img

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BOZKURT ÖZYALÇIN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
13
Atıf
0
h-index
0
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika (Dr), 2017, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi (Yl) (Tezli), 2015, 2016
Lisans, Avusturya, Universität Wien, , 2009, 2014
Lisans, Türkiye, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2006, 2015
Lisans, Avusturya, Wirtschaftsuniversität Wien, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika (Dr), 2017, 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi (Yl) (Tezli), 2015, 2016
Lisans, Türkiye, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2006, 2015
Lisans, Avusturya, Universität Wien, , 2009, 2014
Lisans, Avusturya, Wirtschaftsuniversität Wien, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri
Yasemin BOZKURT ÖZYALÇIN, Yüksek Lisans, Uluslararası politik ekonomi bağlamında yenilenebilir enerji politikaları: Desertec projesi örneği, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ekonomi Politik ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 70, 2017
Almanca, YDS, 55, 2015
Sertifika, Universitaet Wien - Universitaetslehrgang "Muslime in Europa", Viyana Üniversitesi- Postgraduate Center, 03-01-2012, 09-11-2012
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2015-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2023-, Araştırma Merkezi Müdürü, Karabük Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye
2017-, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2023-2024, Çalışma Ekonomisi, Lisans
2023-2024, Küreselleşmenin Ekonomi Politiği, Lisans
2023-2024, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
2022-2023, İktisat Sosyolojii, Lisans
2022-2023, Sosyolojiye Giriş, Lisans
Kayıt Yok
TEORİDEN PRATİĞE ŞEHİR MESELELERİNE YAKLAŞIMLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PROJESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2024
Şehir, Medeniyet Meselelerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2022-2023
Şehir, Medeniyet Meselelerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2020-2022
Desertec Örneğinde Yeni Enerji Politikaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Kayıt Yok
Develi, A., Özyalçın, Y.B. (2022) "Türkiye’nin Refah Rejimleri Arasındaki Yerinin Yükseköğretim Göstergeleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi", Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (0) pp. 221-246 [TR Dizin] Link DOI    
Karamelikli, H., Özyalçın, Ö.F., Bozkurt, Y. (2019) "Türkiye ve Macaristan Arasındaki Ticaret Dengesi ve J Eğrisi", Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII) , (pp. 185-194), Budapeşte, Macaristan, (Aralık 2019
Bozkurt, Y., Özyalçın, Ö.F. (2018) "PISA Örneklemi Üzerinden Beşeri Sermaye İle Bölgesel Kalkınma İlişkisinin İncelenmesi", 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 911-920), Antalya-Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Günay, G., Boylu, A.A., Bozkurt, Y. (2018) "Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısının Kadınların Çalışmasına İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 384-397), Antalya/Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Özyalçın, Y.B. (2017) "PIAAC_2015 Raporunun Türkiye Objektifinden Değerlendirilmesi", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi , (pp. 76), Tiran, Arnavutluk, (Ekim 2017
Özyalçın, Y.B. (2017) "Social Welfare State And Social Policies In Germany", International Congress On Afro-Eurasian Research III , (pp. 117-118), İstanbul, (Kasım 2017
Bozkurt, Y., Günay, G. (2017) "Umemploylement Benefits Applications as a Part of the Social Policies: Evaluation of Germany and Turkey", International Congress of Human and Social Sciences Research , (pp. 74), Tiran, Arnavutluk, (Ekim 2017
Özyalçın, Y.B. (2017) "Desertec- An Eu-Mena Partnership Project Viewed From a Renewable Energy Policy Perspective", International Congress on Afro-Eurasian Research III , (pp. 104-105), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2017
Karataş, A.R., Olcay, T., Bozkurt, Y., Oğuz, A. (2017) "Economic Crisis Evaluation in Afro-Eurasia Region on Structural Problems", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi , (pp. 82), Tiran, Arnavutluk, (Ekim 2017
Karataş, A.R., Olcay, T., Bozkurt, Y., Oğuz, A. (2017) "ECONOMIC CRISIS EVALUATIONS IN AFRO-EURASIA REGION ON STRUCTURAL PROBLEMS", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi , (pp. 82), Tiran, Arnavutluk, (Ekim 2017
Kayıt Yok
Karataş, A.R., Özyalçın, Y.B. (2023) "KARABÜK", Kitap: Cumhuriyetin 100. Yılında İllerin İktisadi Gelişimi: 100. Yıldan Yüzyıllara- Karadeniz Bölgesi, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Özyalçın, Y.B. (2018) "An Evaluation of PIAAC-2015 Study with Regards to Turkey", Kitap: Global and Regional Studies in terms of Economical and Social Issues I, Almaty/Kazakistan : Al-Farabi Kazakh National University  
Özyalçın, Y.B. (2018) "Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İş Kanunu’nda Kadına Yönelik Düzenlemeler..", Kitap: Türkiye’de Ekonomi - Yönetim - Siyaset Üzerine, Kütahya/Türkiye : Academia Yayınevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
(2017) "Young Researcher of the Year Award" DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 - 2023 3
Karabük Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 2
Karabük Üniversitesi
2018 - 2019 2
Karabük Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2019 1
Ayfer Aydıner Boylu
Hacettepe Üniversitesi
2018 1
Abdulkadir Develi
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Politika 645
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 25 100 10 0 0 15 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 524 . 443 . 535 . - - 609 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 426 . 372 . 473 . - - 533 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 94 . 60 . 104 . - - 110 . - -
Toplam Yayın 0 0 5 4 1 0 0 1 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri