img

Prof. Dr. Ünal ÖZDEMİR

  • Edebiyat Fakültesi
  • Coğrafya
  • Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
77
Atıf
184
h-index
7
Proje
11
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya (Dr), 1994, 1998
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya (Yl) (Tezli), 1992, 1994
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 1988, 1992
Araştırma Alanları
Ekonomik Coğrafya, Kentsel Coğrafya, Siyasal Coğrafya
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya (Dr), 1994, 1998
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya (Yl) (Tezli), 1992, 1994
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 1988, 1992
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 65, Güz, 2002
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ekonomik Coğrafya
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Beşeri ve İktisadi Coğrafya Kentsel Coğrafya
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Beşeri ve İktisadi Coğrafya Siyasal Coğrafya
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Türkiye
2010-, Doçent, Tam Zamanlı, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
1998-2010, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
1992-1998, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye
2010-2013, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Engin Kılıç, Yüksek Lisans, Sanayi Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Tosya OSB Örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
İsmail Ünlü, Doktora, Sinop şehrinin mekânsal gelişiminin coğrafi perspektifle analizi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Emre Duran, Doktora, Endüstri 4.0 kapsamında savunma sanayisi kümelenmeleri: Ankara ili örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdulsalam Mukhtar Hasan Almaqrous, Doktora, Hums (Libya)'da kentleşme ve kentsel planlama, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fatih Yavru, Yüksek Lisans, Cide ilçesinin turizm coğrafyası, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Merve Yılmaz, Yüksek Lisans, Karabük'te haddehaneler ve sanayinin desantralizasyonu, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Gül İkbal Fırıncı, Yüksek Lisans, Uluabat Gölü'nün turizm potansiyeli, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Muhammed Oral, Doktora, Enerji coğrafyası perspektifinde Türkiye'nin enerji politikaları, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
İsmail Ünlü, Yüksek Lisans, Amasra-Cide kıyı boyu yerleşmeleri; Özellikler,sorunlar-çözüm önerileri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Şeyda Gürer, Yüksek Lisans, Fonksiyonel özellikleri yönünden Pozantı, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Muazzez Harunoğulları, Doktora, Yumurtalık-Ceyhan enerji yatırımları ve çevresel etkileri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Adem Beldağ, Doktora, İlköğretim yedinci sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazanılma düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Erzurum ili örneği, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Bayram Yılar, Yüksek Lisans, İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin coğrafya kavramlarını anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Ahmet Nalçacı, Doktora, İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler programındaki coğrafya konularının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Memet Buğday, Yüksek Lisans, Birleştirilmiş sınıflarda sosyal bilgiler öğretiminin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2003, (Asıl Danışman)
İbrahim Çevik, Yüksek Lisans, Günümüzdeki polis-halk ilişkilerinin değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2002, (Asıl Danışman)
Mehmet Kürşat Koca, Yüksek Lisans, İlköğretimde deprem ve depremin zararlarından korunma yollarının öğretimi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2001, (Asıl Danışman)
Ahmet Nalçacı, Yüksek Lisans, Cumhuriyetten günümüze ilköğretim sosyal bilgiler programındaki değişmelerin değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2001, (Asıl Danışman)
2018-2019, Enerji Ekonomisi ve Güvenliği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Cumhuriyet Döneminde Türkiye Dış Ticareti, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Sanayi Sonrası Toplum Kuramları, Yüksek Lisans
2018-2019, Sanayi Toplumu, Yüksek Lisans
2018-2019, Siyasi Coğrafya, Lisans
2018-2019, Ziraat Coğrafyası, Lisans
2018-2019, Sanayi Coğrafyası, Lisans
2018-2019, Şehir Coğrafyası, Lisans
2018-2019, Türk Devletleri ve Kafkaslar, Lisans
2018-2019, Ortadoğu Ülkeler Coğrafyası, Lisans
2018-2019, Kentleşme Tarihi ve Kent Kültürü, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Enerji Ekonomisi ve Güvenliği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Osmanlıdan Günümüze Anadoluda İskan Coğrafyası, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Cumhuriyet Döneminde Türkiye Dış Ticareti, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Sanayi Sonrası Toplum Kuramları, Yüksek Lisans
2017-2018, Türk Devletleri ve Kafkaslar, Lisans
2017-2018, Ortadoğu Ülkeler Coğrafyası, Lisans
2017-2018, Kentleşme Tarihi ve Kent Kültürü, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Osmanlıdan Günümüze Anadoluda İskan Coğrafyası, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Cumhuriyet Döneminde Türkiye Dış Ticareti, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Sanayi Sonrası Toplum Kuramları, Yüksek Lisans
2016-2017, Türk Devletleri ve Kafkaslar, Lisans
2016-2017, Ortadoğu Ülkeler Coğrafyası, Lisans
2016-2017, Enerji Ekonomisi ve Güvenliği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Ortadoğu Ülkeler Coğrafyası, Lisans
2014-2015, Osmanlıdan Günümüze Anadoluda İskan Coğrafyası, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Türkiye'de Sanayi Coğrafyası ve Sorunları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Sanayi Toplumu, Yüksek Lisans
2013-2014, Türkiye'de Şehirlerin Fonksiyonel Sınıflandırması, Yüksek Lisans
2013-2014, Sanayi Sonrası Toplum Kuramları, Yüksek Lisans
2013-2014, Kültürel Coğrafya, Lisans
2013-2014, Türk Devletleri ve Kafkaslar, Lisans
2013-2014, Yerleşme Coğrafyası II, Lisans
2013-2014, Sanayi Coğrafyası, Lisans
2013-2014, Ziraat Coğrafyası, Lisans
2013-2014, Ulaşım Coğrafyası, Lisans
2013-2014, İnsan ve Kültür, Lisans
2013-2014, Genel Ekonomi, Lisans
2013-2014, Çevre ve İnsan, Lisans
2013-2014, Beşeri Coğrafya'ya Giriş, Lisans
Kayıt Yok
ÜNİVERSİTEYE BAĞLI SOSYO MEKÂNSAL BİR DÖNÜŞÜM SAHASI: KARABÜK YÜZÜNCÜ YIL MAHALLESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
Türkiye'nin Alternatif Enerji Potansiyeli ve Sorunları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN GELİŞİM SÜRECİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Karabük'de Haddehaneler ve Sanayinin Desantralizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2019
Amasra-Cide Kıyı Bandında Yerleşmeler: Özellikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Kültürel Miras Açısından Müzekent Safranbolu (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Uzman
Küreden Doğaya Yolculuk (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen
Uluslaşma Sürecinde Türkiye de Şehirleşme ve Sorunları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Sosyal ve Ekonomik Yönden Az Gelişmiş Bir İlçe Eskipazar (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Bir Araştırma Safranbolu Platosu (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Kayıt Yok
Duran, E., Özdemir, Ü. (2023) "Türk Savunma Sanayi Kümelenmelerinin Firmalar Üzerindeki Etkisi: Ankara İli Örneği", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 58 (4) pp. 3634-3651 [TR Dizin] Link DOI   
Duran, E., Özdemir, Ü. (2023) "Savunma Harcamaları Açısından Türkiye ve Komşu Ülkelerin Coğrafi Perspektiften Değerlendirilmesi", Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (36) pp. 263-289 DOI  
Ünlü, İ., Özdemir, Ü. (2022) "Analitik Hiyerarşi Yöntemine Göre Sinop'un Şehirsel Uygunluk Analizi", Turkish Stutdies, 17 (2) pp. 221-241 [TR Dizin] Link  
Oral, M., Özdemir, Ü., Ünlü, İ. (2019) "Üniversiteye Bağlı Sosyo Mekansal Bir Dönüşüm Sahası: Karabük 100. Yıl Mahallesi", Doğu Coğrafya Dergisi, 24 (41) pp. 107-124 [TR Dizin] Link DOI  
Oral, M., Özdemir, Ü. (2019) "Milli Enerji ve Maden Politikasında Bir Aktör Olarak Linyitin Tartışmalı Misyonu", Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, 14 (3) pp. 883-902 [TR Dizin] Link DOI   
Beldağ, A., Özdemir, Ü., Nalçacı, A. (2017) "SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ", KırıkkaleÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 7 (2) pp. 317-328 [TR Dizin]  
Özdemir, Ü., Oral, M. (2017) "KÜRESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİNDE TÜRKİYE:FIRSATLAR VE RİSKLER", Journal of History and Art Resarch, 6 (4) pp. 948-959 [ESCI] DOI  
Deniz, T., Özdemir, Ü. (2017) "Ekonomik Coğrafya Açısından Bir Araştırma Zonguldak Maden Kömürü Havzasında Yabancı İşçiler", NWSA, (0)  
Beldağ, A., Özdemir, Ü., Nalçacı, A. (2016) "Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Erzurum İli Örneği", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 20 (3) pp. 1185-1199   
Özdemir, Ü., Yiğit, G.K., Oral, M. (2016) "CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ", Doğu Coğrafya Dergisi, 21 (35) pp. 131-148 [TR Dizin]  
Özdemir, Ü., Çelikoğlu, Ş. (2014) "Batı Karadeniz de Rekreasyonel Açıdan Giderek Önemi Artan Bir Yaylacılık Sahası Uluyayla", DOĞU COĞRAFYA, (0) [TR Dizin]  
Ü, Ö., T, D. (2013) "Zonguldak Limanında Ro Ro Taşımacılığı", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Özdemir, Ü. (2012) "High School Attitudes Towards Gography Courses Karabuk Sample Turkey", World Applied Sciences Journal, (0)  
Özdemir, Ü. (2011) "Safranbolu nun Kültürel Miras Turizm Kaynakları ve Korunması", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Ü, Ö., O, G., ERÇOŞKUN, N.A., M, (2009) "İlköğretim 6 ve 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Programındaki Coğrafya Ünitelerinin İçeriğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri", Journal of Qafgas, (0)  
Alım, M., Özdemir, Ü., Yılar, M.B. (2008) "5 Sınıf Öğrencilerinin Bazı Coğrafya Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Özdemir, Ü. (2008) "Ulaşım Coğrafyası Açısından Önemli Bir Güzergah Karabük Bartın Karayolu", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]   
S, Z., Ü, Ö., R, S. (2007) "Coğrafi Yönleriyle Antalya da Örtü Altı Süs Bitkileri Yetiştiriciliği", Doğu Coğrfya Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Özdemir, Ü. (2007) "Madenciliğin Yerleşmeler Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek Amasra Taşkömürü İşletmeleri", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]   
H, D., İ, Ş., F, , Ü, Ö. (2007) "Feminist Coğrafya ve Kadın Göçmenler", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Özdemir, Ü. (2006) "Kurucaşile İlçesinde Geleneksel Ahşap Tekne Yapımı", Doğu Coğrafya Dergisi, (16) pp. 193-210 [TR Dizin]   
Özdemir, Ü. (2006) "Amasra da Turizm ve Çevresel Etkileri", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]   
H, K., Ü, Ö., ŞAHİNİ, , F, (2005) "Ulaşım Coğrafyası Açısından Gülek Boğazı", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Özdemir, Ü. (2005) "Mencilis Mağarası", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]   
Özdemir, Ü., Zaman, S., Sever, R. (2004) "Rekreasyonel Açıdan Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu", Doğu Coğrafya Dergisi, (12) pp. 209-221 [TR Dizin]  
İ, K., Ü, Ö., G, K. (2004) "Mehmet Çalık Kent Yakını Mesire Alanı nın Beştepeler Kayseri Çevresel Özellikleri ve Doğal Çevreyle Bütünleşme Çabaları", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Özdemir, Ü., Güner, İ., Kopar, İ. (2002) "Safranbolu Platosunda Geçici Kır Yerleşmeleri", Doğu Coğrafya Dergisi, (7) pp. 133-152 [TR Dizin]  
Bekdemir, Ü., Özdemir, Ü. (2002) "Doğu Karadeniz Bölümünde Gelişmekte Olan Yayla Turizm Merkezlerine Bir Örnek Bektaş Yaylası", Doğu Coğrafya Dergisi, (7) pp. 7-35 [TR Dizin]  
Ü, Ö., M, E., GÜNERİ, , KOCA, , M, (2002) "İlköğretimde Deprem ve Zararlarından Korunma Yollarının Önemi", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Ü, Ö., Ç, Ş., A, N. (2002) "Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim Sosyal Bilgiler Programındaki Değişmelerin Değerlendirilmesi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Özdemir, Ü. (2001) "Safranbolu ve Safran Tarımı", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]  
İ, G., Ü, Ö., M, E. (2000) "Bodrum Milas Yöresinde Devamlı Kır Yerleşmeleri Doğu Coğrafya Dergisi", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Özdemir, Ü. (2000) "Safranbolu da Köy Meskenleri", Doğu Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]  
H, Y., Ü, Ö., R, S. (2000) "Yıldızkent Erzurum Yenişehir Şehirsel Alanı ve Başlıca Sorunlar", Türk Coğrafya Dergisi, (0) [TR Dizin]  
Beldağ, A., Özdemir, Ü., Nalçacı, A. (1900) "Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitleri Değişkenler Tarafından İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3) pp. 1185-1199 [TR Dizin] Link  
Özdemir, Ü., Oral, M., Ünlü, İ. (2019) "Yeni Bir Devletin Kalkınma Hamlesi: Sanayi Kenti Karabük’xxün Kuruluşu ve Kentsel Gelişim Süreci", ICGE-2019 , (pp. 1569-1581), Eskişehir, Türkiye, (Aralık 2019
Ünlü, İ., Özdemir, Ü. (2019) "Batı Karadeniz Kıyı Bandı (Amasra-Cide) Kır Meskenlerinin Coğrafi Özellikleri", V. Human and Civilization Congress From Past to Future , (pp. 233-240), Alanya, Türkiye, (Ekim 2019
Oral, M., Özdemir, Ü., Duran, E. (2019) "Türkiye’de Sanayi Bölgeleri Oluşturma Kapsamında Organize Sanayi Bölgelerine İlişkin Coğrafi Bir Değerlendirme", V. Human and Civilizaton Congress From Past to Future , (pp. 164-171), Alanya, Türkiye, (Ekim 2019
Özdemir, Ü. (2019) "Amasra’da Ekonomik Faaliyetlerin Fonksiyonel Arazi Kullanımına Etkileri", I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 212-220), Karabük, Türkiye, (Kasım 2019
Yiğit, G.K., Özdemir, Ü. (2018) "Kültür ve Turizm Coğrafyası Açısından Türük Korgan Projesi", I. ULUSLARARASI TURİZM VE MİMARLIK KONFERANSI , (pp. 351-363), Karabük-Safranbolu, Türkiye, (Aralık 2018
Oral, M., Özdemir, Ü. (2018) "Türkiye’nin Alternatif Enerjilere Geçiş Sorunları", III.INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Antalya, Türkiye, (Temmuz 2018
Oral, M., Özdemir, Ü. (2018) "Petrol ve Doğalgaz Jeopolitiğinde Türkiye’xxnin Rolü", III.INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Antalya, Türkiye, (Temmuz 2018
Özdemir, Ü., Oral, M. (2017) "TÜRKİYEDE YENİLENEBİLİR ENERJİLERİN GELİŞİM SÜRECİ", INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE , (pp. 645-646), Berlin, Almanya, (Kasım 2017
Oral, M., Özdemir, Ü. (2017) "HİDROLİK ENERJİNİN KÜRESEL ELEKTRİK ENERJİ TALEBİNİN KARŞILANMASINDAKİ ROLÜ", II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 45-46), Bakü, Azerbaycan, (Kasım 2017
Özdemir, Ü., Yiğit, G.K. (2016) "Değişen Fonksiyonel Özellikleri Açısından Safranbolu Cinci Hanı", Uluslararası İpek Yolunun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni , Ankara, Türkiye, (Aralık 2016
Özdemir, Ü. (2016) "Demografik Dönüşüm Bağlamında Türkiye de Yaşlı Nüfus Üzerine Bir Değerlendirme", International Conference on New Horizons in Education (INTE) , Viyana, Avusturya, (Aralık 2016
Ablak, S., Aydın, F., Özdemir, Ü. (2016) "Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Çevre Etiğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi", ERPA International Congress on Education , Sarajevo, Bosna Hersek, (Aralık 2016
Özdemir, Ü., Oral, M. (2016) "21 Yüzyıl Enerji Jeopolitiğinde Türkiye nin Durumu", ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 241-248), Antalya, Türkiye, (Aralık 2016
Özdemir, Ü., Oral, M. (2015) "Türkiye Dış TicaretindeDemir Çelik Sektörü", The Second International Iron-Steel Symposium , (pp. 453-460), Karabük, Türkiye, (Nisan 2015
Oral, M., Özdemir, Ü. (2015) "Küresel Enerji Sorunsalının İstatiksel Yansımaları", Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi , (pp. 453-463), Ankara, Türkiye, (Aralık 2015
Harunoğulları, M., Özdemir, Ü. (2015) "Türkiye Enerji Tüketimi ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme", Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi , (pp. 242-252), Anakara, Türkiye, (Aralık 2015
R, S., Ü, Ö., S, Z., ALIM, , M, , ÇOŞKUN, , O, (2009) "Use of Hydroelectric Power in Sustainable Development of Turkey", First International Symposium on Sustainable Development (ISSD’09) , Bosna Hersek, (Haziran 2009
Özdemir, Ü. (2008) "Karabük Bartın Karayolunda Heyelan ve Taşkınların Ulaşıma Etkileri Sel Taşkın ve Heyelan Konferansları", 5. Dünya Su Formu Hazırlık Süreci Bölgesel Toplantısı , Türkiye, (Temmuz 2008
Ü, Ö., Ü, B., A, K. (2007) "Batı Karadeniz de Fındık Tarımı", I. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu. , Türkiye, (Kasım 2007
R, S., Ü, Ö., S, Z., ALTAŞ, , N, (2003) "Şavşat İlçesi Kırsal Yerleşmelerinin Başlıca Sorunları", . Doğu Karadeniz Bölgesi Kırsal Alanda Ulaşım Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu. , Türkiye, (Aralık 2003
H, Y., İF, Ş., Ü, Ö., BAŞIBÜYÜK, , A, (2003) "Erzincan Ovası Sulak Alanları", Sırrı Erinç Sempozyumu , Türkiye, (Eylül 2003
Özdemir, Ü. () "Türk Demir Çelik Sanayisinde Karabük Demir Çelik Fabrikaların Rolü", Türk Coğrafyacılar Derneği Kongresi. , Türkiye 
Özdemir, Ü. () "Cumhuriyetin Kuruluş Dönemi Ekonomi Politikaları ve Zonguldak Irmak Demiryolu Hattı", I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu , Türkiye 
Ü, Ö., O, Ç. () "Yusufeli İlçesinin Gelişmişlik Düzeyine Etki Eden Coğrafi Etmenler Üzerine Bir Değerlendirme", Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu , Türkiye 
Özdemir, Ü. () "Demiryolu Ulaşım Politikaları ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Kuruluşu", Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu , Türkiye 
Özdemir, Ü. () "The Role of Mining in Development of Railways in Turkey", First International Symposium on Sustainable Development (ISSD’09) , Bosna Hersek 
Özdemir, Ü. (2015) "Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Açısından Amasra", Ankara/Türkiye : Pegem  
Özdemir, Ü. (2006) "Sosyal ve Ekonomik Yönden Az Gelişmiş Bir İlçe Eskipazar", İstanbul/Türkiye : Aktif Yayınevi  
Özdemir, Ü., Aksoy, B. (2023) "Ulaşım Coğrafyası Okuryazarlığı", Kitap: Eğitimde Coğrafya Okuryazarlığı III, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Özdemir, Ü. (2022) "TÜRKİYE'NİN ÇEVRE SORUNLARI", Kitap: TÜRKİYE'NİN FİZİKİ COĞRAFYASI, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİR  
Özdemir, Ü., Denizdurduran, M., Nalçacı, A. (2022) "DOĞAL AFETLER COĞRAFYASI OKURYAZARLIĞI", Kitap: EĞİTİMDE COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİR  
Özdemir, Ü. (2022) "İNSAN MEKAN ETKİLEŞİMİ AÇISINDAN SAFRANBOLU PLATOSU", Kitap: SAFRANBOLU ÇARŞISI, Ankara/Türkiye : NOBEL  
Özdemir, Ü., Yiğit, G.K., Ünlü, İ. (2021) "Atölye Tip İmalat Açısından Safranbolu Lokumları Üzerine Bir Durum Çalışması", Kitap: Pandemi Sürecinde Ekonomi ve Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler, Ankara/Türkiye : Gazi Kitapevi  
Çevik, M.Y., Özdemir, Ü. (2021) "Haddehaneler Ölçeğinde Karabük'te Sanayinin Desantralizasyonu", Kitap: Ekonomi ve Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler, Ankara/Türkiye : Gazi Kitapevi  
Özdemir, Ü., Oral, M. (2017) "ALTERNATIVE ENERGY POTENTİAL OF TURKEY AND RELEVANT PROBLEMS", Kitap: CURRENT TRENDS IN SCİENCE AND LANDSCAPE MANAGEMENT, Sofya/Bulgaristan : ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS  
Özdemir, Ü. (2016) "TÜRKİYE'NİN YERLEŞME COĞRAFYASI", Kitap: TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI, Ankara/Türkiye : PEGEM  
Özdemir, Ü. (2016) "Kutadgu Bilig’de Devlet Yönetimi ve Siyaset Anlayışı", Kitap: Türk Kültüründe Coğrafya II, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Özdemir, Ü., Çepni, O., Kılcan, B., Kılınç, A.Ç. (2016) "Faculty Member Problem in Development Plans: A Document Analysis Study", Kitap: Recent Researcher in Interdisciplinary Sciences, Sofya/Bulgaristan : St. Kliment Ohridski University Press  
Özdemir, Ü. (2015) "Prof.Dr.Hayati Doğanay ile ilgili Anı, Görüş ve Düşünceler", Kitap: Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati DOĞANAY, Türkiye : Pegem  
Özdemir, Ü., Ertürk, M. (2015) "Mukaddime'ye Göre Dünyanın Dünyanın Doğal Çevreleri ve Bölge Anlayışı", Kitap: Türk Kültüründe Coğrafya I, Ankara/Türkiye : Pegem  
Doğanay, H., Özdemir, Ü., Şahin, İ.F. (2011) "3. BÖLÜM EKONOMİK COĞRAFYA", Kitap: Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya, : Pegem Akademi  
Özdemir, Ü. (2007) "Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği", : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of History Culture and Art Research, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Doğu Coğrafya Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 1900
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türk Coğrafya Dergisi, 1900
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Adıyaman Sosyal Bilimler Dergisi, 1900
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Doğu Coğrafya Dergisi, 1900
Üye, TÜRKİYE COĞRAFYACILAR DERNEĞİ, 2012-
Üye, ARBİS, 2010-
Üye, TÜRK COĞRAFYA KURUMU, 1998-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya
0 0 0 2 12 49 4 0 67
2
Rekreasyonel Açıdan Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 0 2 9 2 0 13
3
5 Sınıf Öğrencilerinin Bazı Coğrafya Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 2 4 5 1 0 12
4
Safranbolu nun Kültürel Miras Turizm Kaynakları ve Korunması
Doğu Coğrafya Dergisi
1 0 0 0 2 8 1 0 12
5
Sosyal ve Ekonomik Yönden Az Gelişmiş Bir İlçe Eskipazar
0 0 0 0 1 6 0 0 7
6
Ulaşım Coğrafyası Açısından Gülek Boğazı
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 0 0 7 0 0 7
7
İlköğretimde Deprem ve Zararlarından Korunma Yollarının Önemi
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 1 1 5 0 0 7
8
Safranbolu da Köy Meskenleri
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 1 2 3 0 0 6
9
CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 0 1 4 0 0 5
10
Mencilis Mağarası
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 1 1 3 0 0 5
11
Doğu Karadeniz Bölümünde Gelişmekte Olan Yayla Turizm Merkezlerine Bir Örnek Bektaş Yaylası
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 1 1 3 0 0 5
12
High School Attitudes Towards Gography Courses Karabuk Sample Turkey
World Applied Sciences Journal
0 0 0 2 3 0 0 0 5
13
Ulaşım Coğrafyası Açısından Önemli Bir Güzergah Karabük Bartın Karayolu
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 0 0 3 1 0 4
14
Amasra da Turizm ve Çevresel Etkileri
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 0 0 2 1 0 3
15
Safranbolu ve Safran Tarımı
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 0 2 0 1 0 3
16
Feminist Coğrafya ve Kadın Göçmenler
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 1 1 1 0 0 3
17
Şavşat İlçesi Kırsal Yerleşmelerinin Başlıca Sorunları
0 0 0 0 0 1 1 0 2
18
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Açısından Amasra
0 0 0 0 0 1 1 0 2
19
Safranbolu Platosunda Geçici Kır Yerleşmeleri
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
20
Madenciliğin Yerleşmeler Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek Amasra Taşkömürü İşletmeleri
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 1 0 0 1 0 2
21
Üniversiteye Bağlı Sosyo Mekansal Bir Dönüşüm Sahası: Karabük 100. Yıl Mahallesi
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 0 0 1 1 0 2
22
KÜRESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİNDE TÜRKİYE:FIRSATLAR VE RİSKLER
Journal of History and Art Resarch
1 0 0 0 0 1 0 0 2
23
Kurucaşile İlçesinde Geleneksel Ahşap Tekne Yapımı
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
24
İlköğretim 6 ve 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Programındaki Coğrafya Ünitelerinin İçeriğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Journal of Qafgas
0 0 0 0 0 1 0 0 1
25
Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Erzurum İli Örneği
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
0 0 0 0 0 1 0 0 1
26
Yıldızkent Erzurum Yenişehir Şehirsel Alanı ve Başlıca Sorunlar
Türk Coğrafya Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
27
Bodrum Milas Yöresinde Devamlı Kır Yerleşmeleri Doğu Coğrafya Dergisi
Doğu Coğrafya Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
28
Demiryolu Ulaşım Politikaları ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Kuruluşu
0 0 0 0 0 0 1 0 1
29
Ekonomik Coğrafya Açısından Bir Araştırma Zonguldak Maden Kömürü Havzasında Yabancı İşçiler
NWSA
0 0 0 0 1 0 0 0 1
(2016) "AHMET YESEVİ BAŞARI ÖDÜLÜ" ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ (UAESEB)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2015 - 2019 14
ÖZDEMİR Ü
-
2000 - 2013 8
İsmail Ünlü
-
2019 - 2022 5
ÖZDEMİR. Ü
-
2009 5
Karabük Üniversitesi
2016 - 2021 4
Ahmet Nalçacı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
1900 - 2022 4
Adem Beldağ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
1900 - 2017 3
Emre Duran
-
2019 - 2023 3
M
-
2002 - 2009 3
ERTÜRK M
-
2000 - 2002 2
F
-
2005 - 2007 2
ÖZDMİR Ü
-
2005 - 2007 2
SEVER R
-
2000 - 2007 2
SEVER. R
-
2003 - 2009 2
ZAMAN. S
-
2003 - 2009 2
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2016 1
Karabük Üniversitesi
2017 1
Bahadır Kılcan
Gazi Üniversitesi
2016 1
Muazzez Harunoğulları
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
2015 1
Mustafa Ertürk
Akdeniz Üniversitesi
2015 1
Murat Bayram Yılar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2008 1
İbrahim Fevzi Şahin
Atatürk Üniversitesi
2011 1
Serhat Zaman
Atatürk Üniversitesi
2004 1
Ramazan Sever
Giresun Üniversitesi
2004 1
Ünsal Bekdemir
Giresun Üniversitesi
2002 1
İbrahim Kopar
Atatürk Üniversitesi
2002 1
Mehmet Denizdurduran
-
2022 1
Şaban Çelikoğlu
Bülent Ecevit Üniversitesi
2014 1
Selman Ablak
Ahi Evran Üniversitesi
2016 1
Bülent Aksoy
-
2023 1
İbrahim Güner
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2002 1
Mete Alım
Atatürk Üniversitesi
2008 1
A
-
2003 1
ALIM
-
2009 1
ALTAŞ
-
2003 1
BAŞIBÜYÜK
-
2003 1
BEKDEMİR. Ü
-
2007 1
ÇOŞKUN
-
2009 1
ÇOŞKUN. O
-
1
DENİZ T
-
2013 1
DOĞANAY H
-
2007 1
GÜNER İ
-
2000 1
GÜNERİ
-
2002 1
GÜRBÜZTÜRK O
-
2009 1
Hayati Doğanay
-
2011 1
KAYA G
-
2004 1
KAYSERİLİ. A
-
2007 1
KOCA
-
2002 1
KOCA H
-
2005 1
KOPAR İ
-
2004 1
Merve Yılmaz Çevik
-
2021 1
N
-
2003 1
NALÇACI A
-
2002 1
NALÇACI A ERÇOŞKUN
-
2009 1
O
-
2009 1
ŞAHİN Ç
-
2002 1
ŞAHİN İ
-
2007 1
ŞAHİN. İF
-
2003 1
ŞAHİNİ
-
2005 1
YAZICI H
-
2000 1
YAZICI. H
-
2003 1
ZAMAN S
-
2007 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Beşeri ve İktisadi Coğrafya 362
Anahtar Kelimeler Ekonomik Coğrafya, Kentsel Coğrafya, Siyasal Coğrafya
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 210 190 95 30 70 0 80 135 70 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 264 . 312 . 454 . 513 . 475 . - 545 . 489 . 526 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 181 . 226 . 356 . 442 . 413 . - 453 . 413 . 449 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 14 . 23 . 37 . 70 . 51 . - 66 . 44 . 54 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 4 . 7 . 21 . 40 . 26 . - 30 . 16 . 25 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 2 . 11 . 14 . 30 . 22 . - 25 . 18 . 29 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 5 . 4 . 11 . 22 . 11 . - 16 . 13 . 20 . -
Toplam Yayın 6 9 6 3 6 0 2 4 3 0
Toplam Makale 0 2 3 0 2 0 0 1 2 0
Toplam Kitap 3 3 1 0 0 0 2 3 1 0
Toplam Bildiri 3 4 2 3 4 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0
Makale (Ulusal) 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 3 1 0 0 0 2 3 1 0
Bildiri (Uluslararası) 3 4 2 3 4 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri