img

Dr. Öğr. Üyesi Yulıya BILETSKA

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Devletler Hukuku

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Ukrayna, Taurida Ulusal V.I. Vernadsky Üniversitesi, Siyasal Bilimler, , 2008, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrasya Çalışmaları (Yl) (Tezli), 2007, 2009
Yüksek Lisans, Ukrayna, Taurida Ulusal V.I. Vernadsky Üniversitesi, Siyasal Bilimler Bölümü, , 2006, 2007
Lisans, Ukrayna, Taurida Ulusal V.I. Vernadsky Üniversitesi, Siyasal Bilimler, , 2002, 2006
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Ukrayna, Taurida Ulusal V.I. Vernadsky Üniversitesi, Siyasal Bilimler, , 2008, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrasya Çalışmaları (Yl) (Tezli), 2007, 2009
Yüksek Lisans, Ukrayna, Taurida Ulusal V.I. Vernadsky Üniversitesi, Siyasal Bilimler Bölümü, , 2006, 2007
Lisans, Ukrayna, Taurida Ulusal V.I. Vernadsky Üniversitesi, Siyasal Bilimler, , 2002, 2006
İngilizce, e-YDS, 90, 2017
Rusça, YDS, 100, 2014
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler
Kayıt Yok
2013-, Erasmus Koordinatörü, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Gökberk Kuzgunkaya, Yüksek Lisans, Donbas Savaşı'nın Ukrayna Milli Kimliğine Etkileri, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bölge Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2018-2019, Dünya Siyasetinde Eski Sovyet Cumhuriyetleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Diplomatik Yabancı Dil V, Lisans
2018-2019, Rusça I, Lisans
2018-2019, Diplomatik Yabancı Dil III, Lisans
2017-2018, RUSÇA I, Lisans
2017-2018, DİPLOMATİK YABANCI DİL V, Lisans
2017-2018, DİPLOMATİK YABANCI DİL IV, Lisans
2017-2018, DİPLOMATİK YABANCI DİL III, Lisans
2017-2018, Sovyet Sonrası Ülkelerde Devlet ve Ulus İnşası, Yüksek Lisans
2017-2018, RUSÇA II, Lisans
2017-2018, DİPLOMATİK YABANCI DİL VI, Lisans
2017-2018, Milliyetçilik teorileri, Lisans
2017-2018, Rusça III, Lisans
2017-2018, Rusça IV, Lisans
2016-2017, DİPLOMATİK YABANCI DİL V, Lisans
2016-2017, DİPLOMATİK YABANCI DİL VI, Lisans
2016-2017, DİPLOMATİK YABANCI DİL III, Lisans
2016-2017, DİPLOMATİK YABANCI DİL II, Lisans
2016-2017, DİPLOMATİK YABANCI DİL I, Lisans
2016-2017, POST SOVYET COĞRAFYASININ EKONOMİ POLİTİĞİ, Yüksek Lisans
2016-2017, RUSÇA I, Lisans
2016-2017, RUSÇA II, Lisans
2016-2017, RUSÇA III, Lisans
2016-2017, DİPLOMATİK YABANCI DİL IV, Lisans
2016-2017, RUSÇA IV, Lisans
2016-2017, Introduction to Post-Soviet Studies, Yüksek Lisans
2016-2017, The Politics of State-Building in Eurasia, Yüksek Lisans
2015-2016, Diplomatik Yabancı Dil IV, Lisans
2015-2016, Diplomatik Yabancı Dil VI, Lisans
2015-2016, Rusça II, Lisans
2015-2016, Milliyetçilik ve Teorileri, Lisans
2015-2016, Göçmen ve Sığınmacılara Sosyal Hizmet, Lisans
2015-2016, Rusça I, Lisans
2015-2016, Diplomatik Yabancı Dil V, Lisans
2015-2016, Diplomatik Yabancı Dil III, Lisans
2015-2016, Diplomatik Yabancı Dil I, Lisans
2015-2016, Post Sovyet Coğrafyasının Ekonomi Politiği, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Minorities Confront Ethno-Religious Nationalism in an Ethnic Democracy: The Case of Post-Soviet Georgia (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Gürcistan’xxda Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik ve Siyaset (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2015-2016
University Collaboration Network at the Black Sea (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Eğitmen , 2013-2015
TÜBITAK, 2216 The Impact of the Policies of Turkey and different actors in Turkey on the Return process and ethnic identification of Crimean Tatars in Crimea (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2010-2011
Kayıt Yok
Bıletska, Y. (2015) "This Blessed Land: Crimea and the Crimean Tatars", International Crimes and History, (16) [TR Dizin] Link  
Bıletska, Y., Şahin, C. (2014) "Kolektif Hafıza ve Milli Kimlik Bağlamında Türkiye’xxde Resmi Tarih Yazıcılığı", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (1)  
Bıletska, Y. (2011) "Співпраця Туреччини з кримськими татарами як основний компонент турецько-українських відносин", Політологічний вісник. Збірник наукових праць, (52) pp. 383-393  
Bıletska, Y. (2011) "Формування етнічної ідентичності домінантних спільнот Криму: політико-культурологічний аспект", Політологічний вісник. Збірник наукових праць, (53)  
Bıletska, Y. (2010) "Радянська національна політика як передумова сучасної етнічної ситуації в Криму", ГІЛЕЯ: НАУКОВИЙ ВІСНИК, (33) pp. 330-338  
Bıletska, Y. (2010) "Официальные статусы этнических групп Крыма как компонент их этнической идентичности", Вісник СевНТУ. Серія Політологія, (112) pp. 186-190  
Bıletska, Y. (2008) "Формирование «этнических границ» крымских татар", Ученые записки ТНУ, 21 (3) pp. 171-182  
Bıletska, Y. (2006) "Проблемы межконфессиональных отношений в Крыму с позиций Крымских СМИ", Ученые записки ТНУ, 19 (1) pp. 50-57  
Bıletska, Y. (2017) "Ahıska Türklerinin Cavahetya Bölgesine Göç ve Entegrasyonu Sürecinde Stk ve Ermeni Etkisi", Erzincan Üniversitesi Uluslararasi Ahiska Türkleri Sempozyumu , (pp. 329-340), Erzincan, Türkiye, (Aralık 2017
Bıletska, Y. (2017) "Minorities Confront Ethno-Religious Nationalism in an Ethnic Democracy: the Case of Post-Soviet Georgia", CESS-ESCAS Regional Conference, American University-Central Asia, Presentation: , Bişkek, Kırgızistan, (Haziran 2017
Bıletska, Y. (2017) "Crimea and Crimean Tatars, Searching for a Way Forward", Turkish-Ukrainian Relations: Bilateral, Regional, Global Dimensions, Panel Discussion, TOBB University , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2017
Bıletska, Y. (2016) "Crimean Tatars in the Nation-building Project of Ukraine after Maidan and Russian Annexation of Crimea", Europe, Nations, and Insecurity: Challenges to Identities, organized by Vytautas Magnus University, in cooperation with the Association for the Study of Nationalities , Kaunas, Litvanya, (Haziran 2016
Bıletska, Y. (2015) "Cultural Traumas of 20th Century as a Component of National Identity in Ukraine", ASEEES Convention, Panel: Identity in Ukraine in the 19th and the 20th Centuries , Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, (Kasım 2015
Bıletska, Y. (2015) "Cultural Traumas in Ukraine: Past Present and Challenges for Future", International Conference Theorizing Myth, Trauma and Memory in Central and Eastern European Cultural Spaces , Lovran, Hırvatistan, (Eylül 2015
Bıletska, Y. (2015) "Crimean Landscapes in the Collective Memory of Crimean Tatar Diaspora in Turkey -based on the folk narratives in the Emel magazine", INTERIM Conference of the International Society for folk narrative research (ISFNR) , (Eylül 2015
Bıletska, Y. (2015) "EuroMaidan and the War in Donbass: The Nation-Building in Ukraine Reloaded", METU Conference on International Relations: Area Studies and International Relations: Intersecting Dimensions , (Haziran 2015
Bıletska, Y. (2013) "“Politics of Memory” in the Process of Shaping Ethnic Identity of the Crimean Tatars, the Russians in Crimea and the Ukrainians", Этничность и власть: коллективная память и технологии конструирования идентичности , (Mayıs 2013
Bıletska, Y. (2013) "“Clash of Memories”: ethnic identities and interethnic relations in Crimea", National Question in Central Europe, Democratic Responses to Unresolved National and Ethnic Conflicts , (Mart 2013
Bıletska, Y. (2012) "“Politics of Memory” in the Process of Shaping Ethnic Identity of in Crimea", V Black Sea International Symposium “Historical and Current Political Issues: Opinions Suggestions” , (Aralık 2012
Bıletska, Y. (2010) "Советская этнотехнология: – примордиализм или конструктивизм?", III Международной научно-теоретической конференции «Социально-политические и культурные проблемы современности , (Nisan 2010
Bıletska, Y. (2007) "Типология технологий формирования структуры политических отношений средствами массовой информации", Актуальные проблемы философии: общество, политика, культура: материалы XXXVI научной конференции , (Nisan 2007
Bıletska, Y. (2006) "Украино-российские отношения глазами Крымских СМИ", III Научно-практическая конференция «Крым в контексте Русского мира», посвященная 207-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина , Türkiye, (Haziran 2006
Kayıt Yok
Bıletska, Y., Tuncel, T.K. (2016) "Ahıska Türklerinin Gürcistan’a Geri Dönüşü ve ‘Ermeni Faktörü’", Kitap: Gürcistan’daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset, Türkiye : Terazi  
Bıletska, Y. (2016) "The Crimean Tatar Language Maintenance and Shift: Historical-political Preconditions and Challenges for Future.", Kitap: The Handbook of Endangered Turkic Languages, : Ahmet Yasevi Universitesi  
Bıletska, Y., Erdenay, H.E.G. (2016) "Azinlik Haklarına Kuramsal Bir Bakiş ve Bir Etnik Demokrasi Örnegü Olarak Gürcistan", Kitap: Gürcistan’daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset, Türkiye : Terazi  
Bıletska, Y. (2013) "“Politics of Memory” in the Process of Shaping Ethnic Identity of the Crimean Tatars, Russians and Ukrainians in Crimea", Kitap: Identity and Collective memory, : Oslo: Norway humanist association  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hazar Ege Gürsoy Erdenay
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2016 1
Cemile Şahin
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
2014 1
Turgut Kerem Tuncel
-
2016 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77229
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 32350
YÖKSİS Bilim Alanı Uluslararası İlişkiler 1281
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 30 85 27 0 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 429 . 393 . 517 . - - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 352 . 320 . 410 . - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 96 . 71 . 106 . - - - - - -
Toplam Yayın 4 3 4 0 0 0 0 0 0
Toplam Makale 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 3 1 4 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri