img

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OLCAY

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisat Teorisi

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
12
Atıf
1
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2015, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel İktisat (Yl) (Tezli), 2011, 2015
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2006, 2011
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), 2015, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel İktisat (Yl) (Tezli), 2011, 2015
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2006, 2011
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 80, 2018
İngilizce, IELTS, 5, Diğer, 2013
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Makro İktisat
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2013-2023, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2023-2024, Mikro İktisat I, Lisans
2023-2024, İleri Makro İktisat II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Makroekonomik Analiz II, Yüksek Lisans
2023-2024, Bilgi Ekonomisi, Lisans
2023-2024, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, Lisans
2023-2024, Türkiye Ekonomisi ve Yapısal Analizi, Yüksek Lisans
2023-2024, İktisat Politikası, Lisans
2023-2024, İktisat Alanına Yönelik Konularda Çalışmalar I, Lisans
2022-2023, Bilgi Ekonomisi, Lisans
2022-2023, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, Lisans
2022-2023, İktisat Alanına Yönelik Konularda Çalışmalar I, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Olcay, T., Uysal, Y. (2023) "Bilgi Toplumunun İstihdama Etkilerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", İzmir İktisat Dergisi, 38 (3) pp. 704-737 DOI   
Olcay, T. (2021) "Bilgi Toplumu Olma Yolundaki Türkiye'de Genç İşgücü İstihdamı", Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 6 (11) pp. 102-124  
Olcay, T. (2017) "Yeni Finansal Yapı ve Para Politikaları", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (4) pp. 16-24 Link  
Kesgingöz, H., Olcay, T. (2016) "Türkiye ve Seçilmiş Orta Doğu Ülkeleri için Benoit Hipotezinin Sınanması: Panel Veri Analizi", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1) pp. 585-607 Link   
Oğuz, A., Karataş, A.R., Olcay, T., Günay, M. (2014) "The Contribution of a State-Owned Enterprise to Regional, Industrial and Agricultural Production in Turkey: An Example of Ülfet Stock Company of Food and Soap Industry", Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (13) pp. 294-300 DOI  
Olcay, T. (2020) "The Employment of the Youth Labor Force in Turkey on the Path to Becoming a Knowledge Society", Econder 2020 III. International Economics, Business and Social Sciences Congress , (Kasım 2020
Olcay, T. (2017) "Yeni Finansal Yapı ve Para Politikaları", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi , (pp. 78), Tırana, Arnavutluk, (Aralık 2017
Karataş, A.R., Olcay, T., Bozkurt, Y., Oğuz, A. (2017) "Economic Crisis Evaluation in Afro-Eurasia Region on Structural Problems", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi , (pp. 82), Tiran, Arnavutluk, (Ekim 2017
Olcay, T. (2017) "An Analysis of the Relationship Between Clustering, Agglomeration Economies and Urbanization in terms of Development", International Congress on AFRO-EURASIAN Research III , (Kasım 2017
Olcay, T., Karataş, A.R. (2017) "TURKEY’S LEADER SECTORS, RIVALS ANDCOMPETITIVENESS IN FOREIGN TRADE", Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi , (pp. 108), (Kasım 2017
Olcay, T. (2017) "Küreselleşme ve Refah Devleti Anlayışında Yeniden Yapılanma", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Biimler Araştırmaları Kongresi , (pp. 79), Tiran, Arnavutluk, (Aralık 2017
Günay, G., Savaş, B., Olcay, T. (2015) "The Effects of Consumer Interaction on Consumer Purchasing Satisfaction", International Conference for Academic Disciplines (IJAS’15) , Barcelona, İspanya, (Haziran 2015
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Contribution of a State-Owned Enterprise to Regional, Industrial and Agricultural Production in Turkey: An Example of Ülfet Stock Company of Food and Soap Industry
Mediterranean Journal of Social Sciences
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2017) "Special Award" DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2014 - 2017 3
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
2014 - 2017 2
Karabük Üniversitesi
2015 1
-
2014 1
Karabük Üniversitesi
2017 1
Hayrettin Kesgingöz
Karabük Üniversitesi
2016 1
Yaşar Uysal
-
2023 1
Burcu Savaş
-
2015 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Makro İktisat 1577
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 10 20 45 0 0 5 20 0 20 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 462 . 481 . 503 . - - 523 . 604 . - 571 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 378 . 393 . 404 . - - 447 . 512 . - 493 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 107 . 106 . 116 . - - 125 . 151 . - 140 . -
Toplam Yayın 1 1 6 0 0 1 1 0 1 0
Toplam Makale 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri