img

Arş. Gör. Uğur İNCEBİLİR

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Tasavvuf

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2019, 2019
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2007, 2011
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2019, 2019
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2007, 2011
Yabancı Dil
Kayıt Yok
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri
Akademik Unvanlar
2018-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
Kayıt Yok
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Kayıt Yok
Bildiriler
Kayıt Yok
Kitaplar
İncebilir, U. (2018) "Müstakîmzâde Süleyman Efendi/Fıkh-ı Ekber Şerhi/Şerefü’l-Akîde ve Diğer Risaleleri", İstanbul : büyüyenay yayınları  
İncebilir, U. (2016) "Müstakîmzâde Süleyman Efendi/Fatiha Suresi Tefsiri/Tefsiru Sureti’l-Fatiha", Türkiye : Büyüyenay Yayınları  
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - ) Terbiye ve Sosyoloji, 2019, Editör
(Uluslararası - ) Türklerin Mânevî Gücü, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Fârâbî’de Dil-Mantık İlişkisi, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Aristo’nun Mantık ve İlim Anlayışı, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi Divanı Tenkitli Metin, 2018, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Müstakîmzâde Süleyman Efendi/Fatiha Suresi Tefsiri/Tefsiru Sureti’l-Fatiha
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 478 . - 534 . - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 214 . - 233 . - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 167 . - 184 . - - - - -
Toplam Yayın 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri