img

Dr. Öğr. Üyesi Yakup KOÇYİĞİT

  • İlahiyat Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Hadis

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
18
Atıf
3
h-index
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, , , 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1987, 1990
Yüksek Lisans, Türkiye, , , 1986, 1989
Araştırma Alanları
Hadis
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, , , 2009, 2011
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1987, 1990
Yüksek Lisans, Türkiye, , , 1986, 1989
Kayıt Yok
Arapça, YDS, 57, 2016-YDS S, 2016
Arapça, KPDS, 76, 1991
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Hadis
2011-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2021-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2015, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-2015, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2011-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Şule Soyal Şenol, Doktora, Kadın tâbiî râvilerin hadis ilmindeki yeri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Abdalwahab I. A. Zıdan, Doktora, Ebû Hanîfe'nin müteârız hadislere yaklaşımı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Abdurrahman Yaşar, Yüksek Lisans, Es-saʻlebî'nin el-Keşf ve'l-Beyân adlı tefsirindeki hadislerin değerlendirilmesi (Bakara suresi özelinde), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Rabia Muştu, Yüksek Lisans, Mağarada mahsur kalan 3 yolcu kıssasının tahlili, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Suat Demirtaş, Yüksek Lisans, Hz. Peygamber'in gençleri eğitim yöntemleri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Furkan Bayındır, Yüksek Lisans, Hâlid B. Zeyd'in hayatı ve hadis rivayetindeki yeri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mehmet Kaya, Yüksek Lisans, Tesettür ile ilgili hadislerin değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Şule Soyal Şenol, Yüksek Lisans, Kadınların özel hallerini ilgilendiren rivayetlerin tahlili ve değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
2020-2021, Hadis İlminin Sosyal Bilimlerle İlişkisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Hadis Usulünün Temel Meseleleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Osmanlı Döneminde Hadis İlmi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Sistematik Hadis Edebiyatı, Yüksek Lisans
2020-2021, Hadis İlimleri ve Usûlü-II, Lisans
2020-2021, Hadis İlimleri ve Usûlü-I, Lisans
2020-2021, HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-I, Lisans
2017-2018, Hadis-III, Lisans
2017-2018, Hadis İlimleri ve Usûlü-I, Lisans
2016-2017, Hadis-II, Lisans
2015-2016, HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-II, Lisans
2015-2016, HADİS 1, Lisans
2013-2014, Hadis İlimleri ve Usûlü-I, Lisans
2013-2014, SÜNEN EDEBİYATI VE TİRMİZİNİN SÜNENİ, Yüksek Lisans
2013-2014, HADİS USULÜNÜN TEMEL MESELELERİ, Yüksek Lisans
2013-2014, Hadis Tarihi ve Usulü, Lisans
2011-2012, Kur'an Okuma ve Tecvid-I, Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Koçyiğit, Y., Alsabsabı, N. (2021) "Rasulullah’ın (s.a.v) Hadislerinde Hasta Hakları", Karabuk Universty BALAGH Journal of Islamic and Humanities Studies, 1 (2) pp. 24-46 Link  
Koçyiğit, Y. (2020) "DÜNYADA DEĞİŞEN ÇEVRE ALGISI VE İSLAM’IN ÇEVRECİLİK ANLAYIŞI", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (4) pp. 63-76 [TR Dizin] Link  
Koçyiğit, Y. (2019) "Hadislerin Kaynakları Dışında Kullanımı ve Tahlili: Ravzatu’l-Ukûl Örneği", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (2) pp. 205-237 Link  
Habergetiren, Ö.F., Koçyiğit, Y. (2018) "Ebu’l-Abbas es-Serûcî’nin Nefehâtu’n-nesemât fî Vusûli İhdâi’s-sevâbi li’l-emvât İsimli RisalesiTahric, Tahlil ve Tercüme", Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi/Journal of History Culture and Art Research, 7 (5) pp. 760-781 Link DOI  
Koçyiğit, Y. (2019) "SAFRANBOLULU MEHMED EMİN ŞÜKRÜ EFENDİ’NİN MİR’ATÜ’L-AŞİKÎN İSİMLİESERİNDE ZİKDETTİĞİ HADİSLERİN TAHLİLİ", Uluslararası Geçmişten GünümüzeKarabük ve Çevresinde Dini, İlmî ve Kültürel Hayat Sempozyumu , (pp. 724-740), Türkiye, (Ekim 2019
Koçyiğit, Y. (2018) "Arapkirli Hüseyin Avni Efendi ve İlmi Usuli’l-Hadis İsimli Eseri", Uluslararası Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu , (pp. 569-584), Malatya, Türkiye, (Ekim 2018
Koçyiğit, Y. (2017) "Huzur Derslerine Katılan Çankırılı Alimler", ÇANKIRI’NIN MANEVÎ MİMARLARI SEMPOZYUMU , Çankırı, Türkiye, (Mayıs 2017
Koçyiğit, Y. (2016) "Hasan Hilmi Efendi (Ekşigil) Hayatı ve Eserleri", Dünden Bugüne Safranbolu da Dini Hayat , (pp. 233-244), Karabük, Türkiye, (Kasım 2016
Koçyiğit, Y. (2015) "Muhammed Hâdimî'nin Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri", Osmanlı Fakih ve Mutasavvıfı Ebu Saîd Muhammed Hâdimî Sempozyumu , (pp. 81-88), Konya, Türkiye, (Mayıs 2015
Koçyiğit, Y. (2014) "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî ve Garâibü'l-Ehâdîs İsimli Eseri", I. Uluslararası AHMED ZİYAÜDDİN GUMUŞHANEVI Sempozyumu , (pp. 117-126), Gümüşhane, Türkiye, (Temmuz 2014
Koçyiğit, Y. (2021) "KIRK HADİS ŞERHİ 40 HADİS 40 ANLAM 40 YORUM (NEVEVÎ'NİN EL-ERBEÛN'U)", İstanbul/Türkiye : Çelik Yayınevi  
Koçyiğit, Y., Şimşek, M., Özdemir, M. (2021) "Hadis ve Fıkıh İlmi Bağlamında Tedavi ve Aşı", Kitap: DİN – BİLİM DİKOTOMİSİNDE AŞI UYGULAMALARI Aşı Karşıtlığında Dini ve Tarihi Kaygılar, Karabük/Türkiye : KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI  
Koçyiğit, Y. (2021) "ORTA ASYA’DAN ANADOLUYA GÖÇ EDİP ALİMLER YETİŞTİREN AİLELER (EBU SAÎD EL-HADİMÎ VE AİLESİ ÖRNEĞİ)", Kitap: ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İLMİN YOLCULUĞU, Karabük/Türkiye : KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI  
Koçyiğit, Y. (2020) "Ebu Saîd el-Hâdimî ve Zayıf Hadisle Amel Meselesi", Kitap: Osmanlı'da İlm-i Hadis, İstanbul/Türkiye : İsar Yayınları  
Koçyiğit, Y. (2019) "Hadis İlimleri", Kitap: Hadis Usulü, İstanbul/Türkiye : Lisans Yayıncılık  
Koçyiğit, Y. (2019) "Hadislerin Tespiti ve Tedvîni (Hz. Peygamber ve Sahabe Dönemi)", Kitap: Hadis Tarihi, İstanbul/Türkiye : Lisans Yayıncılık  
Koçyiğit, Y. (2019) "Günümüz Gençlerine Rol Model Olması İtibariyle Ebu Saîd el-Hâdimî ve “Vasiyyetü ebi-Saîd el-Hâdimî ilâ Veledihi” İsimli Risalesi", Kitap: İslam Düşüncesi Araştırmaları, Ankara : Ankaraokulu/Araştırma Yayınları  
Koçyiğit, Y. (2019) "Hadis İlminde Cerh ve Ta’dîl’in Eleştiri Kültürüne Katkısı", Kitap: İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI, İstanbul/Türkiye : Ensar Neşriyat  
Kayıt Yok
(Ulusal - Kitap) Din – Bilim Dikotomisinde Aşı Uygulamaları Aşı Karşıtlığında Dini Ve Tarihi Kaygılar, 2021, Editör
(Ulusal - Kitap) ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA İLMİN YOLCULUĞU, 2021, Editör
(Ulusal - Kitap) ULUSLARARASI ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA İSLÂMÎ İLİMLER SEMPOZYUMU BİLDİRLERİ KİTABI, 2021, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Ebu’l-Abbas es-Serûcî’nin Nefehâtu’n-nesemât fî Vusûli İhdâi’s-sevâbi li’l-emvât İsimli RisalesiTahric, Tahlil ve Tercüme
Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi/Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 0 1 1 0 0 2
2
Arapkirli Hüseyin Avni Efendi ve İlmi Usuli’l-Hadis İsimli Eseri
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2021 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Merve Özdemir
-
2021 1
Najı Alsabsabı
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4845
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 1412
Anahtar Kelimeler Hadis
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 3 0 13 15 183 55 195 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 470 . - 536 . 528 . 362 . 474 . 430 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 196 . - 235 . 222 . 108 . 178 . 99 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 75 . - 97 . 104 . 43 . 80 . 43 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 26 . - 31 . 42 . 14 . 33 . 13 . - - -
Toplam Yayın 1 0 2 1 6 2 4 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri