img

Doç. Dr. Yakup KAYA

  • Tobb Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Makine ve Metal Teknolojileri
  • Kaynak Teknolojisi Pr.

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
55
Atıf
346
h-index
10
Proje
11
Scopus
Yayın
17
Atıf
471
h-index
10
Google Scholor
Yayın
58
Atıf
825
h-index
14
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği (Dr), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi (Yl) (Tezli), 2007, 2010
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Öğretmenliği Pr. (İö), 2003, 2006
Ön Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, 2000, 2003
Araştırma Alanları
Kaynak Teknolojileri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği (Dr), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi (Yl) (Tezli), 2007, 2010
Lisans, Türkiye, Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Öğretmenliği Pr. (İö), 2003, 2006
Ön Lisans, Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, 2000, 2003
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 73, 2018
İngilizce, YÖKDİL, 61, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 62, 2017
İngilizce, YÖKDİL, 67, 2017
İngilizce, ÜDS, 60, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Mühendislik Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Kaynak Teknolojileri
2019-, Doçent, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Türkiye
2014-2019, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Türkiye
2009-2014, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Türkiye
2017-2021, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2016-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Ferhat Yalçın, Yüksek Lisans, Basınçlı kap çeliklerinin MAG kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ve tahribatsız/tahribatlı muayenesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Halil Gültoplayan, Yüksek Lisans, Güç trafoları kazan imalatında kullanılan sacların MAG kaynak yöntemi ile kaynaklanabilirliğinin araştırılması, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mehmet Serkan Yıldırım, Doktora, Patlamalı kaynak yöntemi ile bakır-titanyum bimetalik kompozit malzeme üretilmesi ve arayüzey etüdü, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kadir Kaya, Yüksek Lisans, Östenitik paslanmaz çelik ve IF çeliğinin nokta direnç kaynak yöntemi ile birleştirilebilirliğinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Yiğitcan Atılgan, Yüksek Lisans, Depolama tankı imalatında tozaltı ark kaynağı uygulaması ve kaynak bölgesinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fatma Çinay, Yüksek Lisans, Otomotiv endüstrisinde saplama kaynağı uygulaması ve kaynak bölgesinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gökhan Eser, Yüksek Lisans, Gemi çeliği-titanyum kompozitlerin patlamalı kaynak yöntemi ile üretilmesi ve birleştirme arayüzeyinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Aslı Canlı, Yüksek Lisans, Tozaltı ark kaynak yöntemiyle birleştirilen basınçlı kap çeliklerinin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2018-2019, Kaynak Metalurjusi, Lisans
2018-2019, Elektrik Ark Kaynak Teknolojisi, Lisans
2018-2019, Mühendislik Etiği, Lisans
2018-2019, Tamir Onarım Kaynağı, Lisans
2018-2019, Doktora Tez Çalışması, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Doktora Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2018-2019, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2018-2019, Hafif Metallerin Kaynağı, Yüksek Lisans
2018-2019, Metallerin Sıcak Şekillendirme Teknikleri, Lisans
2018-2019, Metallerin Sıcak Şekillendirme Teknolojisi, Lisans
2018-2019, Elektrik Ark Kaynak Tekniği, Lisans
2017-2018, Kaynak Metalurjusi, Lisans
2017-2018, Elektrik Ark Kaynak Teknolojisi, Lisans
2017-2018, Makine Mühendisliği Laboratuvarı, Lisans
2017-2018, İmalat İşlemleri, Lisans
2017-2018, Hasar Analizi, Lisans
2017-2018, Ölçme ve Enstümantasyon, Lisans
2017-2018, Kaynak Teknolojisi, Lisans
2017-2018, Malzeme Bilimi, Lisans
2017-2018, Malzemeler ve Kaynak Esnasındaki Davranışları, Lisans
2017-2018, Kaynaklı İmalat Laboratuarı, Lisans
2017-2018, Doktora Yeterlilik, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Doktora Uzmanlık Alanı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Doktora Seminer, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2017-2018, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2017-2018, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2017-2018, Kaynakta Katılaşma, Mikroyapı ve Özellikleri, Yüksek Lisans
2017-2018, Hafif Metallerin Kaynağı, Yüksek Lisans
2017-2018, İmal Usulleri, Lisans
2017-2018, Metallerin Sıcak Şekillendirme Teknikleri, Lisans
2017-2018, Metallerin Sıcak Şekillendirme Teknolojisi, Lisans
2017-2018, Oksigaz Kaynak Tekniği, Lisans
2017-2018, Oksigaz Kaynak Teknolojisi, Lisans
2017-2018, Üretim Teknikleri, Lisans
2017-2018, Elektrik Ark Kaynak Tekniği, Lisans
2016-2017, Modern Kaynak Teknolojisi, Lisans
2016-2017, Kaynak Metalurjusi, Lisans
2016-2017, Elektrik Ark Kaynak Teknolojisi, Lisans
2016-2017, Ölçme ve Enstümantasyon, Lisans
2016-2017, Kaynak Teknolojisi, Lisans
2016-2017, Tamir Onarım Kaynağı, Lisans
2016-2017, Malzeme Bilimi, Lisans
2016-2017, Malzemeler ve Kaynak Esnasındaki Davranışları, Lisans
2016-2017, Kaynaklı İmalat Laboratuarı, Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2016-2017, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2016-2017, Kaynakta Katılaşma, Mikroyapı ve Özellikleri, Yüksek Lisans
2016-2017, Hafif Metallerin Kaynağı, Yüksek Lisans
2016-2017, İmal Usulleri, Lisans
2016-2017, Oksigaz Kaynak Tekniği, Lisans
2016-2017, Demir Dışı Metallerin Kaynağı, Lisans
2016-2017, Oksigaz Kaynak Teknolojisi, Lisans
2016-2017, Üretim Teknikleri, Lisans
2016-2017, Elektrik Ark Kaynak Tekniği, Lisans
2015-2016, Modern Kaynak Teknolojisi, Lisans
2015-2016, Elektrik Ark Kaynak Teknolojisi, Lisans
2015-2016, Kaynak Teknolojisi, Lisans
2015-2016, Tamir Onarım Kaynağı, Lisans
2015-2016, Malzemeler ve Kaynak Esnasındaki Davranışları, Lisans
2015-2016, Kaynaklı İmalat Laboratuarı, Lisans
2015-2016, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı, Yüksek Lisans
2015-2016, Kaynakta Katılaşma, Mikroyapı ve Özellikleri, Yüksek Lisans
2015-2016, Hafif Metallerin Kaynağı, Yüksek Lisans
2015-2016, Korozyon ve Yüzey Koruma, Lisans
2015-2016, Demir Dışı Metallerin Kaynağı, Lisans
2015-2016, Oksigaz Kaynak Teknolojisi, Lisans
2015-2016, Üretim Teknikleri, Lisans
2015-2016, Elektrik Ark Kaynak Tekniği, Lisans
2014-2015, Modern Kaynak Teknolojisi, Lisans
2014-2015, Kaynak Metalurjusi, Lisans
2014-2015, Elektrik Ark Kaynak Teknolojisi, Lisans
2014-2015, Kaynaklı Bağlantıların Mukavemet Hesabı, Lisans
2014-2015, Tamir Onarım Kaynağı, Lisans
2014-2015, Malzeme Bilimi, Lisans
2014-2015, Malzemeler ve Kaynak Esnasındaki Davranışları, Lisans
2014-2015, Kaynaklı İmalat Laboratuarı, Lisans
2014-2015, Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans
2014-2015, Hafif Metallerin Kaynağı, Yüksek Lisans
2014-2015, İmal Usulleri, Lisans
2014-2015, Metallerin Soğuk Şekillendirme Teknolojisi, Lisans
2014-2015, Demir Dışı Metallerin Kaynağı, Lisans
2014-2015, Proje Uygulaması, Lisans
2014-2015, Oksigaz Kaynak Teknolojisi, Lisans
2014-2015, Üretim Teknikleri, Lisans
2014-2015, Elektrik Ark Kaynak Tekniği, Lisans
Kayıt Yok
THE MICROSTRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE PRESSURE VESSEL STEELS TO COMBINED WITH SUBMERGED ARC METHOD (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
AISI 316L İLE IF 7114 ÇELİĞİNİN NOKTA DİRENÇ KAYNAĞI İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
GEMİ ÇELİĞİ-TİTANYUM KOMPOZİTLERİN PATLAMALI KAYNAK YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMESİ VE BİRLEŞTİRME ARAYÜZEYİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
INVESTIGATION OF MECHANICAL/MICROSTRUCTURE CHARACTERISTICS OF GRADE A SHIP STEEL JOINED IN UNDERWATER AND ATMOSPHERIC CONDITIONS (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
TOZALTI ARK KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN BASINÇLI KAP ÇELİKLERİNİN MİKROYAPI, MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE ANALİZİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2017
AN INVESTIGATION INTO THE WELDABILITY OF GRADE 1 TITANIUM MATERIAL WITH TIG WELDING METHOD (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Elektrik nokta direnç kaynak yöntemi ile birleştirilen farklı özellikteki paslanmaz çeliklerin kaynak bölgesinin karakterizasyonu (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2015
Grade A Gemi Sacının Örtülü Elektrod Ark Kaynak Yöntemi ile Su altı ve Atmosferik Şartlarda Birleştirilmesi ve Kaynaklı Birleştirmelerin Mekanik/Mikroyapı Özelliklerinin Karşılaştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2017
PATLAMALI KAYNAK YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN GRADE A GEMİ SACI-PASLANMAZ ÇELİK KOMPOZİTLERİN MİKROYAPI MEKANİK VE KOROZYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2014
AISI 8620 ÇELİK MALZEMELERİN PLAZMA SPREYLEME YÖNTEMİYLE KAPLANMASI VE KAPLAMA ARAYÜZEYLERİNİN KARAKTERİZASYONU (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2013-2016
Titanyum ve Ferritik Paslanmaz Çelik Malzemelerin Nikel Arabağlayıcı Kullanarak Difüzyon Kaynak Yöntemi ile Birleştirilebilirliğinin İncelenmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2012-2014
Kayıt Yok
Kaya, K., Kaya, Y. (2022) "Östenitik Paslanmaz Çelik ve IF Çeliğinin Nokta Direnç Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesine Kaynak Parametrelerinin Etkisi", Türk Mühendislik Araştırma ve Eğitimi Dergisi, 1 (2) pp. 38-51 Link   
Yürük, A., Kaya, Y., Kahraman, N. (2021) "Alüminyum Alaşımlarının MIG Kaynak Yöntemi ile Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4 (1) pp. 42-52 Link  
Kaya, Y., Çayırhan, G., Bökü, M., Kahraman, N. (2020) "Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çelik Malzemelerin MIG Kaynak Yöntemiyle Birleştirilebilirliğinin İncelenmesi", Engineering Sciences, 15 (2) pp. 89-99   
Kaya, Y., Kalyon, A., Kahraman, N. (2020) "ANN prediction of impact toughness of ship steel/stainless steel plates produced by explosive welding", Journal of Engineering Research, 8 (2) pp. 266-284 [SCI Expanded]     
Yıldırım, M.S., Kaya, Y., Çakıroğlu, R., Gülenç, B., Kahraman, N., Durgutlu, A. (2019) "Nokta direnç kaynağı ile birleştirilen titanyumlevhaların çekme-makaslama dayanımlarınıntaguchi metoduyla optimizasyonu", JOURNAL of POLYTECHNIC, 22 (2) pp. 567-573 Link     
Kaya, Y., Eser, G. (2019) "Production of ship steel—titanium bimetallic composites through explosive cladding", Welding in the World, 63 (0) pp. 1547-1560 [SCI Expanded] DOI     
İmdat, K., Kaya, Y., Kahraman, N. (2018) "Grade A Gemi Sacının Örtülü Elektrod Ark Kaynak Yöntemi ile Sualtı ve Atmosferik Şartlarda Birleştirilebilirliğinin Araştırılması", Politeknik Dergisi, 21 (3) pp. 543-552 [TR Dizin] Link DOI      
Kaya, Y. (2018) "S235JR ile S355JR Yapı Çeliklerinin Özlü Tel Elektrotla MAG Kaynak Yöntemiyle Birleştirilebilirliğinin Araştırılması", Politeknik Dergisi, 21 (3) pp. 597-602 [TR Dizin] DOI     
Kaya, Y. (2018) "Investigation of Copper-Aluminium Composite Materials Produced by Explosive Welding", Metals, 8 (10) p. 780 [SCI Expanded] Link DOI      
Kaya, Y., Aktürkoğlu, F., Kahraman, N. (2018) "AISI 8620 çelik malzemelerin plazma püskürtme yöntemiyle kaplanması ve kaplamaların karakterizasyonu", Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33 (3) pp. 1111-1122 [SCI Expanded] Link DOI      
Kaya, Y. (2018) "Microstructural, Mechanical and Corrosion Investigations of Ship Steel-Aluminum Bimetal Composites Produced by Explosive Welding", Metals, 8 (7) p. 544 [SCI Expanded] Link DOI      
Kaya, Y., Aktürkoğlu, F., Kahraman, N. (2018) "Coating of AISI 8620 steel by plasma spraying and characterization of coating", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33 (3) pp. 1111-1122 DOI  
Kaya, Y., Kahraman, N., Durgutlu, A., Gülenç, B. (2017) "Investigation of the Microstructural, Mechanical and Corrosion Properties of Grade A Ship Steel-Duplex Stainless Steel Composites Produced via Explosive Welding", Metallurgical and Materials Transactions A, 48 (8) pp. 3721-3733 [SCI] Link DOI      
Yıldız, A., Kaya, Y., Kahraman, N. (2016) "Joint Properties and Microstructure of Diffusion Bonded Grade 2 Titanium to AISI 430 Ferritic Stainless Steel using Pure Ni Interlayer", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 86 (5) pp. 1287-1298 [SCI Expanded] Link DOI      
Gülenç, B., Kaya, Y., Durgutlu, A., Gülenç, İ.T., Yıldırım, M.S., Kahraman, N. (2016) "Production of Wire Reinforced Composite Materials through Explosive Welding", Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16 (1) pp. 1-8 [SCI Expanded] Link DOI      
Durgutlu, A., Fındık, T., Gülenç, B., Çevik, B., Kaya, Y., Kahraman, N. (2015) "Effect of Continuous and Pulsed Currents on Microstructural Evolution of Stainless Steel Joined by TIG Welding", Practical Metallography, 52 (11) pp. 627-637 [SCI Expanded] Link DOI       
Aydın, K., Hıdıroğlu, M., Kaya, Y., Kahraman, N. (2013) "Titanyum ve Bakır Malzemelerin Difüzyon Kaynak Yöntemi İle Birleştirilebilirliğinin Araştırılması", Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 28 (1) pp. 15-26 [SCI Expanded]     
Kaya, Y., Kahraman, N. (2013) "An Investigation into the Explosive Welding/Cladding of Grade A Ship Steel/AISI 316L Austenitic Stainless Steel", Materials Design, 52 (0) pp. 367-372 [SCI Expanded] Link DOI      
Akay, A.A., Kaya, Y., Kahraman, N. (2013) "Tozaltı Ark Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen X60, X65 ve X70 Çeliklerin Kaynak Bölgesinin Etüdü", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 3 (2) pp. 34-42 [TR Dizin]    
Akay, A.A., Kaya, Y., Kahraman, N. (2013) "Farklı Özellikteki Malzemelerin Tozaltı Ark Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesi ve Birleştirmelerin Tahribatlı ve Tahribatsız Muayenesi", Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17 (1) pp. 83-94 [TR Dizin]   
Sevim, İ., Hayat, F., Kaya, Y., Kahraman, N., Şahin, S. (2013) "The Study of MIG Weldability of Heat-Treated Aluminum Alloys", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 66 (9) pp. 1825-1834 [SCI Expanded] Link DOI      
KAYA, Y. (2013) "An investigation into the joining of titanium with copper through diffusion welding/bonding,Ti̇tanyum ve bakir malzemeleri̇n di̇füzyon kaynak yöntemi̇ İle bi̇rleşti̇ri̇lebi̇li̇ rli̇ǧi̇ni̇n araştirilmasi", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 0 (0) [SCI]   
Aydin, K., Hidiroǧlu, M., Kaya, Y., Kahraman, N. (2013) "An investigation into the joining of titanium with copper through diffusion welding/bonding", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 28 (1) pp. 15-26  
Kaya, Y., Kahraman, N., Durgutlu, A., Gülenç, B. (2012) "A Novel Approach to Diffusion Bonding of Copper to Stainless Steel", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 226 (3) pp. 478-484 [SCI] Link DOI      
Aydın, K., Kaya, Y., Kahraman, N. (2012) "Experimental Study of Diffusion Welding/Bonding of Titanium to Copper", Materials Design, 37 (0) pp. 356-368 [SCI Expanded] Link DOI      
Kaya, Y., Kahraman, N. (2012) "The Effects of Electrode Force, Welding Current and Welding Time on the Resistance Spot Weldability of Pure Titanium", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60 (1) pp. 127-134 [SCI Expanded] Link DOI      
Kaya, Y., Kahraman, N. (2011) "Titanyum Sacların Nokta Direnç Kaynağı ile Birleştirilmesinde Kaynak Parametrelerinin Çekirdek Oluşumuna Etkisi", Politeknik Dergisi, 14 (4) pp. 263-270 [TR Dizin]    
Kaya, Y., Kahraman, N., Durgutlu, A., Gülenç, B. (2010) "Tozaltı Ark Kaynağı ile Birleştirilen Farklı Kalınlıktaki Grade A Gemi Saclarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması", Engineering Sciences, 5 (2) pp. 348-357      
Kaya, Y. (2010) "AISI 304 ve AISI 430 Paslanmaz Çeliklerin TIG, MIG ve Örtülü Elektrod Ark Kaynağıyla Birleştirilebilirliğinin Araştırılması", Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25 (3) pp. 549-557 [SCI Expanded]     
KAYA, Y. (2010) "An investigation on joinability of the AISI 304 and AISI 430 stainless steel by TIG, MIG and shielded metal arc welding methods,AISI 304 ve AISI 430 paslanmaz çeli*kleri*n TIG, MIG ve örtülü elektrod ark kaynaǧiyla bi*rleşti* ri*lebi*li*rli*ǧi*ni*n araştirilmasi", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 0 (0) [SCI]  
Kaya, Y. (2010) "An investigation on joinability of the AISI 304 and AISI 430 stainless steel by TIG, MIG and shielded metal arc welding methods", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25 (3) pp. 549-557  
Yıldırım, M.S., Kaya, Y. (2019) "Yapı Çeliklerinin MAG Kaynağı İle Birleştirilmesinde Kaynak Akımının Etkisi", III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi , (pp. 406-411), Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2019 
Canlı, A., İmdat, K., Yıldırım, M.S., Kaya, Y. (2019) "Basınçlı Kap Çeliklerinin Tozaltı Ark Kaynak Yöntemiyle Birleştirilebilirliğinin İncelenmesi", III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi , (pp. 412-419), Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2019 
Canlı, A., Yıldırım, M.S., Kaya, Y. (2019) "Tozaltı Ark Kaynak Yöntemiyle S355J2-P460 Basınçlı Kap Çeliklerinin Birleştirilebilirliğinin Araştırılması", 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi , (pp. 809-816), Antalya, Türkiye, (Aralık 2019 
Kaya, Y., Canlı, A. (2018) "The Microstructural and Mechanical Properties of the Pressure Vessel Steels to Combined with Submerged Arc Method", IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , (pp. 67-78), Parıs, Fransa, (Eylül 2018 
Yıldırım, M.S., Kaya, Y. (2018) "AZ31B Magnezyum Alaşımının TIG Kaynağı Yöntemi ile Kaynaklanabilirliğinin İncelenmesi", 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) , (pp. 292-293), Karabuk, Türkiye, (Aralık 2018 
Aydın, K., Kaya, Y. (2018) "Patlamalı Kaynak Yöntemi ile Üretilen Titanyum Kompozitlerin Analizi ve İncelenmesi", 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) , (pp. 321-322), Karabuk, Türkiye, (Aralık 2018  
Kaya, Y., Çayırhan, G., Bökü, M., Kahraman, N. (2017) "An Investigation of Joinability of Stainless Steel and the Low Carbon Steel Materials by MIG Weldıng Method", 2nd International Science Symposium (ISS2017) , (pp. 38), (Eylül 2017 
Sarı, E., Bülbül, E., Kaya, Y., Kahraman, N. (2017) "3D Metal Yazıcı Tasarımı, Üretimi ve MIG-MAG Kaynak Yönteminde Uygulanabilirliğinin Araştırılması", International Engineering Research Symposium (UMAS2017) , (pp. 87), (Eylül 2017 
Yıldırım, M.S., Kaya, Y., Gülenç, B., Kahraman, N., Durgutlu, A. (2017) "AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çelik ve AISI 430 Ferritik Paslanmaz Çelik Levhaların Patlama Kaynağında Patlayıcı Oranının Arayüzey Oluşumuna Etkisi", 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2017) , (pp. 16-20), (Ekim 2017  
Yürük, A., Kaya, Y., Kahraman, N. (2017) "Alüminyum Alaşımlarının MIG Kaynak Yöntemi ile Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi", International Engineering Research Symposium (UMAS2017) , (Eylül 2017  
İmdat, K., Kaya, Y., Yıldırım, M.S., Kahraman, N. (2017) "Investigation of Mechanical/Microstructure Properties of Grade A Ship Steel Joined in Underwater and Atmospheric Conditions", II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , (pp. 69-81), (Mayıs 2017 
Aktürkoğlu, F., Kaya, Y., Kahraman, N. (2017) "AISI 8620 Çelik Malzemelerin Plazma Püskürtme Yöntemiyle Kaplanabilirliğinin Araştırılması", 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17) , (pp. 985-902), (Ekim 2017 
Sarı, E., Bülbül, E., Kaya, Y., Kahraman, N. (2017) "3D Metal Yazıcı Tasarımı, Üretimi ve MIG-MAG Kaynak Yönteminde Uygulanabilirliğinin Araştırılması", Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS 2017) , Düzce, (Ekim 2017
Kaya, Y., Gülenç, B., Durgutlu, A. (2016) "An Investigation into the Weldability of Grade 1 Titanium Material with TIG Welding Method", 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE’2016) , (pp. 241), Barcelona, İspanya, (Ekim 2016  
Pamuk, Ö., Gülenç, B., Kaya, Y., Kahraman, N., Durgutlu, A. (2016) "Patlama Kaynağı Yöntemi ile Birleştirilen Östenitik Paslanmaz Çelik AISI 316L Bakır Kompozit Malzemelerde Patlayıcı Oranının Mikroyapı ve Yorulma Özelliklerine Etkisi", 4 th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16) , (pp. 812-823), Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2016  
İmdat, K., Kaya, Y., Gülenç, İ.T., Yıldırım, M.S., Durgutlu, A., Gülenç, B. (2016) "Saplama Kaynağının Grade A Gemi Sacına Uygulanması Üzerine Bir Araştırma", 4 th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16) , (pp. 887-893), Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2016  
Çörten, N., Şener, A., Kaya, Y., Kahraman, N. (2016) "AISI 304 ve AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin TIG Kaynağıyla Birleştirilebilirliğinin İncelenmesi", 4 th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16) , (pp. 1488-1496), Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2016 
Nigiş, M., Kadir, İ., Kaya, Y., Durgutlu, A., Gülenç, B., Kahraman, N. (2015) "Grade A Gemi Sacına Saplama Kaynağı Uygulaması ve Kaynak Bölgesinin Etüdü", 2nd International Iron and Steel Symposium (IISS’15) , (pp. 325-330), (Nisan 2015  
Kaya, Y., Kahraman, N., Durgutlu, A., Gülenç, B. (2014) "Farklı Kaynak Parametreleri Kullanılarak Alüminyum Levhaların MIG Kaynak Yöntemi ile Birleştirilebilirliği ve Mikroyapı/Mekanik Özelliklerinin Araştırılması", 3rd International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’14) , (pp. 988-997), (Mayıs 2014  
Yilmaz, L.Ö., Ateş, H., Bayraktar, Z., Kaya, Y., Bostan, I., Küyük, R.T., Hökelek, I., Uyar, M.Ü. (2014) "Automated test generation and execution for VPN devices", 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014 - Proceedings , (pp. 638-641), (Ocak 2014) 
Durgutlu, A., Gülenç, B., Kaya, Y., Kahraman, N. (2012) "Patlama Kaynağı ile Birleştirilen Bakır-Paslanmaz Çelik Çiftinde Ara Boşluk Mesafesinin Birleşme Arayüzeyi Oluşumuna Etkisi", 2nd International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’12) , (pp. 638-646), (Mayıs 2012  
Kaya, Y., Kahraman, N., Durgutlu, A., Gülenç, B. (2012) "Ferritik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çelik Malzemelerin Farklı Kaynak Yöntemleriyle Birleştirilebilirliğinin Araştırılması", 1st International Iron Steel Symposium (IISS’12) , (pp. 779-788), (Nisan 2012  
Yıldız, A., Kaya, Y., Durgutlu, A., Gülenç, B., Kahraman, N. (2012) "Paslanmaz Çelik ile Bakırın Difüzyon Kaynak Yöntemi ile Birleştirilebilirliğinin Araştırılması", 2nd International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’12) , (pp. 516-528), (Mayıs 2012  
Kaya, Y., Durgutlu, A., Kahraman, N., Gülenç, B. (2011) "Titanyum Levhaların TIG Kaynağı ile Birleştirilmesinde Akım Türünün Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi", 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11) , (pp. 288-293), (Mayıs 2011  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Politeknik Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Materials Engineering and Performance, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) MATERIALS S DESIGN, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) MATERIALS S DESIGN, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Experimental Study of Diffusion Welding/Bonding of Titanium to Copper
Materials Design
81 0 0 10 0 0 0 0 91
2
An Investigation into the Explosive Welding/Cladding of Grade A Ship Steel/AISI 316L Austenitic Stainless Steel
Materials Design
54 0 0 6 0 0 0 0 60
3
Microstructural, Mechanical and Corrosion Investigations of Ship Steel-Aluminum Bimetal Composites Produced by Explosive Welding
Metals
30 0 0 3 0 0 0 0 33
4
Production of Wire Reinforced Composite Materials through Explosive Welding
Archives of Civil and Mechanical Engineering
29 0 0 2 0 0 0 0 31
5
The Effects of Electrode Force, Welding Current and Welding Time on the Resistance Spot Weldability of Pure Titanium
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
25 0 0 2 0 0 0 0 27
6
The Study of MIG Weldability of Heat-Treated Aluminum Alloys
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
23 0 0 3 0 0 0 0 26
7
Joint Properties and Microstructure of Diffusion Bonded Grade 2 Titanium to AISI 430 Ferritic Stainless Steel using Pure Ni Interlayer
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
21 0 0 2 0 0 0 0 23
8
Investigation of Copper-Aluminium Composite Materials Produced by Explosive Welding
Metals
14 0 0 3 0 0 0 0 17
9
Investigation of the Microstructural, Mechanical and Corrosion Properties of Grade A Ship Steel-Duplex Stainless Steel Composites Produced via Explosive Welding
Metallurgical and Materials Transactions A
13 0 0 1 0 0 0 0 14
10
A Novel Approach to Diffusion Bonding of Copper to Stainless Steel
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture
12 0 0 0 0 0 0 0 12
11
Production of ship steel—titanium bimetallic composites through explosive cladding
Welding in the World
5 0 0 0 0 0 0 0 5
12
Effect of Continuous and Pulsed Currents on Microstructural Evolution of Stainless Steel Joined by TIG Welding
Practical Metallography
4 0 0 0 0 0 0 0 4
13
AISI 8620 çelik malzemelerin plazma püskürtme yöntemiyle kaplanması ve kaplamaların karakterizasyonu
Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
1 0 0 0 0 0 0 0 1
14
Titanyum ve Bakır Malzemelerin Difüzyon Kaynak Yöntemi İle Birleştirilebilirliğinin Araştırılması
Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
1 0 0 0 0 0 0 0 1
15
AISI 304 ve AISI 430 Paslanmaz Çeliklerin TIG, MIG ve Örtülü Elektrod Ark Kaynağıyla Birleştirilebilirliğinin Araştırılması
Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2010 - 2021 35
Behçet Gülenç
Gazi Üniversitesi
2010 - 2019 16
Ahmet Durgutlu
Gazi Üniversitesi
2010 - 2019 16
Mehmet Serkan Yıldırım
Gazi Üniversitesi
2016 - 2019 9
Yakup Kaya
Karabük Üniversitesi
2010 - 2018 6
Kadir İmdat
-
2016 - 2019 4
Kemal Aydın
Gümüşhane Üniversitesi
2012 - 2018 3
Faruk Aktürkoğlu
Aircraft Maintenance
2017 - 2018 3
Aslı Canlı
-
2018 - 2019 3
İdris Tuğrul Gülenç
Gazi Üniversitesi
2016 2
Nizamettin Kahraman
Karabük Üniversitesi
2013 - 2018 2
Ali Akın Akay
-
2013 2
Ali Yürük
-
2017 - 2021 2
Aydan Yıldız
-
2012 - 2016 2
Erkan Bülbül
-
2017 2
Ertan Sarı
-
2017 2
Gökhan Çayırhan
-
2017 - 2020 2
Mehmet Bökü
-
2017 - 2020 2
Karabük Üniversitesi
2013 1
Bekir Çevik
Düzce Üniversitesi
2015 1
İbrahim Sevim
Mersin Üniversitesi
2013 1
Ramazan Çakıroğlu
Gazi Üniversitesi
2019 1
Ali Kalyon
Yalova Üniversitesi
2020 1
Sadettin Şahin
Kırıkkale Üniversitesi
2013 1
Tayfun Fındık
Gazi Üniversitesi
2015 1
Hasan Ateş
BILGEM (Turkey)
2014 1
Ibrahim Hökelek
BILGEM (Turkey)
2014 1
Isa Bostan
BILGEM (Turkey)
2014 1
Kemal Aydin
Karabük Üniversitesi
2013 1
Levent Önder Yilmaz
BILGEM (Turkey)
2014 1
M. Ümit Uyar
City College of the City University of NY (United States)
2014 1
Mehtap Hidiroǧlu
Karabük Üniversitesi
2013 1
Recep Talha Küyük
BILGEM (Turkey)
2014 1
Zafer Bayraktar
BILGEM (Turkey)
2014 1
Abdullah Şener
-
2016 1
Gökhan Eser
-
2019 1
İmdat Kadir
-
2015 1
Kadir Kaya
-
2022 1
Mehtap Hıdıroğlu
-
2013 1
Mert Nigiş
-
2015 1
Naim Çörten
-
2016 1
Özer Pamuk
-
2016 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 50855
YÖKSİS Temel Alan Mühendislik Temel Alanı 24908
YÖKSİS Bilim Alanı Malzeme ve Metalurji Mühendisliği 1224
Anahtar Kelimeler Kaynak Teknolojileri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 60 135 95 210 95 70 20 15 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 607 . 527 . 618 . 463 . 566 . 545 . 651 . 669 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 418 . 345 . 437 . 287 . 406 . 386 . 505 . 524 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 158 . 104 . 116 . 64 . 103 . 93 . 147 . 154 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 25 . 28 . 27 . 13 . 28 . 27 . 38 . 37 . - -
Toplam Yayın 2 6 7 8 5 2 1 1 0 0
Toplam Makale 1 2 1 5 2 2 1 1 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 1 4 6 3 3 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 4 6 3 3 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri