img

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BOZKURT ÖZYALÇIN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika (Dr), 2017
Lisans, Avusturya, Universitaet Wien, Siyaset Bilimi, , 2009, 2014
Lisans, Türkiye, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2006, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi (Yl) (Tezli), 2015, 2016
Yüksek Lisans, Avusturya, Universitaet Wien, Postgraduate Center - Muslime İn Europa, , 2011, 2012
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Politik Ekonomi (Yl) (Tezli), 2015, 2016
Lisans, Türkiye, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2006, 2015
Lisans, Avusturya, Universitaet Wien, Siyaset Bilimi, , 2009, 2014
Yüksek Lisans, Avusturya, Universitaet Wien, Postgraduate Center - Muslime İn Europa, , 2011, 2012
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika (Dr), 2017
İngilizce, YÖKDİL, 70, 2017
Almanca, YDS, 55, 2015
Sertifika, Universitaet Wien - Universitaetslehrgang "Muslime in Europa", Viyana Üniversitesi- Postgraduate Center, 03-01-2012, 09-11-2012
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2015-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
2017-, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
2022-2023, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2022-2023, İktisat Sosyolojii, Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Desertec Örneğinde Yeni Enerji Politikaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
Kayıt Yok
Develi, A., Özyalçın, Y.B. (2022) "Türkiye’nin Refah Rejimleri Arasındaki Yerinin Yükseköğretim Göstergeleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi", Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (0) pp. 221-246 [TR Dizin] Link DOI   
Karamelikli, H., Özyalçın, Ö.F., Bozkurt, Y. (2019) "Türkiye ve Macaristan Arasındaki Ticaret Dengesi ve J Eğrisi", Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII) , (pp. 185-194), Budapeşte, (Aralık 2019
Bozkurt, Y., Günay, G. (2018) "SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI KAPSAMINDA İŞSİZLİK YARDIMI UYGULAMALARI: ALMANYA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ", 1st International Congress of Human and Social Sciences Research , (Aralık 2018
Bozkurt, Y., Özyalçın, Ö.F. (2018) "PISA Örneklemi Üzerinden Beşeri Sermaye İle BölgeselKalkınma İlişkisinin İncelenmesi", 1st International Congress of Human and Social Sciences Research , (pp. 911-920), Antalya-Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Günay, G., Boylu, A.A., Bozkurt, Y. (2018) "Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısının Kadınların Çalışmasına İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi , (pp. 384-397), Antalya/Alanya, Türkiye, (Aralık 2018
Karataş, A.R., Olcay, T., Bozkurt, Y., Oğuz, A. (2017) "ECONOMIC CRISIS EVALUATIONS IN AFRO-EURASIA REGION ON STRUCTURAL PROBLEMS", ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , (pp. 82), Tiran, Arnavutluk, (Ekim 2017
Özyalçın, Y.B. (2017) "PIAAC_2015 Raporunun Türkite Objektifinden Değerlendirilmesi", International Congress on Turkish World Social Sciences Research , Arnavutluk, (Ekim 2017
Özyalçın, Y.B. (2017) "Social Welfare State And Social Policies In Germany", International Congress On Afro-Eurasian Research III , İstanbul, (Kasım 2017
Bozkurt, Y., Günay, G. (2017) "Umemploylement Benefits Applications as a Part of the Social Policies: Evaluation of Germany and Turkey", ınternational Congress on Turkish World Social Sciences Research , Arnavutluk, (Ekim 2017
Özyalçın, Y.B. (2017) "Desertec- An Eu-Mena Partnership Project Viewed From a Renewable Energy Policy Perspective", International Congress on Afro-Eurasian Research III Modern Silk Road , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2017
Karataş, A.R., Olcay, T., Bozkurt, Y., Oğuz, A. (2017) "Economic Crisis Evaluation in Afro-Eurasia Region on Structural Problems", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi , Tiran, Arnavutluk, (Ekim 2017
Kayıt Yok
Özyalçın, Y.B. (2018) "An Evaluation of PIAAC-2015 Study with Regards to Turkey", Kitap: Global and Regional Studies in terms of Economical and Social Issues I, Almaty/Kazakistan : Al-Farabi Kazakh National University  
Özyalçın, Y.B. (2018) "Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İş Kanunu’nda Kadına Yönelik Düzenlemeler..", Kitap: Türkiye’de Ekonomi - Yönetim - Siyaset Üzerine, Kütahya/Türkiye : Academia Yayınevi  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
(2017) "Young Researcher of the Year Award" DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2017 2
Karabük Üniversitesi
2017 - 2018 3
Karabük Üniversitesi
2019 1
Karabük Üniversitesi
2018 - 2019 2
Karabük Üniversitesi
2017 2
Ayfer Aydıner Boylu
Hacettepe Üniversitesi
2018 1
Abdulkadir Develi
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyal Politika 626
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 25 100 10 0 0 15 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 517 . 428 . 524 . - - 574 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 411 . 357 . 466 . - - 507 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 94 . 62 . 102 . - - 101 . -
Toplam Yayın 0 0 5 4 1 0 0 1 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 5 2 1 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 5 2 1 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri