img

Arş. Gör. Uğur İNCEBİLİR

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Tasavvuf

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
2
Atıf
1
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2019, 2019
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2007, 2011
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2019, 2019
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2007, 2011
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri
2018-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
İncebilir, U. (2018) "Müstakîmzâde Süleyman Efendi/Fıkh-ı Ekber Şerhi/Şerefü’l-Akîde ve Diğer Risaleleri", İstanbul : büyüyenay yayınları  
İncebilir, U. (2016) "Müstakîmzâde Süleyman Efendi/Fatiha Suresi Tefsiri/Tefsiru Sureti’l-Fatiha", Türkiye : Büyüyenay Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - ) Terbiye ve Sosyoloji, 2019, Editör
(Uluslararası - ) Türklerin Mânevî Gücü, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Fârâbî’de Dil-Mantık İlişkisi, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Aristo’nun Mantık ve İlim Anlayışı, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi Divanı Tenkitli Metin, 2018, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Müstakîmzâde Süleyman Efendi/Fatiha Suresi Tefsiri/Tefsiru Sureti’l-Fatiha
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77412
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4726
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 1594
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 504 . - 540 . - - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 214 . - 235 . - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 97 . - 124 . - - - - - -
Toplam Yayın 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri