img
MOBİL CİHAZLARDAN ELDE EDİLEN SEYAHAT KONUM VERİLERİNDEN YOL ŞEBEKELERİNDEKİ TOPOLOJİK PROBLEMLERİN YARI YA DA TAM OTOMATİK YÖNTEMLERLE GİDERİLMESİNE YÖNELİK BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ
Proje Ekibi
Öğr. Gör. Emrullah DEMİRAL
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Projedeki Rolü: Araştırmacı
Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Projedeki Rolü: Yürütücü
Proje Türü (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi
Proje No KBÜBAP-17-DR-437
Proje Konusu Bu çalışma GPS (Global Positioning System) verilerine bağlı olarak haritaların otomatik üretimi, karşılaşılan topolojik problemlerin belirlenmesi ve çözümü için yapılacak doktora çalışmasına bir ön hazırlık mahiyetindedir. Çalışmada öncelikli olarak akıllı telefonlar kullanılarak GPS verilerinin elde edilmesi ve bu verilerin işlenmesi için bir mobil uygulama geliştirilmesi planlanmaktadır. Geliştirilmesi planlanan uygulama ile kullanıcılardan toplanacak GPS verileri veritabanına kaydedilecektir. Elde edilen veriler ile otomatik harita üretimi, mevcut haritaların hızlı ve sürekli bir şekilde güncellenmesi gibi konular ile ilgili literatür araştırması yapılmaktadır. Yol şebekelerinin geometrik ve topolojik yapılarının oluşturulması esnasında karşılaşılan problemler ve çözümü için bir model geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca literatürde yer alan çalışmalar performans ve tutarlılık yönünden karşılaştırılarak iyi yönleri ve eksikliklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Yol şebekelerinin topolojik yapısı 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak irdelenecek kavşak noktaları, alt(üst) geçitler, tüneller, köprüler vs. gibi yol şebekelerinde yer alan özel alanların topolojik açıdan modellenmesi ve matematiksel alt yapısının oluşturulması konuları bu çalışmanın en önemli bölümlerini oluşturacaktır.
Proje Durumu Devam Ediyor
Başlangıç Tarihi 26-10-2017
Bitiş Tarihi 26-10-2024

Paylaş