img

Doç. Dr. Taner ERSÖZ

  • İşletme Fakültesi
  • Aktüerya Bilimleri
  • Aktüerya ve Risk Yönetimi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
103
Atıf
101
h-index
6
Proje
12
Fikri Mülkiyet
1
WoS
Yayın
5
Atıf
3
h-index
1
Scopus
Yayın
4
Atıf
7
h-index
2
Google Scholar
Yayın
63
Atıf
418
h-index
13
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Biyoistatistik (Dr), 1994, 2000
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli), 1989, 1993
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1984, 1988
Araştırma Alanları
İşletme İstatistiği, Veri Analitiği, İş Analitiği
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Biyoistatistik (Dr), 1994, 2000
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli), 1989, 1993
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 1984, 1988
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 70, 2018
İngilizce, TOEFL CBT, 137, Diğer, 2000
Rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı, Ankara / TÜRKİYE, Türkiye, 01-01-2014, 31-01-2014
Konuşmalarım, Sabit Sermaye Tüketiminin Hesaplanması, Ankara / TÜRKİYE, Türkiye, 01-03-2013, 01-03-2013
Çalışma, IMF-Joint Vienna Institute, Vienna / VİYANA, 09-09-2013, 20-09-2013
Sertifika, IMF-Joint Vienna Institute, Vienna / AVUSTURYA, 09-09-2013, 20-09-2013
Çalışma, Quarterly National Accounts working group, Luxembourg / LUKSEMBURG, Luksemburg, 05-11-2012, 07-11-2012
Kurs, Introduction to National Accounts, Ankara / TÜRKİYE, Türkiye, 15-03-2011, 17-03-2011
Çalışma, National accounts study visit, Stockholm / İSVEÇ, İsveç, 26-10-2010, 28-10-2010
Seminer, Haber Bülteni Hazırlama Yöntem ve Teknikleri, Kastamonu / TÜRKİYE, Türkiye, 18-03-2010, 21-03-2010
Çalışma, Study visit to Sweeden Statistics Office, Stockholm / İSVEÇ, İsveç, 14-10-2009, 16-10-2009
Çalışma, Study visit on annual institutional sector accounts (household sector accounts), Lisboa / PORTEKİZ, Portekiz, 12-08-2009, 14-08-2009
Çalışma, Calculation of compensation of employees and estimation of mixed income, Bucharest / ROMANYA, Romanya, 28-09-2009, 30-09-2009
Kurs, ESTP Course Advanced National Accounts, Luksembourg / LUKSEMBURG, Luksemburg, 06-07-2009, 10-07-2009
Çalışma, Avrupa Birliği Eğitim Programlarının Uygulanması, Antalya / TÜRKİYE, Türkiye, 11-11-2008, 15-11-2008
Çalışma, Estimation of Operating Surplus, Prag / ÇEK CUMHURİYETİ, Çek Cumhuriyeti, 20-07-2008, 22-07-2008
Çalışma, Taxes on production and imports, Lisboa / PORTEKİZ, Portekiz, 22-08-2007, 24-08-2007
Çalışma, Employment data in National Accounts, Lisboa / PORTEKİZ, Portekiz, 26-02-2007, 01-03-2007
Çalıştay, Working Group on National Accounts, Luksembourg / LUKSEMBURG, Luksemburg, 22-11-2007, 23-11-2007
Çalışma, Taxes on production and import, Prag / ÇEK CUMHURİYETİ, Çek Cumhuriyeti, 26-07-2006, 29-07-2006
Değerlendirme, Screening Chapter 16 on Taxation, Brussels / BELÇİKA, Belçika, 11-07-2006, 12-07-2006
Değerlendirme, Chapter 16-Taxation, Brussels / BELÇİKA, Belçika, 06-06-2006, 07-06-2006
Çalışma, The integration of the available employment data in the national accounts, Wiesbaden / ALMANYA, 06-09-2006, 10-09-2006
Kurs, Training Course on National Accounts, Paris / FRANSA, 17-01-2005, 26-01-2005
Çalıştay, Eurostat meeting of the working group on unquoted shares, Luxembourg / LUKSEMBURG, Luksemburg, 19-02-2004, 20-02-2004
Çalıştay, Eurostat workshop on financial indicators, Warsaw / POLONYA, Polonya, 17-05-2004, 19-05-2004
Konuşmalarım, Ulusal Hesaplar Tanım Kavram ve Metotlar, Ankara / TÜRKİYE, 01-06-2002, 01-06-2002
Çalıştay, National Accounts Working Group, Amman / ÜRDÜN, Ürdün, 15-05-2000, 20-05-2000
Seminer, Microsoft Project 4.1 Complete, Ankara / TÜRKİYE, Türkiye, 01-01-2000, 31-01-2000
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Nicel Karar Yöntemleri İşletme İstatistiği
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Nicel Karar Yöntemleri Veri Analitiği
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Nicel Karar Yöntemleri İş Analitiği
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, The Unıversıty Of Pısa, Department Of Informatıon Engıneerıng, Informatıon Processıng Systems
2019-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Nicel Karar Yöntemleri, Türkiye
2019-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Nicel Karar Yöntemleri, Türkiye
2015-2016, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, University Of Florida, Warrıngton College Of Busıness, Department Of Informatıon Systems And Operatıons Management
2014-2019, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Türkiye
2017-2020, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2009-2012, Gelir Yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Takım Sorumlusu, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Türkiye
2006-2009, Gelir Hesapları Şube Müdürü, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Türkiye
1994-2006, Gelir Hesapları Şube Müdür Yardımcısı, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Türkiye
Ahmet Ümit Kanbur, Yüksek Lisans, Bütçe gelirlerini etkileyen faktörlerin risk analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ceylan Karataş, Yüksek Lisans, Trafik ve kasko müşteri eğilimleri ve trafik kazasını etkileyen faktörlerin veri madenciliği ile risk analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Muhammed Enes Sayın, Yüksek Lisans, Katılım bankalarında risk ve mali analiz yöntemlerinin uygulanması üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2022-2023, ARY329 Aktüeryal Yazılımlar, Lisans
2022-2023, MUH-OIS Olasılık ve İstatistik, Lisans
2022-2023, END433 Bilgisayar Destekli İstatistik, Lisans
2022-2023, END461 Sistem Tasarımı (II. Öğretim), Lisans
2022-2023, END461 Sistem Tasarımı (I. Öğretim), Lisans
2022-2023, ARY429 Korelasyon ve Regresyon, Lisans
2022-2023, ARY414 Güncel Finansal Sorunlar, Lisans
2022-2023, ARY344 Aktüeryal Risk Yönetimi, Lisans
2022-2023, END451 Risk Analizi ve Değerlendirmesi, Lisans
2022-2023, ARY798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2022-2023, ARY799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2022-2023, MUH-MİS Mühendislik İstatistiği, Lisans
2021-2022, BUS798 M. Sc. Field Of Specialization, Yüksek Lisans
2021-2022, BUS799 M. Sc. Thesis Research, Yüksek Lisans
2021-2022, END202 Mühendislik İstatistiği (Yaz Okulu), Lisans
2021-2022, END201 Olasılık ve İstatistik (Yaz Okulu), Lisans
2021-2022, END402 Bitirme Tezi (II.Öğretim), Lisans
2021-2022, END402 Bitirme Tezi (I.Öğretim), Lisans
2021-2022, ARY344 Aktüeryal Risk Yönetimi, Lisans
2021-2022, ARY414 Güncel Finansal Sorunlar, Lisans
2021-2022, END202 Mühendislik İstatistiği (II.Öğretim), Lisans
2021-2022, END202 Mühendislik İstatistiği (I.Öğretim), Lisans
2021-2022, END451 Risk Analizi ve Değerlendirmesi (II.Öğretim), Lisans
2021-2022, END451 Risk Analizi ve Değerlendirmesi (I.Öğretim), Lisans
2021-2022, END433 Bilgisayar Destekli İstatistik (II.Öğretim), Lisans
2021-2022, END433 Bilgisayar Destekli İstatistik (I.Öğretim), Lisans
2021-2022, END201 Olasılık ve İstatistik (I.Öğretim) (B Şubesi), Lisans
2021-2022, END201 Olasılık ve İstatistik (II.Öğretim), Lisans
2021-2022, END201 Olasılık ve İstatistik (I.Öğretim) (A Şubesi), Lisans
2021-2022, ARY429 Korelasyon ve Regresyon, Lisans
2021-2022, ARY799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2021-2022, ARY797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2021-2022, ARY798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2021-2022, END461 Sistem Tasarımı (II.Öğretim), Lisans
2021-2022, END461 Sistem Tasarımı (I.Öğretim), Lisans
2021-2022, İŞL799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2021-2022, İŞL798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2020-2021, ENM357 Risk Yönetimi (Yaz Okulu), Lisans
2020-2021, END202 Mühendislik İstatistiği (Yaz Okulu), Lisans
2020-2021, END201 Olasılık ve İstatistik (Yaz Okulu) (B Şubesi), Lisans
2020-2021, END201 Olasılık ve İstatistik (Yaz Okulu) (A Şubesi), Lisans
2020-2021, ARY344 Aktüeryal Risk Yönetimi, Lisans
2020-2021, ARY799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020-2021, ARY798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2020-2021, ARY797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2020-2021, ARY711 Finansal Türev Ürünler, Yüksek Lisans
2020-2021, OMD307 Olasılık ve İstatistik (II.Öğretim), Lisans
2020-2021, OMD307 Olasılık ve İstatistik (I.Öğretim), Lisans
2020-2021, CEC307 Probability and Statistics (II.Öğretim), Lisans
2020-2021, CEC307 Probability and Statistics (I.Öğretim), Lisans
2020-2021, CEC205 Probabilty and Statistics (II.Öğretim), Lisans
2020-2021, CEC205 Probabilty and Statistics (I.Öğretim), Lisans
2020-2021, ARY429 Korelasyon ve Regresyon, Lisans
2019-2020, ENM219 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik - I (Yaz Okulu), Lisans
2019-2020, END201 Olasılık ve İstatistik (Yaz Okulu), Lisans
2019-2020, ENM214 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik - II (Yaz Okulu), Lisans
2019-2020, ENM357 Risk Yönetimi (Yaz Okulu), Lisans
2019-2020, CEC205 Probability and Statistics (Yaz Okulu), Lisans
2019-2020, CAL286 Probability and Statistics (100 İng.) (Yaz Okulu), Lisans
2019-2020, ARY799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2019-2020, DKY715 Doğal Kaynaklarda Risk Değerlendirme Yöntemleri, Yüksek Lisans
2019-2020, ARY711 Finansal Türev Ürünler (Güz Dönemi), Yüksek Lisans
2019-2020, ARY711 Finansal Türev Ürünler (Bahar Dönemi), Yüksek Lisans
2019-2020, CAL286 Probability and Statistics (30) (II.Öğretim), Lisans
2019-2020, CAL286 Probability and Statistics (30) (I.Öğretim), Lisans
2019-2020, CAL286 Probability and Statistics (100 İng.), Lisans
2019-2020, ARY302 Risk Yönetimi, Lisans
2019-2020, CEC205 Probability and Statistics, Lisans
2019-2020, ENM401 Sistem Tasarımı (II.Öğretim), Lisans
2019-2020, ENM401 Sistem Tasarımı (I.Öğretim), Lisans
2019-2020, ENM400 Bitirme Tezi (II.Öğretim), Lisans
2019-2020, ENM400 Bitirme Tezi (I.Öğretim), Lisans
2019-2020, ENM459 Bilgi Yönetimi (II.Öğretim), Lisans
2019-2020, ENM459 Bilgi Yönetimi (I.Öğretim), Lisans
2019-2020, ENM357 Risk Yönetimi (II.Öğretim), Lisans
2019-2020, ENM357 Risk Yönetimi (I.Öğretim), Lisans
2019-2020, ARY411 Korelasyon ve Regresyon, Lisans
2019-2020, ARY301 Aktüerya Yazılımları, Lisans
2019-2020, ARY219 Akademik İngilizce, Lisans
2018-2019, ENM459 Bilgi Yönetim (II:Öğretim), Lisans
2018-2019, ENM459 Bilgi Yönetim (I:Öğretim), Lisans
2018-2019, ENM 357 Risk Yönetimi (Uzaktan Eğitim), Lisans
2018-2019, ENM 357 Risk Yönetimi (II.Öğretim), Lisans
2018-2019, ENM 357 Risk Yönetimi (I.Öğretim), Lisans
2018-2019, ENM400 Sistem Tasarımı (II.Öğretim), Lisans
2018-2019, ENM116 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri (Uzaktan Eğitim), Lisans
2018-2019, ENM116 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri (II.Öğretim), Lisans
2018-2019, ENM116 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri (I.Öğretim), Lisans
2018-2019, CAL286 Probability and Statistics (II. Öğretim 30 İng.), Lisans
2018-2019, CAL286 Probability and Statistics (I. Öğretim 30 İng.), Lisans
2018-2019, CAL286 Probability and Statistics (100 İng.), Lisans
2018-2019, ARY302 Risk Yönetimi, Lisans
2018-2019, ARY411 Regresyon Korelasyon, Lisans
2018-2019, ARY301 Aktüerya Yazılımları, Lisans
2018-2019, ARY219 Akademik İngilizce (II.Öğretim), Lisans
2018-2019, ARY219 Akademik İngilizce (I:Öğretim), Lisans
2018-2019, DKY798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2018-2019, DKY797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2018-2019, DKY715 Doğal Kaynaklarda Risk Değerlendirme Yöntemleri, Yüksek Lisans
2018-2019, ENM722 Bilgi Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, ARY797 Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2018-2019, ARY711 Finansal Türev Ürünler (Bahar Dönemi), Yüksek Lisans
2018-2019, ARY799 Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2018-2019, ARY798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2018-2019, ARY711 Finansal Türev Ürünler (Güz Dönemi), Yüksek Lisans
2018-2019, ENM459 Bilgi Yönetim (Uzaktan Eğitim), Lisans
2017-2018, CAL286 Probability and Statistics (30 İng), Lisans
2017-2018, ARY102 Sigortacılığın Temelleri (II.Öğretim), Lisans
2017-2018, ARY102 Sigortacılığın Temelleri (I.Öğretim), Lisans
2017-2018, ENM116 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri (I.Öğretim), Lisans
2017-2018, ENM116 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri (Uzaktan Eğitim), Lisans
2017-2018, ENM116 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri (II.Öğretim), Lisans
2017-2018, ENM377 Bilgisayar Destekli İstatistik (I.Öğretim), Lisans
2017-2018, ENM401 Sistem Tasarımı (Uzaktan Eğitim), Lisans
2017-2018, ENM401 Sistem Tasarımı (II.Öğretim), Lisans
2017-2018, ULM203 Uygulamalı İstatistik Yöntemler, Lisans
2017-2018, ARY406 Aktüerya Uygulamaları, Lisans
2017-2018, INM205 İstatistik (II.Öğretim), Lisans
2017-2018, UIS313 Risk Yönetimi (II.Öğretim), Lisans
2017-2018, CAL286 Probability and Statistics (30) (II.Öğretim), Lisans
2017-2018, CAL286 Probability and Statistics (30) (I.Öğretim), Lisans
2017-2018, CAL286 Probability and Statistics (II.Öğretim), Lisans
2017-2018, CAL 286 Probability and Statistics (I.Öğretim), Lisans
2017-2018, ARY302 Risk Yönetimi, Lisans
2017-2018, ENM400 Bitirme Tezi (Uzaktan Eğitim), Lisans
2017-2018, ENM400 Bitirme Tezi (II.Öğretim), Lisans
2017-2018, ENM400 Bitirme Tezi (I.Öğretim), Lisans
2017-2018, ENM377 Bilgisayar Destekli İstatistik (Uzaktan Eğitim), Lisans
2017-2018, ENM377 Bilgisayar Destekli İstatistik (II.Öğretim), Lisans
2017-2018, ENM361 Kontrol Sistemleri (Uzaktan Eğitim), Lisans
2017-2018, ENM361 Kontrol Sistemleri (II.Öğretim), Lisans
2017-2018, ARY102 Sigortacılığın Temelleri (II.Öğretim), Lisans
2017-2018, ARY102 Sigortacılığın Temelleri (I.Öğretim), Lisans
2017-2018, ENM401 Sistem Tasarımı (I.Öğretim), Lisans
2017-2018, ENM714 Bilgi Yönetimi, Yüksek Lisans
2017-2018, ENM717 Tehlike Değerlendirme Metodları, Yüksek Lisans
2017-2018, ENM361 Kontrol Sistemleri (I.Öğretim), Lisans
2017-2018, TBT 183 Temel Bilgisayar Teknolojileri, Lisans
2017-2018, UIS313 Risk Yönetimi (I.Öğretim), Lisans
2017-2018, INM205 İstatistik (I.Öğretim), Lisans
2017-2018, ULM203 Uygulamalı İstatistik Yöntemler, Lisans
2017-2018, ENM357 Risk Yönetimi, Lisans
2017-2018, ARY301 Aktüerya Yazılımları, Lisans
2017-2018, ARY405 Aktüerya Uygulamaları, Lisans
2016-2017, ENM459 Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim), Lisans
2016-2017, ENM459 Bilgi Yönetimi (II.Öğretim), Lisans
2016-2017, ENM401 Sistem Tasarımı (Uzaktan Eğitim), Lisans
2016-2017, ENM400 Bitirme Tezi (Uzaktan Eğitim), Lisans
2016-2017, ENM400 Bitirme Tezi (II.Öğretim), Lisans
2016-2017, INM205 İstatistik (II.Öğretim), Lisans
2016-2017, ENM401 Sistem Tasarımı (II.Öğretim), Lisans
2016-2017, ENM252 Endüstriyel Ekonomi (Uzaktan Eğitim), Lisans
2016-2017, ENM252 Endüstriyel Ekonomi (II.Öğretim), Lisans
2016-2017, UIS206 Araştırma Yöntemleri (II.Öğretim), Lisans
2016-2017, ENM361 Kontrol Sistemleri (Uzaktan Eğitim), Lisans
2016-2017, ENM361 Kontrol Sistemleri (II.Öğretim), Lisans
2016-2017, ENM116 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri (Uzaktan Eğitim), Lisans
2016-2017, ENM116 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri (II.Öğretim), Lisans
2016-2017, TBT183 Temel Bilgisayar Teknolojileri, Lisans
2016-2017, UIS206 Araştırma Yöntemleri (I.Öğretim), Lisans
2016-2017, ARY302 Risk Yönetimi, Lisans
2016-2017, ARY102 Sigortacılığın Temelleri, Lisans
2016-2017, ENM459 Bilgi Yönetimi (I.Öğretim), Lisans
2016-2017, INM205 İstatistik (I.Öğretim), Lisans
2016-2017, CAL286 Probablity and Statistics, Lisans
2016-2017, ENM361 Kontrol Sistemleri (I.Öğretim), Lisans
2016-2017, ENM401 Sistem Tasarımı (I.Öğretim), Lisans
2016-2017, ENM400 Bitirme Tezi (I.Öğretim), Lisans
2016-2017, TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri, Lisans
2016-2017, ENM252 Endüstriyel Ekonomi (I.Öğretim), Lisans
2016-2017, ENM116 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri (I.Öğretim), Lisans
2015-2016, ENM370 Elektronik Tablolar, Lisans
2015-2016, TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri, Lisans
2015-2016, ENM400 Bitirme Tezi, Lisans
2015-2016, ENM401 Sistem Tasarımı, Lisans
2015-2016, ENM357 Risk Yönetimi, Lisans
2015-2016, ENM459 Bilgi Yönetimi, Lisans
2015-2016, CAL286 Probability and Statistics (I.Öğretim), Lisans
2015-2016, ENM116 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri, Lisans
2015-2016, ENM252 Endüstriyel Ekonomi, Lisans
2015-2016, CAL286 Probability and Statistics (II.Öğretim), Lisans
2014-2015, ENM400 Bitirme Tezi, Lisans
2014-2015, ENM401 Sistem Tasarımı, Lisans
2014-2015, ULM203 Uygulamalı İstatistik Yöntemler, Lisans
2014-2015, TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri, Lisans
2014-2015, INM205 Mühendislik İstatistiği, Lisans
2014-2015, ENM357 Risk Yönetimi, Lisans
2014-2015, ENM459 Bilgi Yönetimi, Lisans
2013-2014, ENM401 Sistem Tasarımı, Lisans
2013-2014, INM205 Mühendislik İstatistiği, Lisans
2013-2014, ENM370 Elektronik Tablo Uygulamaları, Lisans
2013-2014, ENM116 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri, Lisans
2013-2014, ENM252 Endüstriyel Ekonomi, Lisans
Kayıt Yok
Aygünsan Demir Çelik İşletmesi Çalışan Risk Algı Araştırması (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2021-2021
Estimation of Corrugated Board Box Price Changes in the Food Industry (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Arastırma Projeleri Destekleme Programı (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Danışman , 2018-2018
KARDEMİR Toplumsal Algı Araştırması (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Proje Koordinatörü , 2018-2018
KİBAR Dış Ticaret A..Ş. nde Üretim Hatalarından Kaynaklı İade Nedenlerinin Veri Madenciliği ile Araştırılması (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Danışman , 2018-2019
Qualitative Data Analysis for Health Care Services (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Arastırma Programı Destekleme Programı (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Danışman , 2017-2018
Risk Profile Determination of Bank Client: Implementation of Data Mining (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
IPA MBP 2011 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Programı Çok Kullanıcılı Program Projesi (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2012-2014
Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı İkinci Aşaması (TİSG II) (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2007-2009
Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı İkinci Aşaması (TİSG II) (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2006-2008
Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Birinci Aşaması (TİSG I) (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Yürütücü , 2003-2007
(2019) Risksiz Bölge, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları
Ersöz, T., Ersöz, F., Bedir, E. (2023) "PREDICTIVE ANALYTICS IN HUMAN RESOURCES USING MACHINE LEARNING AND DATA MINING", International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 7 (2) pp. 601-612 [TR Dizin] Link      
Ersöz, T., Bayrak, G. (2023) "INVESTIGATION OF POSSIBLE EARTHQUAKE RISK IN DISTRICTS OF ISTANBUL USING THE FINE-KINNEY METHOD", International Journal of Sustainable Engineering and Technology, 7 (2) Link    
Ersöz, T., Güven, İ., Ersöz, F. (2022) "Defective products management in a furniture production company: A data mining approach", Appl. Stochastic Models Bus Ind., (0) pp. 1-14 [SCI Expanded] Link DOI       
Ersöz, T., Ersöz, F. (2022) "DATA MINING AND MACHINE LEARNING APPROACHES IN DATA SCIENCE: PREDICTIVE MODELING OF TRAFFIC ACCIDENT CAUSES", ULUSLARARASI 3B YAZICI TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL ENDÜSTRİ, 6 (3) pp. 530-539 [TR Dizin] Link      
Ersöz, T., Bulut, B. (2021) "RISK PERCEPTION AND DATA MINING IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY", International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 5 (2) pp. 313-325 [TR Dizin] Link DOI      
Ersöz, T., Zahhor, H., Ersöz, F. (2021) "FABRIC AND PRODUCTION DEFECT DETECTION IN THE APPAREL INDUSTRY USING DATA MINING ALGORITHMS", International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 5 (3) pp. 742-757 [TR Dizin] Link DOI      
Ersöz, T., Sarız, K., Ersöz, F. (2020) "Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (1) pp. 801-806 [TR Dizin] Link      
Gizem, K., Ersöz, T., Ersöz, F. (2019) "Investigation of the Alcohol Usage Habits of University Students byLogistic Regression Analysis", Karabük University Journal of Institute of Social Sciences, 9 (1) pp. 278-292 Link    
Ersöz, T. (2019) "Bankacılık Sektöründe Verilerde Ölçüm Hatası Olması DurumundaRegresyon Modellerinin Tahmin Edilmesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1) pp. 1-20 [TR Dizin] Link    
Ersöz, F., Kıncı, C.H., Ersöz, T. (2018) "A Model Proposal for Course Selection with the Fuzzy Moora Approach", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (14) pp. 366-377 [TR Dizin] Link DOI     
Ersöz, T., Ertuğrul, O. (2018) "Estimation of the Repeatability of Holstein Milk Yields via Various Statistical Methods", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35 (3) pp. 75-84 [TR Dizin] Link     
Ersöz, T., Öztür, E., Gürel, E. (2018) "Demir Çelik Sektöründe Toplam Verimli Bakım Uygulaması", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 11 (18) pp. 447-458 Link DOI      
Ersöz, F., Ersöz, T., Soydan, M. (2018) "Research on Factors Affecting Real Estate Values By Data Mining", Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, 6 (1) pp. 220-239 Link DOI     
Ersöz, T., Ersöz, F., Merdın, D. (2018) "Performance Measurement in Business Management with Information Technologies", Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, 6 (1) pp. 272-284 Link DOI  
Ersöz, F., Merdin, D., Ersöz, T. (2018) "Research of Industry 4.0 awareness: a case study of Turkey", Economics and Business, (0) pp. 247-263 Link     
Ersöz, F., Ersöz, T., Güler, E. (2017) "Knowledge Discovery and Data Mining Techniques in Textile Industry", International Journal of Computer and Information Engineering, 11 (7) pp. 929-933 Link    
Ersöz, T., Toktamış, Ö. (2017) "Açıklayıcı Değişkenlerde Hata Olması Durumunda Regresyon Modellerinin İncelenmesi", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 33 (3) pp. 102-120 [TR Dizin] Link   
Ersöz, T., Özseven, T., Ersöz, F. (2017) "Tüketicilerin Cep Telefonu Tercihlerinin Karar Ağacı ile Modellenmesi", Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 8 (19) [TR Dizin] Link DOI   
Ersöz, F., Merdin, D., Ersöz, T. (2017) "An Evaluation of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 Standard Changes in Quality Management System", International Journal of Economics and Management Engineering, 11 (7) pp. 1-7 Link  
Uysal, F.N., Ersöz, T., Ersöz, F. (2017) "Türkiye’deki İllerin Yaşam Endeksinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle İncelenmesi", Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD), 9 (1)  
Ersöz, T., Ersöz, F. (2017) "Qualitative Data Analysis for Health Care Services", International Journal of Computer and Information Engineering, 11 (7) Link  
Ersöz, F., Ersöz, T., Bayraktar, T. (2016) "Electricity Generation from Renewables and Targets: An Application of Multivariate Statistical Techniques", World Academy of Science, Engineering and Technology (Waset), 10 (6) pp. 330-336 Link    
Ersöz, F., Ersöz, T., Erkmen, İ. (2016) "Dünyada ve Türkiye’de Ham Çelik Üretimine Bakış", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü, 32 (2) pp. 1-12 [TR Dizin] Link   
Keskin, T.E., Kaçaroğlu, F., Ersöz, T., Düğenci, M. (2016) "Statistical Analysis of Water Discharging from Rocks of Different Origin: A Case Study from Turkey", Environmental Earth Sciences, 75 (4) [SCI] Link DOI       
Ersöz, F., Ersöz, T., Konuşkan, Ö. (2016) "Belirsizlikle Başa Çıkmada Etkili olan Kriterlerin Araştırılması: Bir Üniversite Uygulaması", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (3) pp. 215-232 [TR Dizin] Link  
Ersöz, T., Ersöz, F., Özbilge, Ş. (2016) "Determination of the Banks Customer Risk Profile Data Mining Applications", World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), 3 (6) pp. 2162-2166 Link    
Özseven, T., Ersöz, T. (2016) "E-Ticaret Verilerinin Müşteri Profili Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12 (28) pp. 85-98 [TR Dizin]     
Ersöz, F., Bayraktar, T., Ersöz, T. (2016) "Dünyada ve Türkiye’de İnovasyon Göstergelerinin Analizi", Yeni Türkiye, (89) pp. 281-287  
Ersöz, F., Ersöz, T., Kıvrak, Ö., Kardeş, S. (2016) "Kuzey Anadolu Fay Hattı Üzerinde Yer Alan Karabük İli ve Çevresinde Meydana Gelen Depremlerin Veri Madenciliği ve İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi", The Journal of International Social Research, 9 (47) pp. 353-363 Link  
Ersöz, T., Türkoğlu, M.N., Ersöz, F. (2015) "Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi ile Analizi", Yer Altı Kaynakları Dergisi, (8) pp. 1-14 Link  
Ünver, M., Dizdar, E.N., Ersöz, T. (2015) "Türkiye’deki İş Kazalarının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Yardımıyla İstatistiksel Olarak İncelenmesi", İş Güvenliği ve Hekimliği Dergisi, 2 (1) pp. 18-25  
Ersöz, T., Özseven, T. (2015) "KOBİ’lerin Finansal Sorunlarını Etkileyen Faktörlerin CRT Karar Ağacı ile Modellenmesi", AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1) pp. 1-20 [TR Dizin] Link      
Ersöz, T., Düğenci, M., Ünver, M., Eyiol, B. (2015) "Demir Çelik Sektörüne Genel Bir Bakış ve Beş Milyon Ton Üstü Demir Çelik İhracatı Yapan Ülkelerin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2) pp. 75-90 Link DOI    
Ersöz, T., Elitaş, M.N.T., Ersöz, F. (2015) "OECD Ülkelerinde Biyokütle Enerji Üretiminin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İncelenmesi", Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV), 8 (3) pp. 1-11 [TR Dizin] Link  
Kabak, B., Karanfilci, M., Ersöz, T., Kabak, M. (2015) "Analysis of Sports Injuries Related with Shooting", The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, (0) [SCI Expanded] Link        
Ersöz, F., Ersöz, T. (2015) "Yurtdışı Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi ABD Deneyimi", Yeniden İmece, (49) pp. 43-47  
Ünver, M., Dizdar, E.N., Ersöz, T. (2015) "Türkiye’deki İş Kazalarının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Yardımıyla İstatistiksel Olarak İncelenmesi", İş Güvenliği ve Hekimliği Dergisi, 2 (1) pp. 18-25  
Yavaş, M., Ersöz, T., Kabak, M., Ersöz, F. (2014) "Otomobil Seçimine Çok Kriterli Yaklaşım Önerisi", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2 (4) pp. 110-118  
Parmaksız, A., Ersöz, T., Özseven, T., Ersöz, F. (2013) "Çalışanların İş Memnuniyeti, İş Stresi ve Ergonomik Koşullarının Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (8) pp. 82-99  
Çubukcuoğlu, B., Ersöz, T., Düğenci, M., Özseven, T. (2013) "OECD Ülkeleri için Genişbant Abone Sayısını Etkileyen Faktörlerin Çoklu Regresyon Modeli ile Analizi", T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 8 (2) [TR Dizin]    
Bulum, A.Z., Ersöz, F., Ersöz, T. (2013) "Dünya Ticaret Örgütü WTO Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine bir Çalışma", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2) pp. 153-165     
Ersöz, T. (2022) "Türkiye’deki İllerin Fine-Kinney Risk Analizi Yöntemiyle Suç Analizi ve Haritalanması", 1. Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu , Antalya, Türkiye, (Ekim 2022
Ersöz, T., Tenbeli, R., Ersöz, F. (2021) "Visual Analysis of Turkey's Textile Sector with Gephi Complex Network", IMSS'21 , Sakarya, Türkiye, (Haziran 2021  
Ersöz, T., Sarız, K., Ersöz, F. (2019) "Lean Production in Iron and Steel Production Line", International Data Science Engineering Symposium , (pp. 303-304), Karabük, Türkiye, (Aralık 2019
Ersöz, T., Cebesoy, B. (2019) "Analysis of Non-Risked Provinces Unemployment And Traffic Accidents", International Data Science Engineering Symposium , (pp. 96), Karabük, Türkiye, (Aralık 2019
Kanbur, A.Ü., Ersöz, T., Torun, Ö. (2019) "Sektörlere Göre Kredi Kullanımlarının Takibe Düşme Değerleri Üzerinden Analizi", I.ULUSAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ , (pp. 148-155), Karabük, Türkiye, (Haziran 2019
Ersöz, T. (2019) "Risksiz Bölge", 4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2019 , (pp. 742-749), Antalya, Türkiye, (Ekim 2019 
Odabaş, S., Ersöz, T. (2019) "Demand Estimation of Wood Quantity Used in Wood Industries", International Data Science Engineering Symposium , (pp. 288-299), Karabük, Türkiye, (Aralık 2019
Karabulut, D., Ersöz, T. (2019) "Data Analytics and Importance in Health Sector", International Data Science Engineering Symposium (IDSES’xx19) , (pp. 111-123), Karabük, Türkiye, (Aralık 2019
Ersöz, T., Kaleli, N., Atıcı, B. (2019) "Çalışanların İş Yerindeki Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", International Data Science Engineering Symposium (IDSES’xx19 219) , Karabük, (Haziran 2019
Ersöz, T., Ersöz, F., Merdin, D. (2018) "Performance Measurement in Business Management with Information Technologies", 59th International Scientific Conference of RTU Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2018) , Riga, Letonya, (Ekim 2018   
Ersöz, F., Ersöz, T., Soydan, M. (2018) "Research on Factors Affecting Real Estate Values By Data Mining (Bu bildiri makale olarak yayınlamıştır. Beyannamede puanlamaya dahil edilmemiştir).", 59th International Scientific Conference of RTU on Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship , Riga, Letonya, (Ekim 2018
Ersöz, F., Ersöz, T., Merdin, D. (2018) "Research of Industry 4.0 Awareness: A Case Study in Turkey (Bu bildiri makale olarak yayınlamıştır. Beyannamede puanlamaya dahil edilmemiştir).", 59th International Scientific Conference of RTU on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2018) , Riga, Letonya, (Ekim 2018
Merdin, D., Ersöz, T., Çelik, F.G., Ersöz, F. (2018) "Mobilya İşletmesinde Süreç İyileştirme: Simülasyon Çalışması", 3rd International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry 2018 , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018  
Özdemir, H., Ersöz, F., Uysal, A.O., Ersöz, T. (2018) "Montaj Hattı Analizi ve Dengeleme Çalışması: Beyaz Eşya Sektörü Benzetim Uygulaması", 3rd International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry 2018 , Antalya, Türkiye, (Nisan 2018  
Ersöz, F., Ersöz, T., Artuç, B. (2018) "A General Overview on Industry 4.0 and Society 5.0: A Case Study of Awareness of Industry 4.0", 12th NCM Coferences , (pp. 120-130), Ankara, (Aralık 2018  
Kıvrak, Ö., Ersöz, T., Ersöz, F. (2018) "Karabük İlinde Deprem Farkındalığının Öğrenciler Üzerindeki Etkisini Belirlemek Amacıyla Geliştirilen Ölçeğin Güvenirlilik ve Geçerlilik Çalışması", 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi , Gümüşhane, Türkiye, (Kasım 2018 
Kıvrak, Ö., Ersöz, F., Ersöz, T. (2018) "Karabük İlinde Deprem Farkındalığına Yönelik Deprem Eğitiminin Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması", 1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi , Gümüşhane, Türkiye, (Kasım 2018 
Ersöz, T. (2018) "Bir Demir-Çelik İşletmesinde Çelik Çubuklarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", II. International Conference on Awareness Proceedings , Çanakkale, (Aralık 2018
Ersöz, T. (2018) "Havayolu İşletmelerinde Hizmet Memnuniyeti Araştırması", II. International Conference on Awareness , Çanakkale, (Aralık 2018
Ersöz, F., Ersöz, T., Peker, H. (2018) "Process Improvement in Furniture Manufacturing: A Case Study", 59th International Scientific Conference on Information Technology and Management Science , Riga, Letonya, (Kasım 2018     
Ersöz, T., Ersöz, F. (2018) "Termik Santralde Farklı Kömür Kullanımı ile Ortaya Çıkan Zararlı Gazların İstatistiksel Olarak Araştırılması", II. International Conference on Awareness , Çanakkale, (Aralık 2018 
Ersöz, T., Ersöz, F. (2018) "Information Discovery with Financial Data Mining", 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies , (pp. 17-22), Ankara, Türkiye, (Ekim 2018 
Ersöz, T., Ersöz, F., Merdin, D. (2018) "PERFORMANCE MEASUREMENT IN BUSINESS MANAGEMENT WITH INFORMATION TECHNOLOGIES", 59th International Scientific Conference of RTU , (Ekim 2018
Ersöz, F., Merdin, D., Ersöz, T. (2018) "RESEARCH OF INDUSTRY 4.0 AWARENESS: A CASE STUDY IN TURKEY", 59th International Scientific Conference of RTU , (Ekim 2018
Ersöz, F., Ersöz, T., Soydan, M. (2018) "RESEARCH ON FACTORS AFFECTING REAL ESTATE VALUES BY DATA MINING", 59th International Scientific Conference of RTU , (Ekim 2018 
Ersöz, T., Alanlar, E. (2018) "Estimation of Corrugated Board Box Price Changes in the Food Industry", 59th International Scientific Conference of RTU on Scientific Conference on Economics andEntrepeneurship , Riga, Letonya, (Ekim 2018   
Ersöz, F., Merdin, D., Ersöz, T. (2017) "An Evaluation of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 Standard Changes in Quality Management System", ICITA 2017 : International Conference on Information Technology and Applications , Stockholm, (Temmuz 2017 
Ersöz, T., Ersöz, F. (2017) "Qualitative Data Analysis for Health Care Services", ICITA 2017 : International Conference on Information Technology and Applications , Stockholm, İsveç, (Temmuz 2017  
Ersöz, F., Uysal, F., Ersöz, T. (2017) "Türkiye’deki İllerin Yaşam Endeksinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle İncelenmesi", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO-2017) , Adana, Türkiye, (Mayıs 2017  
Ersöz, F., Sevgilice, Ö., Ersöz, T. (2017) "İnşaat Malzemesi Lojistiğinde Benzetim ve Modelleme Yaklaşımı: Bir Uygulama", XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017 , Trabzon, (Ekim 2017 
Tabak, G., Ersöz, F., Ersöz, T. (2017) "Terazi İmalatı Yapan Bir Fabrikada Montaj Hattı Dengeleme Çalışması", XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017 , Trabzon, Türkiye, (Ekim 2017 
Yılmaz, F., Ersöz, T. (2017) "Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama", International Symposium on Multidiciplinary Studies and Innovative Technologies , Tokat, Türkiye, (Kasım 2017 
Ersöz, T., Altan, D., Ersöz, F. (2017) "Karabük İli Trafik Kazalarında Risk Analizi ve Veri Madenciliği Uygulaması", 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi (USAK2017) , Karabük, Türkiye, (Eylül 2017
Tozak, Y., Ersöz, T., Ersöz, F. (2017) "Demir – Çelik Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Veri Madenciliiği Kullanarak Analizi", 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi (USAK2017) , Karabük, Türkiye, (Eylül 2017  
Özcan, O., Ersöz, T. (2017) "Emlak Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bir Tahmin Modellemesi", International Symposium on Industry 4.0 and Applications , Karabük, Türkiye, (Ekim 2017 
Ersöz, T., Ersöz, F. (2017) "Qualitative Data Analysis for Health Care Services", ICITA 2017 : 19th International Conference on Information Technology and Applications , (Temmuz 2017
Ersöz, F., Merdin, D., Ersöz, T. (2017) "An Evaluation of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 Standard Changes in Quality Management System", ICITA 2017 : 19th International Conference on Information Technology and Applications , (Temmuz 2017
Ersöz, F., Bayraktar, T., Ersöz, T. (2016) "Dünyada ve Türkiye’de İnovasyon Göstergelerinin Analizi", International Conference on Science anf Technology , Ankara, Türkiye, (Ekim 2016 
Ersöz, T., Ersöz, F., Özbilge, Ş. (2016) "Determination of the Bank’s Customer Risk Profile: Data Mining Applications", ICKEDM 2016 : International Conference on Knowledge Engineering and Data Mining , Copenhagen, (Haziran 2016
Ersöz, F., Ersöz, T., Bayraktar, T. (2016) "Electricity Generation from Renewables and Targets an Application of Multivariate Statistical Tecniques (Bu bildiri makale olarak yayınlamıştır. Beyannamede puanlamaya dahil edilmemiştir).", World of Acemedy of Science, Engineering and Technology , (Haziran 2016
Ersöz, F., Ersöz, T., Eser, İ., Bayrakdar, M. (2016) "With Data Minining Applications in Forest Fire Investigation of the Variables Effecting the Fighting Time", EYİ 2016 , (pp. 1114-1129), Sivas, Türkiye, (Aralık 2016
Ersöz, F., Ersöz, T., Bayraktar, T. (2016) "Electricity Generation from Renewables and Targets: An Application of Multivariate Statistical Techniques", ICKEDM 2016 : International Conference on Knowledge Engineering and Data Mining , Copenhagen, Danimarka, (Haziran 2016
Ersöz, F., Ersöz, T., Eser, İ., Bayraktar, M. (2016) "Veri Madenciliği Uygulaması ile Orman Yangınlarında Söndürme Süresini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi", EYİ2016 , (pp. 114-1129), Sivas, Türkiye, (Aralık 2016 
Keskin, T.E., Kaçaroğlu, F., Ersöz, T., Düğenci, M. (2015) "Hydrogeochemistry and statistical analysis of water discharging from rocks of different origin a case study from Sivas Karabük and Bartın Turkey", The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium , (Eylül 2015
Ersöz, T., Deniz, M., Ersöz, F. (2015) "Veri Madenciliği Yöntemi ile Memnuniyet Algısının Araştırılması", ISITES 2015 , Valencia, İspanya, (Haziran 2015
Ersöz, T., Merdin, D., Ersöz, F. (2015) "Veri Madenciliği Yöntemi ile Memnuniyet Algısının Araştırılması", ISITES 2015 Valencia-SPAIN , Valencia, İspanya, (Haziran 2015
Yavaş, M., Ersöz, T., Kabak, M., Ersöz, F. (2014) "Proposal for Multi-Criteria Approach to Automobile Selection(Bu bildiri Türkçe makale olarak yayınlanmıştır. Beyannamede puanlamaya dahil edilmemiştir.)", ISITES2014 , (pp. 2060-2069), Karabük, Türkiye, (Haziran 2014 
Güler, E., Ersöz, T., Ersöz, F. (2014) "Applying Data Mining Technique to Sales Forecast", The International Conference on OR for Development (ICORD) , (Temmuz 2014  
Yavaş, M., Ersöz, T., Kabak, M., Ersöz, F. (2014) "Proposal for Multi Criteria Approach to Automobile Selection", 2nd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering and Science , (pp. 2060-2069), Karabük, (Haziran 2014
Güler, E., Ersöz, T., Ersöz, F. (2014) "Applying Data Mining Technique to Sales Forecast", The International Conference on OR for Development (ICORD) , (Eylül 2014
Ünver, M., Ersöz, T. (2013) "The Regression Model of the Labor Productivity in Turkish Railway Systems", 2nd International Symposium on Railway Systems Engineering (Iserse’13), , (pp. 316-321), Karabük, Türkiye, (Ekim 2013 
Ünver, M., Ersöz, T. (2013) "THE REGRESSION MODEL OF THE LABOR PRODUCTIVITY IN TURKISH RAILWAY SYSTEMS", 2. Uluslar arası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’13) , Karabük, Türkiye, (Aralık 2013
Ersöz, F., Ersöz, T. (2022) "İSTATİSTİK-I", Ankara/Türkiye : Seçkin Yayınevi    
Ersöz, F., Ersöz, T. (2022) "İstatistik II", Ankara/Türkiye : Seçkin Yayınevi  
Ersöz, F., Ersöz, T. (2020) "İSTATİSTİK-I", Ankara/Türkiye : SEÇKİN  
Ersöz, T. (2019) "Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Dönem Sonucunu Etkileyen Faktörlerin Analizi", Ankara/Türkiye : Gece Akademi  
Ersöz, F., Ersöz, T. (2019) "SPSS ile İstatistiksel Veri Analizi", Ankara/Türkiye : Seçkin Yayınevi     
Ersöz, T. (2019) "Demir-Çelik Sektöründe İş Kazalarının Analizi", Bursa/Türkiye : Ekin Yayınevi   
Ersöz, F., Ersöz, T. (2019) "İSTATİSTİK-II", Ankara/Türkiye : Seçkin Yayınevi    
Ersöz, F., Ersöz, T. (2019) "İSTATİSTİK-I", Ankara/Türkiye : SEÇKİN YAYINEVİ  
Kanbur, A.Ü., Ersöz, T. (2022) "Bütçe Gelirini Etkileyen Faktörlerin Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi ile Tahmin Edilmesi ve Risk Analiz", Kitap: Ekonomi ve Finans Konularına Teorik Yaklaşımlar, Bursa : Ekin Yayınevi  
Sayın, M.E., Ersöz, T. (2021) "Katılım Bankalarında Risk ve Mali Analiz Yöntemlerinin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma", Kitap: Ekonomi Politika ve Uygulamalarının Ampirik Tahlili: İktisat, Finans, Maliye, Ankara/Türkiye : Gazi Kitabevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
(Uluslararası - Diğer) International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017), 2017
(Uluslararası - Diğer) 2nd International Symposium on Innovative Technology in Engineering and Science, 2014
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Otomobil Seçimine Çok Kriterli Yaklaşım Önerisi
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
0 0 0 6 10 0 0 0 16
2
Türkiye’deki İllerin Yaşam Endeksinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle İncelenmesi
Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD)
0 0 0 9 2 1 1 0 13
3
OECD Ülkelerinde Biyokütle Enerji Üretiminin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İncelenmesi
Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV)
0 0 0 5 0 0 1 0 6
4
A Model Proposal for Course Selection with the Fuzzy Moora Approach
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
0 0 0 5 0 1 0 0 6
5
Demir Çelik Sektörüne Genel Bir Bakış ve Beş Milyon Ton Üstü Demir Çelik İhracatı Yapan Ülkelerin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
0 0 0 1 5 0 0 0 6
6
Belirsizlikle Başa Çıkmada Etkili olan Kriterlerin Araştırılması: Bir Üniversite Uygulaması
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 4 2 0 0 0 6
7
Analysis of Sports Injuries Related with Shooting
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
0 0 0 3 0 2 0 0 5
8
Research on Factors Affecting Real Estate Values By Data Mining
Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management
0 0 0 4 0 1 0 0 5
9
İSTATİSTİK-I
0 0 0 3 2 0 0 0 5
10
Dünyada ve Türkiye’de Ham Çelik Üretimine Bakış
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü
0 0 0 1 2 0 1 0 4
11
Dünyada ve Türkiye’de İnovasyon Göstergelerinin Analizi
Yeni Türkiye
0 0 0 2 1 0 0 0 3
12
SPSS ile İstatistiksel Veri Analizi
1 0 0 2 0 0 0 0 3
13
İSTATİSTİK-I
0 0 0 3 0 0 0 0 3
14
Knowledge Discovery and Data Mining Techniques in Textile Industry
International Journal of Computer and Information Engineering
0 0 0 0 2 0 0 0 2
15
RISK PERCEPTION AND DATA MINING IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY
International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry
1 0 0 0 1 0 0 0 2
16
İSTATİSTİK-II
0 0 0 2 0 0 0 0 2
17
Dünya Ticaret Örgütü WTO Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine bir Çalışma
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
18
Çalışanların İş Memnuniyeti, İş Stresi ve Ergonomik Koşullarının Değerlendirilmesi
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
0 0 0 0 1 0 1 0 2
19
E-Ticaret Verilerinin Müşteri Profili Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
20
Demir Çelik Sektöründe Toplam Verimli Bakım Uygulaması
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
21
OECD Ülkeleri için Genişbant Abone Sayısını Etkileyen Faktörlerin Çoklu Regresyon Modeli ile Analizi
T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
22
Proposal for Multi Criteria Approach to Automobile Selection
0 0 0 1 0 0 0 0 1
23
DATA MINING AND MACHINE LEARNING APPROACHES IN DATA SCIENCE: PREDICTIVE MODELING OF TRAFFIC ACCIDENT CAUSES
ULUSLARARASI 3B YAZICI TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL ENDÜSTRİ
0 0 0 0 1 0 0 0 1
24
Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
25
Tüketicilerin Cep Telefonu Tercihlerinin Karar Ağacı ile Modellenmesi
Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
26
Determination of the Banks Customer Risk Profile Data Mining Applications
World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET)
0 0 0 1 0 0 0 0 1
27
An Evaluation of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 Standard Changes in Quality Management System
International Journal of Economics and Management Engineering
1 0 0 0 0 0 0 0 1
28
İSTATİSTİK-I
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2017) "Certificate of Best Presentation Award" WASET-World Academy of Science, Engineering and Technology
(2008) "Teşekkür Belgesi" TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2013 - 2023 70
Deniz Merdin
-
2015 - 2018 8
Karabük Üniversitesi
2013 - 2015 5
Karabük Üniversitesi
2016 5
Turgut Özseven
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2013 - 2017 5
Karabük Üniversitesi
2013 - 2016 4
Mehmet Kabak
Gazi Üniversitesi
2014 - 2015 4
Erkin Güler
-
2014 - 2017 3
Muhammet Soydan
-
2018 3
Mustafa Yavaş
-
2014 3
Ömer Kıvrak
-
2016 - 2018 3
Karabük Üniversitesi
2015 - 2016 2
Deniz Merdin
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2017 - 2018 2
Ercüment Neşet Dizdar
Karabük Üniversitesi
2015 2
Fikret Kaçaroğlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2015 - 2016 2
Ahmet Ümit Kanbur
-
2019 - 2022 2
İbrahim Eser
-
2016 2
Karanfil Sarız
-
2019 - 2020 2
Şeyma Özbilge
-
2016 2
Karabük Üniversitesi
2013 1
-
2021 1
Ali Osman Uysal
-
2018 1
Ayşegül Parmaksız
-
2013 1
Banu Kabak
-
2015 1
Bennur Bulut
-
2021 1
Berkay Eyiol
-
2015 1
Betül Cebesoy
-
2019 1
Bilge Çubukcuoğlu
-
2013 1
Burçin Atıcı
-
2019 1
Büşra Artuç
-
2018 1
Celal Hakan Kıncı
-
2018 1
Davut Altan
-
2017 1
Deniz Merdın
-
2018 1
Duygu Karabulut
-
2019 1
Elif Öztür
-
2018 1
Emre Bedir
-
2023 1
Ezgi Alanlar
-
2018 1
Ezgi Gürel
-
2018 1
Fatma Gül Çelik
-
2018 1
Fatma Nur Uysal
-
2017 1
Fatma Yılmaz
-
2017 1
Fatmanur Uysal
-
2017 1
Gülşah Tabak
-
2017 1
Gürkan Bayrak
-
2023 1
Hamza Peker
-
2018 1
Hamza Zahhor
-
2021 1
Hayri Özdemir
-
2018 1
İlker Güven
-
2022 1
İpek Erkmen
-
2016 1
Kapanşahin Gizem
-
2019 1
Medine Nur Türkoğlu
-
2015 1
Medine Nur Türkoğlu Elitaş
-
2015 1
Mehmet Bayrakdar
-
2016 1
Mehmet Bayraktar
-
2016 1
Merdin Deniz
-
2015 1
Muharrem Karanfilci
-
2015 1
Nurdan Kaleli
-
2019 1
Okan Ertuğrul
-
2018 1
Onur Özcan
-
2017 1
Ömer Torun
-
2019 1
Öniz Toktamış
-
2017 1
Özge Sevgilice
-
2017 1
Özlem Konuşkan
-
2016 1
Rıdvan Tenbeli
-
2021 1
Sercan Odabaş
-
2019 1
Serkan Kardeş
-
2016 1
Yadigar Tozak
-
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Nicel Karar Yöntemleri 633
Anahtar Kelimeler İşletme İstatistiği, Veri Analitiği, İş Analitiği
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 174 210 146 235 518 15 80 195 30 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 299 . 292 . 403 . 308 . 104 . 513 . 545 . 429 . 565 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 216 . 206 . 305 . 237 . 69 . 438 . 453 . 353 . 488 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 27 . 21 . 45 . 27 . 3 . 83 . 86 . 53 . 97 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 12 . 10 . 24 . 11 . 3 . 47 . 44 . 27 . 59 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 9 . 9 . 17 . 9 . 2 . 45 . 42 . 19 . 49 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 3 . 1 . 4 . 2 . 1 . 14 . 7 . 4 . 14 . -
Toplam Yayın 11 14 14 19 14 1 4 5 2 0
Toplam Makale 8 8 6 6 2 1 2 2 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 5 0 1 2 0 0
Toplam Bildiri 3 6 8 13 7 0 1 1 0 0
Makale (SCI) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Uluslararası) 1 4 3 5 1 1 2 1 2 0
Makale (Ulusal) 6 3 3 1 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 3 6 6 13 6 0 1 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri