img

Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Felsefe ve Din Bilimleri
  • Din Bilimleri

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Dr), 2007, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1990, 1995
Araştırma Alanları
Din Psikolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Dr), 2007, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Yl) (Tezli), 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1990, 1995
Yabancı Dil
İngilizce, KPDS, 70, 2005
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Sertifika, Beden Dil ve Diksiyon, 100. Yıl Kültür Merkezi, Karabük, 04-03-2017, 04-03-2017
Sertifika, Topluluk Önünde Konuşma ve Hitabet, 100. Yıl Kültür Merkezi, Karabük, 04-03-2017, 04-03-2017
Kurs, Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, Ankara, 19-05-2016, 21-05-2016
Sertifika, İletişim becerileri, 100. Yıl Kültür Merkezi, Karabük, 04-03-2015, 04-03-2017
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi
Akademik Unvanlar
2014-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2018-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2018-, Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-2019, Enstitü Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
2017-, Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Hülya Şahin, Yüksek Lisans, Kadınlarda Rahim Naklinin Biyoetik ve İnanç Açısından Algısal Değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2022, (Asıl Danışman)
Mustafa Eren Erol, Yüksek Lisans, Çalışanların Yöneticileriyle İlgili Sosyal Medya Algılarının Etik Değerlere Yatkınları Açısından İnc, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2022, (Asıl Danışman)
Mürşide Gültekin, Yüksek Lisans, YARDIMSEVERLİK DEĞERİ VE PSİKO-SOSYAL İŞLEVLERİ: KUR'AN AYETLERİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası), 2021, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, Din Sosyolojisi, Lisans
2019-2020, Özel Öğretim Yöntemleri II, Lisans
2019-2020, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2019-2020, Din Psikolojisi, Lisans
2018-2019, Din Psikolojisi, Lisans
2018-2019, Okul Deneyimi, Lisans
2018-2019, Din Psikolojisi, Lisans
2018-2019, Din Sosyolojisi, Lisans
2018-2019, Din Öğretimi Bilimi, Lisans
2018-2019, Eğitim Teknikleri ve Materyal Tasarım, Lisans
2018-2019, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Yüksek Lisans
2018-2019, Özel Öğretim Yöntemleri II, Lisans
2018-2019, Rehberlik, Lisans
2018-2019, Okul Deneyimi, Lisans
2018-2019, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2018-2019, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2017-2018, Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarım, Lisans
2017-2018, Din Psikolojisi, Lisans
2017-2018, Din Sosyolojisi, Lisans
2017-2018, Rehberlik, Lisans
2017-2018, Okul Deneyimi, Lisans
2017-2018, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2017-2018, Sınıf Yönetimi, Lisans
2017-2018, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2017-2018, Psikolojiye Giriş, Lisans
2017-2018, Eğitim Bilimine Giriş, Lisans
2017-2018, Din Eğitimi, Lisans
2017-2018, Dini Gelişim ve Öğrenme, Lisans
2017-2018, Sufi Psikolojisi I, Yüksek Lisans
2017-2018, Din Öğretimi Bilimi, Lisans
2016-2017, Din Psikolojisi, Lisans
2016-2017, Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans
2016-2017, Sosyal Psikoloji, Lisans
2016-2017, Eğitim Psikolojisi, Lisans
2016-2017, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Lisans
2016-2017, Din Eğitimi, Lisans
2016-2017, Din Sosyolojisi, Lisans
2016-2017, Türkiye'de Dini Hayat, Lisans
2015-2016, Din Psikolojisi, Lisans
2015-2016, ÖğretimTeknolojileri ve Materyal Tasarım, Lisans
2015-2016, Din Sosyolojisi, Lisans
2015-2016, Psikolojiye Giriş, Lisans
2015-2016, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2015-2016, Osmanlı Türkçesi, Lisans
2015-2016, Türkiye’ de Dini Akımlar, Lisans
2015-2016, Osmanlıca ve Osmanlı Türk Edebiyatı I, Lisans
2015-2016, Türkiye’ de Dini Hayat, Lisans
2015-2016, Öğterim İlke ve Yöntemleri, Lisans
2014-2015, Din Psikolojisi, Lisans
2014-2015, Eğitim Psikolojisi, Lisans
2014-2015, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2014-2015, Din Eğitimi, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Gönül Bahçemizde Açan Güller (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü , 2017-2018
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Özcan, Z. (2022) "Bireylerin Kendilerine ve “Öteki”lere Karşı Merhamet Düzeylerinin Dinî Yönelimleri Açısından İncelenmesi", Kocatepe İslami İlimler Dergisi, (0) [TR Dizin] Link  
Doğan, M., Özcan, Z. (2022) "Gençlerin İnanç Eğilimlerinin Anlaşılması Bağlamında Dua İbadeti", Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin] Link  
Özcan, Z. (2019) "Göçün Travmatik Etkilerini Azaltmada Sosyal Desteğin Rolü Üzerine Deneysel Bir Araştırma", Bilimname, 37 (0) pp. 1001-1028 Link DOI  
Özcan, Z. (2019) "Mülteci Öğrencilerin Kültürel Uyumları ile Dinî Başa Çıkmaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 23 (0) pp. 127-147 Link DOI  
Özcan, Z., Karaca, F. (2018) "A Study on Relationship between Academic Motivation and Psychological Well-Being in Students of Theology Faculty", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 50 (0) pp. 321-341 Link DOI  
Özcan, Z., Erol, H.T.K. (2017) "Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi (Karabük Örneği) / Tendency of University Students towards Values and Relation of Religiousness Values (Sample of Karabuk)", Journal of History Culture and Art Research, 6 (4) p. 913 [ESCI] Link DOI  
Özcan, Z., Doğan, M. (2017) "15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkisi", Journal of Turkish Studies, 12 (0) pp. 401-422 [TR Dizin] Link DOI  
Özcan, Z. (2017) "Psiko-Teolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet Olgusu: Teorik Ve Uygulamalı Bir Çal", Journal of Turkish Studies, 12 (0) pp. 249-276 [TR Dizin] Link DOI  
Özcan, Z. (2016) "Empati ve Dindarlık Arasındaki İlişki", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (8) pp. 2758-2781 [TR Dizin] Link  
Özcan, Z. (2014) "Psiko-Sosyal Açıdan İnönü Dönemi Dinî Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler", Journal of History Culture and Art Research, 3 (2) pp. 60-87 Link DOI  
Koç, B., Özcan, Z. (2008) "Psikoloji ve Din", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (0) pp. 307-318 [TR Dizin]  
Bildiriler
Özcan, Z. (2022) "BİR İNSANÎ GELİŞMİŞLİK SORUNU OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU", 7. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ , (Aralık 2022
Özcan, Z. (2020) "Merhametli Çocuk Yetiştirmenin Psikolojik Temelleri", Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, ”Peygamberimiz ve Çocuk” , (Kasım 2020
Özcan, Z., Karaca, F. (2018) "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyonlarıyla Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki (KBÜ ve Atatürk Üniversitesi Örneği)", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Kudüs, (Mart 2018
Özcan, Z. (2017) "Cumhuriyet Dönemi Din Politikalarının Bireyin Din Algısı Üzerindeki Etkileri", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Malaga, İspanya, (Eylül 2017
Özcan, Z., Karaca, F. (2017) "İlahiyat Fakültelerindeki Karma ve Ayrık Sınıf Uygulamalarının Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkileri", Yüksek Din Öğretimi Kongresi , (Kasım 2017
Özcan, Z., Erol, H.T.K. (2017) "Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi (Karabük Örneği)", 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi , Türkiye, (Haziran 2017
Özcan, Z., Doğan, M. (2017) "15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkileri", 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye , (Mayıs 2017
Özcan, Z. (2016) "Birlikte Yaşamanın İmkanı Olarak Öteki yi Anlamak", Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku , Mardin, Türkiye, (Ekim 2016
Özcan, Z. (2016) "Yasaklı Dönemde Trabzon’da Dini Hayat", 1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’xxda Dini Hayat Sempozyumu , (pp. 799-810), Trabzon, Türkiye, (Kasım 2016
Özcan, Z., Erol, H.T.K. (2016) "Empati ve Dini İnanç Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma", 1. Avrupa Pozitif Psikoloji Kongresi , (pp. 149), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2016
Özcan, Z. (2015) "Psiko Teolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet Olgusu", 2. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi , Sakarya, Türkiye, (Aralık 2015
Kitaplar
Özcan, Z. (2019) "Merhamet Psikolojisi, Zihinsel İmgeler Işığında Merhamet", : Son Çağ  
Özcan, Z. (2015) "İnönü Dönemi Dini Hayat", Türkiye : Dem  
Kitap Bölümleri
Özcan, Z. (2020) "Dindarlık, Kişilik ve Ruh Sağlığı", İstanbul/Türkiye : Çamlıca  
Özcan, Z., Karaca, F. (2018) "Yüksek Din Öğretimi", Türkiye : Ensar Neşriyat  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) İTOBİAD İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 2016, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İTOBİAD, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İTOBİAD, 2016
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi (Karabük Örneği) / Tendency of University Students towards Values and Relation of Religiousness Values (Sample of Karabuk)
Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 0 0 13 15
2
Empati ve Dindarlık Arasındaki İlişki
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
0 2 0 0 0 7 11
3
Göçün Travmatik Etkilerini Azaltmada Sosyal Desteğin Rolü Üzerine Deneysel Bir Araştırma
Bilimname
0 1 0 0 0 10 11
4
Mülteci Öğrencilerin Kültürel Uyumları ile Dinî Başa Çıkmaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
0 0 0 0 0 7 9
5
Dindarlık, Kişilik ve Ruh Sağlığı
0 0 0 0 0 4 6
6
15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkisi
Journal of Turkish Studies
0 0 0 0 0 4 5
7
İnönü Dönemi Dini Hayat
0 0 0 0 0 2 3
8
A Study on Relationship between Academic Motivation and Psychological Well-Being in Students of Theology Faculty
İlahiyat Tetkikleri Dergisi
0 0 0 0 0 3 3
9
Psiko-Sosyal Açıdan İnönü Dönemi Dinî Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler
Journal of History Culture and Art Research
0 0 0 0 0 2 2
10
Psikoloji ve Din
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 0 2
11
Psiko-Teolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet Olgusu: Teorik Ve Uygulamalı Bir Çal
Journal of Turkish Studies
0 0 0 0 0 1 1
12
Merhamet Psikolojisi, Zihinsel İmgeler Işığında Merhamet
0 0 0 0 0 1 1
13
Bireylerin Kendilerine ve “Öteki”lere Karşı Merhamet Düzeylerinin Dinî Yönelimleri Açısından İncelenmesi
Kocatepe İslami İlimler Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
(2017) "Ibn Ruhd Award Of Merit" Malaga Üniversitesi-Turkish Studies
(2015) "Başarı Belgesi" KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(2013) "Başarı Belgesi" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): ”Bir Ses Böler Geceyi”, 21-12-2016
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karabük Üniversitesi
2016 - 2017 3
Faruk Karaca
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2017 - 2018 4
Mebrure Doğan
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2017 2
Bozkurt Koç
-
2008 1
Mebrure Doğan
-
2022 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
514.
76999 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
211.
4388 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
122.
1107 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri 1107
Anahtar Kelimeler Din Psikolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 118 20 65 65 140 50 0 40 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 344 . 458 . 482 . 470 . 394 . 461 . - 514 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 115 . 195 . 183 . 179 . 133 . 182 . - 211 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 62 . 103 . 104 . 90 . 57 . 100 . - 122 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 20 . 43 . 40 . 40 . 17 . 44 . - 48 . -
Toplam Yayın 4 2 7 4 3 2 0 3 0
Toplam Makale 0 1 3 1 2 0 0 2 0
Toplam Kitap 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Toplam Bildiri 3 1 4 2 0 1 0 1 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 2 0 0 2 0
Makale (Ulusal) 0 1 2 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 1 4 2 0 1 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri