img

Dr. Öğr. Üyesi Kemel FETTUH

 • İslami İlimler Fakültesi
 • Temel İslam Bilimleri
 • Hadis

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
11
Atıf
10
h-index
2
Google Scholor
Yayın
2
Atıf
1
h-index
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

KEMEL FETTUH.  KAMAL FATTOUH. s/o ABDULFATTAH

 1. Adı Soyadı:                               KEMEL FETTUH
 2. Uyruğu: Türkiye     T.C NO: 71572194916
 3. Yabancı olarak Adı ve Soyadı: KAMAL FATTOUH. s/o ABDULFATTAH
 4. İkamet yeri: Karabük- Türkiye
 5. Doğum yeri &Tarihi: Halep -  25/10/1969
 6. Unvanı: Yrd. Doç. / Dr. Öğretim Üyesi
 7. Genel Uzmanlık Alanı: Temel İslam Bilimleri/ İslam Araştırmaları/ Tefsir ve Hadis/ Da'vet ve Dinin Temelleri
 1. Uzmanlaşma: Hadis İlimleri/ Muselselet İlmi alanında ve İsnad araştırmaları
 2. Görev Yeri: İslami İlimler Fakültesi. Karabük Üniversitesi
 3. Posta adresi: Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesı, ofıs No: 210. Kastamonu Yolu. Demir. Çelik Kampüsü, 78050 Kılavuzlar/ Karabük Merkez/ Karabük. Türkiye.
 4. E- mail: Kaff2001@gmail.com      Kaff2001@hotmail.com       fkamal@karabuk.edu.tr
 5. Cep Telefon: 0090/5436128359 0090/5514131824     Office No: 210/ 0(370) 418 6748 /6748
 6. ORCID No: 0000- 0003- 2063- 2139 Researcher ID: CAI-0711-2022

14.

Derece

Alan/ Bölüm

Fakülte

Üniversite

Yıl

Doktora

İslami Araştırmalar (Hadis İlimleri)

İslami İlimler Fakültesi

Islamia Üniversitesi- Bahawalpur- Pakistan

2009

Yüksek Lisans

Usul-üd-D'în/ Tefsir ve Hadis

Usul-üd-D'în Fakültesi

Uluslararası İslam Üniversitesi- İslamabad- Pakistan

1998

Lisans

Da'vet ve Usulü'dîn/ İslam İlimleri

Usul-üd-D'în Fakültesi

Uluslararası İslam Üniversitesi- İslamabad- Pakistan

1994

Lise

Sözel/ Eşit Ağırlık

 

Ürdün- Amman

1988

15.

Akademik Görevler

Çalıştığı Tarihler

1. Karabük Universitesi - Türkiye / Dr. Öğretim Üyesi- Yardımcı Doçent.

03. 06 .2013 - ...

2. Yüksek Öğretim Kurulu - Katar / Öğretim Görevlisi- Öğretim Üyesi

2008 - 2013

3. İslami Araştırmalar Bölümü / Islamıa Üniversitesi - Pakistan / Araştırmacı

2005 - 2008

4. İslami Araştırmalar Enstitüsü / Esmeriyye Üniversitesi - El'Beydâ- Libya / Öğretim Üyesi

2002 - 2005

5. Şer'i İlimler Enstitüsü Raid Dergisi - Libya / Başyazar

2003 - 2005

6. Şer'i İlimler Lisesi - El'Beydâ- Libya / Öğretmen- Öğretim Üyesi

2002 - 2005

7. Hazırlık Yüksek Okulu - Uluslararası İslam Üniversitesi - İslamabad- Pakistan/ Öğretim Görevlisi

1998 - 2001

8. Usul-ud-Din Fakültesi - Uluslararası İslam Üniversitesi - Pakistan/ Araştırma Görevlisi

1996 - 1998

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

16.1 Doktora Tezi: El-Cevâhiru'l-Mükellele fi'l-Ahbari'l-Müselsele lil-İmam Şemsiddin es-Sehâvî (831/1427- 902/1497) Dirase ve Tahkik.

16.2 Yüksek Lisans Tezi: El-Hafizu' Şemsuddin Es'Sehavi (831/1427- 902/1497) ve Cuhuduhu fi Ulum Ul'Hadis. (EL-HAFIZ ŞEMSUDİN SAHAVİ VE HADİS İLMİNDEKİ ÇABALARI).

 

 1. Yayınlanmış Uluslararası Kitaplar

17.1  El-Cevâhiru'l-Mükellele fi'l-Ahbari'l-Müselsele lil-İmam Şemsiddin es-Sehâvî (831/1427- 902/1497) Dirase ve Tahkik (İmam Şemsuddin es-Sehâvî'nin el-Cevâhiru'l-Mükellele fi'l-Ahbari'l-Müselsele adlı eseri -- Araştırma ve Tahkik) Darul Fath- Amman/Urdun. Birinci baskı: 2011.

17.2  El-Hafiz Şemsuddin Es'Sehavi (831/1427- 902/1497) ve Cuhuduhu fi Ulum Ul'hadis (Hafiz Şemsuddin es'Sahavinin Hadis ilimlerindeki Çalışmaları) Darul fath- Amman/Urdun. Birinci baskı: 2012.

18. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

18.1 Es-Sire en-Nebeviyye ve Vakı'u'l-Müslimin (Hz.Peygamberin sireti ve Müslümanlarin şimdiki durumu), İslami Araştırmalar Pakistan Dergisi Vol. 7 Haziran, 2011 İslami Araştırmalar Merkezi, Bahauddin Zekeriyya Universitesi, Pakistan ISSN. 2070-0326.  Dr. Abdu'l RÂUF ZAFAR ile birlikte yayınlandı.

18.2 Âlakatü'l- Hafız Şemsiddin es-Sehavî bi-Ekrânihi-- ez-Zahira, el-Esbâb ve'n-Netâic (Hafız Şemseddin es-Sehavî'nin Çağdaşlarıyla İlişkisi-- Görünen Durum, Sebepler ve Sonuçlar), Ürdün İslamî Araştırmalar Dergisi, Âl-i Beyt Üniversitesi/ Ürdün/ Amman Vol. 6, No. 2 Haziran 2010 ISSN 2079-5076. Dr. Abdu'l RÂUF ZAFAR ile birlikte yayınlandı.   628.pdf (aabu.edu.jo) https://aabu.edu.jo/AR/DeanShips/AcademicResearch/Jois/Pages/default.aspx

18.3 SÜNNET-İ NEBEVİYYE VE MODERN ÖĞRETİM STRATEJİLERİ, Uluslararası Riphah Üniversitesi/ Faisalabad/ Pakistan, Bi Annual Research Journal of Islamic Studies (IQAN) pISSN: 2617-3336 eISSN:2617-3700 Vol.02, Issue: 04, Haziran 2020. https://iqan.com.pk/index.php/iqan/article/view/148

Islamic Journals | International Research Journal on Islamic Studies

18.4 Ahkamul Vikaye Minal Amradil Müüdiye; Vabâ Vairüs Korona Namuzacan (Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Ahkamları; Korona Salgını Örneğiyle), Journal of Islamic and Humanities Studies (BALAGH) İslami İlimler Fakültesi, Karabük Üniversitesi/ Türkiye/ Vol 1/ No 2 -- August 1443 / 2021 ISSN 2791-6561 DOI: 10.5281/ zenodo. 5541049. İdrees Abed İBRAHİM ile birlikte yayınlandı.  https://balagh.karabuk.edu.tr/index.aspx https://dergipark.org.tr/tr/pub/balagh/issue/69686/1110974

19.  Değerlendirdiğim Doktora ve Yüksek lisans Tezleri:

19.1 "Conflicts between Islamic and Western Civilization; and its Impacts on Pakistani Society", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, The Islamia University of Bahawalpur, PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 30.07.2019. Hazırlayan: Azeeza Madnia Saeedi. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.2 "Comparative Study Between the Two Methods of Sharh'u-Moghlatâi and Îmam'u- Suyûti in Misbah'u-Zujaja", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, University of SARGODHA/ PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 05.08.2019. Hazırlayan: Hafiz Jamshaid Akhtar. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.3 "Traditional Institutions of Mediation and Reconciliation in Pakistan; an Analytical Study in the Light of Islamic Law", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, The Islamia University of Bahawalpur, PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 03.08.2019. Hazırlayan: Hafiz Khalid Rashid. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.4 "The Study of Qur'ânic consistency in the Subcontinent; A Critical Presentation of the Efforts of Maulana Farahi, Maulana Tahanvi, and Maulana Al-Wani", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, University of SARGODHA/ PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 21.08.2019. Hazırlayan: Abu Bakar Siddique Zia ul- Haq. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.5  " The western Concept of Pluralism an Analysis from Shariah Perspective.", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, The Islamia University of Bahawalpur, PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 10.09.2018. Hazırlayan: Moazzam Ali. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.6  " Human Dignity in the Perspective of Seertul Nabi and Current Era", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, The Islamia University of Bahawalpur, PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 26.07.2020. Hazırlayan: Hafiz Muhammad Siddique. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.7  "Methodology of Deriving Islamic Jurisprudential Through Hadith Literature. A critical study in perspective of Muqaddimah I'lâ Al-Sunan; by Allâmah Zafar Ahmad Uthmâni", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, University of SARGODHA/ PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 28.06.2019. Hazırlayan: Muhammad Tariq Ramzan. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.8 "Jihad and Thoughts & Doctrines of Leaders of Jihadi Movements", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, University of SARGODHA/ PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 14.01.2019. Hazırlayan: MUHAMMAD UMAIR. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.9 " Human Resource Management in the Period of MUHAMMAD (SAWS). ", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, The Islamia University of Bahawalpur, PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 12.09.2018. Hazırlayan: MUHAMMAD SHAFIQ ANJUM. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.10  "Clinton Bennett's study of Islam (A critical analysis of his views)", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, The Islamia University of Bahawalpur, PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 27.07.2019. Hazırlayan: Umm-e- Laila. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.11 "An Analytical Study of Women's Exceptional Status, Rules and Modern Application in the context of Sha'ria Objectives and Constitutional Laws", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, The Islamia University of Bahawalpur, PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 10.11.2021. Hazırlayan: Hafaza Bareera Hameed. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.12 "Historical Development of Islamic studies system and Current Status of Pakistani Universities", Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, University of SARGODHA/ PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 28. 03. 2021. Hazırlayan: Ghulam Mustafa. Değerlendirme şekli: Rapor.

19.13 "Hapis Ve Tutuklular Fıkhında Şerii Maksadlar", Yüksek Lisans tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Tez savunma tarihi: 28.06.2017. Hazırlayan: Omar Al-Ali. Değerlendirme şekli: Yüz Yüze.

19.14 "HADISLERE GÖRE EL-EHYAR Analitik bir çalışma", Yüksek  Lisans tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Tez savunma tarihi: 26.03.2021. Hazırlayan: Mustafa Mohammed KHALID. Değerlendirme şekli: Yüz Yüze.

19.15 "A comparative Study of Contemporary Social Issues and Jurisprudential Decisions of (Islamic Research Academy (IRA) at Al-Azhar University) and (International Islamic Fiqh Academy (IIFA) in Jeddah)" Doktora tezi. İslam araştırma bölümü, University of SARGODHA/ PAKISTAN. Değerlendirme tarihi: 01. 06. 2022. Hazırlayan: Muhammad Haroon. Değerlendirme şekli: Rapor..

19.16 "Ebû Hanîfe'nın (ö. 150/767) Müteârız Hadislere Yaklaşımı", Doktora tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Tez savunma tarihi: 29.12.2023. Hazırlayan: ABDALWAHAB I. A. ZIDAN. Değerlendirme şekli: Yüz Yüze.

19.17 "Şeyh Abdülkerim AlMudras'ın İslam Ehli İnançlarında Cevahir'l-Kelam kitabında yer alan hadisler  (Ö :1426 h) Analitik bir araştırma", Yüksek  Lisans tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Tez savunma tarihi: 06.10.2022. Hazırlayan: Husam Aldeen Mohammed Mahdi ALBAYATI. Değerlendirme şekli: Yüz Yüze.

19.18 "Samer İslambuli'nin İki Sahih'in Hadislerinde Bahsettiği Sorunlar (Kritik) Analitik Bir Hadis Çalışması", Yüksek  Lisans tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Tez savunma tarihi: 27.06.2022. Hazırlayan: Idrees Abed IBRAHIM. Değerlendirme şekli: Online.

19.19 "Anadolu Kültüründe Sünnet'in Etkisi", Doktora tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Tez savunma tarihi: 27/07/2023. Hazırlayan: Kadir ÖZTÜRK. Değerlendirme şekli: Yarı Online.

19.20 "Kadın Tâbiî Râvilerin Hadis İlmindeki Yeri", Doktora tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Tez savunma tarihi: 20/01/2023. Hazırlayan: Şule SOYAL ŞENOL. Değerlendirme şekli: Yüz Yüze.

19.21 "El'EZDÎ'NİN RAVİLERLE İLGİLİ VERDİĞİ HÜKÜMLER HAKKINDA İBN HACER EL-ASKALÂNÎ'NİN LİSÂNÜ'L-MÎZÂN'INDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ", Yüksek Lisans tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Tez savunma tarihi: 22.01.2024. Hazırlayan: Salwan Abdulrahman NAMES. Değerlendirme şekli: Yarı Online.

20. Denetlediğim ve tezini tamamlayan öğrenciler:

20.1 "HADİSLERDE 0-7 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUK EĞİTİMİ", Yüksek lisans tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, Hadis Dalı, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Savunma tarihi: 12.06.2020. Hazırlayan: Regaibe KALYON. Öğr. No: 2017628227011. Değerlendirme şekli: Yüz Yüze.

20.2 "HAYBER YILINDA VAZ'EDİLEN ŞER'İ HÜKÜMLERLE İLGİLİ HADİSLERİN TAHLİLİ", Yüksek lisans tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, Hadis Dalı, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Hazırlayan: Ahmed ABDULLAH. Öğr. No: 1928227503. Değerlendirme şekli: Yüz Yüze.

20.3 "TEBÜK YILI'NDA MEYDANA GELEN OLAYLARLA İLGİLİ RİVÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Yüksek lisans tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, Hadis Dalı, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Savunma tarihi: 25/11/2022. Hazırlayan: Emre ÖZTÜRK. Öğr. No: 1928227052. Değerlendirme şekli: Yüz Yüze.

20.4 "KÜTÜB-İ SİTTE'DEKİ İMANI VE CENNETE GİRMEYİ NEFYEDEN HADİSLERİN TAHLİLİ", Yüksek lisans tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, Hadis Dalı, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Savunma tarihi: 24.08.2023. Hazırlayan: Hilal DERELİ. Öğr. No: 1928227021. Değerlendirme şekli: Yarı Online.

20.5 "VEDÂ HACCI YILINDA MEYDANA GELEN OLAYLARLA İLGİLİ RİVÂYETLERİN DEĞERLENDİRMESİ", Yüksek lisans tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, Hadis Dalı, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Savunma tarihi 25.08.2023. Hazırlayan: MEDYEN ZAHİD. Öğr. No: 2028227073. Değerlendirme şekli: Yarı Online.

20.6 "NEBEVİ SÜNNET'TEKİ POZİTİF DÜŞÜNCE OLUŞTURMAKLA İLGİLİ HADİSLERİN TAHLİLİ", Doktora tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, Hadis Dalı, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Savunma tarihi 25.08.2023. Hazırlayan: MUHAMMED HAYANİ. Öğr. No: 1838232018. Değerlendirme şekli: Yüz Yüze.

20.7 "PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLARA KARŞI DAVRANIŞLARIYLA İLGİLİ KÜTÜB-İ SİTTE'DE YER ALAN HADİSLERİN TAHLİLİ", Yüksek lisans tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, Hadis Dalı, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Savunma tarihi: 05.05.2023. Hazırlayan: YASEMİN ŞAMLIOĞLU. Öğr. No: 2028227026. Değerlendirme şekli: Yarı Online.

20.8 "MECHUL RAVİLER VE RİVAYETLERİ BAĞLAMINDA İBN HACER'İN SÜNEN-İ ERBA'A TENKİTLERİ", Doktora tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, Hadis Dalı, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Savunma tarihi 08.12.2023. Hazırlayan: KARZAN IBRAHIM SHAREEF. Öğr. No: 1838232025. Değerlendirme şekli: Yüz Yüze.

20.9 "HÂKİM'İN MÜSTEDREK'İNDE ÂİLE HUKÜKUYLA İLGİLİ HADİSLERİN TAHLİLİ", Doktora tezi. Temel islam Bilimleri Bölümü, Hadis Dalı, İslami İlimler Fakültesi/ Karabük Üniveristesi. Savunma tarihi 05.02.2024. Hazırlayan: SARWAR HAYDER ALI MUSTAFA. Öğr. No: 1838232033. Değerlendirme şekli: Yarı Online.

21. Dergilerde danışma kurulu (Advisory Board) ve Editör kurulu üyesi:

21.1   IQAN dergisinin danışma kurulu üyesi. Uluslararası Riphah Üniversitesi, Bi Annual Research Journal of

Islamic Studies (IQAN) pISSN: 2617-3336 eISSN:2617-3700. Faisalabad/ Pakistan.

    ĪQĀN (iqan.com.pk) Advisory Board |           ĪQĀN (iqan.com.pk)

21.2   IRJIS dergisinin danışma kurulu üyesi. International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) pISSN 2664- 4959, eISSN: 2710-3749. Bahawalpur, Pakistan.

   IRJIS | International Research Journal on Islamic Studies (islamicjournals.com)

    Editorial Board - Islamic Journals

21.3. JRSS Journal of Religious and Social Studies dergisinin danışma kurulu üyesi. biannual Research Journal ISSN:2789-0317/2789-0325. Pakistan.     Journal of Religious and Social Studies (ejrss.com)

   Advisory Board | Journal of Religious and Social Studies (ejrss.com)

21.4. AL-MİTHAQ Research Journal of Islamic Theology dergisinin danışma kurulu üyesi. Biannual Research Journal . pISSN: 2791-0997, eISSN:2791-0989 Pakistan.

Home - Al-Mīthāq (almithaq.com.pk)       International - Al-Mīthāq (almithaq.com.pk)

21.5. INKISHAF dergisinin danışma kurulu üyesi. biannual Research Journal. pISSN:2790-8127, eISSN:2790-8135. Lahour/Pakistan.       INKISHAF         Advisory Board | INKISHAF

21.6. MRJ AL-Mahdi Research Journal dergisinin danışma kurulu üyesi. biannual Research Journal. pISSN: 2789-4142, eISSN: 2789-4150. Bahawalpur/Pakistan.

MRJ -- Al-Mahdi Research Journal        Editorial BOARDS -- MRJ -- Al-Mahdi Research Journal

21.7 BALAGH Journal of Islamic and Humanities Studies dergisinin editör kurulu üyesi. semi-annually in English and Arabic. ISSN: 2791-6561. Karabük Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi.

https://islamiilimler.karabuk.edu.tr/index.aspx      https://balagh.karabuk.edu.tr/index.aspx

22. Atıflar:

22.1. "EL-CEVÂHİRÜ'L-MÜKELLELE Fİ'L-AḪBÂRİ'L-MÜSELSELE" Yazdığım Doktora tezi özet çevirisi. çevirmen: Şule Soyal Şenol. (Bülent Ecevit Üniversitesi) BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 07, Sayı: 02'de 15.12.2020. https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuifd/issue/58227/765964

22.2. "SÜNNET-İ NEBEVİYYE VE MODERN ÖĞRETİM STRATEJİLERİ" IQAN dergisinde yayınladığım Hakemli Makale çevirisi. çevirmen: Şule Soyal Şenol. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, ISSN: 2148-3507, Sayı: 14'te 30.12. Güz 2020. https://dergipark.org.tr/tr/pub/buiifd/issue/58893/776140

22.3. "EL-CEVÂHİRÜ'L-MÜKELLELE Fİ'L-AḪBÂRİ'L-MÜSELSELE" Şemsiddin es-Sehâvî (831-902), Tanıtma ve Tenkid. Hazırlayan: Muhammed El-Eserii, Alukah ilim meclisi. 14 şubat 2018. https://www.alukah.net

22.4. "EL-CEVÂHİRÜ'L-MÜKELLELE Fİ'L-AḪBÂRİ'L-MÜSELSELE" Şemsiddin es-Sehâvî (831-902), Tanıtma ve Tenkid. Hazırlayan: Muhammed Ibrahim El-Hüseyin, Vedud Mahtutat Merkezi Dergisi. 22.08.2011. http://wadod.net/

22.5. "TENAFUS Hafız Şemsiddin es-Sehâvî ve CELALEDDİN SUYUTİ ve Bazı rekabet yönleri" Malay bir Araştırma kitabı içinde Arapça yayınlanmış bir araştırma. ŞARİF HİDAYATULLAH ISLAMİ ÜNİVERSİTESİ. Jakarta, ENDONEZYA. 2013. Hadis anlama yöntemleri kapsamında araştırma, hazırlayan: Yüksek Lisans Öğr. Sultan Fatan-i Rıdvan Said. "Âlakatü'l- Hafız Şemsiddin es-Sehavî bi-Ekrânihi-- ez-Zahira, el-Esbâb ve'n-Netâic" makalemden 6 defa Atıf almıştır. Dip Not: 28,29,43,46,47,57.

https://sulthony.wordpress.com   Sulthony's Blog | Non-Mainstream Concepts (wordpress.com)

23. Katıldığım Uluslararası konferanslar:

23.1 Seerah Nabawia Uluslararası üçüncü Konferansına 20- 22 Nisan 2007 tarihinde "Hz.Peygamber'in Biyografisi ve Müslümanların Gerçeği" başlıklı araştırma ile katıldım. İslam Üniversitesi/ Bahawalpur/ Pakistan.

23.2 Uluslararası İslam Eğitim Konferansına 30 Nisan - 1 Mayıs 2016 tarihinde "Nebevi sünnet ve Eğitimde Modern Stratejiler" başlıklı araştırma ile katıldım. RIPHAH Uluslararası Üniversitesi-Faisalabad-Pakistan.

23.3 "Yerel olmayan Arapça Konuşma için İslam Bilimleri Öğretimi ile Gerçekleştirilen Tecrübeler, Beklentiler ve Zorluklar" temalı Uluslararası Konferansına 25 - 27/5/2016 tarihlerinde "Arap Dili İslam Bilimlerinde Arap Dili Öğretiminin Engelleri; Karabük Üniversitesi Örneği" başlıklı sunum ile katıldım. Yalova Üniversitesi ve Sultan Fatih Vakıf Üniversitesi / İstanbul / Türkiye.

Alınan Eğitimler
Lisans, Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi- İslamabad, , 1990, 1994
Yüksek Lisans, Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi- İslamabad, , 1994, 1998
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Pakistan, Islamia Üniversitesi, , 2001, 2009
Araştırma Alanları
, Hadis, Hadis
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Pakistan, Islamia Üniversitesi, , 2001, 2009
Yüksek Lisans, Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi- İslamabad, , 1994, 1998
Lisans, Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi- İslamabad, , 1990, 1994
Arapça, YDS, 85, 2023/1 Yab, 2023
İngilizce, Diğer Belge, 85, 1995
Kurs, ICDL International Computer Driving Licence, Karar, Katar, 22-01-2012, 22-03-2012
Bilimsel Hazırlık, Parsonal Stratigic Planning, International of Personal Training and Leadership Development- Kater, Katar, 05-03-2012, 12-03-2012
Bilimsel Hazırlık, Control of Class and Student Behavior, Abdullah bin Ali Independent Secondary School- Katar, Katar, 04-01-2011, 06-01-2011
Bilimsel Hazırlık, Communication in the Classroom Environment, Human Development Center- Katar, Katar, 23-05-2011, 27-05-2011
Bilimsel Hazırlık, Strategies of Teaching Islamic Studies, AbuBakir ASideeq Independent School- Katar, Katar, 08-03-2009, 12-03-2009
Bilimsel Hazırlık, Professional Development, Multi Serve Cognition Consulting, Katar, 01-01-2009, 05-06-2009
Bilimsel Hazırlık, Delivery Art, ILAF Train- Katar, Katar, 17-04-2009, 24-04-2009
Bilimsel Hazırlık, Skills of Class Management, IALF Train- Katar, Katar, 14-03-2009, 21-03-2009
Bilimsel Hazırlık, Professional Development, Multi Serve Cognition Consulting- Katar, Katar, 04-08-2008, 08-01-2009
[UAK] İlahiyat Hadis
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Hadis
[UAK] İlahiyat Hadis Hadis
2013-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
2008-2013, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Yüksek Öğretim Kurulu, İslami Bilimler, İslami Bilimler
2005-2008, Araştırma Görevlisi, Yarı Zamanlı, Islamıa Üniversitesi- Pakistan, İslami İlimler Fakültesi, Islamic Studies
2002-2005, Eğt-Öğrt. Plan., Yarı Zamanlı, Şer'i İlimler Lisesi - El'beydâ- Libya, İslami İlimler, İslami İlimler
2002-2005, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, Şer'i İlimler Lisesi- El'Beydâ- Libya, Şer'i İlimler Lisesi, İslami Araştırmalar, Islami Bilimler, Libya
2002-2005, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Esmeriya Üniversitesi, Yüksek Şeriat Bilimleri Enstitüsü, İslami İlimler
1998-2001, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, Uluslararasi İslam Üniversitesi, Hazırlık Yüksek Okulu, İslami İlimler
1996-1998, Araştırma Görevlisi, Yarı Zamanlı, Uluslararası İslam Üniversitesi -Islamabad/ Pakistan, Usul-ud-Din Fakültesi, Tefsir ve Hadis Bölümü, Hadis Dalı, Pakistan
1996-1998, Araştırma Görevlisi, Yarı Zamanlı, Uluslararasi İslam Üniversitesi, Usul-Ud-Din Fakültesi, İslami İlimler
Kayıt Yok
Karzan Ibrahım Shareef Shareef, Doktora, الرُّواةُ المجهولون عند ابن حَجَر ومَرويّاتُهم في السُّنَنِ الأَربعة؛ دِراسةٌ نَقديَّة, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Hilal Dereli, Yüksek Lisans, Kütüb-i Sitte'deki imanı ve cennete girmeyi nefyeden hadislerin tahlili, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Medyen Zahid, Yüksek Lisans, Vedâ haccı yılında meydana gelen olaylarla ilgili rivâyetlerin değerlendirmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Yasemin Şamlıoğlu, Yüksek Lisans, Peygamberimizin çocuklara karşı davranışlarıyla ilgili Kütüb-i sitte'de yer alan hadislerin tahlili, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Muhammed Hayani, Doktora, بِناءُ التَّفكير الإيجابي في السُّنَّة النَّبَويَّة؛ دراسةٌ تأصيليَّة موضوعيَّة, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Emre Öztürk, Yüksek Lisans, Tebük Yılı'nda meydana gelen olaylarla ilgili rivâyetlerin değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ahmed Abdullah, Yüksek Lisans, Hayber yılında vaz' edilen şer'i hükümlerle ilgili hadislerin tahlili, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Regaibe Kalyon, Yüksek Lisans, Hadislerde 0-7 yaş dönemi çocuk eğitimi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
2021-2022, Cerh ve Ta'dil ilmi TBL 870, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Hadis 1 ILY 305, Lisans
2021-2022, İsnad Tetkikleri Analizi TIBL 769, Yüksek Lisans
2021-2022, Batıda Hadis Çalışmaları I TBL 826, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Hadiste Vürud Sebepleri İlmi TBL 874, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Uzmanlık Alanı TBL 898, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Tez Çalışması TBL 899, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Yeterlik TBL 896, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Ahkam Hadisleri TIBL 726, Yüksek Lisans
2020-2021, Batıda Hadis Çalışmaları II TBL 855, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Sünen Edebiyatı ve Tirmizi TIBL 777, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Tez Çalışması TIBL 799, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı TIBL 798, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Seminer TIBL 797, Yüksek Lisans
2020-2021, Doktora Seminer TBL 897, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Hadis V ILH 405, Lisans
2020-2021, Hadis II ILY 306, Lisans
2020-2021, Hadis IV ILA 406, Lisans
2019-2020, Hadis Metinleri, Lisans
2019-2020, Hadiste Vürud Sebepleri İlmi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Ahkam Hadisleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Günümüz Hadis Problemleri, Lisans
2018-2019, Ahkam Hadisler, Lisans
2018-2019, Batıda Hadis Çalışmaları 2, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Batıda Hadis Çalışmaları 1, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Halk Kültürünun Hadis Kaynakler, Yüksek Lisans
2017-2018, Sünen Edebiyatı ve Tirmizi, Yüksek Lisans
2016-2017, İsnad ilmi, Yüksek Lisans
2016-2017, İsnad Tetkikleri Analizi, Yüksek Lisans
2014-2015, Nübuvvetler İlmi, Yüksek Lisans
2014-2015, Elemsalül Arabiye, Yüksek Lisans
2013-2014, Arapça Dili, Lisans
Yurtdışı, Pakistan, Bahawalpur, İslami Araştırmalar Bölümü/ Islamıa Üniversitesi- Pakistan, 09-2005, 04-2008
Yurtdışı, Libya, al-Bayda, Şer'i İlimler Enstitüsü. Raid Dergisi, 04-2003, 06-2005
Yurtdışı, Pakistan, Islamabad, Usul-ud-Din Fakültesi- Uluslararası İslam Üniversitesi, 09-1996, 06-1998
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(2021) "(Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Ahkamları; Korona Salgını Örneğiyle) أحكام الوِقاية من الأمراض المُعدية في السُّنةَّ النبويةَّ، وباء كرونا نموذجا", Journal of Islamic and Humanities Studies (BALAGH), 1 (2) [TR Dizin] Link DOI
Fettuh, K. (2021) "أحكام الوِقاية من الأمراض المُعدية في السُّنةَّ النبويةَّ، وباء فيروس كرونا نموذجا", Journal of Islamic and Humanities Studies (BALAGH), 1 (2) pp. 96-121 [TR Dizin] Link DOI  
Fettuh, K. (2020) "Al-sunnah al-nabawia and the modern strategies of education", Bi Annual Research Journal of Islamic Studies ((IQAN), 2 (4) pp. 1-20 Link   
Fettuh, K., Şenol, Ş.S. (2020) "SÜNNET-İ NEBEVİYYE VE MODERN ÖĞRETİM STRATEJİLERİ", Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, (14) pp. 419-442 [TR Dizin] Link   
Fettuh, K. (2011) "Es-Sire en-Nebeviyye ve Vakı'u'l-Müslimin (Hz.Peygamberin sireti ve Müslümanlarin şimdiki durumu)", Pakistan Journal of Islamic Research, 7 (0) pp. 239-256 Link  
Fettuh, K. (2010) "Âlakatü'l- Hafız Şemsiddin es-Sehavî bi-Ekrânihi– ez-Zahira, el-Esbâb ve'n-Netâic (Hafız Şemseddin es-Sehavî'nin Çağdaşlarıyla İlişkisi– Görünen Durum, Sebepler ve Sonuçlar)", Jordan Journal of Islamic Studies, 6 (2) Link  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) BALAGH Journal of Islamic and Humanities Studies. İslami İlimler Fakültesi. Karabük Üniversitesi, 2021, Editör Kurulu Üyeliğ
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi (TIAD) Cilt: 6, Sayı: 2. Sayfa: 897-919.Dergi Park, Türkiye, 2022
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Hadis Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, Sayfa: 251-280, Dergi Park. Türkiye., 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 1-19. Bahawalpur, Pakistan, 2020
Yönetim Kurulu Üyesi, MRJ AL-Mahdi Research Journal. Bahawalpur/ Pakistan, 2022-
Yönetim Kurulu Üyesi, INKISHAF. Research Journal. Lahour/Pakistan, 2022-
Yönetim Kurulu Üyesi, BALAGH Journal of Islamic and Humanities Studies. İslami İlimler Fakültesi. Karabük Üniversitesi, 2021-
Yönetim Kurulu Üyesi, AL-MİTHAQ Research Journal of Islamic Theology. Pakistan, 2021-
Yönetim Kurulu Üyesi, Journal of Religious and Social Studies (JRSS). Pakistan, 2020-
Yönetim Kurulu Üyesi, International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) Bahawalpur, Pakistan., 2018-
Yönetim Kurulu Üyesi, IResearch Journal of Islamic Studies. Uluslararası Riphah Üniversitesi, Faisalabad/ Pakistan, 2018-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
; A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
El-Cevâhiru'l-Mükellele fi'l-Ahbari'l-Müselsele lil-İmam Şemsiddin es-Sehâvî (831/1427- 902/1497) Dirase ve Tahkik (İmam Şemsuddin es-Sehâvî'nin el-Cevâhiru'l-Mükellele fi'l-Ahbari'l-Müselsele adlı eseri – Araştırma ve Tahkik)
0 0 0 0 1 0 0 2 3
2
Al-sunnah al-nabawia and the modern strategies of education
Bi Annual Research Journal of Islamic Studies ((IQAN)
0 0 0 1 2 0 0 0 3
3
Âlakatü'l- Hafız Şemsiddin es-Sehavî bi-Ekrânihi– ez-Zahira, el-Esbâb ve'n-Netâic (Hafız Şemseddin es-Sehavî'nin Çağdaşlarıyla İlişkisi– Görünen Durum, Sebepler ve Sonuçlar)
Jordan Journal of Islamic Studies
0 0 0 0 1 1 0 0 2
4
SÜNNET-İ NEBEVİYYE VE MODERN ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
Kayıt Yok
(Uluslararası) Moderatör, Es-Sire en-Nebeviyye ve Vakı'u'l-Müslimin, Third International Seerat Conference 20-22 April. 2007, 04-2007
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Şule Soyal Şenol
-
2020 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77412
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4726
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 1594
Anahtar Kelimeler Hadis, Tefsir, Arap Dili ve Belâgati
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 4 0 0 0 15 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 500 . - - - 512 . - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 211 . - - - 207 . - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 94 . - - - 109 . - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 32 . - - - 45 . - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 41 . - - - 46 . - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 35 . - - - 42 . - - - -
Toplam Yayın 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri