img

Dr. Öğr. Üyesi Kemel FETTUH

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri
  • Hadis

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Pakistan, Uluslararasi İslam Üniversitesi, , 1990, 1994
Yüksek Lisans, Pakistan, Uluslararasi İslam Üniversitesi, , 1994, 1998
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Pakistan, Islamia Üniversitesi, , 2001, 2007
Araştırma Alanları
Hadis, Tefsir, Arap Dili ve Belâgati
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Pakistan, Islamia Üniversitesi, , 2001, 2007
Yüksek Lisans, Pakistan, Uluslararasi İslam Üniversitesi, , 1994, 1998
Lisans, Pakistan, Uluslararasi İslam Üniversitesi, , 1990, 1994
Yabancı Dil
İngilizce, Diğer Belge, 85, 1995
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Hadis
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tefsir
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belâgati
Akademik Unvanlar
2013-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
2008-2013, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Yüksek Öğretim Kurulu, İslami Bilimler, İslami Bilimler
2002-2005, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Esmeriya Üniversitesi, Yüksek Şeriat Bilimleri Enstitüsü, İslami İlimler
1998-2001, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, Uluslararasi İslam Üniversitesi, Hazırlık Yüksek Okulu, İslami İlimler
1996-1998, Araştırma Görevlisi, Yarı Zamanlı, Uluslararasi İslam Üniversitesi, Usul-Ud-Din Fakültesi, İslami İlimler
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Muhammed Hayani, Doktora, بِناءُ التَّفكير الإيجابي في السُّنَّة النَّبَويَّة؛ دراسةٌ تأصيليَّة موضوعيَّة, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Emre Öztürk, Yüksek Lisans, Tebük Yılı'nda Meydana Gelen Olaylarla İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ahmed Abdullah, Yüksek Lisans, Hayber yılında vaz' edilen şer'i hükümlerle ilgili hadislerin tahlili, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Regaibe Kalyon, Yüksek Lisans, Hadislerde 0-7 yaş dönemi çocuk eğitimi, Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, Cerh ve Ta'dil ilmi TBL 870, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Hadis 1 ILY 305, Lisans
2021-2022, İsnad Tetkikleri Analizi TIBL 769, Yüksek Lisans
2021-2022, Batıda Hadis Çalışmaları I TBL 826, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Hadiste Vürud Sebepleri İlmi TBL 874, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Uzmanlık Alanı TBL 898, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Tez Çalışması TBL 899, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Doktora Yeterlik TBL 896, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Ahkam Hadisleri TIBL 726, Yüksek Lisans
2020-2021, Batıda Hadis Çalışmaları II TBL 855, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Sünen Edebiyatı ve Tirmizi TIBL 777, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Tez Çalışması TIBL 799, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı TIBL 798, Yüksek Lisans
2020-2021, Yüksek Lisans Seminer TIBL 797, Yüksek Lisans
2020-2021, Doktora Seminer TBL 897, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Hadis V ILH 405, Lisans
2020-2021, Hadis II ILY 306, Lisans
2020-2021, Hadis IV ILA 406, Lisans
2019-2020, Hadis Metinleri, Lisans
2019-2020, Hadiste Vürud Sebepleri İlmi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Ahkam Hadisleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Günümüz Hadis Problemleri, Lisans
2018-2019, Ahkam Hadisler, Lisans
2018-2019, Batıda Hadis Çalışmaları 2, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Batıda Hadis Çalışmaları 1, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Halk Kültürünun Hadis Kaynakler, Yüksek Lisans
2017-2018, Sünen Edebiyatı ve Tirmizi, Yüksek Lisans
2016-2017, İsnad ilmi, Yüksek Lisans
2016-2017, İsnad Tetkikleri Analizi, Yüksek Lisans
2014-2015, Nübuvvetler İlmi, Yüksek Lisans
2014-2015, Elemsalül Arabiye, Yüksek Lisans
2013-2014, Arapça Dili, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Fettuh, K. (2020) "Al-sunnah al-nabawia and the modern strategies of education", Bi Annual Research Journal of Islamic Studies ((IQAN), 2 (4) pp. 1-20 Link  
Fettuh, K. (2011) "Es-Sire en-Nebeviyye ve Vakı'u'l-Müslimin (Hz.Peygamberin sireti ve Müslümanlarin şimdiki durumu)", Pakistan Journal of Islamic Research, 7 (0) pp. 239-256 Link  
Fettuh, K. (2010) "Âlakatü'l- Hafız Şemsiddin es-Sehavî bi-Ekrânihi– ez-Zahira, el-Esbâb ve'n-Netâic (Hafız Şemseddin es-Sehavî'nin Çağdaşlarıyla İlişkisi– Görünen Durum, Sebepler ve Sonuçlar)", Jordan Journal of Islamic Studies, 6 (2) Link  
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 76999
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4388
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 2754
Anahtar Kelimeler Hadis, Tefsir, Arap Dili ve Belâgati
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 4 0 0 0 15 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 474 . - - - 495 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 211 . - - - 209 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 164 . - - - 164 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 62 . - - - 67 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 75 . - - - 70 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 59 . - - - 66 . - - -
Toplam Yayın 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri