img

Dr. Öğr. Üyesi Ümit YILMAZ

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri
  • Fizyoloji

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
43
Atıf
68
h-index
4
Proje
7
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp (Yl) (Tezli), 2010, 2012
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp (Dr), 2012, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Yl) (Tezli), 2013, 2015
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr), 2015, 2020
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2005, 2009
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr), 2015, 2020
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp (Dr), 2012, 2017
Yüksek Lisans, Türkiye, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Yl) (Tezli), 2013, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp (Yl) (Tezli), 2010, 2012
Lisans, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2005, 2009
İngilizce, ÜDS, 77, 2011-ÜDS S, 2011
Kayıt Yok
[UAK] Sağlık Bilimleri Fizyoloji
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
2013-2021, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tip 2 Diyabetik Erkeklerde Erektil Disfonksiyon ile Serum Relaxin-3 ve Galanin Seviyesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2024-2025
İntraserebroventriküler Prokineticin 2 İnfüzyonunun Hipotalamus-Hipofiz-Tiroit Aksı Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Ellajik asidin α-naftiltiyoüre ile oluşturulmuş pulmoner toksisite üzerine protektif etkisinin araştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2023
Ellagic Acid ve Cryptotanshinone'nun Üçlü Negatif Meme Kanseri (TNBC) Hücreleri Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
İntraserebroventriküler Prokineticin 2 İnfüzyonunun Hipotalamus-Hipofiz-Testis Aksı Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2023
İntraserebroventriküler Spexin İnfüzyonunun Hipotalamus-Hipofiz-Tiroit Aksı ve Enerji Metabolizması Üzerine Etkileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022-2023
Otofaji Yolağıyla İlişkili mikro RNA (miRNA)'ların Kolorektal Kanserdeki Rolünün Araştırılması (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2016-2017
Kayıt Yok
Tanbek, K., Yılmaz, Ü., Gül, S., Koç, A., Gül, M., Sandal, S. (2024) "Effects of glucagon as a neurohormone on the central nervous system and glucose homeostasis", European Review for Medical and Pharmacological Sciences, (0) [SCI Expanded] Link DOI  
Yılmaz, Ü., Tanbek, K., Gül, S., Gül, M., Koç, A., Sandal, S. (2023) "Melatonin Attenuates Cerebral Ischemia/Reperfusion Injury Through Inducing Autophagy", Neuroendocrinology, (0) [SCI Expanded] DOI   
Yılmaz, Ü., Demir, M. (2023) "Cryptotanshinone Protects Against Acute Pulmonary Edema", Experimed, 13 (0) [TR Dizin] DOI  
Demir, M., Yılmaz, Ü. (2023) "Ratlarda Alfa-Naftiltiyoüre ile Oluşturulmuş Pulmoner Toksisite Üzerine Ellajik Asidin Protektif Etkisinin Araştırılması", Fırat Tıp Dergisi, 28 (3) pp. 164-169 [TR Dizin] Link  
Yılmaz, Ü., Tanbek, K. (2023) "Spexin may induce mitochondrial biogenesis in white and brown adipocytes via the hypothalamus-pituitary-thyroid (HPT) axis", Physiology & Behavior, 273 (0) [SCI Expanded] DOI   
Tanbek, K., Yılmaz, Ü., Gül, M., Koç, A., Sandal, S. (2023) "Effects of central FGF21 infusion on the glucose homeostasis in rats (brain–pancreas axis)", Archives of Physiology and Biochemistry, (0) [SCI Expanded] DOI   
Çelik, F., Yılmaz, Ü., Yılmaz, N., Özyavuz, M.K., Başaran, C., Fazlıoğulları, O., Ergen, H.A., Zeybek, Ş.Ü. (2023) "Effects of the genetic variants and serum levels of TIMP-1 and TIMP-2 on type 2 diabetes mellitus in the Turkish population", Annals of Clinical and Analytical Medicine, (0) [ESCI] Link DOI  
Tanbek, K., Gürel, E., Yılmaz, Ü., Yılmaz, N., Gül, M., Çolak, C. (2022) "Alpha lipoic acid decreases neuronal damage on brain tissue of STZ-induced diabetic rats", Physiology & Behavior, 248 (0) [SCI Expanded] DOI   
Biçer, Y., Elbe, H., Karayakalı, M., Yiğittürk, G., Yılmaz, Ü., Cengil, O., Gburi, M.R.A.A., Altınöz, E. (2022) "Neuroprotection by melatonin against acrylamide-induced brain damage in pinealectomized rats", Journal of Chemical Neuroanatomy, 125 (0) [SCI Expanded] DOI   
Yılmaz, Ü., Yılmaz, N., Tanbek, K., Ergen, H.A., Aksakal, N., Zeybek, Ş.Ü. (2022) "Differential expression of miRNAs related to autophagy pathway in tissue and serum samples of colorectal cancer patients", Bratislava Medical Journal, 123 (9) pp. 634-640 [SCI Expanded] DOI   
Gburi, M.R.A.A., Altınöz, E., Elbe, H., Önal, M.Ö., Yılmaz, Ü., Yılmaz, N., Karayakalı, M., Demir, M. (2022) "Pinealectomy and melatonin administration in rats: their effects on pulmonary edema induced by α-naphthylthiourea", Informa UK Limited, 46 (0) [SCI Expanded] DOI   
Yılmaz, N., Yılmaz, Ü., Tanbek, K., Arıkan, S., Aksakal, N., Zeybek, Ü., Ergen, H.A. (2020) "The role of miRNAs targeting K-ras and APC genes in colorectal cancer", Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, (0) [SCI Expanded] DOI   
Arat, A., Yılmaz, Ü., Yılmaz, N., Fazlıoğulları, O., Çelik, F., Başaran, C., Zeybek, Ş.Ü. (2020) "Effects of Leptin, Resistin and PPAR-Gama Gene Variants on Obese Patients with Acute Coronary Syndrome in the Turkish Patients", JAREM, (0) [ESCI] Link    
Yazıcı, M., Yılmaz, Ü., Yılmaz, N., Çelik, F., Işıkören, E.G., Çelikel, B., Ergen, H.A., Keskin, M., Zeybek, Ş.Ü. (2019) "A case–control study on effects of the ATM, RAD51 and TP73 genetic variants on colorectal cancer risk", Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi, (0) [SCI Expanded]    
Gezen, M., Yılmaz, Ü., Fazlıoğulları, O., Yılmaz, N., Horozoğlu, C., Ergen, H.A., Zeybek, Ş.Ü. (2019) "Thymosin beta-4 A/T polymorphism and acute coronary syndrome risk", ARCHIVES OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, 4 (1) pp. 17-20 [TR Dizin] DOI   
Demir, M., Yılmaz, Ü., Çolak, C., Çiğremiş, Y., Özyalın, F., Tekedereli, İ., Sandal, S. (2019) "Is there a new pathway relationship between melatonin and FEZ1 in experimental rat model of Alzheimer’s disease?", Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 120 (1) pp. 70-77 [SCI Expanded] Link DOI   
Kahraman, Ö.T., Yılmaz, Ü., Yılmaz, N., Çevik, A., Horozoğlu, C., Çelik, F., Gökçe, M.O., Ergen, H.A., Melekoğlu, A., Zeybek, Ş.Ü. (2018) "A Study of Short- and Long-term mRNA Levels of the Retn, Iapp, and Drd5 Genes in Obese Mice Induced with High-fat Diet", In Vivo, 32 (4) pp. 813-817 [SCI Expanded] Link DOI   
Erden, Y., Tekin, S., Tekin, Ç., Özyalın, F., Yılmaz, Ü., Önalan, E., Çiğremiş, Y., Çolak, C., Sandal, S. (2018) "Effect of Intracerebroventricular Administration of Apelin-13 on the Hypothalamus–Pituitary–Thyroid Axis and Peripheral Uncoupling Proteins", International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 24 (4) pp. 511-517 [SCI Expanded] Link DOI   
Yılmaz, Ü., Tekin, S., Demir, M., Çiğremiş, Y., Sandal, S. (2018) "Effects of central FGF21 infusion on the hypothalamus–pituitary–thyroid axis and energy metabolism in rats", The Journal of Physiological Sciences, 68 (6) pp. 781-788 [SCI Expanded] Link DOI   
Yiğitbaşı, N., Yurdum, L.M., Yılmaz, Ü., Yılmaz, N., Çakmakoğlu, B., Aydoğan, H.Y., Karşıdağ, K., Zeybek, Ş.Ü. (2017) "Investigation of DNA repair genes XPD and hOGG1 in type 2 Diabetes mellitus", Medicine Science, (0) DOI   
Gökçe, M.O., Yılmaz, Ü., Gökçe, H.H., Yurdum, L.M., Yılmaz, N., Çakmakoğlu, B., Karşıdağ, K., Zeybek, Ş.Ü. (2017) "Association of the XRCC1 and XRCC3 Gene Variants with Type 2 Diabetes Mellitus", Turkish Journal of Molecular Biology Biotechnology, (0)  
Tokmak, N., Yılmaz, Ü., Yılmaz, N., Yurdum, L.M., Yiğitbaşı, N., Ergen, H.A., Karaali, Z., Zeybek, Ş.Ü. (2017) "Association between polymorphismsof DNA repair genes and risk of type 2 diabetesmellitus in the Turkish population", Turkish Journal of Biochemistry, (0) [SCI Expanded] DOI    
Demir, M., Yılmaz, Ü., Çolak, C., Çiğremiş, Y., Özyalın, F., Tekedereli, İ., Kılınçlı, A., Sandal, S. (2016) "The effects of lack of melatonin in experimental rat model of Alzheimer s Disease relationship with FEZ1 gene expression", Medicine Science International Medical Journal, (0) p. 1 Link DOI   
Yılmaz, N., Yaykaşlı, K.O., Yılmaz, Ü., Eröz, R., Uzunlar, A.K., Ankaralı, H., Şahiner, C., Baltacı, D. (2014) "Association Between Survivin Gene Polymorphisms and the Susceptibility to Colon Cancer Development in the Turkish Population", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15 (20) pp. 8963-8967 [SCI Expanded] Link DOI   
Yılmaz, Ü., Zeybek, Ş.Ü., Özlem, K.T., Kafadar, A.M., Toptaş, B., Yılmaz, N., Çelik, F., Yaylım, İ. (2013) "Investigation of ICAM 1 and 3 Integrin Gene Variations in Patients with Brain Tumors", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14 (10) pp. 5929-5934 [SCI Expanded] Link DOI   
Yılmaz, Ü., Tanbek, K., Köse, E. (2023) "Protective effects of chrysin against the neurotoxicity induced by pemetrexed", 14. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi , Türkiye, (Aralık 2023
Yılmaz, Ü., Durak, Ş., Zeybek, Ş.Ü. (2023) "The effect of the POMC and UCP2 genes on the risk of obesity", 9. International Congress of Molecular Medicine , Türkiye, (Aralık 2023
Tanbek, K., Yılmaz, Ü., Gül, S., Koç, A., Gül, M., Sandal, S. (2022) "Effects of Glucagon on Central Nervous System in Regulating Glucose Homeostasis in Rats", 46. Ulusal Fizyoloji Kongresi , Türkiye, (Kasım 2022
Yılmaz, N., Yıldız, A., Tanbek, K., Kısaoğlu, A., Yılmaz, Ü., Köse, E. (2022) "Investigation of the effects of astaxanthin administration on cell death pathways and oxidative stress in testicular torsion/detorsion modeled rats", 10th Anatomy Winter Days , (pp. 17-18), Hatay, Türkiye, (Mart 2022
Tanbek, K., Yılmaz, Ü., Gül, M., Koç, A., Sandal, S. (2022) "Effects of Cerebral Glucagon Administration on Blood Glucose Homeostasis in Rats", 47. Ulusal Fizyoloji Kongresi , Türkiye, (Kasım 2022
Kısaoğlu, A., Yılmaz, N., Köse, E., Tanbek, K., Yılmaz, Ü., Özbağ, D. (2021) "Investigation of the Effect of Astaxanthin on Oxidative Stress in Renal Ischemia-Reperfusion Modeled Rats", 46. Ulusal Fizyoloji Kongresi , Türkiye, (Ekim 2021
Yılmaz, N., Yılmaz, Ü., Ergen, H.A., Zeybek, Ş.Ü., Aksakal, N. (2018) "Comparison of expression levels of MiRNAs between serum and tumour tissues of colorectal cancer patients", 3RD INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH NEUROENDOCRINOLOGY SOCIETY , (Haziran 2018
Odabaş, H.İ., Yılmaz, N., Yılmaz, Ü., Pehlivan, A., Çelik, F., Zeybek, Ş.Ü., Turan, İ.T. (2018) "Atletizm Sporu Yapan Genç Sporcuların Bazı Güç Performans Parametreleri ile Aday Genetik VaryasyonlarıArasındaki İlişki", 2nd International Academic Sports Research Congress , Azerbaycan, (Kasım 2018
Yılmaz, Ü., Tekin, S., Demir, M., Sandal, S., Çiğremiş, Y. (2018) "Effects of Central FGF21 Infusion on TRH and TSH Levels", 42.Ulusal Fizyoloji Kongresi , (Eylül 2018
Yılmaz, Ü., Tekin, S., Demir, M., Çiğremiş, Y., Sandal, S. (2017) "EFFECTS OF INTRACEREBROVENTRICULAR FGF21 INFUSION ON THE ENERGY METABOLISM", FEPS 2017 , Viyana, Avusturya, (Eylül 2017
Demir, M., Yılmaz, Ü., Sandal, S., Çolak, C., Çiğremiş, Y., Tekedereli, İ. (2017) "THE EFFECT OF MELATONIN ON THE EXPERIMENTALLY PRODUCED ALZHEIMER IN RATS AND RELATIONSHIP WITH FEZ1 GENE EXPRESSION", FEPS 2017 , Viyana, Avusturya, (Eylül 2017
Yılmaz, Ü., Yılmaz, N., Ergen, H.A., Aksakal, N., Zeybek, Ş.Ü. (2017) "Expression Levels of Micrornas Related to Autophagy Pathway in Tumor and Adjacent Normal Tissues of Colorectal Cancer Patients", 43. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ , (Eylül 2017
Yılmaz, N., Yılmaz, Ü., Ergen, H.A., Aksakal, N., Zeybek, Ş.Ü. (2017) "APC Gene Expression Levels in Tumor and Adjacent Normal Tissues of Colorectal Cancer Patients", 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi , (Eylül 2017
Demir, M., Yılmaz, Ü., Sandal, S., Çolak, C., Özyalın, F. (2016) "Neurotransmitters Levels in Experimentally Produced Alzheimer Model in Rats", 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi , (Eylül 2016
Demir, M., Yılmaz, Ü., Sandal, S., Çolak, C., Çiğremiş, Y. (2016) "The Effect of Melatonin on the Alzheimer s Disease Relationship with FEZ1 Gene Expression", 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi , (Eylül 2016
Yılmaz, Ü., Tekin, S., Demir, M., Sandal, S. (2016) "Is there Any Relationship Between Obesity and FGF21", 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi , (Eylül 2016
Demir, M., Yılmaz, Ü., Çolak, C., Sandal, S. (2015) "The efficacy of melatonine on improvement of Alzheimer s Disease in STZ induced rats", 13th TURKISH NEUROSCIENCE CONGRESS , (Mayıs 2015
Yılmaz, Ü., Erden, Y., Tekin, S., Önalan, E.E., Sandal, S. (2014) "Does apelin 13 affect the development of brown fat", FEPS 2014 CONGRESS , (Ağustos 2014
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Association Between Survivin Gene Polymorphisms and the Susceptibility to Colon Cancer Development in the Turkish Population
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
19 0 0 0 0 0 0 0 19
2
Effects of central FGF21 infusion on the hypothalamus–pituitary–thyroid axis and energy metabolism in rats
The Journal of Physiological Sciences
17 0 0 0 0 0 0 0 17
3
Investigation of ICAM 1 and 3 Integrin Gene Variations in Patients with Brain Tumors
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 0 0 2 0 0 0 0 6
4
Alpha lipoic acid decreases neuronal damage on brain tissue of STZ-induced diabetic rats
Physiology & Behavior
6 0 0 0 0 0 0 0 6
5
The role of miRNAs targeting K-ras and APC genes in colorectal cancer
Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy
4 0 0 0 0 0 0 0 4
6
Neuroprotection by melatonin against acrylamide-induced brain damage in pinealectomized rats
Journal of Chemical Neuroanatomy
4 0 0 0 0 0 0 0 4
7
Is there a new pathway relationship between melatonin and FEZ1 in experimental rat model of Alzheimer’s disease?
Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy
3 0 0 0 0 0 0 0 3
8
Effects of Leptin, Resistin and PPAR-Gama Gene Variants on Obese Patients with Acute Coronary Syndrome in the Turkish Patients
JAREM
2 0 0 0 0 0 0 0 2
9
Effect of Intracerebroventricular Administration of Apelin-13 on the Hypothalamus–Pituitary–Thyroid Axis and Peripheral Uncoupling Proteins
International Journal of Peptide Research and Therapeutics
2 0 0 0 0 0 0 0 2
10
Pinealectomy and melatonin administration in rats: their effects on pulmonary edema induced by α-naphthylthiourea
Informa UK Limited
2 0 0 0 0 0 0 0 2
11
A Study of Short- and Long-term mRNA Levels of the Retn, Iapp, and Drd5 Genes in Obese Mice Induced with High-fat Diet
In Vivo
1 0 0 0 0 0 0 0 1
12
A case–control study on effects of the ATM, RAD51 and TP73 genetic variants on colorectal cancer risk
Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi
1 0 0 0 0 0 0 0 1
13
The effects of lack of melatonin in experimental rat model of Alzheimer s Disease relationship with FEZ1 gene expression
Medicine Science International Medical Journal
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2022 2
Karabük Üniversitesi
2016 - 2023 12
Karabük Üniversitesi
2013 - 2023 20
Süleyman Sandal
İnönü Üniversitesi
2014 - 2024 17
Şakir Ümit Zeybek
İstanbul Üniversitesi
2013 - 2023 15
Kevser Tanbek
İnönü Üniversitesi
2020 - 2024 12
Hayriye Arzu Ergen
İstanbul Üniversitesi
2017 - 2023 10
Yılmaz Çiğremiş
İnönü Üniversitesi
2016 - 2019 8
Cemil Çolak
İnönü Üniversitesi
2015 - 2022 8
Mehmet Gül
İnönü Üniversitesi
2022 - 2024 6
Ahmet Koç
İnönü Üniversitesi
2022 - 2024 5
Suat Tekin
İnönü Üniversitesi
2016 - 2018 5
Faruk Çelik
-
2013 - 2020 5
Fatma Özyalın
-
2016 - 2019 4
İbrahim Tekedereli
İnönü Üniversitesi
2016 - 2019 3
Semir Gül
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
2022 - 2024 3
Nihat Aksakal
İstanbul Üniversitesi
2018 - 2022 3
Evren Köse
-
2021 - 2023 3
Leman Melis Yurdum
-
2017 3
Hülya Elbe
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2022 2
Kubilay Karşıdağ
İstanbul Üniversitesi
2017 2
Cem Horozoğlu
İstanbul Gelişim Üniversitesi
2018 - 2019 2
Yavuz Erden
Bartın Üniversitesi
2014 - 2018 2
Cem Başaran
Biruni Üniversitesi
2020 - 2023 2
Bedia Çakmakoğlu
İstanbul Üniversitesi
2017 2
Ayşegül Kısaoğlu
-
2021 - 2022 2
Melike Karayakalı
-
2022 2
Mohammed Raed Abdullah Al Gburi
-
2022 2
Muhammed Oğuz Gökçe
-
2017 - 2018 2
Nihal Yiğitbaşı
-
2017 2
Nihat Aksakal
-
2017 2
Osman Fazlıoğulları
-
2019 - 2020 2
Melike Özgül Önal
-
2022 1
Kürşat Oğuz Yaykaşlı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2014 1
Aysel Pehlivan
Haliç Üniversitesi
2018 1
İlhan Yaylım
İstanbul Üniversitesi
2013 1
Özlem Timirci Kahraman
İstanbul Üniversitesi
2018 1
Recep Eröz
Düzce Üniversitesi
2014 1
Davut Baltacı
Düzce Üniversitesi
2014 1
Ayten Kılınçlı
İnönü Üniversitesi
2016 1
Ali Metin Kafadar
İstanbul Üniversitesi
2013 1
Zeynep Karaali
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2017 1
Metin Keskin
İstanbul Üniversitesi
2019 1
Osman Fazlıoğulları
-
2023 1
Soykan Arıkan
-
2020 1
Mustafa Kerem Özyavuz
-
2023 1
Osman Cengil
-
2022 1
Şermin Durak
-
2023 1
Davut Özbağ
-
2021 1
Yasemin Biçer
-
2022 1
Faruk Çelik
-
2023 1
Ali Kemal Uzunlar
Düzce Üniversitesi
2014 1
Hatice İlhan Odabaş
Haliç Üniversitesi
2018 1
Handan Ankaralı
Düzce Üniversitesi
2014 1
Çiğdem Tekin
İnönü Üniversitesi
2018 1
İbrahim Turgay Turan
Haliç Üniversitesi
2018 1
Hülya Yılmaz Aydoğan
İstanbul Üniversitesi
2017 1
Gürkan Yiğittürk
-
2022 1
Ümit Zeybek
-
2020 1
Abdullah Melekoğlu
Kastamonu Üniversitesi
2018 1
Elif Gürel
-
2022 1
Aydın Çevik
İstanbul Üniversitesi
2018 1
Azibe Yıldız
-
2022 1
Ebru Önalan
Fırat Üniversitesi
2018 1
Akif Arat
-
2020 1
Bahar Toptaş
-
2013 1
Burcu Çelikel
-
2019 1
Cem Şahiner
-
2014 1
Ebru Etem Önalan
-
2014 1
Ece Gizem Işıkören
-
2019 1
Hatice Hümeyra Gökçe
-
2017 1
Kahraman Timirci Özlem
-
2013 1
Mehmet Demir
-
2015 1
Melike Gezen
-
2019 1
Merve Yazıcı
-
2019 1
Neslihan Tokmak
-
2017 1
Suat Tekin
-
2014 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
618.
55759 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
618.
38803 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
45.
659 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri 55759
YÖKSİS Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı 38803
YÖKSİS Bilim Alanı Fizyoloji 659
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 5 40 110 165 115 65 4 204 210 50
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 938 . 861 . 836 . 770 . 811 . 853 . 1015 . 730 . 618 . 60 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 938 . 861 . 836 . 770 . 811 . 853 . 1015 . 730 . 618 . 60 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 145 . 133 . 95 . 73 . 107 . 74 . 140 . 62 . 45 . 5 .
Toplam Yayın 1 5 7 5 3 2 2 6 8 1
Toplam Makale 0 1 3 3 3 2 0 4 6 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 4 4 2 0 0 2 2 2 0
Makale (SCI) 0 0 1 3 2 1 0 4 3 1
Makale (Uluslararası) 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 4 4 2 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri