img

Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ

  • Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi
  • Peyzaj Mimarlığı
  • Peyzaj Planlama ve Tasarım

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı (Yl) (Tezli), 2002, 2006
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı (Dr), 2008, 2013
Lisans, Türkiye, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Pr., 1995, 1999
Araştırma Alanları
Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı (Dr), 2008, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı (Yl) (Tezli), 2002, 2006
Lisans, Türkiye, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Pr., 1995, 1999
Kayıt Yok
Sertifika, Netcad İleri Seviye Mekansal Analiz Uygulamaları, Ankara, 22-10-2016, 24-10-2016
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Tasarımı
[UAK] Mimarlık, Planlama ve Tasarım Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri
2019-2019, Doçent, Yarı Zamanlı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği
2019-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Mimarlığı, Türkiye
2016-2019, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye
2014-2014, Doktor Öğretim Üyesi, Yarı Zamanlı, Universidade Do Porto, Mimarlık, Mimarlık
2014-2016, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
2013-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye
2021-, Dekan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2020-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2020, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2013-2019, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Emir Hınık, Yüksek Lisans, MAHALLE ÖLÇEĞİNDE MEKANSAL ALANLARIN İRDELENMESİ: SAFRANBOLU EMEK MAHALLESİ ÖRNEĞİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Murat Palaz, Yüksek Lisans, FETHİYE'NİN DOĞAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN TURİZM ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Elif Kocakaya, Yüksek Lisans, Kültür Turizmi Kapsamında Geleneksel El Sanatlarının Turizme Olan Etkilerinin Karşılaştırılması: Saf, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültürel Miras Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Alı Nadırov, Yüksek Lisans, Mimari yapıların turizm üzerine etkileri: Bakü örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Duygu Ersöz, Yüksek Lisans, Turizm kenti Safranbolu'nun Osmanlı'dan günümüze gelen kültürel miras değerlerinden el sanatlarının, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültürel Miras Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Büşra Gültekin, Yüksek Lisans, Katılımcı yaklaşımla sürdürülebilir turizm planlaması: Safranbolu örneği, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Bekir Gündüz, Yüksek Lisans, Üniversite çalışanlarının ekoturizm algısı, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
2022-2023, İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Yüksek Lisans
2022-2023, Tarihi Kentlerde Planlama Anlayışı, Yüksek Lisans
2022-2023, Kentsel Peyzaj Tasarım, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Şehircilik Projesi, Lisans
2022-2023, Şehircilik, Lisans
2020-2021, Şehircilik, Lisans
2020-2021, Miras Alan Yönetimi, Yüksek Lisans
2020-2021, Tarihi Kentlerde Planlama Anlayışı, Yüksek Lisans
2020-2021, Kentsel Peyzaj Tasarımı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Peyzaj Planlama Stüdyosu, Lisans
2020-2021, Kent Kimliği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Yüksek Lisans
2020-2021, Şehircilik Projesi, Lisans
2019-2020, KONUT ALANLARI PLANLAMA STÜDYOSU, Lisans
2019-2020, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2019-2020, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, Lisans
2019-2020, ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Lisans
2019-2020, TARİHİ KENTLERDE PLANLAMA ANLAYIŞI, Yüksek Lisans
2019-2020, PAZARLAMA, Lisans
2019-2020, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE GELİŞİM STRATEJİLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2018-2019, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, Lisans
2018-2019, PAZARLAMA, Lisans
2018-2019, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, Lisans
2018-2019, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE GELİŞİM STRATEJİLERİ, Lisans
2017-2018, KONUT ALANLARI PLANLAMA STÜDYOSU, Lisans
2017-2018, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, Lisans
2017-2018, PAZARLAMA, Lisans
2016-2017, KONUT ALANLARI PLANLAMA STÜDYOSU, Lisans
2016-2017, ŞEHİRCİLİK, Lisans
2016-2017, PEYZAJ PLANLAMA STÜDYOSU, Lisans
2016-2017, ŞEHİRCİLİK PROJESİ, Lisans
2016-2017, ENGELLİLER İÇİN ÇEVRE MEKAN STÜDYOSU, Lisans
2016-2017, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, Lisans
2015-2016, GÜNEŞ EVLERİ, Lisans
2015-2016, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, Lisans
2015-2016, ŞEHİRCİLİK, Lisans
2015-2016, KONUT ALANLARI PLANLAMA STÜDYOSU, Lisans
2015-2016, ŞEHİRCİLİK PROJESİ, Lisans
2015-2016, DEĞERLER EĞİTİMİ, Lisans
2014-2015, KONUT ALANLARI PLANLAMA STÜDYOSU, Lisans
2014-2015, TEMEL SANAT EĞİTİMİ, Lisans
2014-2015, MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ, Lisans
2014-2015, ŞEHİRCİLİK PROJESİ, Lisans
2013-2014, MİMARİ PROJE VII, Lisans
Kayıt Yok
Üniversite Çalışanlarının Ekoturizm Algısı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
KORUNAN ALANLARINDA KATILIMCI YAKLAŞIM MODELİ: BİYOSFER REZERVLERİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI: SAFRANBOLU KENTİ ÖRNEĞİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
KARABÜK İLİ SAFRANBOLU KENTİ AKTİF YEŞİL ALANLARIN KALİTE ENDEKSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2016
KÜLTÜR TURİZMİ BAĞLAMINDA BELEDİYE VE İŞLETME BELGELİ TURİZM TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZLERİ YÖNETME YÖNTEMLERİ: BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2016-2017
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILARAK MODELLENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
Karabük Üniversitesi Yerleşkesinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılarak Modellenmesi Karabük Üniversitesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2016
Turizm işletmelerinde peyzaj düzenlemelerinin turistlerin satın alma tercihleri üzerindeki etkisi, Antalya belek örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2015
Korunan Tarihi Kentler ile Kırsal Korunan Alanlarda Uygulanan Peyzaj Düzenlemelerin Turist Tercihlerinin Turizm İşletmelerinin Üzerindeki Etkilerinin Tespiti, Safranbolu Kenti ile Ihlara Vadisi Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
SAFRANBOLU KENTİNİN KONUT VE SİTE ALANLARININ YEŞİL ALAN DURUMLARININ SAPTANMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2014-2015
Kayıt Yok
Boyraz, A., Dönmez, Y. (2022) "Miras Alanı Anahtar Kelimesinin Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Analizi", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (3) pp. 387-401 Link   
Dönmez, Y., Kocakaya, E. (2022) "Z KUŞAĞININ KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ", ANASAY, 0 (21) pp. 119-140 DOI   
Kocakaya, E., Dönmez, Y. (2022) "Kültür Turizmi Kapsamında Geleneksel El Sanatlarının Turizme Olan Etkileri: Amasra Örneği", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD), 5 (1) pp. 103-121 Link   
Çufalı, A.B., Dönmez, Y. (2022) "Kent İçi Otopark Çözümlerine Akıllı Yaklaşımlar: Safranbolu Kent Örneği", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 24 (1) pp. 177-193 [TR Dizin] DOI   
Mankuri, D.P.A., Dönmez, Y. (2022) "Assessment of Urban Identity and Its Components: A Case Study of Erbil", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 24 (1) pp. 157-176 [TR Dizin] DOI   
Dönmez, Y., Uğur, İ. (2021) "Somut Kültürel Miras Alanlarının Turistik Çekicilik Açısından Değerlendirilmesi: BİRGİ Örneği", Journal of Academic Tourism Studies, 2 (2) pp. 54-76 DOI   
Dönmez, Y., Köse, B. (2021) "Mahalle Ölçeğinde Kültürel Değerlerin Kent Kimliğine Etkileri: Kale Mahallesi-Samsun", Kent Akademisi, 14 (4) pp. 1156-1190 [TR Dizin] DOI   
Dönmez, Y., Salhi, Z. (2021) "Urban Identity and Environmental Perception in Annaba, Algeria", Journal of Engineering and Sciences, 7 (2) pp. 83-99 Link   
Nadirov, A., Dönmez, Y. (2021) "MİMARİ YAPILARIN TURİZM ÜZERİNE ETKİLERİ: BAKÜ ÖRNEĞİ", The Journal of International Social Research, 14 (80) pp. 80-96 Link DOI   
Hüsam, A., Öztürk, S., Dönmez, Y. (2021) "Parkların Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi: Karabük Kent Merkezi Örneği", Journal of humanities and tourism research (Online), 11 (2) pp. 320-338 DOI   
Boz, A.Ö., Dönmez, Y., Özyavuz, M. (2020) "Use of Climate Maps in Determining Sustainable Agriculture Areas", Journal of Environmental Protection and Ecology, 21 (3) pp. 1062-1071 [SCI Expanded]   
Türkmen, F., Dönmez, Y. (2019) "BELEDİYE VE İŞLETME BELGELİ TURİZM TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZLERİ YÖNETME YÖNTEMLERİ, BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ", Journal of International Social Research, 12 (68) pp. 1273-1287 Link DOI  
Dönmez, Y., Türkmen, F. (2019) "Konaklama İşletmelerinde Peyzaj Düzenlemelerinin Önemi", Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 3 (4) pp. 1698-1705 [TR Dizin] Link DOI   
Öztürk, M., Gökyer, E., Çorbacı, Ö.L., Dönmez, Y. (2018) "Evaluating the Effects of Tourism on Urban Development: Case Study of Amasra (Bartın)", International Journal of Recent Engineering Research and Devolopment (IJRERD), 13 (2) pp. 3-8 Link  
Dönmez, Y., Türkmen, F. (2018) "THE RELATION BETWEEN THE LANDSCAPE DESIGN AND BRAND IMAGE IN PURCHASE PREFERENCES OF TOURISTS: THE CASE OF SAFRANBOLU AND NEVŞEHIR, IN TURKEY", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16 (1) pp. 629-643 [SCI Expanded] Link DOI    
Gündüz, B., Dönmez, Y. (2018) "Üniversite Çalışanlarının Ekoturizm Algısı", Journal of Bartin Faculty of Forestry, 20 (2) pp. 152-162 [TR Dizin] Link DOI   
Dönmez, Y., Özyavuz, M., Çabuk, S., Çorbacı, Ö.L. (2018) "Determination of Bioclimatic Comfort Zones by Geographic Information Systems: Karabük Province, Turkey", Journal of International Environmental Application Science, 13 (1) pp. 41-49 Link   
Öztürk, M., Gökyer, E., Çorbacı, Ö.L., Dönmez, Y. (2018) "Evaluating the Effects of Tourism on Urban Development: Case Study of Amasra (Bartın), Turkey", International Journal of Recent Engineering Research and Development, 13 (2) pp. 3-8 Link   
Çorbacı, Ö.L., Dönmez, Y. (2018) "Landscape Architecture Students’ Opinions on Campus Designs: Recep Tayyip Erdoğan University, Rize", International Journal of Trend in Research and Development, 5 (2) pp. 341-345 Link  
Dönmez, Y. (2017) "The Attitudes of University Students towards Today’s World Affairs", Journal of History Culture and Art Research, 6 (6) pp. 303-312 [ESCI] Link DOI    
Gökyer, E., Öztürk, M., Dönmez, Y., Öztürk, K. (2016) "Evaluating User Preferences And Tendencies In The Recreation Areas; Case Of Kütahya Province", International Refereed Journal of Design And Architecture, (7) pp. 211-223 [AHCI] DOI  
Özyavuz, M., Dönmez, Y. (2016) "Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Tekirdağ Kenti", düzce orman fakültesi ormancılık dergisi, 12 (2) pp. 108-122 Link   
Dönmez, Y., Çabuk, S., Gökyer, E., Öztürk, M. (2016) "Safranbolu Kentsel Sit Alanında Otopark Sorunu Ve Çözüm Alternatifleri", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 18 (2) pp. 137-145 [TR Dizin] Link DOI   
Dönmez, Y., Türkmen, F. (2015) "Turistlerin Satın Alma Kararında Peyzaj Düzenlemelerinin Rolü: Belek Örneği", Turizm Akademik Dergisi, 2 (2) pp. 15-27 [TR Dizin] Link   
Dönmez, Y., Türkmen, F., Çabuk, S. (2015) "Students Opinions On The Plan Of University Campus", International Refereed Journal of Design And Architecture, (5) pp. 1-13 [AHCI] DOI  
Gökyer, E., Öztürk, M., Dönmez, Y., Çabuk, S. (2015) "Safranbolu Kentinin Konut ve Site Alanlarının Yeşil Alan Durumlarının Saptanması", Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, 5 (11) pp. 1-12 Link DOI   
Türkmen, F., Dönmez, Y. (2015) "Korunan Alanların Turizme Açılmasına İlişkin Yerel Halkın Görüşleri Yenice Örneği", Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, 5 (5) pp. 189-204 Link DOI   
Gökyer, E., Öztürk, M., Dönmez, Y., Çabuk, S. (2015) "Evaluation Of Ecotourism Activities Using Geographicinformation Systems In Mountain Areas Of Bartin City", Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, 5 (12) pp. 25-35 Link DOI  
Dönmez, Y., Gökyer, E., Feride, A. (2015) "RWOT Analizi ile Safranbolu Yörük Köyü ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi", Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, 1 (0) pp. 70-83 Link DOI   
Özyavuz, M., Dönmez, Y. (2014) "Monitoring the Changing Position of Coastlines Using Information Technologies an Example of Tekirdağ", Journal of Environmental Protection and Ecology, 15 (3) pp. 1051-1058 [SCI Expanded]    
Dönmez, Y., Gökyer, E., Yazgan, M. (2012) "Seyfe Gölü Örneği nde Biyosfer Rezervi Alanların Planlanması Üzerine Bir Araştırma", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1) pp. 128-141 [TR Dizin] Link   
Bogenç, Ç., Dönmez, Y., Çufalı, A.B. (2022) "İklim Dostu Şehirler ve İyi Uygulama Örneklerinin Kentsel Peyzaja Katkıları", Türkiye Peyzajları 4. Ulusal Konferansı “İklim Değişikliği ve Peyzajlar” , (pp. 15-16), Trabzon, Türkiye, (Kasım 2022 
Dönmez, Y., Çufalı, A.B. (2021) "A Bıblıometrıc Analysıs of Graduate Theses On Clımate and Landscape Archıtecture in Turkey", 2 nd International City and Ecology Congress within the Framework of Sustainable UrbanDevelopment , (pp. 36-37), Trabzon, Türkiye, (Aralık 2021 
Sarıkaya, M., Dönmez, Y. (2021) "DİKEY MİMARİDE ÇATI VE KAT BAHÇELERİ ÖRNEĞİ: “PARK ROYAL ON PİCKERİNG, SİNGAPUR”", RESEARCH 2020 INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ARCHITECTURAL RESEARCH , (pp. 127-130), Karabük, Türkiye, (Nisan 2021
Boz, A.Ö., Dönmez, Y., Özyavuz, M. (2019) "The Use of Climate Maps in Determining Sustainable Agriculture Areas", 1st International Symposium on Climate Change and Sustainable Agriculture , (pp. 21), Plovdiv, Bulgaristan, (Kasım 2019
Duyar, A., Dönmez, Y. (2019) "Evaluation of biochar applications in the soil in terms of carbon sequestration", IV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS , (pp. 58-63), Ankara, Türkiye, (Kasım 2019
Dönmez, Y., Duyar, A. (2019) "The concept of urban forestry and Safranbolu urban forest investigation of recreational opportunities", IV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS , (pp. 544-549), Ankara, Türkiye, (Kasım 2019
Dönmez, Y., Çabuk, S., Atik, H.A. (2018) "Aktif Yeşil Alanların Su Varlıkları Yönünden Değerlendirilmesi:Safranbolu Örneği", EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE , (pp. 49-52), Antalya, Türkiye, (Eylül 2018
Çabuk, S., Atik, H.A., Dönmez, Y. (2018) "PARKLARIN ENGELSİZ TASARIM ÖZELLİKLERİNİNARAŞTIRILMASI: SAFRANBOLU KENTİ", EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE , (pp. 17-21), Antalya, Türkiye, (Eylül 2018
Atik, H.A., Dönmez, Y., Çabuk, S. (2018) "SAFRANBOLU KENT ÖRNEĞİNDE PARKLARIN NİTELİKLERİNE GÖREDEĞERLENDİRİLMESİ", EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE , (pp. 661-664), Antalya, Türkiye, (Eylül 2018
Çabuk, S., Dönmez, Y., Özyavuz, M. (2017) "Safranbolu Kentinde Parkların Yeşil Alan Durumlarının Saptanması", 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ , (Mayıs 2017
Aydın, F., Dönmez, Y., Özyavuz, M., Çabuk, S. (2017) "Evaluation of Erosion Risk Situation with GeographicInformation systems of Karabük City Center (Turkey)", International Conferance on Agriculture Forest Food Science and Technologies , (Mayıs 2017
Dönmez, Y., Özyavuz, M., Çabuk, S. (2017) "Determination of Bioclimatic Comfort Zones for ProvinceKarabük (Turkey)", International Conferance on Agriculture Forest Food Science and Technologies , (Mayıs 2017
Kendir, H., Dönmez, Y., Türkmen, F., Çabuk, S. (2017) "Korunan Tarihi Kentlerde Turizmin Sürdürülebilirliği: Safranbolu Kenti", Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2017
Dönmez, Y., Kendir, H., Türkmen, F., Çabuk, S. (2017) "Tarihi Evlerin Kültür Turizmine Etkilerinin Araştırılması: Tokat-Zile Örneği", Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu , (pp. 1114-1127), Kastamonu, Türkiye, (Kasım 2017
Özyavuz, M., Dönmez, Y., Çabuk, S. (2017) "Tekidağ İli’nin Ekoturizm Potansiyeli ve Stratejiler", Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu , (Nisan 2017
Çabuk, S., Dönmez, Y., Özyavuz, M. (2017) "Safranbolu Bağ Evlerinin Sürdürülebilirliği ve Turizm İlişkisi", Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu , (Nisan 2017
Dönmez, Y., Öztürk, M., Gökyer, E., Türkmen, F. (2017) "Korunan Alanlarda Koruma Kurullarının Turizme Olan Etkileri: Safranbolu Örneği", 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi , Kastamonu, Türkiye, (Kasım 2017 
Dönmez, Y., Türkmen, F., Çabuk, S., Çorbacı, Ö.L. (2017) "The Importance of Lake Ecosystems in Tourism: Lake Seyfe", 4. Avrupa Ekoturizm Konferansı , (pp. 52-53), Safranbolu, Türkiye, (Nisan 2017
Aydın, F., Dönmez, Y. (2017) "Determination of Recycling Boxes by Geographic Information Systems (Safranbolu Center Sample)", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) , (pp. 259), Nevşehir, Türkiye, (Ekim 2017
Dönmez, Y., Özyavuz, M., Çorbacı, Ö.L. (2017) "Kampüs Planlamalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü: Karabük Üniversitesi-Demir Çelik Kampüsü", 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi , (pp. 194-195), Kocaeli, Türkiye, (Haziran 2017
Türkmen, F., Dönmez, Y., Kendir, H. (2016) "Özel İlgi Turizmi Kapsamında Yayla Turizmi Dede Yaylası Örneği", 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 267-277), (Mayıs 2016
Özyavuz, M., Dönmez, Y., Çorbacı, Ö.L. (2016) "Açık ve Yeşil Alanların Doğal Afet Yönetiminde Kullanılabilirliği Deprempark Örneği", Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16) , Karabük, Türkiye, (Mart 2016
Gökyer, E., Öztürk, M., Dönmez, Y. (2016) "Şehirleşmenin Çevre Üzerine Etkilerinin Bartın Kenti Türkiye Örneğinde Değerlendirilmesi", 3rd International Symposium on Environment and Morality , (pp. 464-473), (Kasım 2016 
Öztürk, M., Gökyer, E., Çetin, A., Dönmez, Y. (2016) "AMASRA-BARTIN-SAFRANBOLU OTOYOL GÜZERGÂHINDAOLUMSUZ KIŞ ŞARTLARI İÇİN TOPOĞRAFYAYA BAĞLI ULAŞIMRİSK SINIFLANDIRMASI", IWCS International Winter CitiesSymposium , (pp. 1257-1267), Erzurum, Türkiye, (Ekim 2016
Dönmez, Y., Kendir, H., Güllü, M. (2016) "Ornitoturizm Kapsamında Seyfe Gölü nün Değerlendirilmesi", 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, CHINA TO ADRIATIC , (pp. 242-252), Antalya, Türkiye, (Kasım 2016 
Öztürk, M., Gökyer, E., Dönmez, Y., Sezgin, M. (2016) "Bartın Kenti ve Yakın Çevresindeki Orman Peyzajının Sonbahar Kış Ekofizyolojik Değişiminin Kent Estetiği Açısından İrdelenmesi", International Winter Cities Symposium , (pp. 1268-1280), Erzurum, Türkiye, (Şubat 2016
Dönmez, Y., Türkmen, F., Çabuk, S. (2015) "Kırsal Turizmde Sürdürülebilirliğin Sağlanması İçin Turizm İşletmelerinin Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma Safranbolu Yörük Köyü Örneği", 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu , Kastamonu, Türkiye, (Aralık 2015
Dönmez, Y., Özyavuz, M. (2014) "Examination of Temporal Changes of Karabuk City Center with Remote Sensing", Green Infrastructure and Sustainable Societies , İzmir, Türkiye, (Mayıs 2014
Dönmez, Y., Gökyer, E. (2014) "Safranbolu ve yakın çevresinin Ekoturizm olanaklarının incelenmesi", 3rd Internatioal Non-wood Forest Products Symposium , (pp. 703-712), Kahramanmaraş, Türkiye, (Mayıs 2014
Gökyer, E., Dönmez, Y. (2014) "Bartın İli Kıyı Alanlarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ekoturizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi", 3rd Internatioal Non-wood Forest Products Symposium , (pp. 686-695), Kahramanmaraş, Türkiye, (Mayıs 2014 
Dönmez, Y., Gökyer, E., Yazgan, M.E. (2013) "The Approach of Biosphere Reserve at Protected Areas Example of Seyfe Lake", International Caucasian Forestry Symposium, Artvin , Artvin, Türkiye, (Kasım 2013 
Gökyer, E., Dönmez, Y. (2013) "A Research on Ecological Effects of Land Use Changes Case of Bartın Province", International Caucasian Forestry Symposium, Artvin , Artvin, Türkiye, (Ekim 2013 
Türkmen, F., Dönmez, Y. (2022) "Otel İşletmelerinde Dış Mekân Düzenlemeleri Ve Örnek Uygulamalar", Ankara/Türkiye : İksad  
Kocakaya, E., Dönmez, Y. (2022) "Kültür Turizmi Kapsamında Geleneksel El Sanatlarının Turizme Olan Etkileri: Safranbolu Örneği", Kitap: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - I, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Dönmez, Y., Er, G. (2022) "Kent Planlamalarına Çağdaş Yaklaşımlar: Karabük Kent Örneği", Kitap: Peyzaj Araştırmaları II, Lyon/Fransa : Livre de Lyon  
Öztürk, S., Dönmez, Y. (2021) "An Analysis on Tourism Participation Motivations", Kitap: Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture, Berlin/Almanya : Peterlang  
Dönmez, Y., Öztürk, S. (2021) "Ecotourism After Covid", Kitap: Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture, Berlin/Almanya : Peterlang  
Dönmez, Y., Çorbacı, Ö.L. (2021) "Ekolojik ve Kültürel Perspektiften Sürdürülebilir Turizmin Geleceği", Kitap: Makro Perspektiften Turizm Stratejileri, Ankara/Türkiye : Detay Yayıncılık  
Dönmez, Y., Özbalcı, A.A. (2020) "Crisis Management in Heritage Cities: Safranbolu", Kitap: Cultural Heritage and Tourism, Berlin/Almanya : PETERLANG  
Öztürk, S., Dönmez, Y. (2020) "Cultural Heritage City Safranbolu", Kitap: Cultural Heritage and Tourism, Berlin/Almanya : PETERLANG  
Dönmez, Y., Ersöz, D. (2020) "Lisansüstü Tezlerde Dizin Arama Alanına Ait Bibliyometrik Analiz: Safranbolu", Kitap: Turizm Araştırmaları, Ankara/Türkiye : İKSAD   
Dönmez, Y., Öztürk, S. (2020) "Ecotourism and Geographical Information Systems Applications", Kitap: Selected Academıc Studıes From Turkısh Tourısm Sector, Berlin/Almanya : PETERLANG  
Çorbacı, Ö.L., Dönmez, Y. (2020) "Bartın ili Amasra İlçesinin Habitat Değeri: Leke-Koridor-Matris Uygulaması", Kitap: Mühendislik ve Mimarlık Araştırmaları Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar, Ankara/Türkiye : İKSAD  
Çorbacı, Ö.L., Dönmez, Y. (2019) "Peyzajın Yapısının (Peyzaj Karakter Tiplerinin) Tanımlanması ve Haritalanması: Bartın İli Amasra İlçesi Örneği", Kitap: Mimarlık Tasarım ve Planlama Alanında Yeni Ufuklar, Ankara : Gece Kitaplığı  
Aydın, F., Dönmez, Y. (2019) "Investigating the Seismicity of Urban Areas Using DefiniteParametres: City Center of Karabuk", Kitap: New Approaches toSpatial Planning and DesignPlanning, Design, Applications, Berlin/Almanya : Peter Lang GmbH  
Dönmez, Y., Atik, H.A. (2018) "Urban Landscape Design and Open Green Space", Kitap: The Most Recent Studies In Science and Art, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Dönmez, Y. (2017) "Participatory Approach Model in Protected Areas: Biosphere Reserves", Kitap: Sustainable Landscape Planning and Design, Frankfurt Am Main/Almanya : Peter Lang GmbH  
Dönmez, Y. (2016) "Investıgatıon of Actıve Green Spaces Wıthın the Crıterıon of Earthquake Park Concept: Case Study of Safranbolu Cıty", Kitap: Environmental Sustainabilityand Landscape Management, Sofia/Bulgaristan : ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) STRESLE MÜCADELE VE ÇATIŞMALARI YÖNETMEDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ: SEYAHAT ACENTELERİNDE BİR UYGULAMA, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) FETHİYE'NİN DOĞAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN TURİZM ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Architecture, Planning and Design Research Papers, 2019, Editör
(Uluslararası - Kitap) Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma Makaleleri, 2019, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Journal of Institute of Social Sciences, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Safranbolu Kentinin Konut ve Site Alanlarının Yeşil Alan Durumlarının Saptanması
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Tasarım Dergisi
1 5 0 4 0 1 16
2
Monitoring the Changing Position of Coastlines Using Information Technologies an Example of Tekirdağ
Journal of Environmental Protection and Ecology
9 1 0 0 0 0 13
3
Korunan Alanların Turizme Açılmasına İlişkin Yerel Halkın Görüşleri Yenice Örneği
Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
0 3 0 4 0 0 12
4
Turistlerin Satın Alma Kararında Peyzaj Düzenlemelerinin Rolü: Belek Örneği
Turizm Akademik Dergisi
0 1 0 4 0 0 12
5
THE RELATION BETWEEN THE LANDSCAPE DESIGN AND BRAND IMAGE IN PURCHASE PREFERENCES OF TOURISTS: THE CASE OF SAFRANBOLU AND NEVŞEHIR, IN TURKEY
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
4 1 0 3 0 0 12
6
Evaluation Of Ecotourism Activities Using Geographicinformation Systems In Mountain Areas Of Bartin City
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Tasarım Dergisi
0 2 0 0 1 1 8
7
The Attitudes of University Students towards Today’s World Affairs
Journal of History Culture and Art Research
1 3 0 2 0 0 7
8
RWOT Analizi ile Safranbolu Yörük Köyü ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
0 1 0 1 0 3 7
9
Safranbolu Kentsel Sit Alanında Otopark Sorunu Ve Çözüm Alternatifleri
Bartın Orman Fakültesi Dergisi
1 4 0 0 0 0 7
10
Korunan Alanlarda Koruma Kurullarının Turizme Olan Etkileri: Safranbolu Örneği
1 1 0 1 0 0 6
11
Evaluating the Effects of Tourism on Urban Development: Case Study of Amasra (Bartın)
International Journal of Recent Engineering Research and Devolopment (IJRERD)
0 0 0 0 0 0 6
12
Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Tekirdağ Kenti
düzce orman fakültesi ormancılık dergisi
0 3 0 1 0 0 5
13
Evaluating the Effects of Tourism on Urban Development: Case Study of Amasra (Bartın), Turkey
International Journal of Recent Engineering Research and Development
0 0 0 0 0 0 5
14
Kent İçi Otopark Çözümlerine Akıllı Yaklaşımlar: Safranbolu Kent Örneği
Bartın Orman Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 0 3
15
Somut Kültürel Miras Alanlarının Turistik Çekicilik Açısından Değerlendirilmesi: BİRGİ Örneği
Journal of Academic Tourism Studies
0 1 0 2 0 0 3
16
Urban Identity and Environmental Perception in Annaba, Algeria
Journal of Engineering and Sciences
0 2 0 0 0 0 3
17
Mahalle Ölçeğinde Kültürel Değerlerin Kent Kimliğine Etkileri: Kale Mahallesi-Samsun
Kent Akademisi
0 0 0 2 0 0 3
18
Konaklama İşletmelerinde Peyzaj Düzenlemelerinin Önemi
Turk Turizm Arastirmalari Dergisi
0 1 0 0 0 0 2
19
Determination of Bioclimatic Comfort Zones by Geographic Information Systems: Karabük Province, Turkey
Journal of International Environmental Application Science
0 0 0 0 0 0 2
20
Ornitoturizm Kapsamında Seyfe Gölü nün Değerlendirilmesi
0 0 0 0 0 0 2
21
Seyfe Gölü Örneği nde Biyosfer Rezervi Alanların Planlanması Üzerine Bir Araştırma
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
0 1 0 0 0 0 2
22
Parkların Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi: Karabük Kent Merkezi Örneği
Journal of humanities and tourism research (Online)
0 0 0 0 0 0 2
23
Üniversite Çalışanlarının Ekoturizm Algısı
Journal of Bartin Faculty of Forestry
0 0 0 2 0 0 2
24
Assessment of Urban Identity and Its Components: A Case Study of Erbil
Bartın Orman Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 0 2
25
Cultural Heritage and Tourism
0 0 0 0 0 0 2
26
Tarihi Evlerin Kültür Turizmine Etkilerinin Araştırılması: Tokat-Zile Örneği
0 0 0 0 0 0 1
27
Şehirleşmenin Çevre Üzerine Etkilerinin Bartın Kenti Türkiye Örneğinde Değerlendirilmesi
0 1 0 0 0 0 1
28
Bartın İli Kıyı Alanlarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ekoturizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
0 0 0 0 0 0 1
29
Landscape Architecture Students’ Opinions on Campus Designs: Recep Tayyip Erdoğan University, Rize
International Journal of Trend in Research and Development
0 1 0 0 0 0 1
30
Korunan Tarihi Kentlerde Turizmin Sürdürülebilirliği: Safranbolu Kenti
0 0 0 0 0 0 1
31
BELEDİYE VE İŞLETME BELGELİ TURİZM TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZLERİ YÖNETME YÖNTEMLERİ, BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
Journal of International Social Research
0 0 0 0 0 0 1
32
Use of Climate Maps in Determining Sustainable Agriculture Areas
Journal of Environmental Protection and Ecology
0 0 0 0 0 0 1
33
Kültür Turizmi Kapsamında Geleneksel El Sanatlarının Turizme Olan Etkileri: Amasra Örneği
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD)
0 0 0 0 0 0 1
34
MİMARİ YAPILARIN TURİZM ÜZERİNE ETKİLERİ: BAKÜ ÖRNEĞİ
The Journal of International Social Research
0 0 0 0 0 0 1
35
Mimarlık Tasarım ve Planlama Alanında Yeni Ufuklar
0 0 0 0 0 1 1
(2016) "Bilim Teşvik Ödülü" İKSAD Yönetim Kurulu
(2014) "Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü" TÜBİTAK
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası) Karma etkinlik/Sergi: 2.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ SERGİSİ, 12-05-2017
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Osmanlı’dan Günümüze Kent Çarşıları – 3: Kayseri, 26-08-2016
(Ulusal) Karma etkinlik/Sergi: Osmanlı’dan Günümüze Kent Çarşıları – 5: Safranbolu, 24-09-2016
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2019 2
Karabük Üniversitesi
2021 - 2022 3
-
2022 1
Karabük Üniversitesi
2017 - 2019 3
Karabük Üniversitesi
2015 - 2022 13
Suat Çabuk
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
2015 - 2018 17
Ercan Gökyer
Bartın Üniversitesi
2012 - 2018 16
Murat Özyavuz
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
2014 - 2020 13
Ömer Lütfü Çorbacı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2016 - 2021 10
Melih Öztürk
Bartın Üniversitesi
2015 - 2018 10
Sevgi Öztürk
Kastamonu Üniversitesi
2020 - 2021 5
Hüseyin Atilla Atik
Yıldız Teknik Üniversitesi
2018 4
Hakan Kendir
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 - 2017 4
Elif Kocakaya
-
2022 3
Aybüke Özge Boz
Bartın Üniversitesi
2019 - 2020 2
Altan Çetin
Bartın Üniversitesi
2016 1
Ahmet Alp Özbalcı
Samsun Üniversitesi
2020 1
Meryem Sarıkaya
-
2021 1
Mehmet Güllü
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 1
Murat Ertuğrul Yazgan
Siirt Üniversitesi
2013 1
Ali Nadirov
-
2021 1
Aşkın Feride
-
2015 1
Ayşe Boyraz
-
2022 1
Ayşenur Hüsam
-
2021 1
Bekir Gündüz
-
2018 1
Birnur Köse
-
2021 1
Darbaz Pirot Ahmed Mankuri
-
2022 1
Duygu Ersöz
-
2020 1
Gonca Er
-
2022 1
İsa Uğur
-
2021 1
Kübra Öztürk
-
2016 1
Mehmet Sezgin
-
2016 1
Murat Yazgan
-
2012 1
Zineb Salhi
-
2021 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
350.
49564 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
104.
4084 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
40.
435 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 49564
YÖKSİS Temel Alan Mimarlık-Planlama-Tasarım 4084
YÖKSİS Bilim Alanı Peyzaj Mimarlığı 435
Anahtar Kelimeler Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 135 174 135 195 135 215 160 257 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 515 . 464 . 574 . 468 . 514 . 382 . 494 . 400 . 350 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 68 . 70 . 103 . 66 . 119 . 39 . 97 . 57 . 104 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 35 . 41 . 59 . 46 . 74 . 25 . 51 . 30 . 40 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 29 . 33 . 47 . 28 . 54 . 20 . 40 . 20 . 34 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 19 . 27 . 39 . 34 . 52 . 15 . 37 . 18 . 31 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 10 . 11 . 15 . 8 . 23 . 11 . 18 . 9 . 14 .
Toplam Yayın 7 10 13 10 7 6 8 9 1
Toplam Makale 6 3 1 6 2 1 5 5 1
Toplam Kitap 0 1 1 1 2 4 2 3 0
Toplam Bildiri 1 6 11 3 3 1 1 1 0
Makale (SCI) 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 1 1 4 1 0 4 3 0
Makale (Ulusal) 3 1 0 1 1 0 1 2 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 1 1 2 4 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 1 6 11 3 3 1 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri