img

Arş. Gör. Zeynep Kübra KAHRAMAN

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Hukuk Bilimleri

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
3
Atıf
0
h-index
0
Google Scholar
Yayın
4
Atıf
1
h-index
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2018, 2022
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 2013, 2017
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2018, 2022
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 2013, 2017
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2022
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 90, 2018
Sertifika, AVUKATLIK RUHSATNAMESİ, KONYA, 04-09-2018
[UAK] Hukuk Genel Kamu Hukuku
2019-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Poyraz, Z.K., Koyuncu, N. (2022) "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yansıyan Emval-i Metruke Davaları", Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi , Konya, Türkiye, (Temmuz 2022 
Kayıt Yok
Kahraman, Z.K., Duran, F.N. (2023) "Osmanlı'dan Cumhuriyet Dönemine Azınlık Vakıfları ve Taşınmaz Mal Edinmeleri Sorunu", Kitap: SİYASET BİLİMİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KAMU YÖNETİMİ Alanında Uluslararası Araştırma ve Değerlendirmeler, Ankara/Türkiye : Serüven Yayınevi    
Poyraz, Z.K., Koyuncu, N. (2022) "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yansıyan Emval-i Metruke Davaları", Kitap: Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Meseleleri Kamu Hukuku, Konya/Türkiye : NEÜ Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Güncel Sosyal Hizmet Tartışmaları, 2023, Editör
(Ulusal - Kitap) 24. ULUSAL SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2022 “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SOSYAL HİZMET” SEMPOZYUM ÖZET METİNLERİ KİTABI, 2022, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Nuran Koyuncu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2022 2
Feyza Nur Duran
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 4020
YÖKSİS Bilim Alanı Genel Kamu Hukuku 173
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 0 45 40 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - - 579 . 555 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - - 181 . 152 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - - 22 . 20 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri