img

Dr. Öğr. Üyesi Veysi BAYDAR

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Sosyal Hizmet
  • Sosyal Hizmet

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2006, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, , 2012, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Dr), 2014, 2019
Araştırma Alanları
Toplumsal Cinsiyet, Aile Sosyolojisi, Modernleşme Sosyolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Dr), 2014, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, , 2012, 2014
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2006, 2011
İngilizce, YÖKDİL, 80, 2021 Yükse, 2021
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Toplumsal Cinsiyet
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Aile Sosyolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet Modernleşme Sosyolojisi
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2013-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2022-2025, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Erasmus Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2014-, Engelli Birim Sorumlusu, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-, Bologna Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Sevdenur İmamoğlu, Yüksek Lisans, AKADEMİSYENLERİN EBEVEYNLİK YETERLİLİĞİNİN AİLE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİ SOSYAL HİZMET BİLİMİ AÇISI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2022-2023, Sosyal Hizmette İstatistik I, Lisans
2022-2023, SPSS ile Veri Analizi, Yüksek Lisans
2021-2022, Sosyal Hizmet Saha Uygulaması I, Lisans
2021-2022, Uygulamalı Araştırma I, Lisans
2021-2022, Sosyal Hizmet Tarihi, Lisans
2021-2022, Psikolojiye Giriş, Lisans
2021-2022, Sosyal Psikoloji, Lisans
2020-2021, Sosyal Hizmet Saha Uygulaması I, Lisans
2020-2021, Kriz Yönetimi, Lisans
2020-2021, Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme, Lisans
2020-2021, Sosyal Hizmet Tarihi, Lisans
2020-2021, Psikolojiye Giriş, Lisans
2020-2021, Sosyal Psikoloji, Lisans
2020-2021, Sosyal Hizmet Saha Uygulaması II, Lisans
2019-2020, Kentleşme, Kent Sorunları ve Sosyal Hizmet, Lisans
2019-2020, Afetlerde Sosyal Hizmet, Lisans
2019-2020, Kriz Yönetimi, Lisans
2019-2020, Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet, Lisans
2019-2020, Gelişim Psikolojisi, Lisans
Kayıt Yok
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA MİZOJİNİ ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
Kayıt Yok
BAYDAR, V., ERSOY, A.F., ONGUN, H. (2022) "Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Farkındalık Düzeylerinin Bazı Sosyodemografik Değişkenlere ve Algılanan Yetiştirme Stillerine Göre İncelenmesi", TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 26 (1) pp. 165-182 Link   
Yıldırım, B., Baydar, V., Günay, G., Kılıç, C. (2021) "An Investigation of the Relationship Between Social Media Addiction with Altruism and Egocentrism", Third Sector Social Economic Review, 56 (3) pp. 1576-1595 [TR Dizin] Link DOI    
Baydar, V., Kılıç, C., Serpen, A.S., Günay, G. (2019) "Kadın Düşmanlığı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Fe Dergi, 11 (2) pp. 65-77 [TR Dizin] Link    
Baydar, V., Ersoy, A.F. (2019) "Sosyal Hizmet Mesleği", Karınca Kooperatif Postası, 85 (986) pp. 15-21   
Baydar, V., Ersoy, A.F. (2017) "Sosyal Hizmet ve Çevre: Ekososyal Yaklaşım", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 52 (0) pp. 236-247 [TR Dizin] Link DOI   
Duyan, V., Baydar, V. (2015) "Sosyal Hizmette Kayıt Tutma Standartları", Sosyal Hizmet, (0)  
Baydar, V. (2013) "Popüler Kültürde Mizojini", Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (12) pp. 151-165 [TR Dizin] Link DOI    
Baydar, V., Terzi, H. (2022) "Sosyal Sorumlu Tüketim Davranışı Ölçeğinin Kısaltılmış Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2022 , (pp. 76), Karabük, Türkiye, (Aralık 2022
Baydar, V., Ersoy, A.F., Günay, G. (2015) "Sosyal Hizmette Onarıcı Adalet Anlayışı ve Uygulamaları", Sosyal Hizmet Sempozyumu , Türkiye, (Aralık 2015 
Baydar, V., Serpen, A.S. (2015) "Feminist Sosyal Hizmet Perspektifinden Taht Oyunları (Game of Thrones) Dizisinde Kadın Düşmanlığının İncelenmesi", Sosyal Hizmet Sempozyumu , Türkiye, (Aralık 2015 
Kayıt Yok
BAYDAR, V., DOĞAN, İ. (2022) "Süpervizyon Uygulayıcısı Olurken ve Olduktan Sonraki Problemler ve Stresler", Kitap: Sosyal Hizmette Süpervizyon, Türkiye : Nika  
Baydar, V. (2021) "Kadınlara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulaması", Kitap: Blok Uygulama II, Erzurum/Türkiye : Atatürk Üniversitesi Yayınevi  
Baydar, V. (2021) "Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Uygulaması", Kitap: Blok Uygulama II, : Atatürk Üniversitesi Yayınevi  
Baydar, V. (2021) "Afetlerde Sosyal Hizmet Uygulaması", Kitap: Blok Uygulama II, : Atatürk Üniversitesi Yayınevi  
Baydar, V. (2019) "Meslek Etiği ve Profesyonelleşme", Kitap: Sosyal Hizmet Etiği, Türkiye : Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını  
Baydar, V. (2019) "Aile Odaklı Müdahale ve Sonlandırma", Kitap: Ailelerle Sosyal Hizmet, Erzurum/Türkiye : Atatürk Üniversitesi  
Baydar, V. (2019) "Aile ile Çalışma ve Öndeğerlendirme", Kitap: Ailelerle Sosyal Hizmet, Türkiye : Atatürk Üniversitesi  
Baydar, V. (2018) "Soru Sorma Teknikleri", Kitap: Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, Türkiye : Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Toplum ve Sosyal Hizmet, 2021
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Popüler Kültürde Mizojini
Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
0 2 0 6 0 10 18
2
Sosyal Hizmet ve Çevre: Ekososyal Yaklaşım
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
0 3 0 2 0 0 6
3
Kadın Düşmanlığı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Fe Dergi
0 0 0 1 1 0 2
4
Feminist Sosyal Hizmet Perspektifinden Taht Oyunları (Game of Thrones) Dizisinde Kadın Düşmanlığının İncelenmesi
1 0 0 0 0 0 1
5
An Investigation of the Relationship Between Social Media Addiction with Altruism and Egocentrism
Third Sector Social Economic Review
0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2015 - 2019 3
Karabük Üniversitesi
2015 - 2021 3
-
2022 1
Cengiz Kılıç
Atatürk Üniversitesi
2019 - 2021 2
Ayşe Sezen Serpen
Ankara Üniversitesi
2015 - 2019 2
Buğra Yıldırım
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
2021 1
Veli Duyan
Ankara Üniversitesi
2015 1
Ali Fuat ERSOY
-
2022 1
Huriye ONGUN
-
2022 1
İrfan DOĞAN
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Hizmet 494
Anahtar Kelimeler Toplumsal Cinsiyet, Aile Sosyolojisi, Modernleşme Sosyolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 8 0 15 0 139 0 55 57 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 453 . - 527 . - 395 . - 543 . 532 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 373 . - 421 . - 337 . - 456 . 465 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 78 . - 84 . - 41 . - 112 . 90 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 35 . - 45 . - 21 . - 58 . 54 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 34 . - 43 . - 17 . - 56 . 55 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 13 . - 20 . - 9 . - 18 . 19 . -
Toplam Yayın 3 0 1 0 5 0 2 3 0
Toplam Makale 1 0 1 0 2 0 1 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 3 0 1 1 0
Toplam Bildiri 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 3 0 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri