img
Asidik ve Bazik Pomza İçeren Polipropilen Kompozitlerinin Mekanik, Fiziksel ve Morfolojik Özellikleri    
Yazarlar
Ümit Tayfun
Türkiye
Doç. Dr. Yasin KANBUR
Karabük Üniversitesi, Türkiye
Özet
Asidik pomza (AP) ve bazik pomza (BP), polipropilene (PP) eklenmeden önce silan bağlayıcı kullanılarakpolimer matris ile uyumlu hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra, maleik anhidrit aşılanmış PP (MA-g-PP) ilekompozitler hazırlanmıştır. Kompozitler, büyük ölçekli üretime en uygun yöntem olan eriyik karıştırmametodu ile laboratuvar ölçekli çift vidalı ekstruder kullanılarak üretilmiştir. Karıştırıcıdan çip formundaelde edilen PP kompozitler, enjeksiyonlu kalıplama tekniği ile şekillendirilmiştir. Hazırlanan kompozitnumunelerinin mekanik dayanımları başta olmak üzere su emme testi ile dış hava şartlarında kullanımlarıincelenmiştir. Kompozitlere sırasıyla çekme testi, dinamik mekanik analiz (DMA) ve eriyik akış indisitestleri uygulanmıştır. Ayrıca pomza parçacıklarının polipropilen matris içinde dağılımını gözlemlemekiçin taramalı elektron mikroskobu (SEM) mikrografikleri incelenmiştir. Silan ile modifiye edilmiş asidikpomza, bazik pomza ve MA-g-PP ile hazırlanan kompozitlerin mekanik özelliklerinde iyileşmelersaptanmıştır. SEM mikrografikleri incelendiğinde; silanlanmış pomza içeren ve MA-g-PP matrislikompozitlerde, pomza parçacıklarının polimer yüzeyleri ile uyumlu hale geldiğinden PP matris içerisindeiyi dağılım gösterdigi belirlenmiştir. Özellikle asidik pomza içeren kompozitlerin erime akış değerlerinde,PP ile kıyaslandığında belirgin bir değişme olmamıştır. Bu sonuç, büyük ölçekteki uygulamalardapomzanın dolgu maddesi olarak eklenmesiyle polipropilenin işlenmesinde önemli bir sorunlakarşılaşılmayacağı çıkarımını desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Sakarya University Journal of Science
Dergi ISSN 1301-4048
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 04-2018
Cilt No 22
Sayı 2
Sayfalar 333 / 339
Doi Numarası 10.16984/saufenbilder.287861
Makale Linki http://dergipark.gov.tr/doi/10.16984/saufenbilder.287861
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 3
Asidik ve Bazik Pomza İçeren Polipropilen Kompozitlerinin Mekanik, Fiziksel ve Morfolojik Özellikleri

Paylaş