img

Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Felsefe ve Din Bilimleri
  • Din Bilimleri

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
27
Atıf
93
h-index
6
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Dr), 2007, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1990, 1995
Araştırma Alanları
Din Psikolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Dr), 2007, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1990, 1995
İngilizce, KPDS, 70, 2005
Konuşmalarım, Hayatı Merhametle Yaşamak, Online (ASBÜ’xxde Ramazan ve İnşirah), Türkiye, 18-05-2020, 18-05-2020
Çalışma, Göç, çocuk ve umut, Karabük Üniversitesi, Karabük, 15-09-2018, 12-02-2019
Sertifika, Topluluk Önünde Konuşma ve Hitabet, 100. Yıl Kültür Merkezi, Karabük, 04-03-2017, 04-03-2017
Sertifika, Beden Dil ve Diksiyon, 100. Yıl Kültür Merkezi, Karabük, 04-03-2017, 04-03-2017
Konuşmalarım, Göçün Birey ve Toplum Psikolojisi Üzerindeki Etkileri, Karabük İl Müftülüğü, 06-03-2016, 06-10-2019
Kurs, Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, Ankara, 19-05-2016, 21-05-2016
Konuşmalarım, İnönü Dönemi Dini Hayat, İLEM (İlmi Etüdler Derneği), İstanbul, 18-05-2015, 18-05-2015
Sertifika, İletişim becerileri, 100. Yıl Kültür Merkezi, Karabük, 04-03-2015, 04-03-2017
Tercüme, Psikoloji ve Din, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, 01-01-2008, 01-06-2008
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi
2014-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
2018-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2019, Enstitü Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Zehra Aydın, Yüksek Lisans, Ortaokul öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyleri ile akademik motivasyon düzeyleri arasındaki ilişk, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2023, (Asıl Danışman)
Enes Özkan, Yüksek Lisans, Neşet Ertaş türkülerinde algı ve yaşayış bakımından din ve değerler, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mustafa Dağ, Yüksek Lisans, Etik değerler bağlamında bulanık ahlak, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2023, (Asıl Danışman)
Mustafa Dağ, Yüksek Lisans, ETİK DEĞERLER BAĞLAMINDA BULANIK AHLAK, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Disiplinlerarası Etik Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hülya Şahin, Yüksek Lisans, Kadınlarda rahim naklinin biyoetik ve inanç açısından algısal değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2022, (Asıl Danışman)
Mustafa Eren Erol, Yüksek Lisans, Çalışanların yöneticileriyle ilgili sosyal medya algılarının etik değerlere yatkınları açısından inc, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2022, (Asıl Danışman)
Mürşide Gültekin, Yüksek Lisans, Yardımseverlik değeri ve psiko-sosyal işlevleri: Kur'an ayetleri bağlamında bir inceleme, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2021, (Asıl Danışman)
2019-2020, Din Sosyolojisi, Lisans
2019-2020, Özel Öğretim Yöntemleri II, Lisans
2019-2020, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2019-2020, Din Psikolojisi, Lisans
2018-2019, Din Psikolojisi, Lisans
2018-2019, Okul Deneyimi, Lisans
2018-2019, Din Psikolojisi, Lisans
2018-2019, Din Sosyolojisi, Lisans
2018-2019, Din Öğretimi Bilimi, Lisans
2018-2019, Eğitim Teknikleri ve Materyal Tasarım, Lisans
2018-2019, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Yüksek Lisans
2018-2019, Özel Öğretim Yöntemleri II, Lisans
2018-2019, Rehberlik, Lisans
2018-2019, Okul Deneyimi, Lisans
2018-2019, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2018-2019, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2017-2018, Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarım, Lisans
2017-2018, Din Psikolojisi, Lisans
2017-2018, Din Sosyolojisi, Lisans
2017-2018, Rehberlik, Lisans
2017-2018, Okul Deneyimi, Lisans
2017-2018, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2017-2018, Sınıf Yönetimi, Lisans
2017-2018, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2017-2018, Psikolojiye Giriş, Lisans
2017-2018, Eğitim Bilimine Giriş, Lisans
2017-2018, Din Eğitimi, Lisans
2017-2018, Dini Gelişim ve Öğrenme, Lisans
2017-2018, Sufi Psikolojisi I, Yüksek Lisans
2017-2018, Din Öğretimi Bilimi, Lisans
2016-2017, Din Psikolojisi, Lisans
2016-2017, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2016-2017, Sosyal Psikoloji, Lisans
2016-2017, Eğitim Psikolojisi, Lisans
2016-2017, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Lisans
2016-2017, Din Eğitimi, Lisans
2016-2017, Din Sosyolojisi, Lisans
2016-2017, Türkiye'de Dini Hayat, Lisans
2015-2016, Din Psikolojisi, Lisans
2015-2016, ÖğretimTeknolojileri ve Materyal Tasarım, Lisans
2015-2016, Din Sosyolojisi, Lisans
2015-2016, Psikolojiye Giriş, Lisans
2015-2016, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2015-2016, Osmanlı Türkçesi, Lisans
2015-2016, Türkiye’ de Dini Akımlar, Lisans
2015-2016, Osmanlıca ve Osmanlı Türk Edebiyatı I, Lisans
2015-2016, Türkiye’ de Dini Hayat, Lisans
2015-2016, Öğterim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2014-2015, Din Psikolojisi, Lisans
2014-2015, Eğitim Psikolojisi, Lisans
2014-2015, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2014-2015, Din Eğitimi, Lisans
Kayıt Yok
Depremin Psiko-Sosyal Etkileri ve Manevi Danışmanlık (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2023-2023
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyonlarıyla Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki (KBÜ ve Atatürk Üniversitesi Örneği) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
CUMHURİYET DÖNEMİ DİN POLİTİKALARININ BİREYİN DİN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Gönül Bahçemizde Açan Güller (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü , 2017-2018
Kayıt Yok
Özcan, Z., Özkan, E. (2023) "NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİNDE ALGI VE YAŞAYIŞ BAKIMINDAN DİN", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23 (0) pp. 261-296 [TR Dizin] Link  
Özcan, Z. (2022) "Bireylerin Kendilerine ve “Öteki”lere Karşı Merhamet Düzeylerinin Dinî Yönelimleri Açısından İncelenmesi", Kocatepe İslami İlimler Dergisi, (0) [TR Dizin] Link   
Doğan, M., Özcan, Z. (2022) "Gençlerin İnanç Eğilimlerinin Anlaşılması Bağlamında Dua İbadeti", Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin] Link   
Özcan, Z. (2019) "Göçün Travmatik Etkilerini Azaltmada Sosyal Desteğin Rolü Üzerine Deneysel Bir Araştırma", Bilimname, 37 (0) pp. 1001-1028 Link DOI   
Özcan, Z. (2019) "Mülteci Öğrencilerin Kültürel Uyumları ile Dinî Başa Çıkmaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 23 (0) pp. 127-147 Link DOI   
Özcan, Z., Karaca, F. (2018) "A Study on Relationship between Academic Motivation and Psychological Well-Being in Students of Theology Faculty", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 50 (0) pp. 321-341 Link DOI   
Özcan, Z., Erol, H.T.K. (2017) "Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi (Karabük Örneği) / Tendency of University Students towards Values and Relation of Religiousness Values (Sample of Karabuk)", Journal of History Culture and Art Research, 6 (4) p. 913 [ESCI] Link DOI  
Özcan, Z., Doğan, M. (2017) "15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkisi", Journal of Turkish Studies, 12 (0) pp. 401-422 [TR Dizin] Link DOI  
Özcan, Z. (2017) "Psiko-Teolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet Olgusu: Teorik Ve Uygulamalı Bir Çal", Journal of Turkish Studies, 12 (0) pp. 249-276 [TR Dizin] Link DOI   
Özcan, Z. (2016) "Empati ve Dindarlık Arasındaki İlişki", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (8) pp. 2758-2781 [TR Dizin] Link   
Özcan, Z. (2014) "Psiko-Sosyal Açıdan İnönü Dönemi Dinî Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler", Journal of History Culture and Art Research, 3 (2) pp. 60-87 Link DOI  
Koç, B., Özcan, Z. (2008) "Psikoloji ve Din", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (0) pp. 307-318 [TR Dizin]  
Özcan, Z. (2022) "BİR İNSANÎ GELİŞMİŞLİK SORUNU OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU", 7. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ , (Aralık 2022
Özcan, Z. (2020) "Merhametli Çocuk Yetiştirmenin Psikolojik Temelleri", Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, ”Peygamberimiz ve Çocuk” , (Kasım 2020
Özcan, Z., Karaca, F. (2018) "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyonlarıyla Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki (KBÜ ve Atatürk Üniversitesi Örneği)", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Kudüs, (Mart 2018
Özcan, Z. (2017) "Cumhuriyet Dönemi Din Politikalarının Bireyin Din Algısı Üzerindeki Etkileri", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Malaga, İspanya, (Eylül 2017
Özcan, Z., Karaca, F. (2017) "İlahiyat Fakültelerindeki Karma ve Ayrık Sınıf Uygulamalarının Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkileri", Yüksek Din Öğretimi Kongresi , (Kasım 2017
Özcan, Z., Erol, H.T.K. (2017) "Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi (Karabük Örneği)", 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi , Türkiye, (Haziran 2017
Özcan, Z., Doğan, M. (2017) "15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkileri", 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye , (Mayıs 2017 
Özcan, Z. (2016) "Birlikte Yaşamanın İmkanı Olarak Öteki yi Anlamak", Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku , Mardin, Türkiye, (Ekim 2016
Özcan, Z. (2016) "Yasaklı Dönemde Trabzon’da Dini Hayat", 1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’xxda Dini Hayat Sempozyumu , (pp. 799-810), Trabzon, Türkiye, (Kasım 2016
Özcan, Z., Erol, H.T.K. (2016) "Empati ve Dini İnanç Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma", 1. Avrupa Pozitif Psikoloji Kongresi , (pp. 149), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2016
Özcan, Z. (2015) "Psiko Teolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet Olgusu", 2. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi , Sakarya, Türkiye, (Aralık 2015
Özcan, Z. (2019) "Merhamet Psikolojisi, Zihinsel İmgeler Işığında Merhamet", : Son Çağ  
Özcan, Z. (2015) "İnönü Dönemi Dini Hayat", Türkiye : Dem  
Özcan, Z. (2020) "Yükleme, Kaygı ve Başa Çıkma Bağlamında Covid-19 Salgınına Dinî Bakış", Kitap: Dindarlık, Kişilik ve Ruh Sağlığı, İstanbul/Türkiye : Çamlıca  
Özcan, Z., Karaca, F. (2018) "Karma ve Ayrık Sınıf Uygulamalarının Akademik Motivasyon Üzerine Etkisi, İlahiyat Fakülteleri Örneği", Kitap: Yüksek Din Öğretimi, Türkiye : Ensar Neşriyat  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) İTOBİAD İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 2016, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İTOBİAD, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İTOBİAD, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi (Karabük Örneği) / Tendency of University Students towards Values and Relation of Religiousness Values (Sample of Karabuk)
Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 11 4 2 1 0 18
2
Göçün Travmatik Etkilerini Azaltmada Sosyal Desteğin Rolü Üzerine Deneysel Bir Araştırma
Bilimname
1 0 0 9 3 3 0 0 16
3
Empati ve Dindarlık Arasındaki İlişki
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 0 0 5 5 5 0 0 15
4
Mülteci Öğrencilerin Kültürel Uyumları ile Dinî Başa Çıkmaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
0 0 0 8 2 3 0 0 13
5
15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkisi
Journal of Turkish Studies
0 0 0 3 2 1 0 0 6
6
Dindarlık, Kişilik ve Ruh Sağlığı
0 0 0 3 1 2 0 0 6
7
İnönü Dönemi Dini Hayat
0 0 0 2 0 3 0 0 5
8
A Study on Relationship between Academic Motivation and Psychological Well-Being in Students of Theology Faculty
İlahiyat Tetkikleri Dergisi
0 0 0 2 1 0 0 0 3
9
Merhamet Psikolojisi, Zihinsel İmgeler Işığında Merhamet
0 0 0 3 0 0 0 0 3
10
Psiko-Sosyal Açıdan İnönü Dönemi Dinî Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler
Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 2 0 0 0 0 2
11
Psikoloji ve Din
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
12
Bireylerin Kendilerine ve “Öteki”lere Karşı Merhamet Düzeylerinin Dinî Yönelimleri Açısından İncelenmesi
Kocatepe İslami İlimler Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
13
Psiko-Teolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet Olgusu: Teorik Ve Uygulamalı Bir Çal
Journal of Turkish Studies
0 0 0 1 0 0 0 0 1
14
Merhametli Çocuk Yetiştirmenin Psikolojik Temelleri
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2017) "Ibn Ruhd Award Of Merit" Malaga Üniversitesi-Turkish Studies
(2015) "Başarı Belgesi" KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(2013) "Başarı Belgesi" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): ”Bir Ses Böler Geceyi”, 21-12-2016
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2017 3
Faruk Karaca
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2017 - 2018 4
Mebrure Doğan
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2017 2
Bozkurt Koç
-
2008 1
Enes Özkan
-
2023 1
Mebrure Doğan
-
2022 1
2023 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
566.
77412 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
230.
4726 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
54.
579 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77412
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4726
YÖKSİS Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri 579
Anahtar Kelimeler Din Psikolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 118 20 65 65 140 50 0 40 15 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 350 . 484 . 486 . 476 . 404 . 478 . - 575 . 566 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 113 . 195 . 190 . 179 . 136 . 179 . - 231 . 230 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 32 . 64 . 55 . 52 . 30 . 56 . - 78 . 54 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 7 . 19 . 13 . 15 . 9 . 15 . - 24 . 17 . -
Toplam Yayın 4 2 7 4 3 2 0 3 1 0
Toplam Makale 0 1 3 1 2 0 0 2 1 0
Toplam Kitap 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 3 1 4 2 0 1 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0
Makale (Ulusal) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 1 4 2 0 1 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri