img

Doç. Dr. Yasin TAŞPINAR

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2002, 2007
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 2012, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 2011, 2012
Ön Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anestezi Pr., 1997, 2000
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, 2019, 2021
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli) (Sakarya Ortak), 2010, 2011
Araştırma Alanları
E devlet, Yönetim Psikolojisi, Katılım ve Yönetişim, e-devlet
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, 2019, 2021
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 2012, 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 2011, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli) (Sakarya Ortak), 2010, 2011
Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2002, 2007
Ön Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anestezi Pr., 1997, 2000
İngilizce, YÖKDİL, 97, 05 Mart 20, 2017
İngilizce, YDS, 83, 2014-YDS İ, 2014
İngilizce, YDS, 81, 2013-YDS İ, 2013
İngilizce, YDS, 87, 2013-YDS S, 2013
İngilizce, KPDS, 83, 2011-KPDS, 2011
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi E devlet
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi Yönetim Psikolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi Katılım ve Yönetişim
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi e-devlet
2022-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Türkiye
2019-2019, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Türkiye
2019-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Türkiye
2016-2019, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2011-2016, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2010-2011, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
2023-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2022-, Anabilim Dalı Başkanı, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
2022-, Bölüm Başkanı, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
2020-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Seda Çetinkaya, Yüksek Lisans, İCRA TAKİP İŞLEMLERİNDE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) KULLANIMI: İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
2021-2022, Dijitalleşme ve E-Yönetişim, Yüksek Lisans
2021-2022, Kalite Yönetiminin Temelleri, Yüksek Lisans
2021-2022, Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Yüksek Lisans
2021-2022, E-Yönetim ve Dijitalleşme, Yüksek Lisans
2021-2022, Bilişim Hukuku, Lisans
2021-2022, Mesleki Yabancı Dİl, Lisans
2021-2022, Teknoloji Yönetimi, Lisans
2021-2022, Toplam Kalite Yönetimi, Lisans
2021-2022, E-İş ve E-Ticaret, Lisans
2021-2022, Kamu Yönetimi, Ön Lisans
2021-2022, Yönetim Organizasyon, Lisans
2021-2022, İnsan Kaynakları, Lisans
2020-2021, Mesleki Yabancı Dİl, Lisans
2020-2021, Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Yüksek Lisans
2020-2021, Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler, Lisans
2020-2021, Teknoloji Yönetimi, Lisans
2020-2021, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2020-2021, Yönetim Organizasyon II, Lisans
2020-2021, Kalite Yönetiminin Temelleri, Yüksek Lisans
2020-2021, İnsan Kaynakları, Lisans
2020-2021, E-İş ve E-Ticaret, Lisans
2020-2021, Toplam Kalite Yönetimi, Lisans
2020-2021, Kamu Yönetimi, Lisans
2020-2021, Yönetim Organizasyon I, Lisans
2019-2020, E-İş ve E-Ticaret, Lisans
2019-2020, Yönetim Organizasyon, Lisans
2019-2020, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2019-2020, Teknoloji Yönetimi, Lisans
2019-2020, Mesleki Yabancı Dil, Lisans
2019-2020, Yönetim Organizasyon II, Lisans
2019-2020, Yönetim Organizasyon I, Lisans
2019-2020, Toplam Kalite Yönetimi, Lisans
Kayıt Yok
Filistin Meselesi: Türkiye’xxde Siyasal Partilerin Filistin Meselesine Bakışı (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2016-2017
Kayıt Yok
Gezici, H.S., Taşpınar, Y. (2022) "t", t, (0)  
Örselli, E., Taşpınar, Y., Bayrakcı, E. (2022) "Measuring The Level of Trust, Legitimacy and Civil Awareness Among Turkish Citizens with An Emphasis on Legal Procedures", Lex Humana, 14 (2) pp. 53-74 [ESCI] Link  
Taşpınar, Y., Eryeşil, K. (2021) "Örgütsel Güvenin Psikolojik İyi Oluş ve İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Alan Araştırması: Konya İli Yerel Yönetimler Örneği", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 13 (24) pp. 250-265 [TR Dizin] DOI   
Taşpınar, Y. (2021) "Kamu Politikası Transferi ve Uluslararası Örgütler", Toplu, Ekonomi ve Yönetim Dergisi, 2 (1) pp. 66-87 Link  
Eryeşil, K., Taşpınar, Y. (2021) "The Effect of Psychologic Contract on Job Satisfaction and Intention to Leave: The Case of a Public University", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2) pp. 393-402 [TR Dizin] Link DOI   
Eryeşil, K., Alptürker, H., Taşpınar, Y. (2021) "Yerel Yönetimlerde Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Van Edremit Belediyesi Örneği", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (0) pp. 831-854 [TR Dizin] Link  
Taşpınar, Y., Eryeşil, K. (2021) "İSTİSMARCI YÖNETİM VE ETİK İKLİMİN ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 56 (2) pp. 619-639 [TR Dizin] DOI  
Taşpınar, Y., Eryeşil, K. (2021) "Erdemli Liderlik Algısının, Birey-Örgüt Uyumu ve İş Tatminine Etkisi", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 (0) [TR Dizin] DOI  
Gezici, H.S., Taşpınar, Y., Kocaoğlu, M. (2021) "Digitalization in international and mass education: A model proposal for Turkey", World Journal on Educational Technology: Current Issues, 13 (4) pp. 911-933 DOI  
Taşpınar, Y., Şahin, A., Örselli, E. (2015) "Kamu Kurumlarında Güven İklimi ve Etik İklim İlişkisi Konya İli Kamu Bankaları Örneği", Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 18 (1) pp. 117-136 [TR Dizin] Link   
Şahin, A., Taşpınar, Y., Eryeşil, K., Örselli, E. (2015) "Kamu Yönetiminde Liderlik Yönetici ve Çalışanların Liderlik Algısı", Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 18 (2) pp. 73-96 [TR Dizin] Link   
Göküş, M., Bayrakcı, E., Taşpınar, Y. (2014) "Kamu Performans Yönetiminin Memurlar Tarafından Değerlendirilmesi Bir Alan Çalışması", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0) pp. 57-73 [TR Dizin] Link   
Alkış, H., Taşpınar, Y., Dervişoğlu, A. (2014) "A Field Study to Determine the Communication Problems between Patients and Hospital Employees", International Journal of Business and Social Science, 8 (1) pp. 239-251 Link   
Taşpınar, Y. (2021) "Bir Sosyal Kamu Politikası Alanı: Yaşlılık ve Yaşlıların Durumu", 2nd International Baku Conference on Scientific Research , (pp. 505-519), Bakü, Azerbaycan, (Mayıs 2021
Taşpınar, Y. (2021) "Bir Kamu Politikası Alanı Olarak Engellilik ve Türkiye'de Mevcut Durum", May 1 International Congress on Social Policies and Inter Disciplinary Scientific Researches II , (pp. 39-54), Samsun, Türkiye, (Mayıs 2021
Şahin, A., Terlemez, M., Taşpınar, Y. (2021) "Suriyeli Sığınmacıların Uyum Sürecinde Vatandaşların Sığınmacılara Yönelik Ekonomik Risk Algısı ve Etkileri", International Kosovo Congress on Culture, Arts and Multi-Disciplinary Studies , (pp. 505-522), Priştine, Kosova, (Mayıs 2021
Şahin, A., Taşpınar, Y. (2021) "Yerel Hizmet Memnuniyeti: Akşehir Belediyesi Örneği", Al Farabi Journal 9th International Conference on Social Sciences , (pp. 974-988), Nahcivan, Azerbaycan, (Mayıs 2021
Şahin, A., Taşpınar, Y. (2021) "Türk Kamu Yönetiminde Siyaset Bürokrasi İlişkisi", Al Farabi Journal 9th International Conference on Social Sciences , (pp. 170-181), Nahcivan, Azerbaycan, (Mayıs 2021
Şahin, A., Öğe, H.S., Taşpınar, Y. (2021) "Belediye Başkanının Yönetim Tarzı ve Yerel Hizmet Memnuniyeti İlişkisi: Akşehir Örneği", Mediterranean Summit 4th International Social Sciences Congress , (pp. 148-166), Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Mayıs 2021
Taşpınar, Y., Aşkar, G. (2019) "Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme", 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 13) , (pp. 335-336), Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2019 
Taşpınar, Y., Erkış, İ.U., Şahin, A. (2016) "The Relationship between the Components of Psychological Capital and Job Satisfaction in Public Organizations The Case of Karapınar Public Hospital", X. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 121), Sarajevo, Bosna Hersek, (Haziran 2016 
Yalçın, E., Taşpınar, Y. (2016) "Environmental Protection Oriented Transportation Policies of the European Union", X. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 63-64), Sarajevo, Bosna Hersek, (Haziran 2016 
Gezici, H.S., Taşpınar, Y. (2016) "EU and Competition Policies", Second Sarajevo International Conference on “EU Integration BalkanCountries” , (pp. 107-124), Sarajevo, Bosna Hersek, (Haziran 2016 
Şahin, A., Taşpınar, Y. (2016) "Problematic Areas of the Services Offered by Local Governments and the Actors Effective on the Level of Public Satisfaction with Local Services The Case of Antalya", Second Sarajevo International Conference on “EU Integration BalkanCountries” , (pp. 57-72), Sarajevo, Bosna Hersek, (Haziran 2016 
Gezici, H.S., Taşpınar, Y., Aslan, S. (2016) "Attempts for Reform in Turkish Public Administration after 1950", International Congress on Economics and Business 2016 New Economic Trends and Business Opportunities , (pp. 1418-1429), Sarajevo, Bosna Hersek, (Kasım 2016 
Aslan, S., Taşpınar, Y., Gezici, H.S. (2016) "Position of Deputy Ministers within the Hierarchical Organization Analyses of Country Cases", International Congress on Economics and Business 2016 New Economic Trends and Business Opportunities , (pp. 1002-1008), Sarajevo, Bosna Hersek, (Kasım 2016 
Şahin, A., Söylemez, A., Tekin, Ö.F., Taşpınar, Y. (2016) "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitesi", KAYFOR (Kamu Yönetimi Forumu) 13 , (pp. 1348-1357), Konya, Türkiye, (Ocak 2016 
Şahin, A., Taşpınar, Y. (2016) "Citizens Perception of Local Government and Their Level of Satisfaction with Local Services in the Context of Political Preferences The Case of Konya", X. European Conference on Social and Behavioral Sciences , (pp. 122-123), Sarajevo, Bosna Hersek, (Haziran 2016 
Taşpınar, Y., Gezici, H.S. (2016) "Kendini Gerçekleştiren Kehanet Müslüman Toplum Üzerindeki Hegemonyanın İçsel Kökenleri", 1st International Social Sciences and Muslim Congress:“Hegemony-Counter Hegemony” , (pp. 627-638), Konya, Türkiye, (Mayıs 2016 
Şahin, A., Uğur, E.İ., Taşpınar, Y. (2015) "360 Degree Performance Appraisal in Public Institutions The Case of Antalya ILBANK", VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES , (pp. 15), Bükreş, Romanya, (Haziran 2015 
Taşpınar, Y., Şahin, A. (2015) "Trust of Public Institutions in the Community A Field Study", The International Institute of Administrative Sciences 2015 Congress , Rio De Janeiro, Brezilya, (Haziran 2015 
Şahin, A., Taşpınar, Y. (2015) "Citizens Trust in Public Institutions A Field Study", The International Institute of Administrative Sciences 2015 Congress , Rio De Janeiro, Brezilya, (Haziran 2015 
Şahin, A., Uğur, E.İ., Taşpınar, Y. (2015) "The Relationship between Trust Climate and Ethical Climate in Public Institutions The Case of Konya", VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES , (pp. 13-14), Bükreş, Romanya, (Haziran 2015 
Taşpınar, Y., Alptürker, H., Şahin, A. (2015) "Merkezileşme ve Yerelleşme Bağlamında Vatandaşların Kamusal Hizmet Tercihleri Nevşehir İlinde Bir Alan Araştırması", KAYSEM (Kamu Yönetimi Sempzyumu) 9 , Malatya, Türkiye, (Mayıs 2015 
Şahin, A., Söylemez, A., Taşpınar, Y. (2015) "Kent Konseylerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme Küçükçekmece ve Yenimahalle Belediyeleri", II. Kent Konseyleri Sempozyumu , (pp. 193-205), Bursa, Türkiye, (Temmuz 2015 
Şahin, A., Taşpınar, Y. (2014) "Administrative Styles of Mayors and Citizens Perception of Satisfaction with Local Government Services The Case of Selçuklu Sub Provincial Municipality", The 2014 WEI International Academic Conference , (pp. 17-30), Budapeşte, Macaristan, (Ağustos 2014 
Taşpınar, Y., Şahin, A. (2014) "The Relationship between Ethical Climate and Ethic Positions in Public Institutions A Field Study", The 2014 WEI International Academic Conference , (pp. 198-210), Budapeşte, Macaristan, (Ağustos 2014 
Taşpınar, Y., Şahin, A. (2014) "Trust Climate and Trust Elements in Public Institutions A Field Study", ICESOS 2014 International Conference on Social and Economic Studies , (pp. 957-969), Saraybosna, Bosna Hersek, (Temmuz 2014 
Bayrakcı, E., Şahin, A., Taşpınar, Y. (2013) "The Relationship between Trust in Government Trust in E Government Website and Intention to Continue Using E Government Implementations", IISES 6th International Academic Conference , (pp. 112-130), Bergen, Norveç, (Ağustos 2013 
Göküş, M., Bayrakcı, E., Taşpınar, Y. (2013) "Evaluation of Public Performance Management by Civil Servants A Field Study", IISES 6th International Academic Conference , (pp. 180-193), Bergen, Norveç, (Ağustos 2013 
Taşpınar, Y., Şahin, A., Göküş, M., Ceran, Y. (2013) "The Relationship between Trust Propensity Trust in Technology and Trust in E Government Implementations The Case of Konya", IISES 6th International Academic Conference , (pp. 427-447), Bergen, Norveç, (Ekim 2013 
Şahin, A., Uğur, E.İ., Taşpınar, Y. (2013) "Relationship between Cynicism and Commitment in Organizations A Field Study", The Clute Institute 2013 International Academic Conference , (pp. 470-476), Paris, Fransa, (Haziran 2013 
Şahin, A., Bayrakcı, E., Taşpınar, Y. (2013) "Yerel Yönetimlerin E Hizmet Sunum Platformu Belediye Web Siteleri Büyükşehir Belediye Web Sitelerinin Web Olgunluğu Açısından Değerlendirilmesi", KAYSEM (Kamu Yönetimi Sempozyumu) 8 , (pp. 59-74), Hatay, Türkiye, (Kasım 2013 
Göksel, Z.S., Özdemiray, S.M., Taşpınar, Y. (2013) "Gender As A Factor Deepening The Digital Divide", 3rd World Conference on Information Technology , (pp. 1471-1475), Barselona, İspanya, (Mart 2013 
Şahin, A., Taşpınar, Y. (2012) "E Devlet Uygulamalarında Karşılaşılan Bir Sorun Olarak Sayısal Uçurum ve Boyutları Türkiye Örneği", KAYFOR (Kamu Yönetimi Forumu) 9 , (pp. 299-325), Ankara, Türkiye, (Mart 2012 
Taşpınar, Y., Gezici, H.S. (2012) "Kalkınmada Bölgeselleşme ve Bölgesel Kalkınma Ajansları Türkiye Uygulaması", I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi , (pp. 15), Konya, Türkiye, (Eylül 2012 
Bayrakcı, E., Göküş, M., Taşpınar, Y. (2012) "Accountability in Public Policies A Comparative Study", Fifteenth International Conference of American Society of Business and Behavioural Sciences , (pp. 3-13), Berlin, Almanya, (Eylül 2012 
Şahin, A., Uğuz, H.E., Taşpınar, Y., Sevinç, İ. (2012) "E Government Application in Turkey An Evaluation from the Perspective of Public Administrators", Fifteenth International Conference of American Society of Business and Behavioural Sciences , (pp. 154-161), Berlin, Almanya, (Eylül 2012 
Şahin, A., Sevinç, İ., Taşpınar, Y. (2012) "Bölgesel Kalkınmada Ajans Modeli Shannon ve İzmir Kalkınma Ajansları", KAYSEM (Kamu Yönetimi Sempozyumu) 7 , Manisa, Türkiye, (Mayıs 2012 
Şahin, A., Taşpınar, Y., Eryeşil, K. (2012) "Kamu Çalışanlarının Lider Algıları ve Beklentileri Konya İli Örneği", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi , (pp. 901-911), Konya, Türkiye, (Mayıs 2012 
Alkış, H., Taşpınar, Y. (2012) "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar Demir Çelik Sektörü Çalışanlarının İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Algısı Konya Örneği", IISS12 Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu , (pp. 1190-1196), Karabük, Türkiye, (Nisan 2012 
Göküş, M., Şahin, A., Taşpınar, Y. (2012) "The Perception of Citizens in the Implementation of Basic Principles of Public Services", Fifteenth International Conference of American Society of Business and Behavioural Sciences , (pp. 82-90), Berlin, Almanya, (Eylül 2012 
Taşpınar, Y., Şahin, A. (2021) "Dünden Bugüne Dünyada ve Türkiye'de Devlet-Vatandaş ilişkisi", Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK  
Şahin, A., Örselli, E., Taşpınar, Y. (2016) "Etik ve Güven", Konya/Türkiye : Atlas Akademi   
Taşpınar, Y. (2022) "E-Yönetişim", Kitap: Dijitalleşme: Multidispliner Bir Bakış (2. Baskı), Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Taşpınar, Y. (2021) "E-Yönetişim", Kitap: Dijitalleşme: Multidispliner Bir Bakış, Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK  
Taşpınar, Y. (2021) "Konya Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinde Şeffaflık, Hesapverebilirlik ve Katılım", Kitap: Geleneğin Yenilikle Sentezi Konya Şehir Modeli - Hizmet, Konya/Türkiye : Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları  
Taşpınar, Y., Şahin, A. (2021) "Vatandaşların Devlet Algısının Biçimlendirilmesinde Etkin Devlet İlkeleri", Kitap: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi  
Şahin, A., Taşpınar, Y. (2021) "Kalite Yönetimi", Kitap: Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Genişletilmiş 2. Cilt, Ankara/Türkiye : Astana Yayınları  
Taşpınar, Y. (2021) "Yeni Kamu Hizmeti", Kitap: Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Genişletilmiş 2. Cilt, Ankara/Türkiye : Astana Yayınları  
Taşpınar, Y. (2021) "Kamu Politikası ve Kamu Yönetimi Karşılaştırmalarında Yöntem Üzerine Bir İnceleme", Kitap: 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler: Kültür, Siyaset ve Ekonomi, Konya/Türkiye : Literatürk Academia  
Taşpınar, Y. (2021) "Milliyetçilik", Kitap: Çağdaş Siyasal Akımlar, Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK  
Taşpınar, Y. (2021) "1960-1980 Arası Dönemde Siyaset Bürokrasi İlişkisi", Kitap: Siyaset Bürokrasi İlişkisi: Tanzimat'tan Günümüze, Konya/Türkiye : Literatürk Academia  
Taşpınar, Y. (2020) "Milliyetçi-Ulusçu Siyasal İdeoloji Paradigması ve Kamunun Yönetimi", Kitap: Siyasal İdeolojiler ve Kamu Bürokrasisi, Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi  
Taşpınar, Y. (2020) "Avustralya Federasyonu ve Kabine", Kitap: Kabine bağlamında Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Şahin, A., Taşpınar, Y. (2019) "Toplam Kalite Yönetimi", Kitap: Kalite Yönetimi: Teori Sistem ve Uygulama Örnekleri, Konya/Türkiye : Atlas Akademi Yayıncılık  
Erkış, İ.U., Taşpınar, Y. (2019) "Standardizasyon ve Kalite Yönetim Standartları", Kitap: Kalite Yönetimi: Teori Sistem ve Uygulama Örnekleri, Konya/Türkiye : Atlas Akademi Yayıncılık  
TAŞPINAR, Y. (2019) "Kalite Yönetimi Teori, Sistem ve Uygulama Örnekleri", Kitap: Kalite Yönetiminin Tarihçesi ve Öncüleri (Reprint), Konya/Turkey : Atlas Yayınevi   
Taşpınar, Y. (2019) "Kalite Yönetiminin Tarihçesi ve Öncüleri", Kitap: Kalite Yönetimi: Teori Sistem ve Uygulama Örnekleri, Konya/Türkiye : Atlas Akademi Yayıncılık  
Gezici, H.S., Taşpınar, Y. (2017) "Milliyetçi Hareket Partisi", Kitap: Filistin Meselesi: Türkiye’xxde Siyasi Partilerin Filistin Meselesine Yaklaşımları, Ankara/Türkiye : Tezkire Yayıncılık  
Yalçın, E., Taşpınar, Y. (2017) "Environmental Protection Oriented Transportation Policies of the European Union", Kitap: Recent Developments in Social Sciences: Political Sciences and International Relations, Bialystok/Polonya : E-BWN  
Taşpınar, Y., Erkış, İ.U., Şahin, A. (2017) "The Relationship between the Components of Psychological Capital and Job Satisfaction in Public Organizations: The Case of Karapınar Public Hospital", Kitap: Recent Developments in Social Sciences: Political Sciences and International Relations, Bialystok/Polonya : E-BWN  
Taşpınar, Y., Şahin, A. (2017) "Citizens’ Perception of Local Government and Their Level of Satisfaction with Local Services in the Context of Political Preferences: The Case of Konya", Kitap: Recent Developments in Social Sciences: Political Sciences and International Relations, Bialystok/Polonya : E-BWN  
Şahin, A., Taşpınar, Y. (2016) "E-Devlet Uygulamalarına Duyulan Güven ve Boyutları", Kitap: Teoriden Uygulamaya E Devlet, Konya/Türkiye : Atlas Akademi Yayıncılık  
Şahin, A., Taşpınar, Y. (2016) "Sayısal Uçurum", Kitap: Teoriden Uygulamaya E Devlet, Konya/Türkiye : Atlas Akademi Yayıncılık  
Şahin, A., Erkış, İ.U., Taşpınar, Y. (2016) "360 Degree Performance Appraisal in Public Institutions: The Case of Antalya ILBANK", Kitap: Research on Business, Frankfurt/Almanya : Peter Lang GmbH  
Örselli, E., Taşpınar, Y. (2016) "E-Devlet: Fırsatlar ve Tehditler Bağlamında Bir Analiz", Kitap: Teoriden Uygulamaya E Devlet, Konya/Türkiye : Atlas Akademi Yayıncılık  
Taşpınar, Y., Gezici, H.S. (2015) "Cumhurbaşkanlığı ve Başkanlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi", Kitap: Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Medya, Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.  
Erkış, İ.U., Taşpınar, Y. (2014) "Standardizasyon ve Kalite Yönetim Sistemi Standartları", Kitap: Kalite Yönetimi Teori Sistem ve Uygulama Örnekleri, Konya/Türkiye : Atlas Akademi  
Taşpınar, Y. (2014) "Kalite Yönetiminin Tarihçesi ve Öncüleri", Kitap: Kalite Yönetimi Teori Sistem ve Uygulama Örnekleri, Konya/Türkiye : Atlas Akademi  
Şahin, A., Sevinç, İ., Taşpınar, Y. (2013) "Bölgesel Kalkınmada Ajans Modeli: Shannon ve İzmir Kalkınma Ajansları", Kitap: Küreselleşme Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları Yapılar Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Ankara/Türkiye : Orion  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Dijitalleşme: Multidisipliner Bir Bakış (2. Baskı), 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Dijitalleşme: Multidisipliner Bir Bakış, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Kabine Bağlamında Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri, 2020, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Kamu Yönetiminde Liderlik Yönetici ve Çalışanların Liderlik Algısı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
0 5 0 1 2 4 16
2
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar Demir Çelik Sektörü Çalışanlarının İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Algısı Konya Örneği
0 3 0 4 0 3 10
3
Relationship between Cynicism and Commitment in Organizations A Field Study
0 1 0 0 0 2 4
4
Kamu Performans Yönetiminin Memurlar Tarafından Değerlendirilmesi Bir Alan Çalışması
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 1 0 0 0 0 4
5
Örgütsel Güvenin Psikolojik İyi Oluş ve İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Alan Araştırması: Konya İli Yerel Yönetimler Örneği
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
0 0 0 2 0 0 3
6
Merkezileşme ve Yerelleşme Bağlamında Vatandaşların Kamusal Hizmet Tercihleri Nevşehir İlinde Bir Alan Araştırması
0 0 0 0 1 2 3
7
Attempts for Reform in Turkish Public Administration after 1950
0 0 0 0 0 1 2
8
Kent Konseylerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme Küçükçekmece ve Yenimahalle Belediyeleri
0 0 0 1 0 0 2
9
Kamu Kurumlarında Güven İklimi ve Etik İklim İlişkisi Konya İli Kamu Bankaları Örneği
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
0 1 0 1 0 0 2
10
Digitalization in international and mass education: A model proposal for Turkey
World Journal on Educational Technology: Current Issues
0 0 0 0 0 1 2
11
Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Medya
0 2 0 0 0 0 2
12
Dijitalleşme: Multidispliner Bir Bakış
0 1 0 0 0 0 2
13
Teoriden Uygulamaya E Devlet
0 0 0 1 0 0 2
14
İSTİSMARCI YÖNETİM VE ETİK İKLİMİN ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ
0 0 0 1 0 0 1
15
Citizens Trust in Public Institutions A Field Study
0 1 0 0 0 0 1
16
The Relationship between Trust in Government Trust in E Government Website and Intention to Continue Using E Government Implementations
0 0 0 0 0 0 1
17
Problematic Areas of the Services Offered by Local Governments and the Actors Effective on the Level of Public Satisfaction with Local Services The Case of Antalya
0 0 0 0 0 0 1
18
The Relationship between Ethical Climate and Ethic Positions in Public Institutions A Field Study
0 0 0 0 0 0 1
19
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitesi
0 0 0 0 0 1 1
20
Trust of Public Institutions in the Community A Field Study
0 0 0 0 0 0 1
21
Accountability in Public Policies A Comparative Study
0 0 0 0 0 0 1
22
Erdemli Liderlik Algısının, Birey-Örgüt Uyumu ve İş Tatminine Etkisi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
23
Gender As A Factor Deepening The Digital Divide
0 0 0 0 0 0 1
(2013) "Best Paper Award" The Clute Institute
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2019 1
Ali Şahin
Selçuk Üniversitesi
2012 - 2021 39
Hikmet Salahaddin Gezici
Şırnak Üniversitesi
2012 - 2022 9
Kemaleddin Eryeşil
Şırnak Üniversitesi
2012 - 2021 7
Erdal Bayrakcı
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2012 - 2022 6
Erhan Örselli
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2015 - 2022 5
Mehmet Göküş
Selçuk Üniversitesi
2012 - 2014 5
İbrahim Uğur Erkış
-
2014 - 2019 4
İsmail Sevinç
Selçuk Üniversitesi
2012 - 2013 3
Erkış İbrahim Uğur
-
2013 - 2015 3
Selçuk Aslan
Şırnak Üniversitesi
2016 2
Adnan Söylemez
Selçuk Üniversitesi
2015 - 2016 2
Enes Yalçın
Selçuk Üniversitesi
2016 - 2017 2
Hakan Alptürker
Selçuk Üniversitesi
2015 - 2021 2
Hüseyin Alkış
Adıyaman Üniversitesi
2012 - 2014 2
Yunus Ceran
Selçuk Üniversitesi
2013 1
Zarif Songül Göksel
Selçuk Üniversitesi
2013 1
Hülya Eşki Uğuz
Selçuk Üniversitesi
2012 1
Sema Müge Özdemiray
Selçuk Üniversitesi
2013 1
Ömer Faruk Tekin
Selçuk Üniversitesi
2016 1
Hüsnü Serdar Öğe
-
2021 1
Mustafa Kocaoğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2021 1
Ahmet Dervişoğlu
-
2014 1
İbrahi Uğur Erkış
-
2016 1
Merve Terlemez
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77107
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32307
YÖKSİS Bilim Alanı Kamu Yönetimi 818
Anahtar Kelimeler E devlet, Yönetim Psikolojisi, Katılım ve Yönetişim
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 109 205 80 0 45 80 550 75 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 352 . 273 . 462 . - 489 . 442 . 117 . 514 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 272 . 200 . 356 . - 431 . 368 . 75 . 447 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 28 . 14 . 66 . - 93 . 63 . 7 . 81 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 5 . 4 . 9 . - 22 . 14 . 2 . 20 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 4 . 2 . 11 . - 16 . 11 . 1 . 14 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 19 . 12 . 39 . - 68 . 50 . 6 . 55 . -
Toplam Yayın 10 10 2 0 2 2 21 3 0
Toplam Makale 2 0 0 0 0 0 7 2 0
Toplam Kitap 1 2 2 0 1 2 8 1 0
Toplam Bildiri 7 8 0 0 1 0 6 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Makale (Ulusal) 2 0 0 0 0 0 6 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 1 2 0 1 2 7 1 0
Bildiri (Uluslararası) 4 8 0 0 1 0 6 0 0
Bildiri (Ulusal) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri