img

Doç. Dr. Tuğba AYDENİZ

  • İslami İlimler Fakültesi
  • İslam Tarihi ve Sanatları
  • Siyer-İ Nebi ve İslam Tarihi

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1995, 2000
Yüksek Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Yl) (Tezli), 2000, 2002
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi (Dr), 2003, 2010
Araştırma Alanları
İslam Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi (Dr), 2003, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Yl) (Tezli), 2000, 2002
Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1995, 2000
Yabancı Dil
İngilizce, YÖKDİL, 61, 10 Mart 20, 2019
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi
Akademik Unvanlar
2015-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2022-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2018, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-2020, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
2022-2023, İslam Sanatları Tarihi, Lisans
2022-2023, Osmanlıca Hukuk Metinleri I, Yüksek Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans
2022-2023, İslam Tarihi I, Lisans
2022-2023, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Lisans
2022-2023, Osmanlıca Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2021-2022, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2021-2022, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Lisans
2021-2022, Osmanlıca Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Yüksek Lisans
2021-2022, İslam Tarihi 1, Lisans
2021-2022, Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans
2021-2022, Osmanlıca Kelam ve Mezhepler Tarihi, Yüksek Lisans
2021-2022, İslam Bilim Tarihi, Lisans
2021-2022, İslam Medeniyet Tarihi, Lisans
2020-2021, İslam Medeniyet Tarihi, Lisans
2020-2021, İslam Tarihi 1, Lisans
2020-2021, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Lisans
2020-2021, İslam Bilim Tarihi, Lisans
2020-2021, Osmanlıca Kelam ve İslam Mezhepleri Metinleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020-2021, Osmanlı Tarihi, Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, Osmanlı Tarihi II, Lisans
2019-2020, OSMANLICA KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METİNLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, İSLAM TARİHİ II, Lisans
2019-2020, İSLAM TARİHİ 1, Lisans
2018-2019, İslam Tarihi 1, Lisans
2018-2019, BİTİRME ÖDEVİ, Lisans
2018-2019, İSLAM TARİHİ 1, Lisans
2018-2019, OSMANLI TARİHİ 1, Lisans
2017-2018, Hitabet ve Meslekî Yeterlilik, Lisans
2017-2018, Bitirme Ödevi, Lisans
2017-2018, İslam Tarihi 2, Lisans
2017-2018, İslam Medeniyeti Tarihi, Lisans
2017-2018, Osmanlı Tarihi II, Lisans
2017-2018, Osmanlı Tarihi 1, Lisans
2017-2018, İslam Bilim Tarihi, Lisans
2016-2017, Siyer, Lisans
2016-2017, İSlam Tarihi 1, Lisans
2016-2017, Bitirme Ödevi, Lisans
2016-2017, İslam Medeniyet Tarihi, Lisans
2016-2017, Osmanlı Tarihi II, Lisans
2016-2017, Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı 1, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Aydeniz, T. (2022) "Mekke Şerifleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (1) pp. 682-710 [TR Dizin] Link  
Aydeniz, T. (2021) "MUSTAFA LÜTFİ EFENDİ TARAFINDAN SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E TAKDİM EDİLEN BİR LAYİHA ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER", Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, 5 (2) pp. 253-269 Link DOI  
Aydeniz, T. (2021) "Mekke'de Bir Sinan Eseri: Süleymaniye Medreseleri", Dergiabant, 9 (1) pp. 96-123 [TR Dizin] Link DOI  
Aydeniz, T. (2021) "Bir Osmanlı Entelektüelinin Bakışıyla İstanbul Şehir Hayatı (20.yüzyıl)", Tokat İlmiyat Dergisi, 9 (1) pp. 348-373 [TR Dizin] Link  
Aydeniz, T. (2021) "MUSTAFA LÜTFİ EFENDİ TARAFINDAN SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E TAKDİM EDİLEN BİR LAYİHA ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER", Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, 5 (2) pp. 253-269 Link  
Aydeniz, T. (2020) "OSMANLININ KITALAR ARASI UZANAN YARDIM ELİ", Hayat Sağlık, (20)  
Aydeniz, T. (2019) "X. (XVI.) Yüzyıla Ait Üç Sancak Kanunnâmesine Göre Kemah, Âmid ve Pojega Sancaklarının Sosyoekonomik Durumu", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 23 (2) Link  
Aydeniz, T. (2019) "OSMANLI SARAY MUTFAĞINDA BESLENME VE SAĞLIK", HAYAT SAĞLIK, (19)  
Aydeniz, T. (2018) "ARŞİV BELGELERİNE GÖRE OSMANLI’xxDA SERBEST HEKİMLİKLE İLGİLİ BAZI ESASLAR", HAYAT SAĞLIK, (18)  
Aydeniz, T. (2018) "Balkan Muhacirlerinin Gür Sesi: Muhacir Gazetesi", Din ve Hayat Dergisi, (33)  
Aydeniz, T. (2017) "Evkaf Lügatçesi", Din ve Hayat Dergisi Vakıf Medeniyeti, (0)  
Aydeniz, T. (2016) "Osmanlı’xxda Kitap Vakfetme Geleneği", Din ve Hayat Dergisi Kitap Medeniyeti, (0)  
Aydeniz, T. (2016) "Osmanlı'da Kitap Vakfetme Geleneği", Din ve Hayat Dergisi, (27) pp. 60-63  
Aydeniz, T. (2015) "1923’xxte Sinema İçin Ne Dediler?", Sinemarmara, (0)  
Aydeniz, T. (2013) "Arşiv Belgelerinde İffet Kavramı ve Günlük Hayatta İffete Bakış", Din ve Hayat Dergisi, (19)  
Aydeniz, T. (2013) "1920’li Yıllar Türkiyesinden Bir Film Analizi: Bağdat Hırsızı", Sinemarmara, (2) Link  
Aydeniz, T. (2011) "Bir Yol Hikayesi: Osmanlı’xxda Surre Alayı", Diyanet Dergi, (251) pp. 49-51  
Aydeniz, T. (2011) "Kurban Bayramı Vesilesiyle Osmanlı Devleti’xxnde Mahkumların Affı", Din ve Hayat Dergisi, (11)  
Aydeniz, T. (2010) "İki Dergi Üzerinden Kadın ve Aile Hayatına Yansıyan Batılılaşma", Din ve Hayat Dergisi, (13)  
Aydeniz, T. (2009) "Osmanlılarda Vaizlik", Din ve Hayat Dergisi, (8)  
Aydeniz, T. (2009) "Ecnebilerin Seyahatini Düzenleyen 1915 Senesine Ait Seyahat Kanunu", Din ve Hayat Dergisi, (7)  
Aydeniz, T. (2008) "Osmanlı Döneminde Mukabeleye Verilen Ehemmiyet", Din ve Hayat Dergisi, (5)  
Aydeniz, T. (2007) "Osmanlı Sultanlarının Hacıların Emniyetini Sağlamada Gösterdikleri Hassasiyet", Din ve Hayat Dergisi, (0)  
Aydeniz, T. (2007) "Hz. Peygamber’xxin Doğumu Vesilesiyle Osmanlı’xxda Mahkumların Affı", Din ve Hayat Dergisi, (0)  
Aydeniz, T. (2007) "Ecdadın Kur’xxan-ı Kerim’xxe Hürmeti", DİN VE HAYAT DERGİSİ, (0)  
Bildiriler
Aydeniz, T. (2022) "Covid-19 Salgını Sürecinde Ekrana Taşınan Tefsir Dersi Üzerine Bir Değerlendirme", 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi , (pp. 415-435), Türkiye, (Mart 2022
Aydeniz, T. (2018) "Birinci Dünya Savaşının Bitiminde Bir Gazetenin Analizi: Minber", Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100.Yılında Birinci Dünya Savaşı , (pp. 1335-1360), Antalya, Türkiye, (Kasım 2018
Aydeniz, T. (2018) "Bir Mesleki Mektep Mecmuasında Ahiliğin İzleri: Çırak Mektepleri Mecmuası", Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu , (pp. 423-436), Sivas, Türkiye, (Aralık 2018
Aydeniz, T. (2018) "Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Hademe-i Hayrat", Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan) , (pp. 709-734), Malatya, Türkiye, (Aralık 2018
Aydeniz, T. (2018) "Osmanlıların Gelibolu’xxya Doğru İlerlemeleri: FEtih, İskan ve İmar", Troia’xxdan Çanakkale’xxye İnsanın, İnancın ve Mekanın İnşaası: Değerler ve Şehir , (pp. 247-264), Çanakkale, Türkiye, (Aralık 2018
Aydeniz, T. (2016) "Âsâr-ı Nisvân Dergisi’xxnin Kadın, Aile ve Mahremiyete Bakışı", Din, Gelenek, Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu , Ordu, Türkiye, (Kasım 2016
Aydeniz, T. (2016) "Osmanlı’xxda İlk Yüksek Vaiz Mektebi: Medresetülvaizin", Osmanlı İStanbulu III , İstanbul, Türkiye, (Şubat 2016
Aydeniz, T. (2015) "Üsküdar’xxda Bir Meşhurlar Okulu: Ravza-i Terakki Mektebi", VIII.Uluslararası Üsküdar Sempozyumu , (Eylül 2015
Aydeniz, T. (2015) "Bir Layihanın Tahlili: 20. Yüzyılın Başlarında İstanbul", Osmanlı İstanbulu II , (Haziran 2015
Aydeniz, T. (2014) "Osmanlı Devleti’xxnde Mekke’xxnin Yönetimi 1517-1617", Bilim Sanat Vakfı Tez Sunumları , İstanbul, Türkiye, (Nisan 2014
Aydeniz, T. (2014) "Reklam Çemberinde Tüketim ve Ahlak", III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu , (Temmuz 2014
Kitaplar
Aydeniz, T. (2021) "TANZİMAT ÖNCESİ SÜREÇTE ANADOLU'DA ŞEHİR HAYATI SİVAS'IN İKİ YILI (1237-1239/1821-1823)", Ankara/Türkiye : SONÇAĞ YAYINCILIK  
Kitap Bölümleri
Aydeniz, T. (2022) "Osmanlı'da Sosyal Hayat", Türkiye : Şarkiyat Bilim ve Hikmet Yayınevi  
Aydeniz, T. (2021) "Sakarya Savaşı'nda Bir Teğmen: Gazi Musa Kâzım Sakarya'nın Hatıratı", Kitap: Bir Sakarya Savaşı Gazisinin Hatıraları, İStanbul/Türkiye : TİMAŞ  
Aydeniz, T. (2021) "Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları 10", : SONÇAĞ YAYINCILIK  
Aydeniz, T. (2019) "Ağa Kapısından Şeyhülislamlığa İstanbul Müftülüğü", : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları  
Aydeniz, T. (2019) "İslam Medeniyeti Tarihi", İstanbul/Türkiye : Lisans Yayıncılık  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Kitap) Hilafetin Siyaseti, 2021, Editör
(Ulusal - Kitap) En-Nâmûs'ul Akvem li Sa'âdet'il-Ümem, 2021, Editör
(Ulusal - Kitap) Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu, 2019, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2020
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Hademe-i Hayrat
0 0 0 0 0 1 1
2
Üsküdar’xxda Bir Meşhurlar Okulu: Ravza-i Terakki Mektebi
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
510.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
208.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
74.
527 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı İslam Tarihi ve Sanatları 527
Anahtar Kelimeler İslam Tarihi, Basın Tarihi, Ortadoğu Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 23 0 0 30 100 0 225 44 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 439 . - - 505 . 434 . - 366 . 510 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 180 . - - 205 . 166 . - 77 . 208 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 61 . - - 84 . 64 . - 25 . 74 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 45 . - - 66 . 51 . - 19 . 57 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - -
Toplam Yayın 3 0 0 3 3 0 6 2 0
Toplam Makale 0 0 0 0 1 0 3 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 2 0 3 1 0
Toplam Bildiri 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 2 0 2 1 0
Bildiri (Uluslararası) 2 0 0 3 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri