img

Doç. Dr. Utku AYBUDAK

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Siyaset ve Sosyal Bilimler

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
30
Atıf
6
h-index
1
Google Scholor
Yayın
19
Atıf
45
h-index
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Dr), 2016, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Yl) (Tezli), 2011, 2014
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2007, 2011
Araştırma Alanları
Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler, Türk Siyasal Hayatı, Siyaset Sosyolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Dr), 2016, 2020
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi (Yl) (Tezli), 2011, 2014
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2007, 2011
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 92, 2021 Yaban, 2021
İngilizce, YDS, 80, 2013-YDS İ, 2013
İngilizce, KPDS, 82, 2010-KPDS , 2010
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Türk Siyasal Hayatı
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi Siyaset Sosyolojisi
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2011-2021, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2021-2024, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kanan Khamiyev, Yüksek Lisans, Osmanlı'da liberalizm düşüncesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Sümeyye Çam, Yüksek Lisans, JEAN BAUDRİLLARD'IN YAKIN TARİH GELİŞMELERİNE BAKIŞI VE ELEŞTİRİLER, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mahmut Hüdai Erdoğan, Yüksek Lisans, 2007 sonrası din-devlet ilişkisi çerçevesinde Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2022-2023, Devlet Kuramları, Yüksek Lisans
2022-2023, Modern Siyasal Kuramlar, Lisans
2022-2023, Siyaset Sosyolojisi, Lisans
2022-2023, Siyaset Bilimi I, Lisans
2021-2022, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Yüksek Lisans
2021-2022, Modern Siyasal Akımlar, Lisans
2021-2022, Çağdaş Devlet Sistemler, Lisans
2021-2022, Siyaset Bilimi II, Lisans
2021-2022, Devlet Kuramları, Yüksek Lisans
2021-2022, Modern Siyasal Kuramlar, Lisans
2021-2022, Siyaset Sosyolojisi, Lisans
2021-2022, Siyaset Bilimi I, Lisans
2020-2021, Çağdaş Devlet Sistemleri, Lisans
2020-2021, Siyaset Bilimi II, Lisans
2020-2021, Siyasi Tarih II, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Aybudak, U., Karakaş, T.N.R. (2024) "İktidarı Gökkuşağının Altından Geçirmek: LGBT Mikro Kozmosunda Dışlama Pratikleri", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 12 (1) pp. 1-31 Link DOI     
Aybudak, U., Aybudak, H.G. (2023) "A Privileged Class in Everyday Life: Understanding the Janissaries’ Role in Capital Accumulation", Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 76 (1) pp. 129-147 [AHCI] Link DOI    
Aybudak, U. (2023) "Simgesel Şiddet Kapasitesinin Göstergesi Olarak Erken Dönem Cumhuriyet’in Din Politikaları", Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi, (13) pp. 95-113   
Aybudak, U. (2023) "From Conservative to Permissive: The Shift in Saudi Arabias Management Approach in the Shadow of English Relations", Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (4) pp. 1549-1564 [TR Dizin] DOI      
Erdoğan, M.H., Aybudak, U. (2022) "DIŞLAYICI LAİKLİK VE PASİF LAİKLİK SARMALINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI", Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1) pp. 13-28 Link   
Aybudak, U. (2022) "AFGANİSTAN MODERNLEŞMESİ VE EMANULLAH HAN DÖNEMİ", ASYA STUDIES, 6 (21) pp. 275-286 DOI     
AYBUDAK, U., DEMİRCİ, H.A. (2022) "Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları", Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi, 77 (4) pp. 709-730 [TR Dizin] DOI      
Aybudak, U. (2022) "KAPİTALİST JEOKÜLTÜRÜN TAŞIYICISI OLARAK DÜYÛN-I UMÛMİYE", Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 13 (2) pp. 668-689 [TR Dizin] DOI       
Aybudak, U. (2021) "ANNALES'TEN TARİHSEL SOSYOLOJİYE BİR KÖPRÜ: HALİL İNALCIK", 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2) pp. 382-399 DOI     
Aybudak, U. (2019) "OSMANLI’DAN CUMHURİYETE TARİKATLARIN SİVİL TOPLUM KURULUŞU NİTELİKLERİ", Journal of Ebor Economics, Business Organization Research, 1 (1) pp. 62-84 Link    
Aybudak, U. (2018) "Asabiye Kavramı Işığında Türklerin Sufileşmesi Ve Tarikatlar", Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, (33) pp. 363-370 [TR Dizin] Link DOI     
Aybudak, U. (2017) "MODERN DEVLET BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKAN EGEMENLİK KAVRAMI VE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (54) pp. 226-237 Link    
Aybudak, U. (2016) "Müslüman Ülkelerin Dünya Sistemiyle İlişkisi ve İslamcı Hareketlerin Metot Seçimi", Mülkiye, 40 (3) pp. 5-34 [TR Dizin]     
Aybudak, U. (2016) "Gırnata Düşer ve Biz Doğulu Oluruz", Tezkire: Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim Dergisi, (56) pp. 81-95   
Aybudak, U. (2016) "Cemil Meriç ya da Arafta Kalmanın Estetiği", Tezkire; Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim Dergisi, (58) pp. 137-151    
Aybudak, U. (2023) "OSMANLI TOPLUM YAPISI TARTIŞMALARI VE ERKEN DÖNEMDE ANTİ FEODAL UNSURLAR", 10. Uluslararası Atlas Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi , (pp. 646-655), Konya, Türkiye, (Mart 2023
Aybudak, U. (2022) "AFGANİSTAN TARİHİNDE MERKEZİLEŞME PROBLEMİ", TARAS SHEVCHENKO 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , (pp. 265-267), Ankara, Türkiye, (Ağustos 2022
Aybudak, U. (2022) "BASMACI HAREKETİ VE AFGAN MODERNLEŞMESİNE DOLAYLI ETKİLERİ", Selçuk 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Konya, Türkiye, (Ağustos 2022
Aybudak, U. (2017) "Halidiliğin Anadolu’da Yayılmasının Siyasal-Sosyal Arka Planı ve Türkiye İslamcılığına Etkileri", Dini Gruplar, Siyaset ve Bürokrasi Sempozyumu , (pp. 215-231), Bursa, Türkiye, (Eylül 2017  
Aybudak, U. (2015) "Siyaset Algısında Gerçekten Hakikate ve İlke Temelli Siyaset Algısına Geçebilme Aracı Olarak KAD", Uluslararası Kritik Analitik Düşünce Sempozyumu , Sakarya, Türkiye, (Nisan 2015 
AYBUDAK, U. () "Dünya-Sistemi ve İslami Mücadelede Yöntem", II. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi , Türkiye, (Ekim 2016) 
Aybudak, U. (2022) "Türkiye’de Devlet ve Cemaatler Laiklik Sözleşmesi", Ankara/Türkiye : Siyasal Kitabevi    
Aybudak, U. (2021) "Kapitalizme Entegrasyon ve İslamcılık(lar)", İstanbul/Türkiye : Dün Bugün Yarın Yayınları    
Aybudak, U. (2023) "Tanrı Devletinden Zorunlu Kötülüğe Bir Yolculuk: Devlet Kavramı", Kitap: Sosyal Devletin Anatomisi Kuram ve Uygulama, İstanbul/Türkiye : Çizgi Kitabevi  
Aybudak, U. (2023) "Popülerin İktidarı: Cumhuriyet İslamcılığının Birinci Genişleme Dönemi", Kitap: Çok Partili Hayatın Erken Döneminde Türkiye'de Siyasal Hayat 1945-1960, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Aybudak, U. (2022) "Siyasette Hakikatin Süblimleşmesi: Post-Truth Üzerine Bir Tartışma", Kitap: PSİKOLOJİK HARP, POST-TRUTH VE STRATEJİK İLETİŞİM, Konya/Türkiye : Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları  
Aybudak, U. (2022) "Tarikat ve Siyaset: İskenderpaşa ve İsmailağa Örneğinde Türkiye İslamcılığında Farklılaşma", Kitap: Siyaset Yazıları, Ankara/Türkiye : Nobel Yayınevi  
Aybudak, U. (2021) "Ömer Lütfi Barkan ve Mustafa Akdağ Işığında Klasik ve Modern Dönem Arası Osmanlı", Kitap: Kerim ya da Zalim Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı Tartışmaları, Ankara/Türkiye : Phoenix Yayınevi  
AYBUDAK, U. (2017) "Hali̇di̇li̇ği̇n Anadolu'da Yayılmasının Si̇yasal-sosyal Arka Planı Ve Türki̇ye İslamcılığına Etki̇leri̇", Kitap: Türkiye'de Dini Gruplar ve Bürokrasi, Bursa/Türkiye : Emin Yayınları
Aybudak, U. (2017) "HALİDİLİĞİN ANADOLU’xxDA YAYILMASININ SİYASAL-SOSYAL ARKA PLANI VE TÜRKİYE İSLAMCILIĞINA ETKİLERİ", Kitap: DİNİ GRUPLAR, SİYASET VE BÜROKRASİ, Bursa/Türkiye : Emin Yayınları  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
MODERN DEVLET BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKAN EGEMENLİK KAVRAMI VE EGEMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 0 3 1 0 4
2
AFGANİSTAN MODERNLEŞMESİ VE EMANULLAH HAN DÖNEMİ
ASYA STUDIES
0 0 0 0 0 1 0 0 1
3
Asabiye Kavramı Işığında Türklerin Sufileşmesi Ve Tarikatlar
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Utku AYBUDAK
Karabük Üniversitesi
2022 3
Hüseyin Aliyar DEMİRCİ
Pamukkale Üniversitesi
2022 1
Huri Gül Aybudak
-
2023 1
Mahmut Hüdai Erdoğan
-
2022 1
Tuğba Nur Rümeysa Karakaş
-
2024 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Siyaset Bilimi 751
Anahtar Kelimeler Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler, Türk Siyasal Hayatı, Siyaset Sosyolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 10 45 58 15 15 0 155 250 170 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 462 . 456 . 490 . 527 . 527 . - 469 . 370 . 421 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 378 . 368 . 391 . 457 . 467 . - 377 . 296 . 344 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 64 . 51 . 56 . 72 . 76 . - 32 . 15 . 33 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 11 . 11 . 11 . 19 . 19 . - 4 . 3 . 1 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 42 . 33 . 41 . 53 . 50 . - 23 . 8 . 19 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 39 . 33 . 44 . 49 . 59 . - 23 . 10 . 23 . -
Toplam Yayın 1 4 3 1 1 0 3 9 6 0
Toplam Makale 0 3 1 1 1 0 1 4 3 0
Toplam Kitap 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0
Toplam Bildiri 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0
Makale (Ulusal) 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri