img

Doç. Dr. Tuğrul TEZCAN

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Tefsir

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), 2003, 2010
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1993, 1998
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), 1998, 2001
Araştırma Alanları
Tefsir
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), 2003, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), 1998, 2001
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1993, 1998
Yabancı Dil
Arapça, YÖKDİL, 73, 2019
İngilizce, YDS, 65, 2014
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tefsir
Akademik Unvanlar
2012-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2014-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Fatih Çardak, Doktora, el-Hidâye'de Kırâat – Tefsir İlişkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
İbrahim Demircioğlu, Yüksek Lisans, İSÂMÜDDÎN İSFERÂYÎNÎ'NİN (Ö. 943/1536) HAYATI VE 'AMME CÜZÜ TEFSİRİNDEKİ METODU, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hüseyin Altuntaş, Yüksek Lisans, RUZBİHÂN el-BAKLÎ'NİN (Ö. 606/1209) ARÂİSÜ'L-BEYÂN İSİMLİ TEFSİRİNDE MÜTEŞÂBİHAT, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Sabah Hamad Smaıl, Yüksek Lisans, الجمال في منظور القران دراسة موضوعية, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Samır Gazel, Yüksek Lisans, منهج فخر الدين قباوة في تفسيره الوافي المفيد في فهم القرآن المجيد, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mehmet Gözen, Yüksek Lisans, Mehmet Akif Ersoy'un nesir ve nazımlarında içtimai tefsir, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Musa Öztürk, Yüksek Lisans, Seyyid Tantâvî'nin tefsiri ve tefsir anlayışı (Metodu), Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fatih Çardak, Yüksek Lisans, Sadreddin Konevî ve Molla Fenârî'nin Fâtiha tefsirlerinin metod ve muhteva yönünden değerlendirilmes, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2018-2019, TEFSİR III, Lisans
2018-2019, ARAP DİLİ FONETİĞİ (TASHİH-İ HURUF) I, Lisans
2017-2018, ARAP DİLİ FONETİĞİ (TASHİH-İ HURUF) I, Lisans
2017-2018, TEFSİR IV, Lisans
2017-2018, TEFSİR METİNLERİ, Lisans
2017-2018, İŞARİ TEFSİR EKOLÜ, Yüksek Lisans
2017-2018, KUR’AN’IN ANA KONULARI II, Lisans
2017-2018, ARAP DİLİ FONETİĞİ (TASHİH-İ HURUF) II, Lisans
2016-2017, Arap dili fonetiği (Tashih-i Huruf) II, Lisans
2016-2017, İŞARİ TEFSİR EKOLÜ, Yüksek Lisans
2016-2017, Kur'an'ın Ana Konuları II, Lisans
2016-2017, Tefsir II, Lisans
2016-2017, Sosyal Bilimler Metodojisi, Yüksek Lisans
2015-2016, TEFSİR 1, Lisans
2015-2016, kUR'AN OKUMA VE TECVİD V, Lisans
2015-2016, TASHİH-İ HURUF, Lisans
2015-2016, KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR, Lisans
2014-2015, İŞARİ TEFSİR EKOLÜ, Yüksek Lisans
2014-2015, TEFSİR IV, Lisans
2014-2015, KURANIN ANA KONULARI, Lisans
2014-2015, KURAN TARİHİ, Lisans
2013-2014, KURAN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ I,II, Lisans
2013-2014, İŞARİ TEFSİR EKOLÜ, Yüksek Lisans
2013-2014, KURAN OKUMA VE TECVİD I,II, Lisans
2013-2014, SARF, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Tezcan, T. (2019) "DİA, ”Üsküdârî, Mehmet Emin” Maddesinde Müellifin Tefsir Eserlerine Dair", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (4) pp. 3389-3393 Link DOI  
Tezcan, T. (2019) "Tüsterî’den (Ö.283) Konevî’ye (Ö.673) İşârî Fatiha Yorumları: Tefsir’den Müşâhede Yöntemine Yorumlamanın Seyri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1) pp. 637-670 Link  
Tezcan, T. (2019) "Bir Klişenin Şerhi: Hamdele, Salvele Ve Ba’dü İfadesinin Davud el-Hanefî el-Karsî el-Birgivî’de Çağrıştırdıkları", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (1) pp. 56-72 DOI  
Tezcan, T. (2018) "Hayruddin Hızır el-Atûfî ve Keşşâf Haşiyesi", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 7 (5) pp. 782-802 Link DOI  
Tezcan, T. (2017) "İnsan Onuru – Şûrâ İlişkisi: Kur’an ve Sünnet Bağlamında Bir Değerlendirme", İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 6 (5) pp. 3266-3290 [TR Dizin] Link  
Tezcan, T. (2016) "Besmele Şerhi ve Risaletü n Nuriyye de Davud u Karsînin Tefsir Yöntemi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (4) pp. 801-823 [TR Dizin] Link DOI  
Tezcan, T. (2015) "Sâdık Vicdânî ve Dînî Eserleri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (4) pp. 877-895 [TR Dizin] Link DOI  
Tezcan, T. (2010) "SÜNNET’TE İSTİSÂRE ve HZ. PEYGAMBER’İN İSTİSAREANLAYISININ HULEFA-İ RASİDİN’İN HAYATINA YANSIMALARI", Dinî Araştırmalar, 13 (37) pp. 93-122 Link  
Tezcan, T. (2010) "Şura’xxnın Kaynağı Bağlamında İslam Öncesi Arap Yaşayışına ve Kuran’xxın Şura Ayetlerine Bakış", Dinî Araştırmalar, 13 (36) pp. 87-104 Link  
Bildiriler
Tezcan, T. (2019) "Üsküdârî Muhammed Emin Efendi (1149/1736) ve Tefsir Risaleleri", II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 1221-1229), Bandırma, Türkiye, (Kasım 2019
Tezcan, T. (2019) "BİR SÛRE ÜZERİNDEN KUR’xxÂN’xxI TEFSİR ETMEK: SAFRANBOLU NÂİBİ, MÜFTÎ, ADALI HOCA VE VÂKIA SÛRESİ TEFSİRİ", ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARABÜK VE ÇEVRESİNDE DİNİ, İLMİ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU , (pp. 704-713), Karabük, Türkiye, (Ekim 2019
Tezcan, T. (2018) "Davut el-Hanefî el-Karsî el-Birgivî’nin Besmele Risâlesi’neDâir", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 1102-1107), Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Tezcan, T. (2018) "HZ. ÖMER VE ŞÛRÂ ANLAYIŞI", Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu , (pp. 405-420), Sivas, Türkiye, (Ocak 2018
Tezcan, T. (2017) "HAYREDDİN HIZIR EL-ATÛFÎ VE KEŞŞAF HAŞİYESİ", Osmanlı Dönemi Türk Tefsir Ekolü Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2017
Tezcan, T. (2017) "MERZİFON’LU BİR OSMANLI ÂLİMİ OLARAK el-ATUFÎ VE “FESUHKAN Lİ ASHABİ’S-SEÎR” RİSALESİ", Amasya Alimleri Sempozyumuı , (pp. 293-301), Amasya, Türkiye, (Aralık 2017
Tezcan, T. (2016) "4. ASIR MUTASAVVIF ÂLİMİ ES SÜLEMÎ GÖZÜYLE GENÇLİK", Gençlik ve Ahlak Sempozyumu , (pp. 1090-1103), Sinop, Türkiye, (Aralık 2016
Tezcan, T. (2016) "Te vil Mi Tahrif Mi Politik Düşünce Eksenli Kur an Ayet ve Kavramları Bağlamında Modernist Algının Eleştirisi", Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu , (pp. 351-378), Urfa, Türkiye, (Aralık 2016
Tezcan, T. (2016) "HAYREDDİN HIZIR EL ATÛFÎ ve HISNÜ L ÂYATİ L I ZÂM FÎ TEFSİR İ EVÂİL İ SÜRETİ L EN ÂM RİSALESİ", Kastamonu Üniversitesi / III. Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Veli Sempozyumu , (pp. 208-222), Kastamonu, Türkiye, (Aralık 2016
Tezcan, T. (2015) "Molla Hüsrev in En am Suresi Üzerine Bir Risalesi", TOKAT KARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU , (pp. 286-297), Tokat, Türkiye, (Eylül 2015
Tezcan, T. (2013) "Şuyuh Erzeli l Umr Veya İhtiyarlık ı Kur an Ve Sünnet Bütünlüğünde Yeniden Düşünmek", VII. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ , (pp. 237-242), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2013
Kitaplar
Tezcan, T. (2011) "KUR'AN'DA ŞÛRÂ KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ YORUMLARI", Ankara/Türkiye : YAYINEVİ  
Kitap Bölümleri
Tezcan, T. (2021) "Orta Asya'dan Anadolu'ya İlmin Yolculuğu", Karabük/Türkiye : Karabük Üniversitesi Yayınları  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) TİAD, 2019,
(Uluslararası - Kitap) Kur’an’da Peygamberler ve Günah, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) Mutezile’ye Karşı Bir Ehl-i Sünnet Müdafii et-Tîbî’nin ”Futûhu’xxl-Gayb Adlı el-Keşşâf Haşiyesi ve Eserinde ez-Zemahşerî’ye Yönelttiği Eleştiriler, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Kur’an’da Bazı Kelimelerin Kullanım Özelliklerine Dair Genel Kaideler, 2017, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) İTOBİAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İTOBİAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İTOBİAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İTOBİAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Dini Araştırmalar, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) itobiad, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, İTOBİAD, 2013-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
İnsan Onuru – Şûrâ İlişkisi: Kur’an ve Sünnet Bağlamında Bir Değerlendirme
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
0 0 0 0 0 4 4
2
HAYREDDİN HIZIR EL ATÛFÎ ve HISNÜ L ÂYATİ L I ZÂM FÎ TEFSİR İ EVÂİL İ SÜRETİ L EN ÂM RİSALESİ
0 0 0 0 1 0 4
3
MERZİFON’LU BİR OSMANLI ÂLİMİ OLARAK el-ATUFÎ VE “FESUHKAN Lİ ASHABİ’S-SEÎR” RİSALESİ
0 0 0 0 0 0 2
4
SÜNNET’TE İSTİSÂRE ve HZ. PEYGAMBER’İN İSTİSAREANLAYISININ HULEFA-İ RASİDİN’İN HAYATINA YANSIMALARI
Dinî Araştırmalar
0 0 0 0 0 2 2
5
HZ. ÖMER VE ŞÛRÂ ANLAYIŞI
0 0 0 0 0 2 2
6
Hayruddin Hızır el-Atûfî ve Keşşâf Haşiyesi
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 0 2
7
Sâdık Vicdânî ve Dînî Eserleri
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 2
8
Besmele Şerhi ve Risaletü n Nuriyye de Davud u Karsînin Tefsir Yöntemi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
9
Molla Hüsrev in En am Suresi Üzerine Bir Risalesi
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Camii ve Namazla Arınma, Konferans, 15-10-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Camii ve Namazla Arınma, 15-10-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Hz Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı konulu Panel, 05-05-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): “Dünden Bugüne Safranbolu’da Dini Hayat Sempozyumu, 17-04-2015
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler Tefsir
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 15 45 45 30 65 0 40 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 447 . 433 . 502 . 505 . 469 . - 551 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 188 . 175 . 203 . 205 . 192 . - 205 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 130 . 133 . 141 . 161 . 145 . - 175 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 58 . 58 . 65 . 73 . 71 . - 89 . - -
Toplam Yayın 1 4 4 2 5 0 1 0 0
Toplam Makale 1 1 1 1 3 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 3 3 1 2 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 1 1 1 3 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 3 3 1 2 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri