img

Prof. Dr. Tülay EKEMEN KESKİN

  • Mühendislik Fakültesi
  • İnşaat Mühendisliği
  • Hidrolik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
50
Atıf
158
h-index
6
Proje
18
WoS
Yayın
8
Atıf
120
h-index
6
Google Scholor
Yayın
26
Atıf
262
h-index
7
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr), 2001, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1995, 1999
Araştırma Alanları
Hidrojeoloji, Jeotermal, Uygulamalı Jeoloji
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr), 2001, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Yl) (Tezli), 1999, 2001
Lisans, Türkiye, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1995, 1999
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 65, Güz, 2004
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Yer Bilimleri ve Mühendisliği Hidrojeoloji
[UAK] Mühendislik Yer Bilimleri ve Mühendisliği Jeotermal
[UAK] Mühendislik Yer Bilimleri ve Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2015-2020, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yer Bilimleri ve Mühendisliği, Türkiye
2012-2015, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2011-2012, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Türkiye
2007-2011, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2000-2007, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2021-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Myo/Yüksekokul Müdürü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2014, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2012-2015, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2007-2011, Bölüm Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Nuredden Abdulftah Rajab Alfadlı, Yüksek Lisans, Eflani Çayı Havzası'nın (Karabük, Safranbolu) hidrolojik özelliklerinin saptanarak taşkın ve kuraklık analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Abdullah Yaseen Qasım, Yüksek Lisans, Safranbolu Konarı Gölü'nün hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Emrah Şander, Yüksek Lisans, Ovacuma (Bartın) çayı akımının makina öğrenmesi yardımıyla tahmin edilmesi ve Bartın Bahçecik yeraltı barajı beslenimlerinin hesaplanması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Halis Yusuf Kılıç, Yüksek Lisans, Barajlarda farklı yaklaşımlar: Bartın Bahçecik yeraltı barajı örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Amhımmıd Anbeeh Alzarouq Albaqoul, Yüksek Lisans, Meteorological and hydrological drought analysis of Sinop, Kastamonu, Bartın provinces in the Western Black Sea, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
M.Wasım Popal, Yüksek Lisans, Farklı parametreler kullanılarak yapay sinir ağlarıyla akım tahminlerinin yapılabilirliğinin araştırılması: Filyos Nehri Havzası örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Rahmatullah Noorı, Yüksek Lisans, Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Filyos Nehri Havzası'nın meteorolojik ve hidrolojik kuraklık analizleri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Mustafa Ibrahım Mohamed Elhaj, Yüksek Lisans, Investigation of meteorological drought characteristics of the great man-made river region (Libya), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Şeymanur Topuksak, Yüksek Lisans, Menfezlerin projelendirilmesinde taşkın debisi saptama yöntemlerinin irdelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Feyza Girişen, Yüksek Lisans, Kaman (Kırşehir) güneyinde bulunan yeraltı sularının arsenik kirliliği açısından incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Bahadır Subaşı, Yüksek Lisans, Kaman (Kırşehir) kuzeyi'nin yeraltısuyu kirliliği açısından incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Emre Özler, Yüksek Lisans, Küre (Kastamonu) Pb-Zn-Cu maden alanı çevresinin hidrojeokimyasal özelliklerinin ve su-kayaç etkileşiminin incelemesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Sonay Toptaş, Yüksek Lisans, Ortakent (Koyulhisar-Sivas) ve çevresinin hidrojeoloji incelemesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
2019-2020, MÜHENDİSLİK HİDROLOJİSİ, Yüksek Lisans
2019-2020, BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAŞKIN ANALİZİ, Lisans
2019-2020, HİDROLİK, Lisans
2018-2019, BİTİRME PROJESİ, Lisans
2018-2019, KUYU HİDROLİĞİ, Yüksek Lisans
2018-2019, HİDROLOJİ, Lisans
2018-2019, AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, Lisans
2013-2014, ÇEVRE JEOLOJİSİ, Lisans
2013-2014, HİDROLOJİ VE HİDROJEOLOJİ, Lisans
2011-2012, TERMAL ENERJİ VE UYGULAMALARI, Yüksek Lisans
2010-2011, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2009-2010, JEOTERMAL SULARIN KİMYASI, Yüksek Lisans
2009-2010, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2009-2010, İZOTOP HİDROJEOLOJİSİ, Yüksek Lisans
2009-2010, MÜHENDİSLİK HİDROLOJİSİ, Yüksek Lisans
2009-2010, MÜHENDİSLİK PROJELERİ, Lisans
2009-2010, BİTİRME ÖDEVİ, Lisans
2009-2010, TOPOĞRAFYA, Lisans
2008-2009, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2008-2009, JEOTERMAL SULAR, Yüksek Lisans
2008-2009, SEMİNER, Yüksek Lisans
2008-2009, İZOTOP HİDROJEOLOJİSİ, Yüksek Lisans
2008-2009, MÜHENDİSLİK HİDROLOJİSİ, Yüksek Lisans
2008-2009, İLERİ HİDROJEOLOJİ, Yüksek Lisans
2008-2009, MÜHENDİSLİK PROJELERİ, Lisans
2008-2009, BİTİRME ÖDEVİ, Lisans
2008-2009, TOPOĞRAFYA, Lisans
2008-2009, HİDROJEOLOJİ, Lisans
2007-2008, SEMİNER, Yüksek Lisans
2007-2008, MÜHENDİSLİK PROJELERİ, Lisans
2007-2008, BİTİRME ÖDEVİ, Lisans
2007-2008, JEOTERMAL SULAR, Yüksek Lisans
2007-2008, İLERİ HİDROJEOLOJİ, Yüksek Lisans
2007-2008, TOPOĞRAFYA, Lisans
2007-2008, HİDROJEOLOJİ, Lisans
2006-2007, MÜHENDİSLİK PROJELERİ, Lisans
2006-2007, BİTİRME ÖDEVİ, Lisans
2006-2007, TOPOĞRAFYA, Lisans
Kayıt Yok
Safranbolu Konarı Gölü'nün hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023
Eflani Çayı Havzası'nın (Karabük, Safranbolu) hidrolojik özelliklerinin saptanarak taşkın ve kuraklık analiz sonuçlarının değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Safranbolu Konarı Gölü'nün hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Modeling of basins using different maps and flood discharge estimates with dsi synhetic(superposition) method (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
KAMAN (KIRŞEHİR) KUZEYİNİN HİDROJEOLOJİK İNCELEMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Mucur (Kırşehir) Yeraltısularının Arsenik Kirliliği Açısından İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2020
Kaman (Kırşehir) Kuzeyi'nin Yeraltısuyu Kirliliği Açısından İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2018
Forecast of water pollution sources using ANNs and hydrogeochemical analysis: a case study from Turkey (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kaman Kırşehir Kuzeyinde Bulunan Yeraltısularının Arsenik Kirliliği Açısından İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2018
Kaman (Kırşehir) Güneyinde Bulunan Yeraltısularının Arsenik Kirliliği Açısından İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2018
ESKİPAZAR (KARABÜK) JEOTERMAL SUYUNUN DEPREM TAHMİN ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2017
Küre (Kastamonu) Pb-Zn-Cu Maden Alani Çevresinin Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Ve Su-Kayaç Etkileşiminin İncelemesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2016
Türkiye’nin deprem riski yüksek jeo-stratejik-ancak tektonik rejimleri farklı-bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2006-2010
Yıldız Irmağı Havzasının Sivas hidrojeoloji incelemesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Tecer Dağı Sivas Ulaş kaynaklarının hidrojeoloji incelemesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Eskipazar Karabük ve yakın civarının hidrojeoloji incelemesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Bartın ve çevresinin hidrojeoloji incelemesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Ortakent Koyulhisar Sivas ve çevresinin hidrojeoloji incelemesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Kayıt Yok
Elhaj, M.I.M., Keskin, T.E., Jamalı, A. (2022) "Investigation of meteorological drought characteristics of the great man-made river region: a case study of drought in Libya", Springer Science and Business Media LLC, 81 (0) [SCI] DOI     
Keskin, T.E., Subaşı, B., Girişen, F., Başıbüyük, Z. (2020) "Groundwater Pollution Connected to Multiple Effect: A Case Study Kaman (Kırşehir, Turkey)", Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24 (5) pp. 1008-1022 [TR Dizin]      
Keskin, T.E., Özler, E. (2020) "Heavy metal contamination in groundwater and surface water due to active Pb-Zn-Cu mine tails and water-rock interactions: A case study from the Kure mine area (Turkey)", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 29 (6) pp. 878-895 [SCI] DOI     
Keskin, T.E., Doğan, E., Sönmez, O., Umarusman, H.B., Spor, P., Badfar, M., Çetiner, H.İ., Packialakshmi, S. (2020) "Comparison of flood discharge calculated by different statisticaldistribution functions and software", DISASTER SCIENCE AND ENGINEERING, 6 (2) pp. 1-7    
Keskin, T.E., Özler, E., Şander, E., Düğenci, M., Ahmed, M.Y. (2020) "Prediction of electrical conductivity using ANN and MLR: a case study from Turkey", Acta Geophysica, (0) [SCI Expanded] DOI    
Doğan, E., Keskin, T.E., Sönmez, O., Spor, P., Umarusman, H.B., Badfar, M. (2019) "Bartın (Kocaırmak) Nehir Yatağının Taşkın Kapasitenin Belirlenmesi", Academic Perspective Procedia, 2 (2) pp. 83-91 Link  
Keskin, T.E., Kaçaroğlu, F., Ersöz, T., Düğenci, M. (2016) "Statistical analysis of water discharging from rocks of different origin a case study from Turkey", Environmental Earth Sciences, 75 (4) pp. 2-23 [SCI] Link DOI     
Keskin, T.E., Kaçaroğlu, F. (2015) "Hydrogeological features and environmental impacts of geothermal waters in Y ld z River Basin Sivas Turkey", Water Environment Research, 87 (2) pp. 152-168 [SCI] Link DOI      
Keskin, T.E., Düğenci, M., Kaçaroğlu, F. (2015) "Prediction of water pollution sources using artificial neural networks in the study areas of Sivas Karabük and Bartın Turkey", Environmental Earth Sciences, 73 (9) pp. 5333-5347 [SCI] Link DOI     
Keskin, T.E. (2013) "Mineral water interaction and hydrogeochemistry of groundwater around Bartın coal mine Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 22 (9) pp. 2750-2762 [SCI]     
Keskin, T.E., Sonay, T., Ersöz, F. (2013) "Kurşunlu maden alanı çevresindeki yeraltısularında asit kaya drenajı ve iz element kirliliği", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 37 (77) pp. 1-25     
Keskin, T.E., Sonay, T. (2012) "Heavy metal pollution in the surrounding ore deposits and mining activity a case study from Koyulhisar Sivas Turkey", Environmental Earth Sciences, 67 (3) pp. 859-866 [SCI] Link     
Keskin, T.E. (2010) "Nitrate and heavy metal pollution resulting from agricultural activity a case study from Eskipazar Karabuk Turkey", Environmental Earth Sciences, 61 (4) pp. 703-721 [SCI] Link     
Keskin, T.E. (2010) "Groundwater changes in relation to seismic activity a case study from Eskipazar Karabuk Turkey", HYDROGEOLOGY JOURNAL, 18 (5) pp. 1205-1218 [SCI] Link     
Keskin, T.E., Kaçaroğlu, F., Kavak, K.Ş. (2006) "Tecer Dağının Sivas karst hidrojeolojisi incelemesi", Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, 27 (2) pp. 109-125 Link     
Yılmaz, I., Keskin, T.E., Yıldırım, M., Keskin, İ., Özdemir, G. (2006) "Failure and flow development of a collapse induced complex landslide the 2005 Kuzulu Koyulhisar Turkey landslide hazard", Environmental Earth Sciences, 49 (3) pp. 467-476 [SCI] Link     
Keskin, T.E., Kaçaroğlu, F. (2001) "Tecer Dağı Sivas Ulaş kaynaklarının hidrojeolojisi", Cumhuriyet Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi, 18 (2) pp. 87-102     
Keskin, T.E., Şander, E. (2023) "Estimation of Ovacuma (Bartın) River Flow Through Machine Learning", 4th International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2023 (IEACES2023), , Karabük, Türkiye, (Haziran 2023 
Elhaj, M.I.M., Vakılı, A.H., Keskin, T.E., Söyleyic, E., Atabı, T. (2023) "Options for Landfill Cover Design at Municipal Waste Facilities", 4th International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2023 (IEACES2023), , Karabük, Türkiye, (Haziran 2023 
Keskin, T.E., Alfadli, N.A. (2023) "Evaluation of the flooding and drought analysis results by determining the hydrological characteristics of the Eflani River Basin (Karabük, Safranbolu)", 3rd International Conference of Water Problems in Mediterranean Countries (WPMC-2023) , Lefkoşe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Aralık 2023
Keskin, T.E., Qasım, A.Y. (2023) "Exploring the Dynamics of Lake Konarı (Safranbolu): A Study on an Undiscovered Natural Wonder", 6th International Conference on Natural Resources and Sustainable Environmental Management (NRSEM-2023) , Lefkoşe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Aralık 2023
Elhaj, M.I.M., Keskin, T.E., Jamalı, A. (2022) "Investigation of Meteorological Drought Characteristics of the Great Man-Made River Region (Libya)", 5th International Conference on Natural Resources and Sustainable Environmental Management - CLIMATE CHANGE, NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT , (Temmuz 2022   
Albagoul, A.A., Allam, A.M.A., Ahmoda, W., Keskin, T.E. (2022) "Meteorological and hydrological drought analysis of Sinop, Kastamonu, Bartın provinces in the Western Black Sea", The Second Scientific International Conference in Engineering & Science , Libya, (Aralık 2022  
Keskin, T.E., Subaşı, B., Girişen, F., Şander, E., Umarusman, H.B., Jamalı, A. (2021) "Prediction of carbonate ions in the groundwater using Artificial Neural Network (ANN)", Fifth International Conference on the Natural Resources and Suistinable Environmental Management , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Kasım 2021 
Topuksak, Ş., Keskin, T.E. (2020) "Yağış Verileri Kullanılarak Bilgisayar Yazılımlarından Elde Edilen Taşkın Debilerinin Karşılaştırılması: Bulak Deresi (Karabük) Örneği", The 2nd International Symposium of Engineering Applications onCivil Engineering and Earth Sciences 2020 (IEACES2020) , (Eylül 2020 
Doğan, E., Keskin, T.E., Sönmez, O., Spor, P., Umarusman, H.B., Badfar, M. (2019) "Bartın (Kocaırmak) Nehir Yatağının Taşkın Kapasitenin Belirlenmesi", 3rd International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management , (Ekim 2019 
Keskin, T.E., Doğan, E., Umarusman, H.B., Spor, P., Badfar, M., Packialakshmi, S. (2019) "Calculation of Flood Discharge of Bartın River (Kocaırmak) using Different Methods.", International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards , (Eylül 2019 
Keskin, T.E., Doğan, E., Sönmez, O., Umarusman, H.B., Badfar, M., Spor, P., Çetiner, H.İ. (2019) "Yukarı Bartın Nehrinin 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Haritalar ve Aster Görüntüleri Kullanılarak Tahmin Edilen Taşkın Debilerinin Karşılaştırılması", 10. Ulusal Hidroloji Kongresi, , Türkiye, (Ekim 2019
Çetiner, H.İ., Keskin, T.E. (2018) "Bilgisayar Yazılımları Kullanılarak İçme Suyu, Atık Su ve Taşkın Debi Hesaplarının Yapılması ve Projeye Esas Alanların Kübaj Hesaplamalarının Gerçekleştirilmesi: Çankırı Örneği", 1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu , (Aralık 2018  
Keskin, T.E., Çetiner, H.İ., Genç, S., Kılıç, H.Y., Başdağ, S., Umarusman, H.B. (2018) "Bilgisayar Yazılımları Kullanılarak Akım Gözlem İstasyonu Bulunmayan Nehirlerin CBS Ortamında Taşkın Debilerinin ve Taşkın Yayılma Alanlarının Tahmin Edilmesi: Eskipazar Çayı (Karabük) Örneği", HİDRO-2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu , Türkiye, (Eylül 2018 
Keskin, T.E., Girişen, F., Başıbüyük, Z. (2018) "Kaman (Kırşehir) Güneyindeki Yeraltısularının Hidrojeolojik Açısından İncelenmesi", HİDRO-2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu , Türkiye, (Eylül 2018 
Keskin, T.E., Çetiner, H.İ., Genç, S., Kılıç, H.Y., Başdağ, S., Umarusman, H.B. (2018) "MODELING OF BASINS USING DIFFERENT MAPS AND FLOOD DISCHARGE ESTIMATES WITH DSI SYNTHETIC (SUPERPOSITION) METHOD", World Multidisciplinary Earth Scineces Symposium , (Eylül 2018 
Keskin, T.E., Girişen, F., Başıbüyük, Z. (2018) "YERALTISULARINDA ARSENİK KİRLİLİĞİ:KAMAN (KIRŞEHİR, TÜRKİYE) ÖRNEĞİ", 2nd International Symposiumon Natural Hazards andDisaster Management , (Mayıs 2018 
Keskin, T.E., Çetiner, H.İ., Başdağ, S., Genç, S., Kılıç, H.Y. (2018) "AKIM GÖZLEM İSTASYONLARI BULUNMAYANNEHİRLERİN DSİ SENTETİK YÖNTEMİ KULLANILARAK TAŞKIN DEBİLERİNİN TAHMİNİ: ESKİPAZARÇAYI ÖRNEĞİ (KARABÜK, TÜRKİYE)", 2nd International Symposiumon Natural Hazards andDisaster Management , (Mayıs 2018 
Keskin, T.E., Subaşı, B., Başıbüyük, Z. (2017) "Hydrogeological Investigation of the north of Kaman (Kırşehir) region (Kaman (Kırşehir) kuzeyinin hidrojeolojik incelemesi).", 5th International Symposium On Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2017) , (pp. 580-589), Bakü, Azerbaycan, (Eylül 2017
Keskin, T.E., Subaşı, B. (2016) "Sismik Aktivitelere Bağlı Olarak Yeraltısuyu Değişimleri Eskipazar Karabük Örneği Groundwater Changes due to Seismic Activity A Case Study from Eskipazar Karabük", International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016 , (pp. 589-600), (Mart 2016
Keskin, T.E., Düğenci, M., Kaçaroğlu, F. (2016) "Forecast of water pollution sources using ANNs and hydrogeochemical analysis Case study from Turkey", International Conference on Pollution Control and Sustainable Environment , (Nisan 2016
Keskin, T.E., Özler, E. (2016) "Hydrogeological Investigation of the Küre Kastamonu Pb Zn Cu Mining Area", International Conference on Engineering and Natural Sciences , (Mayıs 2016
Keskin, T.E., Özler, E., Keskin, İ. (2016) "Heavy metal pollution in the surrounding Pb Zn Cu deposits a case study from Kastamonu Turkey", World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2016 , (Eylül 2016
Keskin, T.E., Kaçaroğlu, F., Ersöz, T., Düğenci, M. (2015) "Hydrogeochemistry and statistical analysis of water discharging from rocks of different origin a case study from Sivas Karabük and Bartın Turkey", The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium , (Eylül 2015
Keskin, T.E., Toptaş, S. (2012) "Kurşunlu Ortakent Koyulhisar Sivas maden alanı ve çevresindeki suların hidrojeokimyası su kayaç etkileşimi ve istatistiksel analizi", Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30.Yıl Sempozyumu , Türkiye, (Ekim 2012
Keskin, T.E., Toptaş, S., Ersöz, F. (2012) "Asit maden drenajı ve ağır metal kirliliğine Kurşunlu Koyulhisar Sivas Pb Zn Cu maden alanından bir örnek", Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu , Türkiye, (Kasım 2012
Keskin, T.E. (2010) "Hydrogeologiccal response to earthquakes a case study from Eskipazar Karabuk Turkey", EGU General Assembly , (Mayıs 2010 
Keskin, T.E. (2010) "Eskipazar Karabük çevresindeki yeraltısularında tarımsal aktivitelere bağlı nitrat ve ağır metal kirlilikleri", IV Ulusal Jeokimya Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2010
Keskin, T.E. (2010) "Eskipazar Karabük bölgesinde sismik aktivitelere bağlı olarak meydana gelen yeraltısuyu değişimleri", IV Ulusal Jeokimya Sempozyumu , Türkiye, (Mayıs 2010
Keskin, T.E. (2010) "Eskipazar Karabük ve çevresinin hidrokimyasal özellikleri", Karadeniz Teknik Üniversitesi 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu , (pp. 215), Türkiye, (Ekim 2010
Keskin, T.E., Düğenci, M. (2007) "Kaynarca ve Gaziköy kaynaklarının Sivas KB sı hidrojeoloji incelemesi", 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı , (pp. 112-114), Türkiye, (Nisan 2007
Keskin, T.E., Kaçaroğlu, F. (2007) "Yıldız Irmağı Havzasının Sivas hidrojeoloji incelemesi", Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu , (pp. 351-362), Türkiye, (Eylül 2007 
Keskin, T.E., Kaçaroğlu, F., Kavak, K.Ş. (2006) "Tecer Dağının Sivas Ulaş Karst hidrojeolojisi incelemesi", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı , (pp. 117-118), Türkiye, (Mart 2006
Keskin, T.E., Düğenci, M. (2006) "Yıldız Irmağı Havzasındaki Sivas jeotermal suların hidrojeokimyasal ve izotopik incelemesi", II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu , (pp. 3), Türkiye, (Kasım 2006
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Disaster Science and Engineering, 2021, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Disaster Science and Engineering, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Earth Sciences Resaerch, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Earth Science Research, 2012, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2012, Yrd. Editör
(Ulusal - Diğer) 9. Ulusal Hidroloji Kongresi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Environmental Earth Science, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Arabian Journal of Geosciences, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Mine Water and the Environment, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Earth Science Research, 2016
(Uluslararası - Diğer) International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Earth Science Research, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Fresenius Environmental Bulletin, 0
Üye, International Association of Hydrogeologist, 2010-
Üye, INFREP-International Network for Frontier Research on Earthquake Precursory, 2010-
Üye, International Association for Engineering Geology and the Environment, 2010-
Üye, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi, 2010-
Üye, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 2008-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Prediction of water pollution sources using artificial neural networks in the study areas of Sivas Karabük and Bartın Turkey
Environmental Earth Sciences
46 0 0 18 1 1 0 0 66
2
Nitrate and heavy metal pollution resulting from agricultural activity a case study from Eskipazar Karabuk Turkey
Environmental Earth Sciences
21 0 0 12 3 0 1 0 37
3
Prediction of electrical conductivity using ANN and MLR: a case study from Turkey
Acta Geophysica
12 0 0 1 0 1 0 0 14
4
Failure and flow development of a collapse induced complex landslide the 2005 Kuzulu Koyulhisar Turkey landslide hazard
Environmental Earth Sciences
8 0 0 1 2 0 0 0 11
5
Groundwater changes in relation to seismic activity a case study from Eskipazar Karabuk Turkey
HYDROGEOLOGY JOURNAL
7 0 0 3 0 0 0 0 10
6
Heavy metal pollution in the surrounding ore deposits and mining activity a case study from Koyulhisar Sivas Turkey
Environmental Earth Sciences
3 0 0 4 0 0 0 0 7
7
Mineral water interaction and hydrogeochemistry of groundwater around Bartın coal mine Turkey
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
5 0 0 1 0 0 0 0 6
8
Heavy metal contamination in groundwater and surface water due to active Pb-Zn-Cu mine tails and water-rock interactions: A case study from the Kure mine area (Turkey)
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES
3 0 0 0 0 0 0 0 3
9
Tecer Dağı Sivas Ulaş kaynaklarının hidrojeolojisi
Cumhuriyet Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi
1 0 0 1 0 0 0 0 2
10
Hydrogeological features and environmental impacts of geothermal waters in Y ld z River Basin Sivas Turkey
Water Environment Research
2 0 0 0 0 0 0 0 2
(2016) "Conferenceseries LLC Best Poster Award" Conferenceseries LLC
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Fikret Kaçaroğlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2001 - 2016 9
Karabük Üniversitesi
2018 - 2021 8
Karabük Üniversitesi
2006 - 2020 7
Halil İbrahim Çetiner
-
2018 - 2020 6
Emrah Doğan
Sakarya Üniversitesi
2019 - 2020 5
Pınar Spor
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
2019 - 2020 5
Meisam Badfar
-
2019 - 2020 5
Zeynel Başıbüyük
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2017 - 2020 4
Osman Sönmez
Sakarya Üniversitesi
2019 - 2020 4
Bahadır Subaşı
-
2016 - 2021 4
Emre Özler
-
2016 - 2020 4
Feyza Girişen
-
2018 - 2021 4
Ali Jamalı
-
2021 - 2022 3
Emrah Şander
-
2020 - 2023 3
Halis Yusuf Kılıç
-
2018 3
Mustafa Ibrahim Mohamed Elhaj
-
2022 - 2023 3
Sidar Genç
-
2018 3
Suat Başdağ
-
2018 3
Karabük Üniversitesi
2012 - 2013 2
Karabük Üniversitesi
2006 - 2016 2
Karabük Üniversitesi
2015 - 2016 2
Kaan Şevki Kavak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2006 2
Shanmugam Packialakshmi
-
2019 - 2020 2
Sonay Toptaş
-
2012 2
Toptaş Sonay
-
2012 - 2013 2
-
2023 1
Işık Yılmaz
Cumhuriyet Üniversitesi
2006 1
Abdullah Yaseen Qasım
-
2023 1
Allam Musbah Al Allam
-
2022 1
Amhmmed Anbeeh Albagoul
-
2022 1
Emre Söyleyic
-
2023 1
Gül Özdemir
-
2006 1
Mohammed Yadgar Ahmed
-
2020 1
Mustafa Yıldırım
-
2006 1
Nuredden Abdulftah Alfadli
-
2023 1
Şeyma Topuksak
-
2020 1
Tabarek Atabı
-
2023 1
Waleed Ahmoda
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50855
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24908
YÖKSİS Bilim Alanı Yer Bilimleri ve Mühendisliği 985
Anahtar Kelimeler Hidrojeoloji, Jeotermal, Uygulamalı Jeoloji
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 105 75 10 41 38 140 10 70 30 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 562 . 587 . 703 . 631 . 623 . 476 . 661 . 614 . 627 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 373 . 405 . 522 . 454 . 463 . 318 . 515 . 469 . 502 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 96 . 116 . 182 . 162 . 130 . 44 . 144 . 118 . 136 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 16 . 27 . 45 . 37 . 37 . 10 . 34 . 20 . 29 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 15 . 20 . 36 . 28 . 29 . 6 . 30 . 17 . 24 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 24 . 39 . 65 . 55 . 55 . 16 . 54 . 34 . 52 . -
Toplam Yayın 3 5 1 6 4 5 1 3 4 0
Toplam Makale 2 1 0 0 1 4 0 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 4 1 6 3 1 1 2 4 0
Makale (SCI) 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 4 1 4 2 1 1 2 4 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri