img

Doç. Dr. Kemal AVCI

  • İşletme Fakültesi
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Reklamcılık ve Tanıtım

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
22
Atıf
19
h-index
3
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Tezli) (Dr), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Yl) (Tezli), 1995, 1998
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Pr., 1985, 1989
Araştırma Alanları
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları, İtibar Yönetimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Tezli) (Dr), 2011, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Yl) (Tezli), 1995, 1998
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Pr., 1985, 1989
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 61, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Halkla İlişkiler İtibar Yönetimi
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Kastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
2020-2021, Doçent, Tam Zamanlı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye
2015-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye
2021-, Senato Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2021-, Bölüm Başkanı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
2015-2019, Yönetim Kurulu Üyeliği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
2015-2019, Fakülte Kurulu Üyeliği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
2015-2019, Bologna Koordinatörü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
Mohamed Adnan M. A. Elmasaudı, Yüksek Lisans, Türkiye'deki Libya okullarında öğrenci velilerinin eğitim sürecinden memnuniyetleri üzerine halkla ilişkiler perspektifinden bir araştırma, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Burak Soylu, Yüksek Lisans, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde medyanın tutumu: Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak gazetelerinin içerik analizi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fatma Güven Karahan, Yüksek Lisans, Siyasal iletişim aracı olarak sosyal medya: 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti ve CHP adaylarının Twitter kullanımları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2023-2024, Yerel Yönetimler, Lisans
2023-2024, Siyaset Bilimi, Lisans
2023-2024, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans
2023-2024, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2023-2024, Siyasal İdeolojiler ve Medya, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Siyasal İletişim, Lisans
2022-2023, Girişimcilik, Lisans
2022-2023, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2022-2023, Kamuoyu ve Propaganda, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, siyaset bilimi, Lisans
2021-2022, türkiyenin toplumsal yapısı, Lisans
2021-2022, siyasal iletişim, Lisans
2021-2022, küreselleşme, kültür ve medya, Yüksek Lisans
2021-2022, girişimcilik, Lisans
2021-2022, iletişim ve propaganda, Lisans
2021-2022, birimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği, Yüksek Lisans
2019-2020, Seminer, Yüksek Lisans
2019-2020, Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2019-2020, Girişimcilik, Lisans
2019-2020, Siyasetin Temel Kavramları, Lisans
2019-2020, Kamu Yönetimi, Lisans
2019-2020, Siyasal İletişim ve Siyasal Seçim Kampanyaları, Yüksek Lisans
2018-2019, Siyasal İletişim, Lisans
2018-2019, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2018-2019, Siyasal Halkla İlişkiler, Yüksek Lisans
2018-2019, Girişimcilik, Lisans
2018-2019, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Lisans
2018-2019, Halkla İlişkiler, Lisans
2018-2019, Medya ve Propaganda, Lisans
2018-2019, Siyasetin Temel Kavramları, Lisans
2018-2019, Siyasal İletişim ve Siyasal Seçim Kampanyaları, Yüksek Lisans
2017-2018, Girişimcilik, Lisans
2017-2018, Medya ve Propaganda, Lisans
2017-2018, SİYASETİN TEMEL KARAMLARI, Lisans
2016-2017, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2016-2017, Siyasal İletişim, Lisans
2016-2017, MEDYA VE PROPAGANDA, Lisans
2016-2017, SİYASETİN TEMEL KARAMLARI, Lisans
2015-2016, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Lisans
2015-2016, SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI, Lisans
Kayıt Yok
Sinema Televizyon Sektörü Araştırması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2023-2023
Genç Seçmenin Siyasal Tutumu: 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Bolu Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Seçmenin Anayasa Değişikliği Halkoylaması Algısı ve Siyasal Tercihleri Üzerine bir İnceleme (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2017
Yükseköğretimde iç ve dış paydaşların Algılarına Göre Kurumsal İtibar: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Kayıt Yok
Avcı, K. (2019) "Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 12 (1) pp. 42-63 [TR Dizin] Link DOI   
Avcı, K., Hülür, H., Akınç, S., Şenel, O. (2018) "BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ’NİN BOLU HALKI AÇISINDAN İTİBARI", AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15) pp. 562-583 [TR Dizin] Link   
Avcı, K., Hülür, H. (2017) "Siyasal Kampanyalarda Kullanılan Araçların Seçmen Açısından Önemi: 2017 anayasa Değişikliği Halkoylaması Bolu Araştırması", Turkish Studies, 12 (24) pp. 17-32 [TR Dizin] DOI   
Avcı, K., Hülür, A.B. (2016) "SİYASAL SEÇİM VAATLERİNİN SEÇMENİN OY VERME KARARINA ETKİSİ: 2015 KASIM SEÇİMLERİ BOLU ÖRNEĞİ", Journal of International Social Research, 9 (43) pp. 1638-1638 Link DOI  
Avcı, K. (2016) "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ SOSYAL İLİŞKİLERİNE ETKİSİ", Journal of International Social Research, 9 (46) pp. 641-641 Link DOI  
Avcı, K. (2015) "Siyasal Partilerin Seçim Kampanyaları faaliyetlerine Karşı Seçmenin İlgi Düzeyleri 2015 Genel Seçimleri Örneği", Gümüşhane Üniversitesi iletişim fakültesi elektronik dergisi, 3 (2) pp. 177-205 Link  
Avcı, K. (2015) "2014 ANKARA YEREL SEÇİMLERİNDE PARTİ LİDERİ FAKTÖRÜNÜN SEÇMENİN OY VERME KARARINA ETKİSİ", GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERİSİ, 3 (1) pp. 145-179 Link  
Avcı, K. (2018) "ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÜNİVERSİTENİN KURUMSAL İTİBARI:ABANT İZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI ÖRNEK OLAYI", 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi , (pp. 70), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2018
Avcı, K. (2018) "İLETİŞİM FAKÜLTEERİNDE GİRİŞİMCİLİK DERSİNİN ÖNEMİ", 1. Uluslararası Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Kongresi , (pp. 43), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2018
Avcı, K. (2017) "Facebook’un Siyasal Faaliyetlerde Kullanımı: AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Örneği", 1.Eurasian Conference on Language Social Sciences , (pp. 149), Antalya, Türkiye, (Mayıs 2017
Avcı, K. (2017) "Partilerin Siyasal Halkla İlişkiler Faaliyetleri Açısından Medya Sıralamasının Önemi", 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , (pp. 955), Antalya-Alanya, Türkiye, (Mayıs 2017
Avcı, K. (2017) "16 Nisan Halk Oylamasında Seçmen Tercihleri Üzerine Bir İnceleme: Bolu Merkez Örnek Olayı", 1.Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu , (pp. 312), Balıkesir-Bandırma, Türkiye, (Aralık 2017
Avcı, K. (2017) "SAHA ARAŞTIRMALARININ GÜVENİRLİĞİ AÇISINDAN ANKET VE ANKETÖRÜN ÖNEMİ", 2.Uluslararası İlertişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yakşlaşımlar Kongresi , (pp. 152-153), Kocaeli, Türkiye, (Kasım 2017
Avcı, K. (2015) "SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA HALKLA İLİŞKİLER", Konya/Türkiye : LİTERATÜRK  
Umunç, C., Avcı, K., Özcan, E. (2022) "Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri Algısı", Kitap: A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları 7, Ankara/Türkiye : iKSAD INTERNATİONAL PUBLİSHİNG HOUSE  
Avcı, K., Şüküroğlu, V.K. (2022) "TUTUM VE TUTUM DEĞİŞİMİNE YÖNELİK GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR VE YENİ MEDYA", Kitap: YENİ MEDYA -TOPLUM VE İLETİŞİM BİLİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ, Ankara/Türkiye : SİYASAL YAYINEVİ  
Avcı, K., Hülür, H., Akpınar, S.A., Şenel, O. (2021) "A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI-3", Ankara/Türkiye : IKSAD Publishing House  
Avcı, K., Karahan, F.G. (2020) "SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK FACEBOOK:2019 YEREL SEÇİMLERİ-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NİHAT ZEYBEKÇİ ÖRNEĞİ", Kitap: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI-1, Ankara/Türkiye : İKSAD  
Nazlı, R.S., Avcı, K. (2019) "The Discourse of TurkishPress on 2016 U.S.Presidential Elections and theInauguration of Donald Trump", Kitap: Popular Representations of America in Non-American Media, Hershey Pa/Amerika Birleşik Devletleri : IGI GLOBAL  
Avcı, K. (2019) "Halkla İlişkilerde Online Çağ: Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Sosyal Medya Kullanımalrı Üzerine Bir İnceleme", Kitap: Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları, Konya : Eğitim Yayınevi  
Avcı, K. (2019) "ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÜNİVERSİTENİN İTİBARI:BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Kitap: Yeni Medya Halkla ilişkiler ve İletişim, Ankara : IKSAD Publishing House  
Avcı, K. (2019) "SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ:31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME", Kitap: Yeni Yüzyılda İletişim Araştırmaları, Ankara : IKSAD Publishing House  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Abant Kültürel Araştırmala Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Diğer) Social Meddia and Child, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Abant Kültürel Araştrımalar Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) selçuk İletişim Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Muş Alpaslan Üniversitesi Soyal Bilimler Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ SOSYAL İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
Journal of International Social Research
0 0 0 1 4 0 0 0 5
2
SİYASAL SEÇİM VAATLERİNİN SEÇMENİN OY VERME KARARINA ETKİSİ: 2015 KASIM SEÇİMLERİ BOLU ÖRNEĞİ
Journal of International Social Research
0 0 0 1 1 3 0 0 5
3
Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ
0 0 0 1 1 2 0 0 4
4
Siyasal Partilerin Seçim Kampanyaları faaliyetlerine Karşı Seçmenin İlgi Düzeyleri 2015 Genel Seçimleri Örneği
Gümüşhane Üniversitesi iletişim fakültesi elektronik dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
5
SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA HALKLA İLİŞKİLER
0 0 0 0 1 0 0 0 1
6
Siyasal Kampanyalarda Kullanılan Araçların Seçmen Açısından Önemi: 2017 anayasa Değişikliği Halkoylaması Bolu Araştırması
Turkish Studies
0 0 0 1 0 0 0 0 1
7
2014 ANKARA YEREL SEÇİMLERİNDE PARTİ LİDERİ FAKTÖRÜNÜN SEÇMENİN OY VERME KARARINA ETKİSİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERİSİ
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Himmet Hülür
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2017 - 2018 2
Selin Akınç Akpınar
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2018 - 2021 2
Oğuzhan Şenel
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2018 - 2021 2
Canay Umunç
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2022 1
Asuman Banu Hülür
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2016 1
Rengim Sine Nazlı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2019 1
Veysel Karani Şüküroğlu
-
2022 1
Esra Özcan
-
2022 1
Fatma Güven Karahan
-
2020 1
Himmet Hülür
-
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78591
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33159
YÖKSİS Bilim Alanı Halkla İlişkiler 569
Anahtar Kelimeler Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları, İtibar Yönetimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 135 40 30 30 175 40 40 80 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 338 . 462 . 519 . 513 . 370 . 488 . 585 . 544 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 254 . 375 . 421 . 442 . 308 . 413 . 493 . 468 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 13 . 45 . 55 . 58 . 19 . 56 . 62 . 51 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 11 . 38 . 46 . 51 . 13 . 46 . 48 . 41 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 7 . 20 . 29 . 26 . 8 . 27 . 28 . 17 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 6 . 11 . 17 . 20 . 6 . 20 . 20 . 17 . - -
Toplam Yayın 3 2 4 4 5 1 1 2 0 0
Toplam Makale 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 1 0 0 0 4 1 1 2 0 0
Toplam Bildiri 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 4 1 1 2 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atıfları ve Metrikleri
Atıfları ve Metrikleri