img

Doç. Dr. Tuğrul TEZCAN

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Tefsir

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
26
Atıf
21
h-index
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), 2003, 2010
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1993, 1998
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), 1998, 2001
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), 2003, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), 1998, 2001
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1993, 1998
Arapça, YÖKDİL, 73, 2019
İngilizce, YDS, 65, 2014
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Tefsir
2012-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2023-, Eğitim ve Öğretim Komisyon Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2023-, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-2020, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Omer Farooq Mushref Mushref, Yüksek Lisans, حاشية عرب زادة على تفسير البيضاوي في سورتي الأحزاب وسبأ تحقيقاً ومنهجاً تفسيرياً, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Musab Alsafar, Doktora, منهج ابن الضياء في تفسيره سورة طه أنموذجًا دراسةً وتحقيقًا, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Zeyad Husham Mustafa Mustafa, Doktora, حاشية محمّد أمين بن صدر الدّين الشَّرواني (1036ه /1626م) على تفسيرِ أَنوارِ التَّنزيل وأَسرارِ التَّ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Khaled Abdullah Alı Brıah, Doktora, مفهوم التلقي وإمكانية تشكيل القارئ الضمني في النَّص القرآني دراسة تأويلية, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Abdulhamid Pehlivan, Doktora, Türkiye'de Kur'ân eğitiminde öne çıkan ihtilaflar, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fatih Çardak, Doktora, el-Hidâye'de kırâat-tefsir ilişkisi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
İbrahim Demircioğlu, Yüksek Lisans, İsâmüddîn İsferâyînî'nin (ö. 943/1536) hayatı ve 'Amme cüzü tefsirindeki metodu, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hüseyin Altuntaş, Yüksek Lisans, Ruzbihân el-Baklî'nin (Ö. 606/1209) Arâisü'l-Beyân isimli tefsirinde müteşâbihat, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Sabah Hamad Smaıl, Yüksek Lisans, الجمال في منظور القران دراسة موضوعية, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Samır Gazel, Yüksek Lisans, منهج فخر الدين قباوة في تفسيره الوافي المفيد في فهم القرآن المجيد, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Mehmet Gözen, Yüksek Lisans, Mehmet Akif Ersoy'un nesir ve nazımlarında içtimai tefsir, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Musa Öztürk, Yüksek Lisans, Seyyid Tantâvî'nin tefsiri ve tefsir anlayışı (Metodu), Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Fatih Çardak, Yüksek Lisans, Sadreddin Konevî ve Molla Fenârî'nin Fâtiha tefsirlerinin metod ve muhteva yönünden değerlendirilmes, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2018-2019, TEFSİR III, Lisans
2018-2019, ARAP DİLİ FONETİĞİ (TASHİH-İ HURUF) I, Lisans
2017-2018, ARAP DİLİ FONETİĞİ (TASHİH-İ HURUF) I, Lisans
2017-2018, TEFSİR IV, Lisans
2017-2018, TEFSİR METİNLERİ, Lisans
2017-2018, İŞARİ TEFSİR EKOLÜ, Yüksek Lisans
2017-2018, KUR’AN’IN ANA KONULARI II, Lisans
2017-2018, ARAP DİLİ FONETİĞİ (TASHİH-İ HURUF) II, Lisans
2016-2017, Arap dili fonetiği (Tashih-i Huruf) II, Lisans
2016-2017, İŞARİ TEFSİR EKOLÜ, Yüksek Lisans
2016-2017, Kur'an'ın Ana Konuları II, Lisans
2016-2017, Tefsir II, Lisans
2016-2017, Sosyal Bilimler Metodojisi, Yüksek Lisans
2015-2016, TEFSİR 1, Lisans
2015-2016, kUR'AN OKUMA VE TECVİD V, Lisans
2015-2016, TASHİH-İ HURUF, Lisans
2015-2016, KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR, Lisans
2014-2015, İŞARİ TEFSİR EKOLÜ, Yüksek Lisans
2014-2015, TEFSİR IV, Lisans
2014-2015, KURANIN ANA KONULARI, Lisans
2014-2015, KURAN TARİHİ, Lisans
2013-2014, KURAN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ I,II, Lisans
2013-2014, İŞARİ TEFSİR EKOLÜ, Yüksek Lisans
2013-2014, KURAN OKUMA VE TECVİD I,II, Lisans
2013-2014, SARF, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tezcan, T., Brıah, K.A.A. (2023) "The Effect Of The Interpreter’s Reception in Tafsir Of The Holy Qur’an", BALAGH, 3 (2) pp. 102-132 Link  
Tezcan, T. (2019) "DİA, ”Üsküdârî, Mehmet Emin” Maddesinde Müellifin Tefsir Eserlerine Dair", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (4) pp. 3389-3393 Link DOI   
Tezcan, T. (2019) "Tüsterî’den (Ö.283) Konevî’ye (Ö.673) İşârî Fatiha Yorumları: Tefsir’den Müşâhede Yöntemine Yorumlamanın Seyri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1) pp. 637-670 Link   
Tezcan, T. (2019) "Bir Klişenin Şerhi: Hamdele, Salvele Ve Ba’dü İfadesinin Davud el-Hanefî el-Karsî el-Birgivî’de Çağrıştırdıkları", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (1) pp. 56-72 DOI  
Tezcan, T. (2018) "Hayruddin Hızır el-Atûfî ve Keşşâf Haşiyesi", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 7 (5) pp. 782-802 Link DOI  
Tezcan, T. (2017) "İnsan Onuru – Şûrâ İlişkisi: Kur’an ve Sünnet Bağlamında Bir Değerlendirme", İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 6 (5) pp. 3266-3290 [TR Dizin] Link   
Tezcan, T. (2016) "Besmele Şerhi ve Risaletü n Nuriyye de Davud u Karsînin Tefsir Yöntemi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (4) pp. 801-823 [TR Dizin] Link DOI   
Tezcan, T. (2015) "Sâdık Vicdânî ve Dînî Eserleri", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (4) pp. 877-895 [TR Dizin] Link DOI   
Tezcan, T. (2010) "SÜNNET’TE İSTİSÂRE ve HZ. PEYGAMBER’İN İSTİSAREANLAYISININ HULEFA-İ RASİDİN’İN HAYATINA YANSIMALARI", Dinî Araştırmalar, 13 (37) pp. 93-122 Link  
Tezcan, T. (2010) "Şura’xxnın Kaynağı Bağlamında İslam Öncesi Arap Yaşayışına ve Kuran’xxın Şura Ayetlerine Bakış", Dinî Araştırmalar, 13 (36) pp. 87-104 Link  
Tezcan, T. (2022) "TEFSiR VE TEVILIN TARIHSEL SÜRECINDE KUR'AN'IN ANLAM EVRENIYLE İLETIŞIM İMKANI", Beşeri ve Vahyi İlimlerin Entegrasyonu: Mevcut Ve Beklentiler , Karabük, Türkiye, (Kasım 2022
Tezcan, T. (2019) "Üsküdârî Muhammed Emin Efendi (1149/1736) ve Tefsir Risaleleri", II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 1221-1229), Bandırma, Türkiye, (Kasım 2019
Tezcan, T. (2019) "BİR SÛRE ÜZERİNDEN KUR’ÂN’I TEFSİR ETMEK: SAFRANBOLU NÂİBİ, MÜFTÎ, ADALI HOCA VE VÂKIA SÛRESİ TEFSİRİ", ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARABÜK VE ÇEVRESİNDE DİNİ, İLMİ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU , (pp. 704-713), Karabük, Türkiye, (Ekim 2019
Tezcan, T. (2018) "Davut el-Hanefî el-Karsî el-Birgivî’nin Besmele Risâlesi’neDâir", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 1102-1107), Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Tezcan, T. (2018) "HZ. ÖMER VE ŞÛRÂ ANLAYIŞI", Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu , (pp. 405-420), Sivas, Türkiye, (Ocak 2018
Tezcan, T. (2017) "HAYREDDİN HIZIR EL-ATÛFÎ VE KEŞŞAF HAŞİYESİ", Osmanlı Dönemi Türk Tefsir Ekolü Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2017
Tezcan, T. (2017) "MERZİFON’LU BİR OSMANLI ÂLİMİ OLARAK el-ATUFÎ VE “FESUHKAN Lİ ASHABİ’S-SEÎR” RİSALESİ", Amasya Alimleri Sempozyumuı , (pp. 293-301), Amasya, Türkiye, (Aralık 2017
Tezcan, T. (2016) "4. ASIR MUTASAVVIF ÂLİMİ ES SÜLEMÎ GÖZÜYLE GENÇLİK", Gençlik ve Ahlak Sempozyumu , (pp. 1090-1103), Sinop, Türkiye, (Aralık 2016
Tezcan, T. (2016) "Te vil Mi Tahrif Mi Politik Düşünce Eksenli Kur an Ayet ve Kavramları Bağlamında Modernist Algının Eleştirisi", Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu , (pp. 351-378), Urfa, Türkiye, (Aralık 2016
Tezcan, T. (2016) "HAYREDDİN HIZIR EL ATÛFÎ ve HISNÜ L ÂYATİ L I ZÂM FÎ TEFSİR İ EVÂİL İ SÜRETİ L EN ÂM RİSALESİ", Kastamonu Üniversitesi / III. Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Veli Sempozyumu , (pp. 208-222), Kastamonu, Türkiye, (Aralık 2016
Tezcan, T. (2015) "Molla Hüsrev in En am Suresi Üzerine Bir Risalesi", TOKAT KARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU , (pp. 286-297), Tokat, Türkiye, (Eylül 2015
Tezcan, T. (2013) "Şuyuh Erzeli l Umr Veya İhtiyarlık ı Kur an Ve Sünnet Bütünlüğünde Yeniden Düşünmek", VII. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ , (pp. 237-242), Karabük, Türkiye, (Mayıs 2013
Tezcan, T. (2011) "KUR’AN’DA ŞÛRÂ KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ YORUMLARI", Ankara/Türkiye : YAYINEVİ  
Tezcan, T., Pehlivan, A. (2023) "Kur’ân Tilavetende Arap ve Türk Tavrı", Kitap: BEŞERÎ VE VAHYÎ İLİMLERİN ENTEGRASYONU: MEVCUT VE BEKLENTİLER, Ankara/Türkiye : İLÂHİYÂT  
Çardak, F., Tezcan, T. (2023) "Mekkî b. Ebî Talib’in el-Hidâye İsimli Eserinde Mürcie ve Mu‘tezile Mezheplerine Yönelik Eleştirisi", Kitap: Beşerî ve Vahyî İlimlerin Entegrasyonu: Mevcut ve Beklentiler, Ankara/Türkiye : İLÂHİYÂT  
Tezcan, T. (2021) "Maturîdî'ye Nisbet Edilen "Fî mâ lâ yecûzu'l-vakfü aleyhi" İsimli Risaleye Dair", Kitap: Orta Asya'dan Anadolu'ya İlmin Yolculuğu, Karabük/Türkiye : Karabük Üniversitesi Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Kıraat Farklılıklarının Kur'an Tefsirine Etkisi, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) İlâhiyat, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) TİAD, 2019,
(Uluslararası - Kitap) Kur’an’da Peygamberler ve Günah, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) Mutezile’ye Karşı Bir Ehl-i Sünnet Müdafii et-Tîbî’nin ”Futûhu’xxl-Gayb Adlı el-Keşşâf Haşiyesi ve Eserinde ez-Zemahşerî’ye Yönelttiği Eleştiriler, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Kur’an’da Bazı Kelimelerin Kullanım Özelliklerine Dair Genel Kaideler, 2017, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) İTOBİAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İTOBİAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İTOBİAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) İTOBİAD, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Dini Araştırmalar, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) itobiad, 0
Üye, İTOBİAD, 2013-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Üye, İTOBİAD, 0-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
İnsan Onuru – Şûrâ İlişkisi: Kur’an ve Sünnet Bağlamında Bir Değerlendirme
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
0 0 0 2 2 0 0 0 4
2
HAYREDDİN HIZIR EL ATÛFÎ ve HISNÜ L ÂYATİ L I ZÂM FÎ TEFSİR İ EVÂİL İ SÜRETİ L EN ÂM RİSALESİ
0 0 0 0 0 3 1 0 4
3
MERZİFON’LU BİR OSMANLI ÂLİMİ OLARAK el-ATUFÎ VE “FESUHKAN Lİ ASHABİ’S-SEÎR” RİSALESİ
0 0 0 0 0 2 0 0 2
4
SÜNNET’TE İSTİSÂRE ve HZ. PEYGAMBER’İN İSTİSAREANLAYISININ HULEFA-İ RASİDİN’İN HAYATINA YANSIMALARI
Dinî Araştırmalar
0 0 0 0 2 0 0 0 2
5
HZ. ÖMER VE ŞÛRÂ ANLAYIŞI
0 0 0 0 2 0 0 0 2
6
Hayruddin Hızır el-Atûfî ve Keşşâf Haşiyesi
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
7
Molla Hüsrev in En am Suresi Üzerine Bir Risalesi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
8
Besmele Şerhi ve Risaletü n Nuriyye de Davud u Karsînin Tefsir Yöntemi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
9
Tüsterî’den (Ö.283) Konevî’ye (Ö.673) İşârî Fatiha Yorumları: Tefsir’den Müşâhede Yöntemine Yorumlamanın Seyri
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
10
Sâdık Vicdânî ve Dînî Eserleri
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Camii ve Namazla Arınma, Konferans, 15-10-2015
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Camii ve Namazla Arınma, 15-10-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Hz Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı konulu Panel, 05-05-2015
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): “Dünden Bugüne Safranbolu’da Dini Hayat Sempozyumu, 17-04-2015
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Abdulhamid Pehlivan
-
2023 1
Fatih Çardak
-
2023 1
Khaled Abdullah Ali Brıah
-
2023 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
526.
77412 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
202.
4726 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
64.
260 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77412
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4726
YÖKSİS Bilim Alanı Tefsir 260
Anahtar Kelimeler Tefsir
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 15 45 45 30 65 0 40 5 55 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 453 . 459 . 506 . 511 . 479 . - 581 . 610 . 526 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 187 . 174 . 209 . 207 . 194 . - 216 . 255 . 202 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 42 . 41 . 45 . 46 . 46 . - 60 . 68 . 64 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 1 4 4 2 5 0 1 1 2 0
Toplam Makale 1 1 1 1 3 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Toplam Bildiri 0 3 3 1 2 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 1 1 1 3 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 3 3 1 2 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri