img

Asst. Prof. Dr. Yakup KOÇYİĞİT

  • İlahiyat Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Hadis

General Information

Metrics

UNIS
Publication
18
Citation
3
h-index
1
UN Sustainable Development Goals
Education History
Doctorate, Turkey, , , 2009, 2011
Undergraduate, Turkey, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1987, 1990
Postgraduate, Turkey, , , 1986, 1989
Research Fields
Hadith
Publication Numbers by Years
Number of Citations by Years
Doctorate, Turkey, , , 2009, 2011
Undergraduate, Turkey, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1987, 1990
Postgraduate, Turkey, , , 1986, 1989
No Records
Arabic, YDS, 57, 2016-YDS S, 2016
Arabic, KPDS, 76, 1991
No Records
[UAK] Theology Basic Islamic Sciences Hadith
2011-, Doctor Lecturer, Full time, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey
2021-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Turkey
2020-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Turkey
2015-2018, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Turkey
2015-2018, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Turkey
2011-2015, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Turkey
2011-2015, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Turkey
2011-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Turkey
2011-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Turkey
Şule Soyal Şenol, Doctorate, Kadın tâbiî râvilerin hadis ilmindeki yeri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Principal Consultant)
Abdalwahab I. A. Zıdan, Doctorate, Ebû Hanîfe'nin müteârız hadislere yaklaşımı, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Principal Consultant)
Abdurrahman Yaşar, Postgraduate, Es-saʻlebî'nin el-Keşf ve'l-Beyân adlı tefsirindeki hadislerin değerlendirilmesi (Bakara suresi özelinde), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Principal Consultant)
Rabia Muştu, Postgraduate, Mağarada mahsur kalan 3 yolcu kıssasının tahlili, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Principal Consultant)
Suat Demirtaş, Postgraduate, Hz. Peygamber'in gençleri eğitim yöntemleri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Principal Consultant)
Furkan Bayındır, Postgraduate, Hâlid B. Zeyd'in hayatı ve hadis rivayetindeki yeri, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Principal Consultant)
Mehmet Kaya, Postgraduate, Tesettür ile ilgili hadislerin değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Principal Consultant)
Şule Soyal Şenol, Postgraduate, Kadınların özel hallerini ilgilendiren rivayetlerin tahlili ve değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015, (Principal Consultant)
2020-2021, Hadis İlminin Sosyal Bilimlerle İlişkisi, Doctorate
2020-2021, Hadis Usulünün Temel Meseleleri, Postgraduate
2020-2021, Osmanlı Döneminde Hadis İlmi, Doctorate
2020-2021, Sistematik Hadis Edebiyatı, Postgraduate
2020-2021, Hadis İlimleri ve Usûlü-II, Undergraduate
2020-2021, Hadis İlimleri ve Usûlü-I, Undergraduate
2020-2021, HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-I, Undergraduate
2017-2018, Hadis-III, Undergraduate
2017-2018, Hadis İlimleri ve Usûlü-I, Undergraduate
2016-2017, Hadis-II, Undergraduate
2015-2016, HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-II, Undergraduate
2015-2016, HADİS 1, Undergraduate
2013-2014, Hadis İlimleri ve Usûlü-I, Undergraduate
2013-2014, SÜNEN EDEBİYATI VE TİRMİZİNİN SÜNENİ, Postgraduate
2013-2014, HADİS USULÜNÜN TEMEL MESELELERİ, Postgraduate
2013-2014, Hadis Tarihi ve Usulü, Undergraduate
2011-2012, Kur'an Okuma ve Tecvid-I, Undergraduate
No Records
No Records
No Records
Koçyiğit, Y., Alsabsabı, N. (2021) "Rasulullah’ın (s.a.v) Hadislerinde Hasta Hakları", Karabuk Universty BALAGH Journal of Islamic and Humanities Studies, 1 (2) pp. 24-46 Link  
Koçyiğit, Y. (2020) "DÜNYADA DEĞİŞEN ÇEVRE ALGISI VE İSLAM’IN ÇEVRECİLİK ANLAYIŞI", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (4) pp. 63-76 [TR Dizin] Link  
Koçyiğit, Y. (2019) "Hadislerin Kaynakları Dışında Kullanımı ve Tahlili: Ravzatu’l-Ukûl Örneği", Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (2) pp. 205-237 Link  
Habergetiren, Ö.F., Koçyiğit, Y. (2018) "Ebu’l-Abbas es-Serûcî’nin Nefehâtu’n-nesemât fî Vusûli İhdâi’s-sevâbi li’l-emvât İsimli RisalesiTahric, Tahlil ve Tercüme", Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi/Journal of History Culture and Art Research, 7 (5) pp. 760-781 Link DOI  
Koçyiğit, Y. (2019) "SAFRANBOLULU MEHMED EMİN ŞÜKRÜ EFENDİ’NİN MİR’ATÜ’L-AŞİKÎN İSİMLİESERİNDE ZİKDETTİĞİ HADİSLERİN TAHLİLİ", Uluslararası Geçmişten GünümüzeKarabük ve Çevresinde Dini, İlmî ve Kültürel Hayat Sempozyumu , (pp. 724-740), Turkey, (October 2019
Koçyiğit, Y. (2018) "Arapkirli Hüseyin Avni Efendi ve İlmi Usuli’l-Hadis İsimli Eseri", Uluslararası Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu , (pp. 569-584), Malatya, Turkey, (October 2018
Koçyiğit, Y. (2017) "Huzur Derslerine Katılan Çankırılı Alimler", ÇANKIRI’NIN MANEVÎ MİMARLARI SEMPOZYUMU , Çankırı, Turkey, (May 2017
Koçyiğit, Y. (2016) "Hasan Hilmi Efendi (Ekşigil) Hayatı ve Eserleri", Dünden Bugüne Safranbolu da Dini Hayat , (pp. 233-244), Karabük, Turkey, (November 2016
Koçyiğit, Y. (2015) "Muhammed Hâdimî'nin Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri", Osmanlı Fakih ve Mutasavvıfı Ebu Saîd Muhammed Hâdimî Sempozyumu , (pp. 81-88), Konya, Turkey, (May 2015
Koçyiğit, Y. (2014) "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî ve Garâibü'l-Ehâdîs İsimli Eseri", I. Uluslararası AHMED ZİYAÜDDİN GUMUŞHANEVI Sempozyumu , (pp. 117-126), Gümüşhane, Turkey, (July 2014
Koçyiğit, Y. (2021) "KIRK HADİS ŞERHİ 40 HADİS 40 ANLAM 40 YORUM (NEVEVÎ'NİN EL-ERBEÛN'U)", İstanbul/Turkey : Çelik Yayınevi  
Koçyiğit, Y., Şimşek, M., Özdemir, M. (2021) "Hadis ve Fıkıh İlmi Bağlamında Tedavi ve Aşı", Kitap: DİN – BİLİM DİKOTOMİSİNDE AŞI UYGULAMALARI Aşı Karşıtlığında Dini ve Tarihi Kaygılar, Karabük/Turkey : KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI  
Koçyiğit, Y. (2021) "ORTA ASYA’DAN ANADOLUYA GÖÇ EDİP ALİMLER YETİŞTİREN AİLELER (EBU SAÎD EL-HADİMÎ VE AİLESİ ÖRNEĞİ)", Kitap: ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İLMİN YOLCULUĞU, Karabük/Turkey : KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI  
Koçyiğit, Y. (2020) "Ebu Saîd el-Hâdimî ve Zayıf Hadisle Amel Meselesi", Kitap: Osmanlı'da İlm-i Hadis, İstanbul/Turkey : İsar Yayınları  
Koçyiğit, Y. (2019) "Hadis İlimleri", Kitap: Hadis Usulü, İstanbul/Turkey : Lisans Yayıncılık  
Koçyiğit, Y. (2019) "Hadislerin Tespiti ve Tedvîni (Hz. Peygamber ve Sahabe Dönemi)", Kitap: Hadis Tarihi, İstanbul/Turkey : Lisans Yayıncılık  
Koçyiğit, Y. (2019) "Günümüz Gençlerine Rol Model Olması İtibariyle Ebu Saîd el-Hâdimî ve “Vasiyyetü ebi-Saîd el-Hâdimî ilâ Veledihi” İsimli Risalesi", Kitap: İslam Düşüncesi Araştırmaları, Ankara : Ankaraokulu/Araştırma Yayınları  
Koçyiğit, Y. (2019) "Hadis İlminde Cerh ve Ta’dîl’in Eleştiri Kültürüne Katkısı", Kitap: İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI, İstanbul/Turkey : Ensar Neşriyat  
No Records
(National - Book) Din – Bilim Dikotomisinde Aşı Uygulamaları Aşı Karşıtlığında Dini Ve Tarihi Kaygılar, 2021, Editor
(National - Book) ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA İLMİN YOLCULUĞU, 2021, Editor
(National - Book) ULUSLARARASI ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA İSLÂMÎ İLİMLER SEMPOZYUMU BİLDİRLERİ KİTABI, 2021, Editor
(International - Scientific Journals) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 0
No Records
Citations
Publications by Citation Count
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: International Field Index, E: TR Index, F: International Book, G: National Book, H: Other Article, I: Total
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Ebu’l-Abbas es-Serûcî’nin Nefehâtu’n-nesemât fî Vusûli İhdâi’s-sevâbi li’l-emvât İsimli RisalesiTahric, Tahlil ve Tercüme
Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi/Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 0 1 1 0 0 2
2
Arapkirli Hüseyin Avni Efendi ve İlmi Usuli’l-Hadis İsimli Eseri
0 0 0 0 1 0 0 0 1
No Records
No Records
No Records
No Records
No Records
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2021 1
Karabük Üniversitesi
2018 1
Merve Özdemir
-
2021 1
Najı Alsabsabı
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4843
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 1433
Anahtar Kelimeler Hadis
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 3 0 13 15 183 55 195 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 469 . - 535 . 527 . 359 . 474 . 429 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 197 . - 235 . 222 . 108 . 178 . 99 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 77 . - 98 . 105 . 44 . 81 . 43 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 28 . - 32 . 44 . 15 . 34 . 14 . - - -
Toplam Yayın 1 0 2 1 6 2 4 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri