Activity in Gastric Cancer and Peptic Ulcer", II. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi , (pp. 290), Almatı, Kazakistan, (Mayıs 1998
Türkdoğan, M., Testereci, H., Kahraman, T., Hekim, H. (1998) "Vitamin C Levels in Upper Gastrointestinal Cancers and Liver Cirrhosis", II. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi , (pp. 291), Almatı, Kazakistan, (Mayıs 1998
Türkdoğan, M., Testereci, H., Kahraman, T., Dilek, F.H., Akman, E. (1997) "Karaciğer Sirozunda Serumda Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri", II. Ulusal Hepatoloji Kongresi , Mersin, Türkiye, (Eylül 1997
Bayıroğlu, F., Meral, İ., Baydaş, B., Kahraman, T., Aslan, R. (1997) "Tavşanlarda Deneysel Olarak E Vitamini İle Kombine ve Ayrı Digoksin Uygulamasının Kan Lipid Peroksidasyonu Glutatyon ve Plazma Kreatin Kinaz CK Seviyelerine Etkisi", Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Der. I. Ulusal Kongresi , Antalya, Türkiye, (Kasım 1997
Türkdoğan, M., Testereci, H., Kahraman, T., Tuncer, İ., Algün, E., Yörük, İ.H. (1996) "Mide ve Özafagus Kanserlerinde Serum ve Dokuda A ve E Vitamini Düzeyleri", 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi , (pp. 101), Antalya, Türkiye, (Ekim 1996  
Turkdoğan, M.K., Testereci, H., Kahraman, T., Tuncer, İ., Algün, E., Yörük, İ.H. (1996) "Mide ve Özafagus Kanserinde Serum Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Helicobacter pylori", 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi , (pp. 11), Antalya, Türkiye, (Kasım 1996 
Testereci, H., Özdemir, H., Ertekin, A., Türel, İ., Kahraman, T. (1995) "Determination of Acyclovir by HPLC in Some Tissues of Rabbit", First European Congress of Pharmacology , (pp. 136), Milan, İtalya, (Haziran 1995 
Kayıt Yok
Seçgin, Ş., Kahraman, T. (2023) "Tıbbi Araştırmalarda Flavonoidler", Kitap: Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Çalışmalar, Ankara/Türkiye : Serüven     
KAHRAMAN, T. (2023) "CİLT YAŞLANMASININ BİYOKİMYASAL TEMELİ", Kitap: Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler /Ekim-2023, Ankara/Türkiye : Serüven    
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Van Tıp Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Van Tıp Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Van Sağlık Bilimleri Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Van Sağlık Bilimleri Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kocatepe Veteriner Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Van Tıp Dergisi, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Van Tıp Dergisi, 2020
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Van Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Clinical and Experimental Health Sciences, 2020
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Sakarya Tıp Dergisi, 2020
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Sakarya Tıp Dergisi, 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Biotechnic Histochemistry, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kocatepe Veteriner Journal, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) EASTERN JOURNAL OF MEDICINE, 2015
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1950
Üye, Türk Biyokimya Derneği, 2017-2023
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Effect of Nigella sativa on glucose concentration, lipid peroxidation, anti-oxidant defence system and liver damage in experimentally-induced diabetic rabbits
JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES A-PHYSIOLOGY PATHOLOGY CLINICAL MEDICINE
150 0 176 17 10 10 1 1 371
2
Dietary Nitrate and Nitrite Levels in Endemik Upper Gastrointestinal Esophagial and Gastric Cancer Region of Turkey
4 0 0 0 8 3 0 0 44
3
Oxidation products of nitric oxide and the concentrations of antioxidant vitamins in parasitized goats
ACTA VETERINARIA BRNO
26 0 1 2 0 0 0 0 29
4
Bitlis İli İçme Sularının Bazı Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri
Ekoloji
6 0 0 0 16 0 2 0 24
5
Rapid confirmatory analysis of avermectin residues in milk by liquid chromatography tandem mass spectrometry
Journal of Food and Drug Analysis
18 0 0 3 0 0 0 0 21
6
Effects of X Ray Radiation on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Rabbits Treated with Antioxidant Compounds
Biological Trace Element Research
7 0 0 3 0 0 0 0 10
7
Effects of X Ray Radiation on Oxidation Products of Nitric Oxide in Rabbits Treated with Antioxidant Compounds
Turkish Journal of Biochemistry
9 0 0 0 0 0 0 0 10
8
Dietary Nitrate and Nitrite Levels in Endemik Upper Gastrointestinal Esophagial and Gastric Cancer Region of Turkey
The Turkish Journal of Gastroenterology
2 0 0 3 2 0 0 0 7
9
Bitlis İli İçme Sularının Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Kalitesi
0 0 0 0 4 1 0 0 7
10
Fluoride Levels of Drinking Water in Bitlis Province Turkey
Kafkas Univ Vet Fak Derg
1 0 0 1 3 0 1 0 6
11
Antioxidant and anti-inflammatory effect of oliveleaf extract treatment in diabetic rat brain
Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology
2 0 0 2 0 0 0 0 4
12
Studies on the Effects of X Ray Radiation on Erythrocyte Zinc and Copper Concentrations in Rabbits After Treatment with Antioxidants
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH
2 0 0 0 0 0 0 0 2
13
Bitlis İli İçme Sularında Ağır Metal Düzeyleri
Eurasian Journal of Veterinary Sciences
0 0 0 0 2 0 0 0 2
14
The Determination of Acyclovir in Sheep Serum Saliva and Urine by HPLC
Eastern Journal of Medicine
1 0 0 1 0 0 0 0 2
15
HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF NIGELLA SATIVA L. EXTRACT IN METHYL PARATHION-EXPOSED RATS
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
1 0 0 1 0 0 0 0 2
16
Bitlis İli İçme Sularında Ağır Metal Düzeyleri
0 0 0 0 2 0 0 0 2
17
Nitrate and Nitrite Levels of Drinking Water in Bitlis Province Turkey
Journal of Animal and Veterinary Advances
1 0 0 0 0 0 0 0 1
18
Babesiosisli Koyunlarda Lipid Peroksidasyonu Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Antioksidan Durumunun Saptanması
Türkiye Parazitoloji Dergisi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
19
Protective Effects of Ellagic Acid Against Chemotherapy-Induced Hepatotoxicity
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2017) "SÖZLÜ SUNUM 1. ÖDÜLÜ" MEDPHACON 2017 – 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi
(Uluslararası) Panelist, Farelerde deneysel epileptik modelde propolisin beyinde asetilkolinesteraz ve oksidatif stres üzerin, 3. ULUSLARARASI 23 NİSAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 04-2021
(Uluslararası) Panelist, Hepatoprotective Effect of Nigella sativa L. Extract in Methyl Parathion Exposed Rats, International Agricultural Science Congress, 06-2018
(Uluslararası) Panelist, The Effect of Juniperus communis L. Oil on Oxidative Stress in the Liver Tissue of Diabetic Rats, International Agricultural Science Congress, 06-2018
(Uluslararası) Panelist, The Effect of Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. Extract on Oxidative Stress in Kidney Tissue of S, International Agricultural Science Congress, 06-2018
(Uluslararası) Panelist, Attenuation of testis damage in streptozotocin induced diabetic rats by vaccinium myrtillus l. extra, 12nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 06-2018
(Uluslararası) Panelist, Investigation of the effect of vaccinium myrtillus L. on oxidative stress in lung tissue of diabetic, 12nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 06-2018
(Uluslararası) Panelist, Investigation of the effect of Vaccinium myrtillus L. extract on oxidative stress in kidney tissues, III. Mediterranean Pharmacy Congress, 04-2017
(Uluslararası) Panelist, Investigation of the effect of Vaccinium myrtillus L. extract on oxidative stress in kidney tissues, III. Mediterranean Pharmacy Congress, 04-2017
(Uluslararası) Panelist, Streptozosin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Beyin ve Karaciğer Dokularında Ferulago angulata (Sc, 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 05-2017
(Uluslararası) Panelist, Silybum marianum ekstresinin diyabetik sıçanların serumunda immun parametrelere ve protein oksidasyo, 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 05-2017
(Uluslararası) Panelist, The Effect of the Olive (Olea europaea L.) Leaf Extract in Experimental Diabetic Rats on the Sera 8-, 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 05-2017
(Uluslararası) Panelist, The effect of Olea europaea L. extract on oxidative stress in brain tissue of diabetic rats, 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 05-2017
(Uluslararası) Panelist, Vaccinium myrtillus L. ekstresinin diyabetik sıçanların karaciğer dokusunda oksidatif stres parametr, 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 05-2017
(Uluslararası) Panelist, The effect of Juniperus communis oil on oxidative stress in brain tissue of diabetic rats, 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 05-2017
(Uluslararası) Panelist, Effect of Silybum marianum extract on ADA, DADA, lysozyme and MPO activity in Livertissue of Diabeti, 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 05-2017
(Uluslararası) Panelist, The Effects of Juniperus communis (Cupressaceae) Application on the Paraoxonase Activities nd Pancre, I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 05-2017
(Uluslararası) Panelist, Vaccinium myrtillus L. extract can inhibit the oxidative stress in diabetic rats' spleen tissue, The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 05-2017
(Uluslararası) Panelist, The effect of Vaccinium myrtillus L. extract on oxidative stress in the brain tissue of diabetic rat, The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 05-2017
(Uluslararası) Panelist, Diyabetli Ratlarda [Silybum marianum'un] 8-OHdG, Total Oksidan-Antioksidan Düzeylerine Etkisi, Uluslararası Biyokimya Kongresi, 12-2017
(Ulusal) Panelist, Tıbbi Aromatik Bitkilerin Ekstraksiyonu, Biyokimyasal veDeneysel Modellerde Etkileri, DATA'17 Disiplinlerarası Tıbbi Araştırmalar Çalıştayı, 12-2017
(Uluslararası) Panelist, Serum adenosine deaminase and deoxyadenosine deaminase activities in cattle naturally infected with, 6. Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Dünya Kongresi, 05-2016
(Uluslararası) Panelist, The Effect of Nigella sativa L Extract on Total Oxidant Antioxidant Capacity and Some Biochemical Pa, 2nd International Congress on Applied Biological Sciences, 05-2016
(Ulusal) Panelist, Paraoxonase and Lipoprotein Levels In Diabetic Rats From Vaccinium myrtillus L. Extract, Biyokimya Sivas Günleri, 11-2016
(Uluslararası) Panelist, Babesia Bovis Infection Increases Protein Oxidation and DecreasesParaoxonase Arylesterase Activities, 2ND INTERNATIONAL CONVENTION OF PHARMACEUTICALS AND PHARMACIES, 11-2015
(Ulusal) Panelist, Ratlarda Gıda Kısıtlamasının Doku Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeylerine Etkisi, II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 09-2014
(Uluslararası) Panelist, Rapid Confirmatory Analysis of Avermectins Residues in Milk by Liquid Chromatography Tandem Mass Spe, IV Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 10-2013
(Ulusal) Panelist, F2 İzoprostanlar Oksidatif Stresin Yeni Belirteci ve Analiz Teknikleri, V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 10-2011
(Ulusal) Panelist, Bitlis İli İçme Sularında Ağır Metal Düzeyleri, V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 10-2011
(Ulusal) Panelist, Bitlis İli İçme Sularında Florür Düzeyleri, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 05-2009
(Ulusal) Panelist, Bitlis İli İçme Sularının Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Kalitesi, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 05-2009
(Ulusal) Panelist, Nitrate and Nitrite Levels of Drinking Water in Bitlis Province Turkey, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 05-2009
(Uluslararası) Panelist, Antioksidan Madde Vitamin Mineral Uygulanan Tavşanlarda Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri Üzerine X I, IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 07-2009
(Ulusal) Panelist, Antioksidan Madde Vitamin Mineral Uygulanan Tavşanlarda X Işınlarının Eritrosit Çinko ve Bakır Konsa, 19. Ulusal Biyokimya Kongresi, 04-2005
(Uluslararası) Panelist, Dietary Nitrate and Nitrite Levels in Endemik Upper Gastrointestinal Esophagial and Gastric Cancer R, 2th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, Hepato-Gast, 11-2002
(Uluslararası) Panelist, Concentration of Nitric Oxide Oxidation Products and Antioxidant Vitamins in Chicken Fed with Supple, 14th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 05-2001
(Uluslararası) Panelist, Babesiosis li Koyunlarda Lipid Peroksidasyonu Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Antioksidan Durumu, II. Uluslararası Balkan Biyobilim Günleri, 10-2000
(Uluslararası) Panelist, Bazı Parazitlerle Enfekte Keçilerde Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Antioksidan Vitamin Konsantr, II. Uluslararası Balkan Biyobilim Günleri, 10-2000
(Uluslararası) Panelist, Vitamin C Levels in Upper Gastrointestinal Cancers and Liver Cirrhosis, II. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, 05-1998
(Uluslararası) Panelist, Carbonic Anhydrase Activity in Gastric Cancer and Peptic Ulcer, II. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, 05-1998
(Uluslararası) Panelist, Helicobacter pylori Infection Nitric Oxide Oxidation Products and Vitamin C in Peptic Ulcer, II. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, 05-1998
(Ulusal) Panelist, Karaciğer Sirozunda Serumda Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri, II. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 09-1997
(Ulusal) Panelist, Tavşanlarda Deneysel Olarak E Vitamini İle Kombine ve Ayrı Digoksin Uygulamasının Kan Lipid Peroksid, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Der. I. Ulusal Kongresi, 10-1997
(Ulusal) Panelist, Mide ve Özafagus Kanserlerinde Serum ve Dokuda A ve E Vitamini Düzeyleri, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 10-1996
(Ulusal) Panelist, Mide ve Özafagus Kanserinde Serum Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Helicobacter pylori, 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 11-1996
(Uluslararası) Panelist, Determination of Acyclovir by HPLC in Some Tissues of Rabbit, First European Congress of Pharmacology, 06-1995
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mehmet Berköz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2015 - 2021 23
Metin Yıldırım
Mersin Üniversitesi
2015 - 2020 19
Serap Yalın
Mersin Üniversitesi
2015 - 2020 17
Semiha Dede
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2000 - 2018 12
İdris Türel
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
1995 - 2018 12
Oruc Allahverdiyev
-
2017 - 2018 12
Haluk Testereci
Karadeniz Teknik Üniversitesi
1995 - 2003 11
Yeter Değer
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2000 - 2009 9
Süleyman Alemdar
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2002 - 2011 8
Sema Ağaoğlu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2002 - 2011 8
T Kahraman
-
1995 - 2001 8
Mustafa Alişarlı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2009 - 2011 7
Tahir KAHRAMAN
Pendik Veteriner Kontrol ve Arastirma Enstitüsü
1994 - 2022 7
H Testereci
-
1995 - 1999 6
Karzan Mahmood SAEED
-
2016 - 2022 6
Mk Türkdoğan
-
1996 - 1999 6
Haluk Testereci
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1994 - 2003 5
Evan Abdulkarim Mahmood
-
2017 - 2020 5
Nihat Mert
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2001 - 2005 4
Mustafa Serdar Değer
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2000 - 2002 4
Ali Erdinç Yalın
Mersin Üniversitesi
2015 - 2017 4
İbrahim Hakkı Yörük
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1996 - 2016 4
Fahri Bayıroğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
1997 - 2018 4
Musa Alkan
-
2000 - 2005 4
Ramazan Üstün
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2013 - 2018 3
Oruç Yunusoğlu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2019 - 2021 3
Recep Aslan
Afyon Kocatepe Üniversitesi
1997 - 2014 3
İlyas Tuncer
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
1996 3
Süleyman Alemdar
Yüzüncü Yil Üniversitesi
2009 - 2012 3
H Sağmanlıgil
-
1995 3
Karabük Üniversitesi
2023 - 2024 2
İsmail Meral
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
1997 - 2001 2
Ali Ertekin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1995 - 1998 2
Nurullah Özdemir
Namık Kemal Üniversitesi
2013 - 2016 2
Kamile Biçek
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2000 - 2001 2
Kürşad Türkdoğan
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
1996 - 2018 2
Dide Kılıçalp Kılınç
Adnan Menderes Üniversitesi
2009 2
Abdulbaki Aksakal
Adıyaman Üniversitesi
2017 2
İhsan Keleş
Erciyes Üniversitesi
2003 - 2005 2
Ekrem Algün
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1996 2
M Kürşat TÜRKDOĞAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1996 - 2002 2
Mustafa ALİŞARLI
Van YYÜ
2009 - 2012 2
Nevzat Akman
Van Yüzüncü Yıl Üni versitesi
2002 - 2003 2
Sema AĞAOĞLU
Van YYÜ
2009 - 2012 2
Şeyda Seçgin
Karabuk University
2022 2
A Ertekin
-
1995 2
Ali Ertekin
-
1994 - 1995 2
B Baydaş
-
1997 - 1998 2
F Bayıroğlu
-
1997 - 1998 2
Neslihan Ormancı
-
2000 - 2001 2
Oruç Allahverdiyev
-
2018 2
Shabnam Abbaszade
-
2017 - 2018 2
Zwain Nozad Shamsulddin
-
2017 - 2021 2
Ali Belge
Adnan Menderes Üniversitesi
2003 1
Mehmet Fatih Bozkurt
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2020 1
Mehmet Salih Kaya
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2018 1
Fatma Hüsniye Dilek
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
1997 1
Nurcan Dönmez
Selçuk Üniversitesi
2001 1
Nizamettin Günbatar
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2018 1
Hikmet Keleş
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2020 1
Hülya Özdemir
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1995 1
Hasan Aydın
Adıyaman Üniversitesi
2020 1
Mehmet Kazım Kara
Iğdır Üniversitesi
2003 1
Suat Ekin
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1998 1
Burhanettin Baydaş
Bingöl Üniversitesi
1997 1
Zabit Yener
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2001 1
Mustafa Cemek
Yıldız Teknik Üniversitesi
2000 1
Muhammet Faruk Yiğit
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2019 1
Ekrem Algün
-
1996 1
Alper Yalçın
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2020 1
Hasan Haluk Dülger
-
1998 1
E. Algun
Yüzüncü Yil Üniversitesi
1996 1
H. Testereci
Yüzüncü Yil Üniversitesi
1996 1
I. H. Yoruk
Yüzüncü Yil Üniversitesi
1996 1
I. Tuncer
Yüzüncü Yil Üniversitesi
1996 1
İbrahim H YÖRÜK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1996 1
İlyas TUNCER
Van Yüzüncü Yıl Üni versitesi
2003 1
Kazım KARA
Van Yüzüncü Yıl Üni versitesi
2003 1
M. K. Turkdogan
Yüzüncü Yil Üniversitesi
1996 1
M. Kürşat TÜRKDOĞAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2003 1
Mustafa Alişarli
Yüzüncü Yil Üniversitesi
2009 1
Sema Aǧaoǧlu
Yüzüncü Yil Üniversitesi
2009 1
Semiha Dede
Van Yuzuncu Yil University
2001 1
T. Kahraman
Yüzüncü Yil Üniversitesi
1996 1
Akman Nevzat
-
2003 1
Alkan Musa
-
2003 1
Allahverdiyev Oruç
-
2018 1
Aydın Evren
-
1995 1
Beşir Karayel
-
2021 1
E Akman
-
1999 1
E Algün
-
1996 1
E. Akman
-
1999 1
Emel Akman
-
1997 1
F.H. Dilek
-
1999 1
FH Dilek
-
1999 1
Gulala Ahmed Mohammed Shınkı
-
2017 1
Gulala Ahmed Mohammed Shinki
-
2017 1
Gulala Ahmet Mohammed Shinki
-
2017 1
H Dülger
-
1995 1
H Hekim
-
1998 1
Hülya Sağmanlıgil
-
1994 1
Hüsamettin Hekim
-
1998 1
İ Meral
-
1997 1
İ Türel
-
1995 1
İ Yörük
-
1995 1
İbrahim Yörük
-
1995 1
İdris Türel
-
1994 1
Karzan Saeed
-
2018 1
Km Saeed
-
2018 1
M Kürşad Turkdoğan
-
1996 1
M.K. Turkdogan
-
1999 1
Miroslav Krosniak
-
2021 1
Muhammet Faruk Yiğit
-
2016 1
Muhammet Furkan Yiğit
-
2018 1
Mustafa Cemek
-
2002 1
N Dönmez
-
2001 1
R Üstün
-
1998 1
S Dede
-
2001 1
S Değer
-
2001 1
S Ekin
-
1995 1
Sarab Hayder Weli Weli
-
2022 1
T Kahraman R Aslan
-
1997 1
Taraneh Oncel
-
2015 1
Taraneh Öncel
-
2016 1
Turdogan Kürşat
-
2003 1
Y Değer
-
2001 1
Yeter Değer
-
2001 1
Z Ağaoğlu
-
1998 1
Zwain Nozad Shamsulldin
-
2017 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
313.
55448 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
313.
39575 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
44.
887 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55448
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 39575
YÖKSİS Bilim Alanı Tıbbi Biyokimya 887
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 5 72 67 65 65 35 25 25 80 20
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 932 . 833 . 875 . 865 . 855 . 887 . 1006 . 907 . 763 . 313 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 932 . 833 . 875 . 865 . 855 . 887 . 1006 . 907 . 763 . 313 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 249 . 212 . 223 . 198 . 186 . 190 . 207 . 202 . 150 . 44 .
Toplam Yayın 1 5 14 7 2 2 2 3 2 1
Toplam Makale 0 2 0 2 2 2 1 1 0 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Toplam Bildiri 1 3 14 5 0 0 1 2 0 0
Makale (SCI) 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 1 2 13 5 0 0 1 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri