img

Öğr. Gör. Fatmatüz Zehra PEHLİVAN

  • Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
  • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
  • Çocuk Gelişimi Pr.

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
3
Atıf
15
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, 2021
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Dr), 2021
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yl) (Tezli), 2018, 2020
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 2013, 2016
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yl) (Tezli), 2018, 2020
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 2013, 2016
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, 2021
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Dr), 2021
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 95, 2020
İngilizce, YDS, 87, 2017
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Klinik Psikoloji
2022-2022, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu, Türkiye
2017-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2022-2023, Sınıf Yönetimi, Ön Lisans
2022-2023, Çocuk Ruh Sağlığı, Lisans
2022-2023, Ergenlik Psikolojisi, Lisans
2022-2023, Çocukla İletişim, Ön Lisans
2022-2023, Erken Çocuklukta Dil ve Erken Okuryazarlık, Ön Lisans
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Gunay-Oge, R., Pehlivan, F.Z., Isikli, S. (2020) "Validity and reliability of the Benevolent Childhood Experiences (BCEs) Scale in Turkish", Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 33 (0) pp. 146-154 [TR Dizin] Link   
Gunay-Oge, R., Pehlivan, F.Z., Isikli, S. (2020) "The effect of positive childhood experiences on adult personality psychopathology", Personality and Individual Differences, 158 (0) p. 109862 [SSCI] Link   
Günay, R., Pehlivan, F.Z., İşıklı, S. (2020) "Çocukluk Çağı Olumlu Yaşantılar Ölçeği’xxnin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk Ergen KDT Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2020
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The effect of positive childhood experiences on adult personality psychopathology
Personality and Individual Differences
5 0 0 0 0 0 0 0 13
2
Validity and reliability of the Benevolent Childhood Experiences (BCEs) Scale in Turkish
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Rumeysa Gunay-Oge
-
2020 2
Sedat Isikli
-
2020 2
Sedat İşıklı
Hacettepe Üniversitesi
2020 1
Rumeysa Günay
Marmara Üniversitesi
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Klinik Psikoloji 500
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - 462 . - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - 387 . - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - 55 . - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri