img
1,7-diazaperylene in Organic Field Effect Transistors      
Yazarlar
Çiğdem Yumuşak
Türkiye
Felix Mayr
Türkiye
Dominik Wielend
Türkiye
Bilge Kahraman
Türkiye
Doç. Dr. Yasin KANBUR
Türkiye
Heinz Langhals
Türkiye
Mihai Irimia Vladu
Türkiye
Özet
A thorough material characterization of 1,7-diazaperylene via multiple investigation techniques (cyclic voltammetry, photoluminescence, photoluminescence excitation, impedance spectroscopy) was performed to understand its applicability in organic electronic devices. The recorded data of this perylene derivative was placed in conjunction with the respective data of the parent perylene molecule, and the behavior of this novel compound in organic electronic devices (planar diodes and field effect transistors explained). Although no photovoltaic effect behavior was recorded in planar diodes where 1,7-diazaperylene was employed both as a donor as well as an acceptor, the perylene derivatives proves functional as dielectric layer in organic field effect transistors.
Anahtar Kelimeler
organic field effect trnsistor,dielectric capping layer,diazaperylene,perylene derivative
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Israel Journal of Chemistry
Dergi ISSN 0021-2148
Dergi Tarandığı Indeksler SCI-Expanded
Dergi Grubu Q2
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 01-2022
Cilt No 62
Doi Numarası 10.1002/ijch.202100126
Makale Linki http://dx.doi.org/10.1002/ijch.202100126
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
WoS 1
1,7-diazaperylene in Organic Field Effect Transistors

Paylaş