img

Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK

  • Edebiyat Fakültesi
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Yeni Türk Edebiyatı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
32
Atıf
3
h-index
1
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1997, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, , , 1994, 1997
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1989, 1993
Araştırma Alanları
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1997, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, , , 1994, 1997
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1989, 1993
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 77, Güz, 2000
Kayıt Yok
[UAK] Filoloji Yeni Türk Edebiyatı Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
2015-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye
2011-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2009-2011, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2006-2009, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Türkiye
1997-2006, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Dr), Türkiye
1994-1997, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Türkiye
2017-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Berna Karakülah, Yüksek Lisans, Barış Müstecaplıoğlu'nun romanlarında yapı ve izlek, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hagar Mohamed Abdelmoneım Aly Ismaıl Ismaıl, Yüksek Lisans, Ahmet Şevkî ve Tevfik Fikret şiirlerinde toplumsal eleştiri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ameer Abdulkadhim Hadi Zubaidi, Yüksek Lisans, Nâzik El-Melâike ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinde baskı, sürgün ve vatan özlemi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mohammad Âlim Sezgir, Yüksek Lisans, Şefika Yarkın'ın hayatı, eserleri ve hikâyeciliği üzerine bir inceleme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdulsamet Çankaya, Yüksek Lisans, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Dünkü Türkiye serisi Selçuklu Üçlemesi (Kilit, Anahtar, Kapı)'nde millî kimlik unsurları, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ahmed Almohammed, Yüksek Lisans, Modern Irak Türkmen edebiyatında kadın şairler ve şiirleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Melike Kalemci, Yüksek Lisans, Barış Müstecaplıoğlu'nun gerçekler kırıldı ve şamanlar diyarı adlı eserlerinde büyülü gerçekçilik, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mebure Anılan Yasan, Yüksek Lisans, TRT repertuvarındaki Muş ve Bayburt türkülerinin şekil ve muhteva açısından değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ranya Alkaki, Yüksek Lisans, Irak'taki Arap, Türkmen ve Kürt folkloru arasındaki benzerlikler ve farklıklar, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Sarah Alzubaıdı, Yüksek Lisans, Almutanbî ile Mehmet Âkif Ersoy'un şiirlernin dil ve muhteva açısından karşılaştırılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Günel Ağasefazade, Yüksek Lisans, Alev Alatlı'nın Gogol'ün İzinde adlı roman serisi üzerine söz dizimi çalışması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Banu Demirel, Yüksek Lisans, Molla Nasreddin Dergisi'nde söz varlığı incelemesi (1909), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Serkan Çınar, Yüksek Lisans, Ebubekir Nusret Efendi'nin Risale-i Nusret Efendi adlı eseri (İnceleme-metin-dizin), Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Adil Ataşcan, Yüksek Lisans, Cumhurbaşkanları İsmet İnönü ile recep Tayyip Erdoğan'ın meclis konuşması üzerine söz varlığı incelemesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hamide Ergül, Yüksek Lisans, Kemal Tahir'in Devlet Ana romanı ile Tarık Buğra'nın Osmancık romanının söz dizimi çalışması, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Ferda Merve Artuğ, Yüksek Lisans, Samihâ Ayverdi'nin romanlarında söz dizimi çalışması, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
2021-2022, Türkan GÖZÜTOK, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, TED771 Osmanlı Türkçesi Metinleri I, Yüksek Lisans
2019-2020, TED747 Tanzimattan Günümüze Edebiyat Tarihçiliğimiz, Yüksek Lisans
2019-2020, TED743 Modern Edebiyat Kuramları I, Yüksek Lisans
2019-2020, TED737 Şiir Sanatı, Yüksek Lisans
2019-2020, TED429 Batı Edebiyatı I, Lisans
2019-2020, TED413 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı I, Lisans
2019-2020, TED213 Tanzimat Dönemi Edebiyatı II, Lisans
2019-2020, TDE483 BATI EDEBİYATI I, Lisans
2018-2019, TED743 Modern Edebiyat Kuramları T, Yüksek Lisans
2018-2019, TED747 Tanzimattan Günümüze Edebiyat Tarihçiliğimiz, Yüksek Lisans
2018-2019, TED739 Şiir İnceleme Yöntemleri I, Yüksek Lisans
2018-2019, Tur182 Türk Dili II, Lisans
2018-2019, Tur181 Türk Dili I, Lisans
2018-2019, TED111 Yazılı Anlatım Teknikleri I, Lisans
2018-2019, TDE484 Batı Edebiyatı II, Lisans
2018-2019, TDE483 Batı Edebiyatı I, Lisans
2018-2019, TED113 Yeni Türk Edebiyatına Giriş, Lisans
2017-2018, Tur182 Türk Dili II, Yüksek Lisans
2017-2018, Türk Dilinin Güncel Meseleleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Tur181 Türk Dili I, Lisans
2017-2018, TDE484 Batı Edebiyatı II, Lisans
2017-2018, TDE483 Batı Edebiyatı I, Lisans
2017-2018, TDE428 Yeni Türk Edebiyatı VIII, Lisans
2017-2018, TDE 427 Yeni Türk Edebiyatı VII, Lisans
2016-2017, TDE736 Türk Dilinin Güncel Meseleri, Lisans
2016-2017, TDE221 Yeni Türk Edebiyatı III, Lisans
2016-2017, Tur181 Türk Dili I, Lisans
2016-2017, TDE325 Yeni Türk Edebiyatı V, Lisans
2015-2016, TDE326 Yeni Türk Edebiyatı VI, Lisans
2015-2016, TDE325 Yeni Türk Edebiyatı V, Lisans
2015-2016, TDE222 Yeni Türk Edebiyatı IV, Lisans
2015-2016, TDE221 Yeni Türk Edebiyatı III, Lisans
2015-2016, Tur182 Türk Dili II, Lisans
2015-2016, TDE736 Türk Dilinin Bugünkü Meseleleri, Lisans
2014-2015, TDE736 Türk Dilinin Bugünkü Meseleleri, Yüksek Lisans
2014-2015, TDE326 Yeni Türk Edebiyatı VI, Lisans
2014-2015, TDE325 Yeni Türk Edebiyatı V, Lisans
2014-2015, TDE222 Yeni Türk Edebiyatı IV, Lisans
2014-2015, TDE221 Yeni Türk Edebiyatı III, Lisans
2014-2015, Tur181 Türk Dili II, Lisans
2014-2015, Tur181 Türk Dili I, Lisans
2013-2014, TDE736 Türk Dilinin Bugünkü Meseleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Tur182 Türk Dili II, Lisans
2013-2014, Tur181 Türk Dili I, Lisans
2013-2014, TDE326 Yeni Türk Edebiyatı VI, Lisans
2013-2014, TDE222 Yeni Türk Edebiyatı IV, Lisans
2013-2014, TDE231 Şiir Tahlilleri, Lisans
2013-2014, TDE325 Yeni Türk Edebiyatı V, Lisans
2013-2014, TDE221 Yeni Türk Edebiyatı III, Lisans
2012-2013, TDE278 Türk Edebiyatında Modernleşme, Lisans
2012-2013, TDE326 Yeni Türk Edebiyatı VI, Lisans
2012-2013, TDE22 Yeni Türk Edebiyatı IV, Lisans
2012-2013, TDE122 Yeni Türk Edebiyatı II, Lisans
2012-2013, TDE325 Yeni Türk Edeviyatı V, Lisans
2012-2013, TDE221 Yeni Türk Edebiyatı III, Lisans
2012-2013, TDE121 Yeni Türk Edebiyatı I, Lisans
2011-2012, TDE122 Yeni Türk Edebiyatı II, Lisans
2011-2012, TDE121 Yeni Türk Edebiyatı I, Lisans
2010-2011, TDE122 Yeni Türk Edebiyatı II, Lisans
2010-2011, TDE121 Yeni Türk Edebiyatı I, Lisans
2009-2010, Tur182 Türk Dili II, Ön Lisans
2009-2010, Tur181 Türk Dili I, Ön Lisans
Kayıt Yok
Ortaöğretim Öğrencilerinin Türk Dili ve Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Edebiyat Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kayıt Yok
Gözütok, T. (2023) "SAFAHAT’TAN 20. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATININ PANORAMİK GÖRÜNTÜSÜ", Karabük Türkoloji Dergisi, 6 (1) pp. 25-50 Link  
Gözütok, T. (2020) "Şehriyar'ın “Türkiye'ye Hayalî Sefer” Şiiri ve Modern Türk Şairlerinin Şehriyar Üzerindeki Etkisi", JASSS-The Journal of Academic Social Science Studies, 13 (83) pp. 169-180 Link  
Gözütok, T., Demir, A. (2017) "Ortaöğretim Öğrencilerinin Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", JOURNAL OF HİSTORY CULTURE AND ART RESEARCH, 6 (4) pp. 849-863 [SCI] Link  
Gözütok, T. (2017) "Ortaöğretim Öğrencilerinin Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Karabuk University, 6 (4) pp. 849-863 Link DOI  
Gözütok, T. (2011) "13 Günü Olmayanların Romanı Tatar", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (29) pp. 171-184   
Gözütok, T. (2011) "Views of University Students on New Turkish Literature Course A Qualitative Study Karabük University Sample", World Applied Sciences Journal, (13) pp. 1537-1453  
Gözütok, T. (2011) "Modernizmin Kayıp Çocukları", Turkish Studies, (0) pp. 1167-1179 [TR Dizin] DOI   
Gözütok, T. (2011) "Eşkıyalık ve Çakırcalı Mehmet Efe nin Türk Edebiyatına İzdüşümü", Türkbilig, (21) pp. 49-72 [TR Dizin]   
Gözütok, T. (2010) "19 Yüzyıl Batı Seyahatnamelerinde Ortadoğu ve İstanbul İmgesi François René De Chateaubriand Örneği", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (0) pp. 97-117   
Gözütok, T. (2010) "Yeni Turan da Milli Kimlik Sorunu", Turkish Studies, (0) pp. 410-448 [TR Dizin] DOI   
Gözütok, T. (2009) "Cevat Şakir Kabaağaçlı nın Hikâyelerinde İnsan", Milli Eğitim, (183) pp. 110-129 [TR Dizin]   
Gözütok, T. (2008) "Ahmet Muhip Dıranas ın Ağrı şiiriyle Şehriyar ın Haydar Babaya Selam Adlı Destan Şiirinin Karşılaştırılması", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 5 (1) pp. 81-92  
Gözütok, T. (2008) "Güney Azerbaycanlı Yazar Samed Behrengi Hikaye ve Masal Dünyası", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 5 (2) pp. 31-51  
Gözütok, T. (2008) "Turgut Uyar ın Sâlihât ı Nisvandan Saffet Hanımefendiye Adlı Şiirinin Anlam Çerçevesi Açısından Değerlendirilmesi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1) pp. 147-162 [TR Dizin]   
Gözütok, T. (2007) "Tarık Buğra nın Hikayelerinde Sentaks Özellikleri", Çağrı Dergisi, (574) pp. 12-14  
Gözütok, T. (2007) "Refik Halit ten Cumhuriyet Dönemi Hikayecilerine 1919 1940 Kasaba Olgusu", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 4 (2) pp. 73-93 Link  
Gözütok, T. (2019) "Arafta Kalanlar” Ya da ”Eve Dönenler”in Hikayesi: Amin Maalouf, Doğu’xxdan Uzakta Romanı", V.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, , İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2019
Gözütok, T. (2016) "Mehmet Akif in Türk-İslam Dünyasına Bakışı", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına), , Antalya, Türkiye, (Aralık 2016
Gözütok, T. (2016) "Milli Mücadelenin Modern Türk Şiirine Yansıması", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına), , Antalya, Türkiye, (Aralık 2016
Gözütok, T. (2016) "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Edebiyat Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar", 1.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi- İnsan ve Toplum Bilimleri (İBAD-2016) , (pp. 2109-2125), İspanya, (Temmuz 2016
Gözütok, T. (2016) "Hüseyin Cahit Yalçın ın Hayal İçinde Romanı Üzerine Bazı Notlar", Bartın Üniversitesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu , (pp. 251-261), Bartın, Türkiye, (Nisan 2016
Gözütok, T. (2015) "Uzaktan EğitimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümüne İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi Örneği", X.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri , (pp. 863-868), Bosna, (Kasım 2015
Gözütok, T. (2011) "Anadolu' da Gezici Tiyatrolar ve Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesine Etkisi", HALK KÜLTÜRÜNDE EGLENCE ULUSLARARASI SEMPOZYUMU , (pp. 358-379), Kocaeli, Türkiye, (Kasım 2011
Gözütok, T. (2010) "Chateubriand ın Paris Kudüs Yolculuğu Adlı Eserinde İstanbul", I. Uluslararası Dünya Edebiyatı’xxnda İstanbul Sempozyumu , (pp. 169-177), İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2010
Gözütok, T. (2010) "Şehriyar ın Türkiye ye Hayalî Sefer Şiiri ve Modern Türk Şairlerinin Şehriyar Üzerindeki Etkisi", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2010 , Ankara, Türkiye, (Haziran 2010
Gözütok, T. (2008) "Ceyhun Atuf Kansu nun Şiirlerinde Anadolu", 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS) , (pp. 751-768), Ankara, Türkiye, (Ağustos 2008
Almohammed, A., Gözütok, T. (2023) "MODERN IRAK TÜRKMEN EDEBİYATINDA KADIN ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ", Ankara/Türkiye : İksad Yayınevi  
Karakülah, B., Gözütok, T. (2023) "BARIŞ MÜSTECAPLIOĞLU’NUN ROMANLARINDA YAPI VE İZLEK", Ankara/Türkiye : İksad Yayınevi  
Gözütok, T. (2012) "Hüseyin Cahit Yalçın Hayal İçinde", Gaziantep/Türkiye : Zenge Yayınları  
Gözütok, T. (2011) "Türk Şiirinde Milli Mücadele 1918-1940", İstanbul/Türkiye : Kesit Yayınları  
Gözütok, T. (2011) "Atatürk Dönemi Türk Hikayeciliğinde Anadolu İmajı", İstanbul/Türkiye : Kesit Yayınları  
Gözütok, T. (2020) "Story of "Homecoming" or "Being in Purgatory": The Novel of Amin Maalouf, Away From East.", Kitap: Current Issues in Ekonomy and Social Sciences, Safranbolu/Litvanya : SRA Academic Publishing  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Türk Şiirinde Milli Mücadele 1918-1940
0 0 0 0 0 0 1 0 1
2
Yeni Turan da Milli Kimlik Sorunu
Turkish Studies
0 0 0 0 0 0 1 0 1
3
Atatürk Dönemi Türk Hikayeciliğinde Anadolu İmajı
0 0 0 0 0 0 1 0 1
(2016) "AHMET YESEVİ BAŞARI ÖDÜLÜ" ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ
(2013) "İLESAM 2012 Araştırma-İnceleme Ödülü-Türk Şiirinde Milli Mücadele, Kesit Yay. İst.2011" İLESAM
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ayşe Demir
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2017 1
Ahmed Almohammed
-
2023 1
Berna Karakülah
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 6038
YÖKSİS Bilim Alanı Yeni Türk Edebiyatı 758
Anahtar Kelimeler Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 10 40 35 0 5 60 0 0 215 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 463 . 462 . 514 . - 540 . 469 . - - 381 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 204 . 169 . 194 . - 256 . 159 . - - 97 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 102 . 88 . 94 . - 123 . 83 . - - 46 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 96 . 84 . 91 . - 117 . 77 . - - 43 . -
Toplam Yayın 1 4 2 0 1 2 0 0 3 0
Toplam Makale 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Toplam Bildiri 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri