img

Dr. Öğr. Üyesi Turgut SÖNMEZ

  • Tobb Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Elektrik ve Enerji
  • Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Pr.

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
16
Atıf
132
h-index
6
Proje
1
WOS
Yayın
7
Atıf
128
h-index
5
Google Scholor
Yayın
13
Atıf
171
h-index
6
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2004, 2008
Post Doktora, Almanya, Rwth Aachen University, , 2019, 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, İngiltere, University Of Southampton, , 2013, 2017
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, University Of Florida {Florida}, Kimya, , 2011, 2013
Araştırma Alanları
Elektrokimya, Fiziksel Kimya, Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Post Doktora, Almanya, Rwth Aachen University, , 2019, 2022
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, İngiltere, University Of Southampton, , 2013, 2017
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, University Of Florida {Florida}, Kimya, , 2011, 2013
Lisans, Türkiye, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2004, 2008
İngilizce, YDS, 83, 2023/2 Yab, 2023
İngilizce, YÖKDİL, 93, 2023/1 Yük, 2023
İngilizce, ÜDS, 70, 2009-ÜDS S, 2009
Değerlendirme, Türk Kimya Dergisi, Ankara, 20-06-2022, 20-07-2022
Araştırma, TÜBİTAK-2219, Almanya, 01-10-2019, 31-03-2022
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Elektrokimya
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Fiziksel Kimya
[UAK] Fen Bilimleri ve Matematik Kimya Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
2023-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Fizikokimya Anabilim Dalı, Türkiye
2019-2022, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Institut Für Technische Und Makromolekulare Chemie, Kimya
2019-2023, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Türkiye
2018-2019, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Türkiye
2024-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Fizikokimya, Türkiye
Uecker Jan, Yüksek Lisans, Mechanistic and Kinetic Studies of Oxygen Reduction Reaction on Covalent Triazine Frameworks, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, The Institute For Technical And Macromolecular Chemistry (Itmc), Department Of Chemistry, 2020, (Asıl Danışman)
Pateman Alexander Thomas Robert, Yüksek Lisans, The Effect of Mn x Co 3 - x O 4 Calcination Temperature on the Electrocatalysis of the Oxygen Reduct, University Of Southampton, Faculty Of Environmental And Life Sciences, Department Of Chemistry, 2016, (Asıl Danışman)
2023-2024, KİM372 Fizikokimya II, Lisans
2023-2024, KIM396 Elektroanalitik Kimya, Lisans
2023-2024, KIM735 Elektrokimya I, Yüksek Lisans
2023-2024, TELN109 Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Ön Lisans
2023-2024, TBİ113 Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Ön Lisans
2023-2024, TBE235 Mesleki Yabancı Dil I, Ön Lisans
2023-2024, TBİ101 Genel Matematik, Ön Lisans
2022-2023, TELN109 Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Ön Lisans
2022-2023, TBİ113 Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Ön Lisans
2022-2023, ENG-CHE General Chemistry, Lisans
2022-2023, TBE110 Mesleki Bilgisayar Kullanımı, Ön Lisans
2022-2023, TEP118 Meslekı Yabancı Dil I, Ön Lisans
2022-2023, Mesleki Yabancı Dil II, Ön Lisans
2020-2021, TEP118 Mesleki Yabancı Dil I, Ön Lisans
2020-2021, TİS120 Meslek Etiği I, Ön Lisans
2020-2021, TOK112 Bilgi ve İletişim Teknolojisi I, Ön Lisans
2020-2021, UTH126 Bilgi ve İletişim Teknolojisi I, Ön Lisans
2018-2019, TSD302 Uluslararası Iletişim, Lisans
2018-2019, TSD302 Uluslararası Iletişim (II.Ö), Lisans
2018-2019, TBI000 MTOK Genel Kimya, Lisans
Kayıt Yok
Ergani, S.K., Sönmez, T., Uecker, J., Arpa, B., Palkovits, R. (2023) "Hydrogen storage capabilities of ionothermally synthesized covalent triazine frameworks (CTFs)", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 48 (48) pp. 34154-34163 [SCI Expanded] DOI     
Sönmez, T., Belthle, K.S., Iemhoff, A., Uecker, J., Artz, J., Bisswanger, T., Stampfer, C., Hamza, H.H., Nicolae, S.A., Titirici, M., Palkovits, R. (2021) "Metal free-covalent triazine frameworks as oxygen reduction reaction catalysts - structure-electrochemical activity relationship", Catalysis Science & Technology, 11 (18) pp. 6191-6204 [SCI Expanded] DOI     
Hamza, H.H., Saleh, N.H., Patel, B.A., Mahat, M.M., Shafiee, S.A., Sönmez, T. (2021) "Recycling Chocolate Aluminum Wrapping Foil as to Create Electrochemical Metal Strip Electrodes", MOLECULES, 26 (1) pp. 1-17 [SCI Expanded] Link      
Zakaria, N.D., Omar, M.H., Kamal, N.N.A.K., Razak, K.A., Sönmez, T., Balakrishnan, V., Hamza, H.H. (2021) "Effect of Supporting Background Electrolytes on the Nanostructure Morphologies and Electrochemical Behaviors of Electrodeposited Gold Nanoparticles on Glassy Carbon Electrode Surfaces", ACS Omega, 6 (38) pp. 24419-24431 [SCI Expanded] DOI      
Hamza, H.H., Ahmad, K.N., Meneghello, M., Shafiee, S.A., Sönmez, T., Taib, M.N.A.M., Samsuri, S.M., Zulkifli, M.F.M. (2020) "Hexanediamine Monolayer Electrografted at Glassy Carbon Electrodes Enhances Oxygen Reduction Reaction in Aqueous Neutral Media", JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 167 (16) pp. 166508-166515 [SCI] Link     
Pletcher, D., Li, X., Price, S.W.T., Russell, A.E., Sönmez, T., Thompson, S.J. (2016) "Comparison of the Spinels Co3O4 and NiCo2O4 as Bifunctional Oxygen Catalysts in Alkaline Media", ELECTROCHIMICA ACTA, 188 (0) pp. 286-293 [SCI] Link DOI     
Sönmez, T., Thompson, S.J., Price, S.W.T., Pletcher, D., Russell, A.E. (2016) "Voltammetric Studies of the Mechanism of the Oxygen Reduction in Alkaline Media at the Spinels Co3O4 and NiCo2O4", JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 163 (10) pp. 884-890 [SCI] Link DOI     
ERGANİ, S.K., SÖNMEZ, T. (2022) "Hydrogen Uptake Studies of the Synthesised 2,6-pyridinedicarbonitrile Polymer at Different Temperatures", 4th International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2022) , (pp. 221), Ankara, Türkiye, (Aralık 2022
SÖNMEZ, T., Palkovits, R. (2022) "Fundamental Studies of Covalent Triazine Frameworks (CTFs) as Oxygen Reduction Reaction Catalysts", 55. Jahrestreffen Deutscher Katalytiker , (pp. 77-78), Weimar, Almanya, (Haziran 2022 
Sönmez, T. (2022) "Covalent Triazine Frameworks as Oxygen Reduction Reaction Catalysts – Mechanistic and Kinetic Studies in Alkaline Media", 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022) , (pp. 274), Ankara, Türkiye, (Aralık 2022
Sönmez, T. (2016) "Spinel Manganese-Cobalt Oxides (MnxCo3-xO4, 0 ≤ x ≤ 2) as ORR Catalysts", STFC Early Career Researchers Conference 2016 , Abingdon/Oxford, İngiltere, (Nisan 2016 
Sönmez, T. (2016) "Electrochemical Studies of Spinel Manganese-Cobalt Oxides (MnxCo3-xO4, 0 ≤ x ≤ 2) as ORR Catalysts in Alkaline Electrolyte", ElecNano 7 , Lille, Fransa, (Mayıs 2016  
Sönmez, T. (2016) "The Effect of Preparation Method on the ORR Activity of Spinel MnCo2O4 in Alkaline Electrolyte", 67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry , The Hague, Hollanda, (Temmuz 2016 
Sönmez, T. (2015) "Mechanistic Studies of Oxygen Reduction Reaction at the Spinels Co3O4 and NiCo2O4 in Alkaline Media", ECHEMS 2015 , Oldenburg (Carl Von Ossietzky University ), Almanya, (Haziran 2015
Sönmez, T. (2014) "Investigation of Non-Platinum Catalysts for Low Temperature Fuel Cells", 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry , Lausanne, İsviçre, (Ağustos 2014 
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ionics, 2023
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Chemistry, 2022
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Comparison of the Spinels Co3O4 and NiCo2O4 as Bifunctional Oxygen Catalysts in Alkaline Media
ELECTROCHIMICA ACTA
55 0 0 1 0 4 0 0 60
2
Effect of Supporting Background Electrolytes on the Nanostructure Morphologies and Electrochemical Behaviors of Electrodeposited Gold Nanoparticles on Glassy Carbon Electrode Surfaces
ACS Omega
23 0 0 2 0 1 0 0 26
3
Voltammetric Studies of the Mechanism of the Oxygen Reduction in Alkaline Media at the Spinels Co3O4 and NiCo2O4
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
16 0 0 2 0 2 0 0 20
4
Hexanediamine Monolayer Electrografted at Glassy Carbon Electrodes Enhances Oxygen Reduction Reaction in Aqueous Neutral Media
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
9 0 0 1 0 0 0 0 10
5
Recycling Chocolate Aluminum Wrapping Foil as to Create Electrochemical Metal Strip Electrodes
MOLECULES
6 0 0 1 0 0 0 0 7
6
Metal free-covalent triazine frameworks as oxygen reduction reaction catalysts - structure-electrochemical activity relationship
Catalysis Science & Technology
5 0 0 0 0 2 0 0 7
7
Hydrogen storage capabilities of ionothermally synthesized covalent triazine frameworks (CTFs)
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
2 0 0 0 0 0 0 0 2
(2019) "TÜBİTAK-2219 Doktora Sonrası 12 Ay Süreli Araştırma Bursu" TÜBİTAK
(2009) "Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu (YLSY 1416)" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(2009) "Yurt Dışı Doktora Bursu (YLSY 1416)" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2022 - 2023 2
Hairul Hisham Hamza
-
2020 - 2021 4
Regina Palkovits
RWTH Aachen University
2021 - 2023 3
Andrea E Russell
-
2016 2
Derek Pletcher
-
2016 2
Jan Uecker
-
2021 - 2023 2
Saiful Arifin Shafiee
-
2020 - 2021 2
Stephen J Thompson
-
2016 2
Stephen W T Price
-
2016 2
Andree Iemhoff
-
2021 1
Beyza Arpa
-
2023 1
Bhavik Anil Patel
-
2021 1
Christoph Stampfer
-
2021 1
Jens Artz
-
2021 1
Kamal Najahtul Ahmad
-
2020 1
Kendra Solveig Belthle
-
2021 1
Khairunisak Abdul Razak
-
2021 1
Maria-Magdalena Titirici
-
2021 1
Marta Meneghello
-
2020 1
Meor Faisal Meor Zulkifli
-
2020 1
Mohamad Nurul Azmi Mohamad Taib
-
2020 1
Mohd Muzamir Mahat
-
2021 1
Muhamad Huzaifah Omar
-
2021 1
Najahtul Najihah Ahmad Kamal Kamal
-
2021 1
Nor Dyana Zakaria
-
2021 1
Nur Hidayah Saleh
-
2021 1
Sabina Alexandra Nicolae
-
2021 1
Shazarizulhaziq Mohd Samsuri
-
2020 1
Timo Bisswanger
-
2021 1
Venugopal Balakrishnan
-
2021 1
Xiaohong Li
-
2016 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
599.
49719 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
372.
12780 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
219.
3353 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49719
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 12780
YÖKSİS Bilim Alanı Kimya 3353
Anahtar Kelimeler Elektrokimya, Fiziksel Kimya, Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 5 115 0 0 0 50 150 15 50 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 661 . 543 . - - - 566 . 522 . 672 . 599 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 545 . 420 . - - - 379 . 340 . 457 . 372 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 382 . 284 . - - - 232 . 193 . 303 . 219 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 100 . 76 . - - - 66 . 50 . 92 . 71 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 156 . 104 . - - - 102 . 71 . 127 . 99 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 87 . 58 . - - - 42 . 30 . 56 . 43 . -
Toplam Yayın 1 5 0 0 0 1 3 3 1 0
Toplam Makale 0 2 0 0 0 1 3 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0
Makale (SCI) 0 2 0 0 0 1 3 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri