img

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Utku DEMİR

  • İşletme Fakültesi
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
7
Atıf
6
h-index
2
WoS
Yayın
1
Atıf
2
h-index
0
Scopus
Yayın
1
Atıf
2
h-index
1
Google Scholar
Yayın
4
Atıf
18
h-index
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, The Graduate School And University Center Of The City University Of New York {New York}, , 2014, 2020
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, University Of New Haven, , 2012, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2002, 2007
Araştırma Alanları
Uygulamalı Makro Ekonometri, Uygulamalı Mikro Ekonometri, Zaman Serisi Analizi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, The Graduate School And University Center Of The City University Of New York {New York}, , 2014, 2020
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, University Of New Haven, , 2012, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2002, 2007
Hüseyin Utku DEMİR, Doktora, Three Essays on Natural Rates, City University of New York (CUNY) System, Economics, Economics, 2020
İngilizce, YDS, 91, 2020 Yaban, 2020
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ekonometri Uygulamalı Makro Ekonometri
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ekonometri Uygulamalı Mikro Ekonometri
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Ekonometri Zaman Serisi Analizi
2020-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Türkiye
2018-2019, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, City University Of New York The City College, Business, Business
2017-2018, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, City University Of New York Hunter College, Business, Business
2016-2020, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, City University Of New York Brooklyn College, Business, Business
Kayıt Yok
Saeeda Lubaba, Yüksek Lisans, Sustainable development and renewable energy nexus: Empirical evidence from Turkiye, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Demir, H.U., Karamelikli, H. (2023) "Does energy usage reduction hinder economic performance?", Energy Efficiency, 16 (60) [SCI Expanded] DOI      
Demir, H.U., Karamelikli, H. (2023) "Does energy usage reduction hinder economic performance?", Energy Efficiency, 16 (0) [SSCI] Link DOI  
Demir, H.U. (2022) "A new measure of the output gap, inflation dynamics, and the New Keynesian Phillips Curve", Business and Management Studies: An International Journal, 10 (0) pp. 757-768 DOI     
Güner, Ş.N., Demir, H.U. (2022) "YAPAY SİNİR AĞLARI VE ZAMAN SERİLERİ YÖNTEMİ İLE DEMİR ÇELİK İTHALATI TAHMİNİ", Sakarya İktisat Dergisi, 11 (3) pp. 389-397 Link   
Yıldırım, M., Demir, H.U. (2021) "KREDİ KARTI HARCAMALARINI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER VE COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 6 (1) pp. 159-180 [TR Dizin] Link DOI     
Kayıt Yok
Özel, H.A., Demir, H.U. (2022) "İktisada Giriş", Bursa/Türkiye : Ekin Basım Yayın  
(2023) "TÜRKİYE'DE ENFLASYON VE İSTİHDAM", Kitap: TÜRKİYE'DE İKTİSAT POLİTİKALARI VE ENFLASYON, ANKARA/Türkiye : Gazi Kitabevi Tic. Ltd. ti.
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2023 2
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2021 1
Şeyma Nur Güner
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Ekonometri 325
Anahtar Kelimeler Uygulamalı Makro Ekonometri, Uygulamalı Mikro Ekonometri, Zaman Serisi Analizi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 15 115 100 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - 610 . 509 . 496 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - 518 . 433 . 420 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - 59 . 42 . 44 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - 40 . 25 . 32 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - 30 . 11 . 14 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - 52 . 36 . 39 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri